Zespół Aspergera u dzieci, młodzieży i dorosłych

Zespół Aspergera jest całościowym zaburzeniem rozwoju, które zaczyna się już od wczesnego dzieciństwa i traktowany jest jako łagodniejsza forma autyzmu. W przeciwieństwie do osób autystycznych, u których czasami obserwuje się upośledzenie umysłowe czy problemy z rozwojem mowy, u dzieci z zespołem Aspergera nie występują takie problemy, a wręcz przeciwnie – dzieci te bardzo szybko się uczą. Osoby z zespołem Aspergera inaczej postrzegają świat, a w wielu dziedzinach życia doświadczają trudności z przystosowaniem się do przyjętych norm czy zachowań, m. in. kontaktach interpersonalnych, komunikacji, zarówno werbalnej jak i niewerbalnej czy reakcjach na zmiany.

Zestawienie bibliograficzne „Zespół Aspergera u dzieci, młodzieży i dorosłych” zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia gromadzi 155 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania /redakcja naukowa Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. – Gdańsk ; Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowa ; CeDeWu, 2016. – 263 s. : il. ; 24 cm.

M 064350 (Kędzierzyn-Koźle), M 216247 – M 216248 (Opole)

2. Aspekty terapii pedagogicznej uczniów z zespołem Aspergera na etapie edukacji gimnazjalnej /Bożena Czerwińska. – Bibliogr. // W : Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – S. 57-71 M 64380

(Kędzierzyn-Koźle), M 054362 (Kluczbork), M 068429 – M 068430 (Nysa), M 215935 – M 215937 (Opole)

3. Asperger : życie w dwóch światach / Christine Preißmann ; przekład Joanna Arentewicz. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. – 253 s. ; 21 cm.

M 064860 (Kędzierzyn-Koźle), M 218552 – M 218553, M 219011 (Opole)

4. Aspergirls : siła kobiet z zespołem Aspergera /Rudy Simone ; przekład Juliusz Okuniewski. – Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis,2016. – 227 s. ; 24 cm.

M 218592 (Opole)

5. Autyzm i zespół Aspergera / red. Uta Frith ; tł. z ang. Beata Godlewska. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. – 294 s. : il. ; 21 cm.

C 051903 (Kluczbork), M 193789 (Opole)

6. Autyzm i zespół Aspergera /Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska.Wyd. 1, dodr. 5. – Warszawa :Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. – 123, [1] s. ; 21 cm.

M 055113, M 055120 (Brzeg), M 220126 (Opole)

7. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. – 123, [1] s. ; 21 cm.

M 065347 (Nysa)

8. Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 386 s. : il. ; 24 cm.

M 050256, M 050937 (Brzeg), M 61315 (Kędzierzyn-Koźle), C 052308 (Kluczbork)

9. Autyzm : więcej niż podstawy : leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu / William Shaw ; we współpracy z Kurt Woeller, Daniel Rossignol, Lenny González, Doris Rapp ; tł. Lidex. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna” ,2016. – 162 s. : il. ; 30 cm.

M 064080 (Kędzierzyn-Koźle), M 054075 (Kluczbork), M 068213 (Nysa), M 215418 (Opole)

10. Błysk : opowieść o wychowaniu, geniuszu i autyzmie / Kristine Barnett ; przeł. Magdalena Ziomek. – Wrocław : Wydawnictwo Bukowy Las, 2014. – 310, [2] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm.

M 213260 (Opole)

11. Codzienność dziecka z zespołem Aspergera : okiem rodzica i terapeuty /Agnieszka Borkowska, Beata Grotowska. – Gdańsk : „Harmonia”, 2012. – 188 s. : il. ; 21 cm.

M 213583 (Opole)

12. Czy moje dziecko ma autyzm? : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu / Osnat Teitelbaum, Philip Teitelbaum ; przekł. Sylwia Pikiel. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2012. – 171 s. : il. ; 24 cm.

M 211438 – M 211439 (Opole)

13. Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty :konteksty teoretyczne i praktyka /pod red. nauk. Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. – Kraków : „Impuls”, 2017. – 299 s. : il. ; 24 cm.

M 054725 (Brzeg), M M 064796 (Kędzierzyn-Koźle), M 217661 – M 217662 (Opole)

14. Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy /pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2017. – 372 s. :il. ; 24 cm.

M 064797 (Kędzierzyn-Koźle), M 216963 (Opole)

15. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2013. – 518 s. ; 24 cm.

M 199501, M 208966, M 209069 (Opole)

16. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; tł. z ang. Robert Waliś. – Warszawa : K. E. Liber, 2007. – 202 s. ; 21 cm.

C 050131 (Brzeg), M 060981 (Kędzierzyn-Koźle), M 064934 (Nysa), M 197084 – M M 197083 (Opole)

17. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; tł. z ang. Robert Waliś. – Warszawa : K. E. Liber, 2007. – 252 s. ; 21 cm.

C 050259 (Brzeg), M 060684 (Kędzierzyn-Koźle), M 054774, M 055554 – M 055555 (Kluczbork), C 064705 (Nysa), M 197085 – M 197086 (Opole), M 212440 – M 212441 (Opole)

18. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls, 2012. – 312 s. : il. ; 24 cm.

M 053990 (Brzeg), M 063172 (Kędzierzyn-Koźle), M 211328, M 211335 (Opole)

19. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku /Aleksandra Maciarz, Dorota Drała. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 69, [3] s. ; 24 cm.

M 201873 (Opole)

20. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu i w domu :sprawdzone materiały, rozwiązania i ćwiczenia do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców /[autorki: Agnieszka Łucjanek, Anna Krauze]. – Poznań :Forum Media Polska, cop. 2017. – 87 s. : il. ; 30 cm.

M 219471 – M 219473 (Opole)

21. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 28 s. ; 15×21 cm.

M )62151 (Kędzierzyn-Koźle), M 052980 (Kluczbork), M 066533 (Nysa), C 207279, M 207331 – M 207332 (Opole)

22. Dziecko z zespołem Aspergera /Magdalena Charbicka. – Warszawa : „Difin”, 2015.143 s. :il. ; 23 cm.

M 054434 – M 054435 (Brzeg), M 064128 – M 064129 (Kędzierzyn-Koźle), M 054122 – M 054123 (Kluczbork), M 068265 – M 068266 (Nysa), M 215490 – M 215493 (Opole)

23. Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę /red. nauk. Krystyna Moczia. – Kraków : „Impuls”, 2017. – 134 s. ; 24 cm.

M 217557 (Opole)

24. Inny niż wszyscy : opowiadanie o chłopcu, który chce wiedzieć, czy jest normalny /Per Nilsson ; il. Pija Lindenbaum ; przeł. ze szwedz. Marta Rey-Radlińska. – Poznań : „Zakamarki”, 2017. – 63, [1] s. : il. ; 21 cm.

M 068689 (Nysa)

25. Inny rówieśnikami /Małgorzata Skórczyńska. – Bibliogr. // W : Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i imłodzieży / red. Adam Szecówka, Bronisława Ogonowski ; Uniwersytet Wrocławski, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2013. – S. 112-125

C 210339, M 209937, M 210372 (Opole)

26. Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem Aspergera : przewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej /John Harpur, Maria Lawlor, Michael Fitzgerald ; [tł. Ewa Niezgoda]. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2012. – 228 s. ; 24 cm.

M 211198 – M 211199 (Opole)

27. Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole :poradnik dla rodziców i nauczycieli /Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk. – Gdańsk : „Harmonia”, 2017. – 114 s. : il. ; 24 cm.

M 216134 – M 216135 (Opole)

28. Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O’Regan ; tł. z ang. Robert Waliś. – Warszawa : K. E. Liber, 2005. – 98 s. ; 21 cm.

M 049456 (Brzeg), M 60245 (Kędzierzyn-Koźle), M 063948 (Nysa), M 190393 – M 190394, M 190955 – M 190957 (Opole)

29. Jestem inny : moje wskazówki dla aspich, ich rodzin i terapeutów /John Elder Robison ; tł. Andrzej Homańczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – 222, [2] s. ; 23 cm.

M 220146 (Opole)

30. Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera / Marta Korendo. – Kraków :Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, 2013. – 324, [1] s. : il. ; 21 cm.

M 213648 (Opole)

31. Kategoryzacje językowe :ćwiczenia rozwijające słownik i kształtujące rozumienie /Zdzisława Orłowska-Popek. – Kraków : Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej, cop. 2018. – [6] s., [34] k. tabl. : il. ; 31 cm.

M 218082 – M 218083 (Opole)

32. Księga RDI : wytyczanie nowych ścieżek w autyzmie, zespole Aspergera i PDD z Programem Rozwoju Relacji / Steven E. Gutstein ; [tł. Maria Dąbrowska-Jędral]. – Warszawa : Fundacja Rozwiązać Autyzm, 2012. – 366, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 211459 – M 211460 (Opole)

33. Mam dziecko z zespołem Aspergera : poradnik dla rodziców /Grzegorz Całek, Halina Łuszczak, Halina Jankowska. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, 2014. – 110 s. : il. ; 23 cm.

M 054712 (Brzeg), M 063618 (Kędzierzyn-Koźle), M 053423 (Kluczbork), M 067644 (Nysa), M 213565 (Opole)

34. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci : z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa /Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, 2013. – 469, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 064758 (Kędzierzyn-Koźle), C 054254 (Kluczbork), M 211110, M 212238 (Opole)

35. Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem / [aut. Wioletta Borys-Kierszniewska et al.]. Warszawa : Fundacja Synapsis, 2012. – 312, [3] s. : il. ; 30 cm.

M 213750 (Opole)

36. Niegrzeczne : historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera /Jacek Hołub. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. – 225, [6] stron ; 23 cm.

M 220334 (Opole)

37. Nieśmiali, skryci i społecznie niedopasowani : przewodnik po życiu z zespołem Aspergera /Cynthia Kim ; tłumaczenie Joanna Gilewicz. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. – 237, [2] s. ; 23 cm.

M 064907 (Kędzierzyn-Koźle), M 069066 (Nysa), M 218093 – M 218094 (Opole)

38. Niezwyczajni ludzie : nowe spojrzenie na autyzm /Barry M. Prizant, Tom Fields-Meyer ; przekład Joanna Bilmin-Odrowąż. – Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – 255, [1] s. ; 23 cm.

M 064908 (Kędzierzyn-Koźle), M 216168 (Opole)

39. Odnaleźć Kansas : zespół Aspergera rozszyfrowany /Aaron Likens ; przekł. Maciej Piątek. – Kraków : eSPe, 2012. – 209, [1] s. ; 20 cm.

M 211930 (Opole)

40. Patrz mi w oczy : moje życie z zespołem Aspergera /John Elder Robison ; [przedm. Augusten Burroughs] ; przeł. Jarek Szubrycht. – Warszawa : Wydawnictwo Linia, 2013. – 289, [4] s. ; 21 cm.

M 067514 (Nysa), M 211931 (Opole)

41. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole :zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / [Marzena Czarnocka]. – Warszawa :Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2016. – 270 s. ;24 cm +płyta CD.

M 215867 – M 215868 (Opole)

42. Poznajemy uczucia : podręcznik pracy z lękiem : przewodnik dla trenerów grupowych /Helen Taylor, Vicki Grahame, Helen McConachie, Ann Lee Conteur, Jacqui Rodgers, Jan O’Neill, Ann Ozsivadjian, Emma Honey, Kate Sofronoff ; przedmowa: Tony Attwood ; przekład: Dorota Sztkowska-Jaskuła. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. – 94 s. : il. ; 24 cm.

M 220170 (Opole)

43. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej .- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013 .- 211 s. : il. ; 24 cm.

M 211145/II – M 211146 /II (Opole)

44. Pytaj i odpowiadaj : jak być rzecznikiem własnych potrzeb oraz ujawniać swoją diagnozę? : poradnik dla osób ze spektrum autyzmu / pod red. Steven M. Shore’a ; przedm. Temple Grandin ; przekł. Karolina Przewłoka. – Szczecin : Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział, 2008. – 217 s. ; 24 cm.

M 212027 (Opole)

45. Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 2 /red. nauk. Beata Szurowska. Warszawa : „Difin”, 2019. – 195, [1] s. :il. ; 23 cm.

M 220176/II (Opole)

46. Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : „Impuls” ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. – 283, [1] s. : il. ; 25 cm.

M 207890, M 209081 (Opole)

47. Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera / Jennifer McIlwee Myers ; przekład Patricia Sørensen. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. – 343 s. : il. ; 24 cm.

C 216689, M 216717 (Opole)

48. Seks, prochy i zespół Aspergera :przewodnik po dorosłości dla osób z zespołem Aspergera / Luke Jackson ; przedm. Tony Attwood ; tł. Beata Radwan.Przewodnik po dorosłości dla osób z zespołem Aspergera. – Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018. – 222, [1] s. ; 23 cm.

M 218858 – M 218859 (Opole)

49. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego /red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. – Łódź :Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018. – 217 s. : il. ; 21 cm.

M 055716 (Kluczbork), M 069095 (Nysa), C 218146, M 218110-M 218111, M 219169 (Opole)

50. Specyficzne trudności w uczeniu się :niezbędnik nauczyciela /Diana Hudson ; przekład: Dorota Szatkowska-Jaskuła. – Gdańsk : „Harmonia Universalis”, [2019]. – 240, [4] s. : il. ;24 cm.

M 065124 (Kędzierzyn-Koźle), M 057220 (Kluczbork)

51. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej /Tara Delaney ; [przekł. z ang. Emilia Skowrońska]. – Wyd. 1, dodr. – Gdańsk : Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017. – 198, [1] s. ; 24 cm.

M 054766 – M 054767 (Kluczbork)

52. Studia z neurologopedii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna, Danuta Pluta-Wojciechowska. – Kraków :Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” :Wydawnictwo WAM, 2010. – 253 s. ; 23 cm.

M 204914, M 205088 – M 205091 (Opole)

53. Sytuacja dzieci z zespołem Aspergera w Polsce : raport z badań 2014 / Grzegorz Całek, Katarzyna Kwapińska. – Warszawa :[Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera], 2014. – 34 s. : il. ; 24 cm.

M 063617 (Kędzierzyn-Koźle), M 053697 (Kluczbork), M 067643 (Nysa), M 213574 (Opole)

54. Szkolne wyzwania : jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu? /Monika Gregorczuk, Barbara Kołtyś. – Warszawa : „Edgard”, 2015. – 311 s. ; 21 cm.

M 214217 – M 214218 (Opole)

55. Tak trudno mi zrozumieć innych – praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w przedszkolu /Joanna Mochnacz. – Bibliogr. // W : Nasze dzieci różne są : jak im pomóc, by osiągnęły sukces? Cz. 2 / red. Beata Borecka-Sierpina ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, 2014. – S. 50-54

C 207289, M 212274 – M 212275 (Opole)

56. Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T 2.2 /pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. – Kraków : „Impuls”, 2013. – 209 s. : il. ; 24 cm.

M 063143 (Kędzierzyn-Koźle), M 212537 – M 212540 (Opole)

57. Terapia ruchowa osób z zespołem Aspergera : implikacje praktyczne / Zbigniew Szot, Jacek Błeszyński, Cezary Specht ; red. nauk. Zbigniew Szot. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2011. – 176 s. : il. ; 24 cm.

58. Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera :inne doświadczenia sensoryczne – inne światy percepcyjne /Olga Bogdashina ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. – Gdańsk :Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019. – 331 s. :il., fot. ; 24 cm.

M 065129 (Kędzierzyn-Koźle)

59. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczycieli /Joanna Święcicka. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2014. – 50, [2] s. ; 24 cm.

M 050931 (Brzeg), M 052694 (Kluczbork), C 203564 (Opole), M 205239, M 205239 (Opole)

60. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2010]. – 317 s. : ryc., tab. ; 23 cm.

M 051037 (Brzeg), C 066039 (Nysa), C 204308, M 204338, M 204890, M 209100 (Opole)

61. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi :pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań / Kazimierz Słupek. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. – 188 s.  : il. ; 30 cm.

M 055032 (Brzeg), M 068998 (Nysa), C 218928, M 218044 – M 218145, M 218989 – M 218990 (Opole)

62. Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem / Peter Szatmari ; przekł. z ang. Maciek Sekerdej. – Kraków : „Znak”, 2007. – 289,[3] s. ; 21 cm.

M 060915 (Kędzierzyn-Koźle), M 195589 (Opole)

63. Wczesna diagnoza i terapia autyzmu i Zespołu Aspergera : konferencja / [red. Marianna Głębocka-Czarniecka]. – Jastrzębie Zdrój : Poradnia Neurologopedyczna. Centrum Diagnozy i Terapii Edulogmed, 2013. – 24 s. ; 21 cm

64. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych :metoda krakowska /Jagoda Cieszyńska. – Kraków  :Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, 2011. – 304 s. : il. ; 25 cm.

C 210536, M 213631 (Opole)

65. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka /pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Wyd. 6.  – Kraków : „Impuls”, 2016. – 462 s. : il. ; 24 cm.

M 049805 (Brzeg), M 060726 (Kędzierzyn-Koźle), C 051941 (Kluczbork), M 194305, M 194305 (Opole)

66. Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka / red. nauk. Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017. – 440 s. : il. ; 24 cm.

M 217706 – M 217707 (Opole)

67. Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji : konteksty interdyscyplinarne /red. nauk. Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Przemysław Frąckowiak. – Kraków : „Impuls”, 2018. – 205 s. : il. ; 24 cm.

M 054741 (Brzeg), M 218128 (Opole)

68. Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera :poradnik dla rodziców i terapeutów /Małgorzata Mikołajczak. – Warszawa : „Difin”, 2017. – 152 s. : il. ; 22 cm.

M 064847 (Kędzierzyn-Koźle)

69. Wszystkie koty mają zespół Aspergera / Kathy Hoopmann ; przeł. Ulisses Zalewski. – Warszawa : Wydawnictwo Linia, 2012. – [4], 74, [3] s. : il. ; 22×22 cm.

M 211935 (Opole)

70. Wybrane metody diagnozy i terapii osób z autyzmem / Maria Piszczek. – Warszawa : ES Dr Stecko, 2016. – 203 s. ; 24 cm.

M 215961 – M 215964 (Opole)

71. Wychowujemy misiaka : ojca i syna przygody z aspergerem, pociągami, traktorami i materiałami wybuchowymi / John Elder Robison ; przeł. [z ang.] Jarek Szubrycht. – Warszawa : Wydawnictwo Linia, 2014. – 388, [2] s. ; 21 cm.

M 067521 (Nysa), M 213960 – M 213961 (Opole)

72. Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. T. 2, Edukacja jako życiowa szansa czy źródło szans utraconych? / red. Andrzej Olubiński, Monika Suska-Kuźmicka, Damian Labiak.  – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018. – 256 s. : il. ; 24 cm.

M 217361/II (Opole)

73. Zespół Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinien : poradnik nauczyciela wychowawcy, pedagoga /Matt Winter ; tł. [z niem.], Ewa Niezgoda. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2006. – 52 s. ; 24 cm.

M 195091 (Opole)

74. Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia – relacje i strategie / Yvona Fast i in. ; [tł. Marzenna Rączkowska]. – Warszawa : Fundacja „Synapsis” : „Fraszka Edukacyjna”, 2008. – 418 s. ; 24 cm.

M 60962 (Kędzierzyn-Koźle), M 199478 (Opole)

75. Zespół Aspergera : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz. – Gdańsk : „Harmonia”, 2009. – 107 s. : il. ; 24 cm.

M 051042 (Brzeg)

76. Zespół Aspergera : jak z nim żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię /Christine Preißmann ; przekł. Joanna Arentewicz. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – 235 s. ; 21 cm.

M 211936 – M 211937 (Opole)

77. Zespół Aspergera : kompletny przewodnik / Tony Attwood ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. – Gdańsk : „Harmonia Universalis”, 2013. – 454, [1] s. ; 25 cm.

M 211938 – M 211939 (Opole)

78. Zespół Aspergera : księga pytań i odpowiedzi /Anna Budzińska, Marta Wójcik. – Gdańsk : „Harmonia”, 2010. – 166 s. : il. ; 21 cm.

79. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta /red. Liane Holliday Willey ; przedm. Luke Jackson ; [tł. z ang.] Marta Umińska, Krzysztof Umiński. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2006. – 386 s. ; 24 cm.

M 060511 (Kędzierzyn-Koźle), M 196237 (Opole)

80. Zespół Aspergera : wprowadzenie /Tony Attwood ; przekł. Małgorzata Łamacz. – Poznań : „Zysk i S-ka”, 2006. – 182 s. : il. ; 23 cm.

M 050055 (Brzeg), M 063993 (Nysa), C 208883, M 207862 (Opole)

81. Zespół Aspergera : zrozumieć, aby pomóc / Agnieszka Kozdroń. – Warszawa : „Difin”, 2015. – 261 s. ; 24 cm.

M 213345 (Opole)

82. Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera /Agnieszka Borkowska. – Wyd. 2. – Gdańsk : „Harmonia”, 2013. – 90, [1] s. :il. ; 21 cm.

M 213637 (Opole)

Artykuły z czasopism :

83. Analfabeci emocji /Anna Waligórska, Michał Waligórski // Charaktery. – 2012, nr 1, s. 76-80

84. Aspiracje życiowe młodych dorosłych z zespołem Aspergera z rodzin doświadczających migracji /Anna Gagat-Matuła, Bożena Frączek. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 227-235

85. Autyzm, czyli jedna z różnorodności / Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin // Wprost. – 2019, nr 14, s. 36-39

86. Autyzm i Zespół Aspergera? : aktualne spojrzenie na spektrum autyzmu / Katarzyna Pęczak // Remedium. – 2019, nr 6, s. 8-10

87. Autyzm : wybór bibliografii z lat 1998-2009 / Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 7, s. 62-64

88. Co mu jest? /Maria Piszczek // Rewalidacja. – 2010, nr 2, s. 12-23

89. Co zrobić z prezentem? Scenariusz: Trening Umiejętności Społecznych przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym z zespołem Aspergera /Anna Parakiewicz // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 34-35

90. Diagnoza autyzmu u małego dziecka – implikacje do pracy w rodzinie /Andrzej Wolski // Rewalidacja. – 2010, nr 2, s. 24-44

91. Dlaczego warto dbać o wygląd? Scenariusz: Trening Umiejętności Społecznych dla młodzieży, dorosłych z zespołem Aspergera /Anna Parakiewicz // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 36-37

92. Dobre praktyki – metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera czyli terapeutyczna rola plastyki w procesie edukacji /Anna Majchrzak // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 48, s. 8

93. Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera /Tomasz Ciećwierz // Remedium. – 2013, nr 11, s. 20-21

94. Dzieci z zespołem Aspergera są wokół nas /Margareta Olszewska // Życie Szkoły. – 2019, nr 1, s. 30-32

95. Dziecko autystyczne z Zespołem Aspergera /Małgorzata Biadasiewicz. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 91-95

96. Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu : strategie radzenia sobie z uczniem autystycznym i z Zespołem Aspergera / Ana Sotirovska / Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu. – 2019, t. 1, s. 135-158

97. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu ogólnodostępnym /Anna Policht-Jaruga // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 1, s. 6-9

98. Dziecko z ZA w klasie – jak rozmawiać z rodzicami uczniów? / Katarzyna Kamińska-Holc // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr (114), s. 29-33

99. Dziecko z zespołem Aspergera w rzeczywistości społecznej i edukacyjnej /Małgorzata Kowalczyk. – Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 2, s. 37-46

100. Dziecko 5-letnie ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera (opis przypadku) /Beata Grzelczak // Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 22-32

101. Dziecko z Zespołem Aspergera /oprac. Magda Wójcik // Remedium. – 2005, nr 3, wkł. s. VIII

102. Dziecko z zespołem Aspergera :(zestawienie bibliograficzne) /Elżbieta Trojan // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 4, s. 79-84

103. Dzielenie się informacjami o diagnozie ucznia ze spektrum autyzmu w szkole /Bożena Chrostowska // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 48-53

104. Dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera /Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 5, s. 18-23

105. Efektywna współpraca między terapeutą a rodzicem w terapii dziecka ze spektrum autyzmu /Żaneta Diks // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 4, s. 6-7

106. Hamowanie reakcji i planowanie u dzieci w wieku 6-7 lat z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi / Małgorzata Woźniak-Prus, Marta Szymańska. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 5, s. 325-337

107. Ja i moje emocje – scenariusz zajęć indywidualnych z uczniem z zespołem Aspergera. – (Narzędziownia) /oprac. Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 1, s. 66-67

108. Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera? /Marta Korendo // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 5, s. 76-77

109. Jak rozpoznać zespół Aspergera? / Marta Korendo // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 4, s. 62-63

110. Kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka z zespołem Aspergera w placówce przedszkolnej /Agnieszka Kozdroń // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 7/8, s. 28-30

111. Kwestionariusz do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych (KOKE-S) wysoko funkcjonujących autystów i dzieci z zespołem Aspergera. Cz. 1 / Maria Piszczek // Rewalidacja. – 2010, nr 1, s. 48-63

112. Lęk – cecha matek a funkcjonowanie dzieci z Zespołem Aspergera :pośrednicząca rola postawy ochraniającej /Dorota Włodarczyk, Milena Otto. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Psychoterapia. – 2012, nr 3, s. 33-42

113. Mocne strony autyzmu. Zespół Aspergera /Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 52-56

114. Myślenie twórcze dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu /Dorota Dziedziewicz, Aleksandra Gajda, Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2013, nr 4, s. 79-97

115. Nieproste życie z Aspergerem. Cz. 1 /Joanna Święcicka // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 92-97

116. Ocena umiejętności z zakresu motoryki małej w grupie dzieci z Zespołem Aspergera w wieku 5-7 lat /Jolanta Hyjek [et al. // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 3, s. 210-221

117. Przekazanie dziecku informacji o diagnozie zespołu Aspergera /Agnieszka Łucjanek // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 44-46

118. “Przybysze z innej planety” – zespół Aspergera /Aneta Rayzacher-Majewska // Katecheta. – 2015, nr 12, s. 74-79

119. Przyjaciel “szyty na miarę”. Potrzeby osoby z zespołem Aspergera /Joanna Płuska // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 17-21

120. Przyswajanie języka w zespole Aspergera /Joanna Senderska. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2019, z. 2, s. 38-51

121. Relacje intymne osób z zespołem Aspergera /Izabela Fornalik // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 22-27

122. Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera /Anna Kic, Dominika Popielska // Remedium. – 2010, nr 3, s. 6-7

123. Rozpoznawanie emocji innych ludzi przez osoby z autyzmem – przegląd badań /Magdalena Stępień, Ewa Pisula // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2013, nr 4, s. 99-115

124. Rozwój komunikacji językowej u dzieci z zespołem Aspergera / Sylwia Błaszczyk-Kowalska, Ewa Gacka. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 10, s. 3-13

125. Samoświadomość osoby z zespołem Aspergera. Klucz do zdrowego rozwoju /Joanna Ławicka // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 4-9

126. Sprawności językowe w nauczaniu języka obcego uczniów z zespołem Aspergera /Kamila Warot. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2017, nr 2, s. 100-103

127. Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Asperga – z perspektywy doświadczeń nauczyciela -terapeuty /Edyta Kosior // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 204-217

128. Teksty edukacyjne o autyzmie i ich wykorzystanie w pracy z dziećmi /Zofia Sujka-Krysiak. – Bibliogr. // Biblioterapeuta. – 2018, nr 2, s. 1-21

129. Terapia dziecka z zespołem Aspergera z udziałem rodziców i nauczycieli. Opis przypadku /Krystyna Pomorska // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 4, s. 36-42

130. Traumy szkolne u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. Przyczyny i konsekwencje /Ewa Dobiała // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 38-43

131. Trening umiejętności społecznych a socjoterapia :porównania oddziaływań grupowych wobec nastolatków z Zespołem Aspergera /Magdalena Czernek-Malik, Przemysław Sikora // Psychologia w Praktyce. – 2018, nr 2, s. 29-33

132. Trening Umiejętności Społecznych jako forma zajęć rozwijających kluczowe kompetencje społeczne /Anna Parakiewicz // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 28-33

133. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy /Agnieszka Czachorowska, Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. – 2010, nr 4, s. 9-10

134. Uczeń ze “szczyptą” autyzmu /Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 85, s. 4-7

135. Uczeń ze “szczyptą autyzmu” /Małgorzata Łoskot // Życie Szkoły. – 2017, nr 2, s. 2-5

136. Uczeń z zespołem Aspergera /Magdalena Alenowicz // Życie Szkoły. – 2015, nr 3, s. 22-27

137. Uczeń z zespołem Aspergera /Aleksandra Jagła // Sygnał. – 2016, nr 6, s. 39-41

138. Uczeń z zespołem Aspergera /Katarzyna Leśniewska // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 31, s. 16-21

139. Uczeń z zespołem Aspergera – praktyczne wskazówki dla pedagogów /Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 1, s. 73-76

140. Uczeń z zespołem Aspergera w klasie /Agnieszka Łucjanek // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 7, s. 50-53

141. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole /Agnieszka Łucjanek // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 6, s. 56-58

142. W strachu przed światem – o uczniu z zespołem Aspergera /Ewa Joankowska // Życie Szkoły. – 2013, nr 8, s. 36-39

143. Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera /Sylwia Błaszczyk-Kowalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 10, s. 42-45

144. Wsparcie osób wysoko funkcjonujących z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji masowej i integracyjnej /Andrzej Wolski. – Bibliogr. // Rewalidacja. – 2012, nr 2, s. 26-65

145. Wspieranie rozwoju dziecka z zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej /Agnieszka Kozdroń // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 12, s. 24-26

146. Wspomagająca i alternatywna komunikacja (AAC) szansą dla rozwoju katechezy dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) /Natalia Walkowiak // Katecheta. – 2015, nr 4, s. 5-17

147. Wybrane aspekty psychologiczno-dydaktyczne katechizacji dzieci autystycznych z zespołem Aspergera w klasach integracyjnych /Anna Zellma // Katecheta. – 2003, nr 10, s. 3-12

148. Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Autyzm. Zespół Aspergera / Izabella Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 5, s. 16-20

149. Zasoby komunikacyjne uczniów z zespołem Aspergera jako (nie)konieczne komponenty gotowości do podjęcia nauki w szkole /Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2019, nr 1, s. 19-30

150. Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm /Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 6, s. 20-25

151. Zespół Aspergera w naszej klasie – scenariusz spotkania z rodzicami uczniów / oprac. Katarzyna Kamińska-Holc // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 114, s. 42-47

152. Zespół Aspergera : wczesne symptomy zaburzenia w sferze społecznej, językowej, motorycznej i poznawczej /Jadwiga Cieszyńska, Korendo Marta. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2018, z. 5, s. 38-50

153. Zespół Aspergera – zaburzenie, diagnoza, terapia /Radosław Mysior. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 7, s. 54-57

154. Zespół wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem – analiza społecznego kontekstu zjawiska /Marta Pągowska // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2013, nr 4, s. 61-77

155. Życie w chaosie /Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 49, s. 11

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu