Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży

Każdy uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarowania własnymi zasobami. Dotyczy to podejmowania decyzji i planowania działań, wyznaczania priorytetów, przewidywania skutków na podstawie dostępnych informacji, a przede wszystkim gospodarowania swoimi finansami. Służy temu edukacja ekonomiczna, która odgrywa istotną rolę w nowoczesnej szkole. Zestawienie bibliograficzne „Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży” zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia gromadzi 114 opiów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. ABC młodego konsumenta : poradnik dla nauczycieli / Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. – Warszawa : UOKiK, 2003. – 18 s. ; 24 cm

2. Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce / Andrzej Cwynar. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2021. – 257 s. : il. ; 24 cm.

3. 4. Bajka jako narzędzie w edukacji ekonomicznej w ujęciu interdyscyplinarnym / (red). Katarzyna Wiśniewska-Borysiak. – Wyd. 2. – Warszawa : CeDeWu, 2020. – 186 s. : wykres ; 24 cm.

5. Ćwiczenia z marketingu / Andrzej Wiśniewski, Adam Dąbrowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2001]. – 93, [2] s. : wykr. ; 21 cm

6. Ćwiczenia z marketingu / Andrzej Wiśniewski, Adam Dąbrowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2001]. – 93, [2] s. : wykr. ; 21 cm

7. Działam aktywnie : wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : poradnik dla nauczyciela gimnazjum / Anna Dubiecka, Zbigniew Góralewicz, Piotr Piskorski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 103, [1] s. ; 24 cm

8. Edukacja ekonomiczna dzieci : z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi / Małgorzata Kupisiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. – 319 s., [1] k.tabl. złoż. ; 24 cm.

C 192337 (Opole)

9. Edukacja ekonomiczna i elementy wiedzy o pracy w klasach wczesnoszkolnych : konspekty lekcji dla nauczycieli / Stefan J. Rittel. – Wrocław : Atla 2, 1998. – 180 s. : rys. ; 21 cm

10. Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa /Beniamin Noga, Marian Noga, Agnieszka Dejnaka. – Warszawa : CeDeWu.pl , 2016. – 163, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 216267 – M 216268, M 216507 (Opole)

11. Edukacja ekonomiczna w gimnazjum : propozycje metod i środków dydaktycznych : wiedza o społeczeństwie : moduł: wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : klasy I-III / Roman Sobiecki. – Kraków : „Rubikon”, 2002. – 68 s. : il. ; 24 cm.

M 059417 (Kędzierzyn-Koźle)

12. Edukacja finansowa dzieci a społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych / Marta Maciejasz-Świątkiewicz // W: Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych : perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych / red. Krzysztof Waliszewski. – Warszawa : CeDeWu, 2017. – S. 39-57

13. Edukacja finansowa jako determinanta wzrostu włączenia finansowego / Bożena Frączek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. – 265 s. : il., wykr. ; 24 cm

14. Ekonomia dla licealistów / Mieczysław Nasiłowski. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : „Key Text”, 1998. – 308, [1] s. : il. ; 21 cm.

M 062010 (Nysa)

15. Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski ; aut. Marek Belka [et al.]. – Wyd. 2 zm. i rozsz., 6 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 491, [1] s. : wykr., err. ; 24 cm.

C 051953 (Kluczbork)

16. Finansowe IQ : ak rozwijać inteligencję finansową u dzieci? / Raymond Gabriel ; [tłumaczenie: Emil Onyszczuk]. – Warszawa : Fundacja Nadzieja dla Przyszłości, 2019. – 219, [5] s. : il. ; 21 cm.

17. Ja jako konsument / oprac. merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka. – Gdańsk : „Harmonia”, 2018. – 93 s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 218778 – M 218779 (Opole)

18. Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza : metody diagnostyczne, ich cechy psychomotoryczne oraz wskazówki do interpretacji wyników badań / Małgorzata Kupisiewicz. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2004. – 51 s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot., wykr. ; 24 cm.

M 192389 (Opole)

19. Jak zostać milionerem czyli Jak „myśleć kieszenią”? : przewodnik zarządzania własnymi zasobami dla gimnazjalisty / Urszula Małek. – Warszawa : Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2009. – 55 s. : il. kolor. ; 23 cm

20. Jestem… myślę … działam … [czyli Jak przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy?] / praca przygot. Pod kier. Artura Dolińskiego]. – Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, [2001]. – 186 s. ; 21 cm

21. Jestem przedsiębiorczy – buduję swoją przyszłość : Pracownie Wzmacniania Kompetencji Kluczowych Uczniów – Program Rozwojowy dla 3 Gimnazjów z powiatu złotowskiego : materiały warsztatowe dla uczniów / [red. : Katarzyna Skierska-Pięta]. – Łódź: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, 2012. – 144 s. : kolor. ; 24 cm

22. Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych :obszary : przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa, kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w edukacji, doświadczenia międzynarodowe w zakresie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych / red. nauk. Tomasz Rachwał. – Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020. – 341 s. : il., wykr. ; 24 cm.

M 055274 – M 055275 (Brzeg), M 058417 – M 058418 (Kluczbork), M 220739 – M 220740 (Opole)

23. Metoda projektów w kreowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów: poradnik dla nauczycieli nie tylko przedsiębiorczości / Agnieszka Mikina. – Warszawa : Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – 78, [2] s. : rys. ; 29 cm.

C 178647 (Opole)

24. Mierz zamiary na siły. Cz. 1, Pieniądz / Kamila Wilczyńska , Maria Fryska ; il. i oprac. graf. Elżbieta Procka, Michał Socha, Romuald Socha. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1999. – 35 s. : faks. ,fot., rys. ; 25 cm.

M 179835/I (Opole)

25. Minecraft : kreatywna nauka i zabawa / Katarzyna Czekaj-Kotynia, Bartosz Danowski. – Gliwice : „Helion”, cop. 2016. – 207 s. : il. ; 24 cm.

M 054255 (Kluczbork), M 216596, M 216621 – M 216622 (Opole)

26. O euro inaczej : scenariusze lekcji : praca zbiorowa /red. Maria Maruszak. – Rzeszów : „RS Druk”, 2005. – 294 s. : rys., wykr. ; 30 cm.

C 189914 (Opole)

27. O pieniądzach i sposobach ich wydawania : kształcenie do korzystania z pieniędzy /Jakub Wierzbick. – Bibliogr. // W : Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej / red. nauk. Ewa Solarczyk-Ambrozik. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 2013. – S. 323-336

M 213171 (Opole)

28. Pieniądze i cała reszta : naucz dziecko oszczędzać, dzielić się i mądrze wydawać / Gail Vaz-Oxlade ; przełożył Marcel Wojdyło. – Kraków : Znak Emotikon, 2020. – 171, [5] s. : il. ; 19 cm.

M 220742 (Opole)

29. Pieniądze nie spadają z nieba : jak uczyć dziecko obchodzenia się z pieniędzmi / Karin Arndt ; z niem. przeł. Aleksander Kisil. – Warszawa : „Klub dla Ciebie”, 2001. – 205, [3] s. ; 21 cm.

M 064013 KK  (Kędzierzyn-Koźle)

30. Pieniądze w procesie wychowywania dzieci /Stanisław Rogala. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ,1996. – 100 s. ; 24 cm.

M 058740 (Kędzierzyn-Koźle), C 176507 (Opole), M 176519, M 176611, M 184725 – M 184726 (Opole)

31. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości „Przedsiębiorczość – klucz do sukcesu“ : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum /Agnieszka Mikina, Małgorzata Sienna. – Warszawa : „REA”,2002. – 22 s. ; 24 cm.

32. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości „Przedsiębiorczość na co dzień“ dla zasadniczej szkoły zawodowej /Janina Mierzejewska-Majcherek. – Warszawa : „Rea”, 2002. – 32 s. ; 24 cm.

33. Przedsiębiorczość bez tajemnic : [ poradnik i program] / Sylwester Gregorczyk [et al.]. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 151, [1] s. : wykr. ; 24 cm

34. 27. Przedsiębiorczość dla szkół zasadniczych : poradnik dla nauczyciela i program nauczania do podstaw przedsiębiorczości dla zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły zasadniczej /Agnieszka Mikina, Małgorzata Sienna. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. – 119, [1] s. : il. ; 24 cm.

35. Przedsiębiorczość – klucz do sukcesu : podstawy przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum /Agnieszka Mikina, Małgorzata Sienna. – Warszawa : „Rea”, 2002. – 200 s. : il. kolor. ; 24 cm.

36. Przedsiębiorczość – klucz do sukcesu : poradnik metodyczny dla nauczyciela : podstawy przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum /Agnieszka Mikina, Małgorzata Sienna. – Warszawa : „Rea”,2002. – 115 s. : il. ; 24 cm.

37. Przedsiębiorczość na co dzień : podręcznik z ćwiczeniami do podstaw przedsiębiorczości dla zasadniczej szkoły zawodowej /Janina Mierzejewska-Majcherek. – Warszawa : „Rea”,cop. 2002. – 288 s. : il. ; 24 cm.

38. Przedsiębiorczość : scenariusze lekcyjne dla nauczycieli przedmiotu w gimnazjach i liceach / Beata Bienek, Anna Szymańska. – Katowice : „aB&C press”, 2002. – 75 s. : il. ; 30 cm

39. Przedsiębiorczość w szkole i poza szkołą / Janusz Wawrzyniak, Wiesław Szymczykiewicz, Eugeniusz Namysł. – Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2006. – 204, [3] s. ; 21 cm

40. Start na rynku Wspólnej Europy : przewodnik przedsiębiorczości dla młodzieży / Bogusława Drelich-Skulska, Małgorzata Domiter, Anna Marciszewska. – Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo „Przecinek”, 2002. – 142 s. : il. ; 24 cm

41. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej o pieniądzach / Renata Raszka. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty oświatowe / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2019. – S. 123-140

M 065103 (Kędzierzyn-Koźle), C 057204/XIII (Kluczbork), C 066173/XIII (Nysa), C 205652/XIII, M 205662/XIII, M 208806/XIII (Opole)

42. Uczniowskie firmy wobec tworzenia edukacynej wspólnoty / Magdalena Zapotoczna // W : Szkoła. Wspólnota dążeń? / pod red. Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy, Mirosława J. Szymańskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 270-280

M 054505 (Brzeg), M 217987 (Opole)

43. Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji : o socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży / Maryla Goszczyńska, Sabina Kołodziej, Agata Trzcińska. – Warszawa : „Difn”, 2012. – 168 s. : il. ; 23 cm

44. Wolnego rynku implikacje dla edukacji / Sławomir Futyma. – Toruń ; Poznań : „Edytor”, 2002. – 194, [1] s. : il. ; 24 cm.

45. Z ekonomią na ty : podstawy przedsiębiorczości dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników / Tomasz Merta , Alicja Pacewicz. – [Warszawa] : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2004. – 102 s. ; 24 cm.

C 196642 (Opole)

46. Z ekonomią na ty : podstawy przedsiębiorczości. Cz. 2 / [koncepcja i red. Alicja Pacewicz, Tomasz Merta ; aut. Tomasz Merta et al.]. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : „Civitas”, 2003. – 176 s. : il. ; 24 cm.

47. Z ekonomią na ty : program nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych /[et al.], Grażyna Czetwertyńska . – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2002. – 39 s. : il. ; 24 cm.

C 009316 „B” (Opole)

48. Z pieniędzmi za pan brat : poradnik do edukacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych intelektualnie / [aut. Maria Butkowska, Lucja Strużyk, Józefa Wilgosz]. – Wyd. 2. rozszerz. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia :Stowarzyszenie “Dobrze, że jesteś”, 2013. – 135 s., [4] k. tabl. : il. kolor. ; 30 cm.

C 212254 (Opole)

49. Zanim staniesz się przedsiębiorczy : wiedza o społeczeństwie : moduł Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum /Agnieszka Mikina, Zofia Sepkowska. – Warszawa : „Rea”,2001. – 144 s. : il. ; 30 cm.

50. Zanim staniesz się przedsiębiorczy : wiedza o społeczeństwie : moduł Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : poradnik metodyczny dla nauczyciela /Agnieszka Mikina, Zofia Sepkowska. – Warszawa : „Rea”, 2002. – 102 s. : il. ; 29 cm.

Artykuły z czasopism :

51. Bajka psychoedukacyjna a nauka gospodarowania pieniędzmi / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2017, nr 6, s. 14-15

52. Bajka psychoedukacyjna a nauka gospodarowania pieniędzmi. Cz. 2 /Maria Kożuchowska // Remedium. – 2017, nr 7-8, s. 42-43

53. “Być, czy mieć… czyli młodzież w świecie pieniądza”. Referat na spotkanie z rodzicami / Beata Kubiec // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 16-17

54. Czy lekcje matematyki i podstaw przedsiębiorczości może coś łączyć? /Agnieszka Kuflewska, Monika Poświatowska // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 5, s. 24-27

55. Czy polskie szkoły potrafią nauczać przedsiębiorczości? /Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 3, s. 19-22

56. Dyrektor szkoły a nauczanie przedsiębiorczości /Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 3, s. 11-12

57. Dzieci w świecie problematyki finansowej – innowacyjny pakiet dla edukacji wczesnoszkolnej „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” // Problemy Wczesnej Edukacji (czasopismo elektroniczne). – 2020, nr 1, s. [75]-85.

Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/4608/4036

58. Edukacja ekonomiczna dzieci w trybie zdalnym – doświadczenia Uniwersytetu Dziecięcego UEK / Iryna Manczak // Horyzonty Wychowania (Czasopismo elektroniczne)”. 2021, T. 20, nr 54, s. 123-[133]

Dostępne w Internecie : https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2037/2091

59. Edukacja ekonomiczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Teoria a praktyka / Beata Bugajska-Jaszczołt, Norbert Ludynia // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2017/2018, nr 4, s. 28-39

60. 61. Edukacja ekonomiczna w bibliotece na przykładzie projektu “O finansach… w bibliotece” / Paweł Marchel // Nowoczesna Biblioteka 3.0 : prawo w praktyce, informatyzacja, promocja czytelnictwa, dofinansowanie, ochrona danych osobowych. – 2020, nr 26, s. 20-22

62. Edukacja ekonomiczna w oparciu o historię : przypadek Andrychowa (2007-2014) / Daria Rusin // Kwartalnik Edukacyjny. – 2014, nr 4, s. 48-67

Dostępne w Internecie: http://issuu.com/kwartalnik-edukacyjny/docs/kwartalnik79-www/51?e=2213531/13730268

63. Edukacja finansowa / Ewa Kruk, Magdalena Nastrabasz-Janczarska // Sygnał. – 2017, nr 8, s. 43-45

64. 65. Edukacja ubezpieczeniowa młodzieży ponadgimnazjalnej w systemie szkolnym i poza nim / Monika Łebkowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) // Ubezpieczenia Społeczne (Warszawa ; 2003). – 2017, nr 1, s. 17-38

66. Edukacyjna oferta instytucji finansowych / Cezary Atelak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 80-83

67. Etyka na rynku usług finansowych : wiedza, edukacja i moralność konsumenta / Julitta Koćwin (Uniwersytet Wrocławski) // Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. – [T.] 12 (2021), s. 37-52

68. Finansowy elementarz /Renata Wrona // Przedszkolne ABC. – 2017, nr 1, s. 35-39

69. Ignaś i oszczędzanie pieniędzy / Anna Czereszewska // Małe Charaktery. – 2022, nr 2, s. 40-41

70. Inicjatywność i przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa (nauczyciela) XXI wieku /Joanna Jaworska. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 8, s. 3-10

71. Inicjatywy podejmowane w celu upowszechniania edukacji finansowej wśród najmłodszych uczniów /Renata Raszka. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 4, s. 103-115

Dostępne w Internecie : https://wsp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/RP-2018-4.pdf

72. Inteligencja finansowa, czyli dlaczego pieniądze jednak dają szczęście? : scenariusz lekcji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. – (Teczka nauczyciela) //Sygnał. – 2018, nr 6, s. 25-27

73. Jak lepiej ćwiczyć uczniowskie zdolności? / Julian Piotr Sawiński. – Bibliogr. // Edukacja i Dialog. – 2012, nr 11-12, s. 44-48

74. Jak (nie) nauczać przedsiębiorczości w szkołach? /Jan Fazlagić // Edukacja i Dialog. – 2014, nr 7/8, s. 70-73

75. Jak uczyć przedsiębiorczości /Alicja Pacewicz // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 11, s. 79-85

76. Jak uczyć zarządzania finansami / Mateusz Konieczny // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 72-76

77. Kieszonkowe – potrzeba, czy fanaberia nastolatków? Scenariusz // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr (14), s. 38-39

78. Kluczowe umiejętności człowieka : (scenariusz lekcji przedsiębiorczości) /Justyna Wiśniewska // IT w Edukacji. – 2015, nr 1, s. 26-28

79. Kreowanie kultury ekonomicznej Polaków elementem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego /Grażyna Krzyminiewska // Kultura i Edukacja. – 2013, nr 4, s. 34-40

80. Kształcąca rola sklepiku szkolnego /Małgorzata Skura // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 4, s. 39-44

81. Kształcenie cech przedsiębiorczości /Elżbieta Stempska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 4, s. 36-38

82. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej /Bartosz Małecki. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 11, s. 74-78

83. Kto uczy nasze dzieci przedsiębiorczości? /Karolina Wilczyńska // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 39-40, s. 22

84. Metoda tekstu przewodniego na lekcji przedsiębiorczości /Barbara Śliwa // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2003, nr 3, s. 34-36

85. Minibudżet w rękach ucznia – nauka oszczędzania od podstaw / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr (14), s. 16-18

86. Moje umiejętności moją szansą /Barbara Postek // Twórcza Szkoła. – 2005, nr 8, s. 32-33

87. Nowa koncepcja przedsiębiorczości /Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 11, s. 70-73

88. Od grosika do złotówki /Krystyna Dąbek, Urszula Długosz // Życie Szkoły. – 2008, nr 4, s. 35-38

89. Od przedszkola do miliona /Tomasz Molga // Wprost. – 2010, nr 10, s. 8-12

90. Pierwsze budżety / Sandra Martynów // Sygnał. – 2020, nr 3, s. 40-43

91. Pierwsze oszczędności : scenariusz zajęć dla klasy I-II /Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2015, nr 8, s. 42-43

92. Podstawy ekonomii w przedszkolu? – dlaczego nie! /Anna Kałuba-Korcza // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 9, s. 6-10

93. Porozmawiajmy o pieniądzach! : planowanie finansowe w szkole / Sandra Martynów // Sygnał. – 2020, nr 2, s. 8-[13]

94. Potoczna wiedza dzieci na temat pieniędzy : wnioski z badań własnych / Renata Raszka // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 4, s. [255]-271

95. Przedsiębiorczość jako cel edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej / Stefan M. Kwiatkowski // Polityka Społeczna. – 2017, nr 7, s. 13-17

96. Przegląd programów z zakresu edukacji ekonomicznej Polaków / Dominika Maison, Agata Trzcińska, Katarzyna Selścińska // Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 1, s. 125-139

97. Scenariusze lekcji realizowane w ramach projektu „Sekrety banków” w liceach Społecznego Towarzystwa Oświatowego // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 73-77

98. Społeczne, ekologiczne i ekonomiczne treści w edukacji / Leszek Woźniak // Kwartalnik Edukacyjny. – 2012, nr 4, s. 23-31

99. Starter kształci młodych przedsiębiorców / Agnieszka Pyrzanowska // Edukacja i Dialog. – 2017, nr 3/4, strony 35-39

100. Synku to się nazywa kasa… /Julita Wojciechowska // Charaktery. – 2009, nr 8, s. 42-45

101. Szanse i bariery rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej /Jarosław Korpysa // Polityka Społeczna. – 2011, nr 11-12, s. 1-4

102. Szkolne Kasy Oszczędnościowe wspierają edukację ekonomiczną / Małgorzata Kocoń // Oświata Mazowiecka. – 2014, nr 2 (20), s. 23-24

103. “Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich” – propozycja dla edukacji zawodowej / Sławomir Piwowarczyk // Meritum. – 2014, nr 2, s. 57-62

104. Szkolna wiedza o finansach / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 77-79

105. Uczenie się a zarobki – dziecięce rozumienie problemów ekonomicznych świata dorosłych / Janina Uszyńska-Jarmoc // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2016, nr 1, s. 7-26

106. Uczymy się przedsiębiorczości / Małgorzata Łada // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 9, s. 48-52

107. Waluta, lokata, kredyt – lekcja minibankowości w gimnazjum /Aleksandra Wyskida // Modelowe Nauczanie. – 2003, nr 2, s. 80-84

108. Wychowanie do przedsiębiorczości na przykładzie działań Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo / Marta Szaro. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 3, s. 24-31

109. Wychowanie ekonomiczne najmłodszych / Marlena Szeląg // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 10, s. 60-63

110. Wychowanie ekonomiczne – w drodze ku dorosłości dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Małgorzata Kupisiewicz // Szkoła Specjalna. – 2018, nr 5, s. 354-368

111. Wycieczka do banku. Scenariusz zajęć dla klasy VI szkoły podstawowej . – (Teczka wychowawcy) // Sygnał. – 2014, nr 2, s. 33-35

112. Wykluczenie finansowe w Polsce i możliwości przeciwdziałania /Piotr Błędowski, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska // Polityka Społeczna. – 2010, nr 2, s. 5-10

113. Zakres i formy edukacji finansowej w Polsce oraz jej skutki / Bożena Frączek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych // Studia Ekonomiczne. Współczesne Finanse. – 2017, nr 10, s. 45-57

114. Znaczenie edukacji społeczno-finansowej w kreowaniu postaw i kompetencji młodych klientów pomocy społecznej – projekt “Wybierz Przyszłość” /Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz. – Wykr. // Praca Socjalna. – 2014, nr 3, s. 117-135

 

Oprac. Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : kwiecień 2022 r.