Inteligencja emocjonalna dzieci i młodzieży

Bibliografia “Inteligencja emocjonalna dzieci i młodzieży” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1999-2020 i zawiera 70 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Co oni mówią? Co oni myślą? : ćwiczenia rozwijające umiejętność nazywania emocji / Amanda Hopkins ; [opracowanie Magdalena Hinz]. – Gdańsk : “Harmonia”, 2017. – 117, [2] s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7134-918-8
C 054770 (Kluczbork), M 216259 M 216260 (Opole)

2. Coaching inteligencji emocjonalnej / Stephen Neale [!], Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson ; przeł. Marta Werbanowska. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska : International Publishing Service, 2010. – 269 s. : il. ; 24 cm. – (HR). ISBN 978-83-264-0057-5
M 210550 (Opole)

3. Czy systemy edukacyjne powinny się integrować? : aktualność pedagogiki Marii Montessori w świetle doniesień współczesnej psychologii / Iwona Sikorska. – Bibliogr. // W : Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Barbara Surma. – Kraków Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. – S. 13-35
* Artykuł jest próbą ukazania paraleli pomiędzy koncepcją montessoriańską, szczególnie w zakresie jej podstaw teoretycznych a współczesnymi koncepcjami psychologicznymi z zakresu procesów poznawczych i emocji
M 212805 (Opole)

4. Inteligencja emocjonalna / Daniel Goleman ; przekł. Andrzej Jankowski. – Poznań : “Media Rodzina of Poznań”, 2007. – 527 s. ; 21 cm. ISBN 83-7278-217-2 ISBN 978-83-7278-217-5
M 050432 C 050016 (Brzeg), M 194323 M 194322 M 194324 M 194321 C 194252 (Opole)

5. Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży / Irena Przybylska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. – 99, [5] s. : il. ; 24 cm.
ISBN : 978-83-22-61607-9

6. Inteligencja emocjonalna : fakty, mity, kontrowersje / red. nauk. Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski ; [przekł. rozdz. 4, 5 i 9 Maciej Sekerdej] . – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 311, [7] s. : il. ; 21 cm. – (Psychologia Stosowana). ISBN 978-83-01-15597-1
M 052129 (Kluczbork), C 065029 (Nysa), M 200008 M 200134 M 200135 M 200136 (Opole)

7. Inteligencja emocjonalna : jak panować nad uczuciami / Justyna Tomczyk. – Warszawa : Edgard, 2014. – 248 s. ; 21 cm. – (Samo Sedno). ISBN 978-83-7788-417-1
C 218392 M 218497 (Opole)

8. Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży / Katarzyna A. Knopp. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. – 146 stron : ilustracje ; 21 cm.

9. Inteligencja emocjonalna : podręcznik z zestawem ćwiczeń / Stefan Konrad, Claudia Hendl ; z jęz. niem. przeł. Maria dos Santos. – Katowice : “Videograf II”, 2000. – 174, [2] s. : il. ; 22 cm. – (Poradnik). ISBN 83-7183-158-7
M 57147 (Kędzierzyn-Koźle), M 064943 (Nysa), M 208480 (Opole)

10. Inteligencja emocjonalna : poradnik dla rodziców / Garrido Beatriz Serrano ; przekł. Pola Sobaś-Mikołajczyk. – Kraków : eSPe, 2012. – 242, [1] s. : il. ; 20 cm. – (Wychowanie). ISBN 978-83-7482-407-1
M 217217 M 217218 (Opole)

11. Inteligencja emocjonalna w praktyce / Daniel Goleman ; tł.[z ang.] Andrzej Jankowski. – Poznań : “Media Rodzina”, cop. 1999. – 504 s. ; 21 cm. ISBN 83-85594-81-7
M 049755 (Brzeg), M 59859 (Kędzierzyn-Koźle), C 051341 M 049511 (Kluczbork), M 059116 M 062898 (Nysa), C 191515 M 179903 M 191609 M 193929 M 193930 M 193931 M 193932 (Opole)

12. Inteligencja emocjonalna w rozwijaniu uzdolnień / Zofia Porębska // W : Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. Iwona Bugajska-Bigos, Wojciech Kudyba, Beata Lisowska. – Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (Nowy Sącz), 2015. – S. 89-99

13. Jak wykształcić inteligencję emocjonalną : 50 pomysłów ćwiczeń : kształcenie zintegrowane / Dianne Schilling ; [tł. Sylwia Kuchta]. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2008. – 140 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-61309-64-2
M 050554 (Brzeg)

14. Jak wykształcić inteligencję emocjonalną : 50 pomysłów ćwiczeń : poziom podstawowy / Dianne Schilling ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009. – 142 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-61309-68-0
M 211200 M 211201 (Opole)

15. Jak wykształcić inteligencję emocjonalną : 50 pomysłów ćwiczeń : poziom ponadpodstawowy / Dianne Schilling ; [tł. Joanna Jedlińska]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009. – 140 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-61309-72-7
M 050555 (Brzeg), M 61163 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 211202 M 211203 (Opole)

16. Kompetencje emocjonalne i społeczne młodzieży / Marzena Chrost. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. – 327 s. : il. ; 23 cm.

17. Kompetencje emocjonalne uczniów i nauczycieli szansą na konsensus w szkole / Agata Popławska // W : Szkoła : konflikt podmiotów / pod red. Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 160-172
M 215060 M 217985 (Opole)

18. Metody badania emocji i motywacji / redakcja naukowa Henryk Gasiul. – Warszawa : “Difin”, 2018. – 392, [1] s. : il. ( w tym kolor.) ; 23 cm. – (Engram). ISBN 978-83-8085-678-3
M 64810 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 217876 M 217877 M 217935 M 217936 (Opole)

19. Mózg dziecka : przewodnik dla rodziców / Álvaro Bilbao ; przełożył z hiszpańskiego Zbigniew Zawadzki. – Wrocław : “Bukowy Las”, 2018. – 298, [3] s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-83-8074-126-3
M 218302 M 218303 (Opole)

20. Pedagogiczne odczytanie koncepcji inteligencji emocjonalnej : nowe przestrzenie uczenia się / Irena Przybylska. – Bibliogr. // W : Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia. T. 1 / pod. red. Wiktora Żłobickiego. – Kraków : “Impuls”, 2013. – S. 193-209
C 054071/I (Brzeg), M 211760/I M 211762/I (Opole)

21. Potrzeba kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych małego dziecka / Aleksandra Skowrońska. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Sonii Czudek-Ślęczki, Arkadiusza Wąsińskiego. – Bielsko-Biała : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – S. 222-238
C 052796/III (Kluczbork), C 066173/III (Nysa), M 205662/III M 208806/III C 205652/III (Opole)

22. Psychoedukacja : asertywność, stres, emocje, samoocena, komunikacja interpersonalna / [aut. Katarzyna Hipsz]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014. – 132 s. : il. ; 30 cm. – (Raabe Zajrzyj i Znajdź). ISBN 978-83-7696-950-3
C 212661 M 212715 M 213932 (Opole)

23. Rola nauczyciela w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Julia Kisielewska-Meller // W: Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych : współczesne wyzwania /red. nauk. Urszula Szuścik, Ewa Kochanowska, Rafał Majzner. – Kraków, 2014. – S. 243-254.
*Artykuł dot. następujących zagadnień : natura kompetencji (emocjonalnych), podstawowe komponenty inteligencji emocjonalnej, kompetencje emocjonalne nauczyciela nauczania początkowego jako czynnik determinujący umiejętności emocjonalne uczniów

24. Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Danuta Wosik-Kawala. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 368 s. : il. ; 24 cm. ISBN : 978-83-778-4377-2

25. Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży : poradnik dla wychowawców i nauczycieli / Beata Dyrda (red.). – Kraków : “Impuls”, 2004. – 161 s. : rys. ; 23 cm.
M 60196 (Kędzierzyn-Koźle), C 063009 (Nysa), C 189108 (Opole)

26. Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna : problemy edukacyjne / Peter Salovey, David J. Sluyter (red.) ; [aut. Daniel Goleman et al.] ; przeł. Maciej Karpiński. – Poznań : Dom Wydawniczy “Rebis”, 1999. – 480, [4] s. : il. ; 20 cm. – (Psychologia). ISBN 83-7120-695-X
M 051205 (Brzeg)

27. Rozwój inteligencji emocjonalnej Twojego dziecka : przewodnik świadomego rodzica / Linda Lantieri ; wprowadzenie i ćwiczenia autorstwa Daniela Golemana ; [tł. Katarzyna Sapeta]. – Gliwice : “Helion”, cop. 2009. – 202 s. ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Sensus. Dziecko). ISBN 978-83-246-1941-2
M 207190 (Opole)

28. Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / [red.] Aneta Jeger, Beata Szurowska. – Warszawa : Difin, 2017. – 284 s. : il. ; 23 cm. – (Engram). ISBN 978-83-8085-457-4
M 64844 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 055591 (Kluczbork), M 217959 M 217960 (Opole)

29. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży jako zadanie pedagoga i psychologa w szkole / Justyna Mróz // W : Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. Jolanty Szczurkowskiej i Agnieszki Mazur. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. – S. 97-118
M 054023 (Brzeg), M 210760 M 210761 C 210642 (Opole)

30. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. – Warszawa : Difin, 2017. – 222 s. : il. kolor. ; 22 cm. – (Engram). ISBN 978-83-8085-492-5
M 055597/I (Kluczbork), M 068951/I (Nysa), M 217937/I M 217938/I (Opole)

Artykuły w czasopismach:

31. Czytanie emocji / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 2, s. 22-29

32. Edukacja emocjonalna / Marlena Działabij-Drupka // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 34, s. 22-24

33. Emocje / Agnieszka Ważny // Sygnał. – 2015, nr 6, s. 53-54
*O wpływie rozwoju mózgu dziecka na jego późniejsze życie emocjonalne

34. Inteligencja emocjonalna / Małgorzata Łada // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 1, s. 38-41

35. Inteligencja emocjonalna a rozwój zdolności : (w aspekcie edukacyjnym) / Monika Wróblewska. – Bibliogr. // Edukacja. – 2009, nr 3, s. 85-89

36. Inteligencja emocjonalna a zdolności twórcze / Andrzej Krzywka // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 10, s. 25-31

37. Inteligencja emocjonalna i możliwości jej rozwijania w szkole / Hanna Przybyła-Basista. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2000), s. 135-143

38. Inteligencja emocjonalna i powodzenie szkolne / Dorota Szczygieł, Joanna Kiełkiewicz-Okrzesik // Psychologia Rozwojowa. – T. 10, nr 1 (2005), s. 59-68

39. Inteligencja emocjonalna licealistów a oddziaływania wychowawcze rodziców / Katarzyna Martowska // Ruch Pedagogiczny. – 2009, nr 3/4, s. 55-69

40. Inteligencja emocjonalna uczniów a ich osiągnicia w nauce / Irena Przybylska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – Vol. 18 (2005), s. 33-46

41. Inteligencja emocjonalna w praktyce / Bożena Nikisz // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 12, s. 58-62
*Scenariusz zajęć

42. Inteligencja emocjonalna w praktyce szkoły podstawowej / Agnieszka Antowska // Polonistyka. – 2014, nr 4, s. 47-50

43. Inteligencja emocjonalna w szkole / Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 125-129
*Zawiera arkusz dla nauczycieli i rodziców do diagnozy inteligencji emocjonalnej dzieci młodszych

44. Jak być inteligentnym emocjonalnie? : autorski program zdobycia kompetencji społecznych i emocjonalnych dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum / Barbara Bednarczyk // Przegląd Oświatowy. – 2002, nr 5, s. 15-16

45. Jak rozwijać inteligencję emocjonalną wśród uczniów? / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. – 2018, nr 1, s. 5-7

46. Kompetencje emocjonalne dziecka / Piotr Zbróg // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 28-33

47. Kształtowanie inteligencji emocjonalnej / Barbara Osińska // Przedszkolne ABC. – 2016, nr 6, 9-12

48. Kształtowanie inteligencji emocjonalnej ucznia warunkiem jego osobowościowego i umysłowego rozwoju / Wanda Hawash // Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej. -2015, z. 3, s. 93-96

49. Mama i tata inteligentni emocjonalnie / Aleksandra Jasielska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 3/4, s. 11-14
*Artykuł dotyczy emocjonalnego edukowania dzieci przez rodziców

50. Panaceum na wszystkie problemy? / Joanna Piekarska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 31-39

51. Poznaj samego siebie. Cz. 1 / Małgorzata Taraszkiewicz // Sygnał. – 2017, nr 10, s. 52-55

52. Poznaj samego siebie. Cz. 2 / Małgorzata Taraszkiewicz // Sygnał. – 2017, nr 11, s. 52-55

53. Poznaj swoje emocje! / Anna Matczak // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 25-32

54. Rodzicu! Spraw by twoje dziecko było inteligentne emocjonalnie / Karolina Oleksa // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 85, s. 55-57
*Zawiera scenariusz spotkania z rodzicami “Dziecko inteligentne emocjonalnie, czyli jakie?”

55. Rodzicu! Spraw, by twoje dziecko było inteligentne emocjonalnie / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016, nr 9, s. 24-28
* Zawiera scenariusz spotkania nauczyciela z rodzicami “Dziecko inteligentne emocjonalnie, czyli jakie?”

56. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej na lekcji języka obcego / Anna Krężałek // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 67-69

57. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci / Alina Dziędziura, Monika Nachmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 39-40

58. Siła oddziaływania inteligencji emocjonalnej / Dianne Schilling // Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy. – 2008, nr 6, s. 25-49

59. Siła tkwiąca w emocjach / Magdalena Śmieja // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 83-91

60. Sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej u dzieci / Katarzyna Knopp // Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo. – T. 4, nr 1 (2007), s. 111-129

61. “Sposób na trudnego Alcybiadesa” czyli kilka słów o roli inteligencji emocjonalnej w klasie / Zuzanna Taraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4, s. 12-14

62. “Tak jakbym był kimś innym” : uwalniamy emocje uczniów metodą dramy / Aldona Żejmo-Kudelska, Maria Depta-Jędrzejczak // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 36, s. 41-42

63. Terapia skoncentrowana na emocjach (EFT) / Katarzyna Kawka [et al.]. – Bibliogr. // Psychologia w Praktyce. – 2020, nr 1, s. 49-57

64. TIE – Test Inteligencji Emocjonalnej / Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski, Andrzej Beauvale. – Tab. – Bibliogr. // Studia Psychologiczne. – T. 45, z. 1 (2007), s. 19-31

65. Trening empatii w szkole / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 78, s. 51-54

66. Trudne zachowania uczniów : nie obchodzi mnie, co czują inni / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016, nr 9, s. 18-23

67. Uczyć, ale czy wychowywać? : o rozwijaniu inteligencji emocjonalnej u współczesnych nastolatków / Natalia Kalkowska // Sygnał. – 2019, nr 11, s. 47-51

68. Usłysz emocje i zrozum motywy / Agnieszka Kozak // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 15-24

69. W świecie emocji / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 11, s. 42-45

70. Zabawy wspomagające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka / Katarzyna Lotkowska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 7-8, s. 18-19

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu