Sieroctwo społeczne

Sieroctwo społeczne – stan określający sytuację i położenie społeczne dzieci, wychowywanych poza rodziną w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych ze względów innych niż śmierć rodziców – najczęściej z powodu niewywiązywania się rodziny z podstawowych obowiązków opiekuńczych. Zjawisko sieroctwa towarzyszy ludzkości od początku powstania rodziny. Nie jest to zjawisko nowe. Smutnym jest fakt, iż obecnie sieroty w coraz większym stopniu pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, w których panuje niewłaściwa atmosfera, konflikty między członkami, błędy wychowawcze, nie poczuwanie się do odpowiedzialności za dzieci, brak związków uczuciowych pomiędzy członkami rodziny, a szczególnie brak miłości oraz brak czasu dla dzieci.
Bibliografia „Sieroctwo społeczne” opracowana została na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek występujących w Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 117 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Wydawnictwa zwarte :

1. Choroba sieroca / Małgorzata Prokosz. – Gdańsk : „Harmonia”, 2010. – 127 s. ; 21 cm.

M 052639 – M 052640 (Kluczbork), M 065741 (Nysa), M 202637 (Opole)

2.Człowiek w systemie pomocy : konteksty i rozwiązania edukacyjne : monografia zbiorowa / red. nauk. Adela Kożyczkowska, Maria Szczepska-Pustkowska. Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. 379, [1] s. : il. (w tym kolor.), err. ; 24 cm.

C 050833 (Brzeg), M 209607 (Opole)

3.Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne / pod redakcją Renaty Bibik i Arkadiusza Urbanka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2011. – 206 s. : il. ; 24 cm.

M 214528 (Opole)

4. Dlaczego są opuszczone dzieci ? / Maria Schütterly-Fita ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – 93, [1] s. ; 18 cm.

M 053878 – M 053879 (Kędzierzyn-Koźle), M 165779 – M 165780 (Opole)

5. Dom wreszcie własny : problemy dziecka samotnego / Hanna Święcicka. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1970. 155, [1] s. : il. ; 18 cm.

M 011577 – M 011578 (Brzeg), M 019053 – 019054 (Kędzierzyn-Koźle), M 019918 (Kluczbork), M 015722 (Nysa), M 070169 (Opole)

6. Domy na piasku : rzecz o sieroctwie i domach dziecka / Marek Andrzejewski. – Poznań : „W Drodze”, 1997. – 142, [2] s. ; 21 cm.

7. Dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Halina Filipczuk . – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1988. – 233,[3] s. : rys. ; 21 cm.

M 043467 – M 043468 – M 043469 (Kluczbork), M 042752 – M 042753 (Brzeg), M 51023 – M 51037 – M 51038 – M 51459 ( Kędzierzyn- Koźle ), M 050814 – M 050815 ( Nysa ), M 156355 – M 156433, M 156435 – M 156439, M 188480 -M 188482 (Opole)

8. Dziecko niczyje / Marie Balter, Richard Katz ; przeł. Wojciech Stańczak. – Warszawa: “bis”, 2001. 204, [2] s. : il. ; 21 cm.

9. Kochaj mnie! / Irena Matuszkiewicz ; napisała na podstawie scenariusza Athena Sawidis ; napisał na podstawie scenariusza Grzegorz Siedlecki. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. – 133, [3] s. : zdj. ; 21 cm.

M 063822 ( Nysa)

10. Kompensacja sieroctwa społecznego : monografia pedagogiczna wybranych domów dziecka / Maria Schütterly-Fita. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1986. – 90 s., [1] k. tabl. ; 24 cm.

11. Losy wychowanków domu małego dziecka / Barbara Milewska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 306 stron : ilustracje; 23 cm.

12. Myśleć o społeczeństwie : teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu / redakcja naukowa Marek Walancik, Blahoslav Kraus ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. –  230 s. : il. ; 24 cm.

M 213753 ( Opole)

13. O pracy i pomocy społecznej z pedagogicznego punktu widzenia / pod red. nauk. Franciszka Marka, Sławomira Śliwy. Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji ; Wydawnictwo Instytut Śląski, 2012. 203, [1] s. : il. ; 24 cm.

14. Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego : diagnoza i kierunki rozwoju / red. nauk. Renata Szczepanik, Joanna Wawrzyniak. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012. – 350 s. : il. ; 21 cm.

15. Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. – Warszawa : „Difin”, 2010.  – 230, [1] s. : il. ; 23 cm.

M 208772 – C 203208 ( Opole), M 62572 ( Kędzierzyn- Koźle), M 052767 (Kluczbork), M 068487 – C 065679 ( Nysa )

16. Pedagogika opiekuńcza wobec nowych form kompensacji sieroctwa społecznego : materiały z konferencji naukowej / red. nauk. Danuta Głuszak-Węgierska. –  Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2008. – 190 s. : il. ; 21 cm.

17. Polskie tradycje pomocy społecznej na przykładzie problemu sieroctwa / Wiesława Sajdek (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) // W: Polityka społeczna w działaniu : wybrane zagadnienia / redakcja Anna Witkowska-Paleń ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 31-44

18. Potrzeby psychiczne sierot społecznych / Barbara Czeredrecka. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. – 118, [2] s. ; 21 cm.

19. Problemy dezorganizacji rodziny : determinanty i społeczne skutki / Maria Jarosz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – 223,[1], 4k.tabl. : il., mapa, rys., wykr., err. ; 21 cm.

M 027091 (Brzeg), M 032199 (Kluczbork), C 118318 (Opole)

20. Problem krzywdzenia dzieci : podstawy i doświadczenia dorosłych Polaków : raport z badań / Grażyna Fluderska, Monika Sajkowska. – Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 2001. 108 s. : wykr. ; 30 cm.

M 185082 (Opole )

21. Powroty dzieci z rodzin zastępczych do placówek opiekuńczo-wychowawczych / Krystyna Marzec-Holka. –  Bydgoszcz : Wydawnictwo Edukacyjne Wers, cop. 2012. –  193 s. ; 24 cm.

22. Psychologia wychowawcza, społeczna i kliniczna : materiały pomocnicze dla zakładów kształcenia nauczycieli przedszkoli / Maria Przetacznikowa, Grażyna Makiełło-Jarża. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. 314, [2] s. : rys. ; 21 cm.

M 46717 ( Brzeg)

23. Przeciw sieroctwu : zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna / pod red. Sylwii Badory ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. – Tarnobrzeg :: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2009. 265, [2] s. : il. ; 24 cm.

24. Reakcje instytucjonalne wobec sieroctwa społecznego i adopcji / Iwona Wagner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 1995/1996.  – 147, [2] s. : 2 rys., 1 wykr. ; 21 cm.
25. Reintegracja rodziny jako forma przeciwdziałania zjawisku sieroctwa społecznego wśród wychowanków domu dziecka / Aneta Baranowska // W: W kręgu działań pomocowych i poradniczych / redakcja naukowa Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 137-149.\

26. Rodzina i jej wspomaganie : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004) / red. Bożena Matyjas ; Wszechnica Świętokrzyska.  – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2005. 28 s. ; 22 cm.

C 189842 (Opole)
27. Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości : analiza dyskursu retoryki politycznej / Agnieszka Regulska. –  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018. –  356 s. : il. ; 25 cm.

M 219591 (Opole), C 069306 (Nysa)
28. Rodziny zastępcze : rodziny nadziei / Maria Kwiecień . Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów, 2003.  – 135, [1] s. ; 18 cm.

M 186728 (Opole)
29. Rodziny zastępcze : problematyka prawna / aut. i red. Marek Andrzejewski. –  Toruń : “Dom Organizatora”, 2006.  – 332,[3] s. ; 24 cm.

C 196880 (Opole)
30. Rodzina, młodzież, dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka ; [aut. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun et al.].  – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.  – 576, [2] s. : il. ; 24 cm.

M 212717 (Opole)
31. Rola osoby znaczącej w kształtowaniu obrazu siebie sieroty społecznej / Dominika Sznajder. –  Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017.  – 204, [2] strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

32. Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku / Jolanta Biała. Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2012. –  175 s. : il. ; 24 cm.

M 209940 (Opole)
33. Sieroctwo duchowe dziecka / Beata Krajewska ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie // W: Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej / Barbara Baraniak, Barbara Galas, Beata Krajewska, Stanisław Janiec, Zbigniew Babicki, Dorota Nawrat ; [red. nauk. Barbara Baraniak, Beata Krajewska, Zbigniew Babicki]. – Warszawa :Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. s. 57-73.

M 215154 (Opole)

34. Sieroctwo jako problem społeczny i moralny / ks. Tomasz Gwoździewicz. – Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2020. – 260 stron ; 23 cm.

35. Sieroctwo społeczne / Alicja Szymborska. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1969. – 181 s. ; 20 cm.

M 066479 – M 066480 – M 066481 (Opole), M 18291 – Kędzierzyn-Kożle, M 014639 – M 014638 (Nysa)

36. Sieroctwo społeczne ; Formy opieki nad dzieckiem sierocym : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / oprac. Anna Pawłowicz ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny. – Lublin : PBW, 1979. – 19 s.

37. Sieroctwo społeczne – przyczyny, następstwa, formy kompensacji : studium teoretyczno-badawcze / Iwona Wagner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 1997. – 117, [2] s., [5] k. tabl. złoż. ; 21 cm.

38. Sieroctwo społeczne : psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 338,[2] s. : rys. ; 21 cm.

M 039383 – M 039384, M 047447, M 052468 (Brzeg), M 048213 (Kędzierzyn-Koźle), C 040726, M 040727 – M 040728 (Kluczbork), M 048232, M 048575 (Nysa), M 147056 – M 147058, M 147060 (Opole)

39. Społeczeństwo wobec “Innego” : kategoria “Innego” w naukach społecznych i życiu publicznym / red. nauk. Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Anna Śledzińska-Simon ; Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych “ASESOR” we Wrocławiu. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wrocław : współpr. Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych “ASESOR”, 2010. –  387 s. : il. ; 23 cm.

M 052924 (Kluczbork), M 066947 (Nysa), M 205086, M 205346 (Opole)

40. Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego / Marzena Sendyk. -Kraków : „Impuls”, 2001. 279, [1] s. : il. ; 23 cm.

M 058249 (Kędzierzyn -Koźle)

41. Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza w rodzinach wychowanków domów dziecka (refleksje z analizy literatury przedmiotu i badań własnych) / Mieczysław Sędzicki ; Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa // W: Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości / red. nauk. Jerzy Krzyszkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2015. – S. 284-301

42. Wpływ sieroctwa społecznego na rozwój i wychowanie dziecka = The influence of social orphanhood on the development and upbringing of a child / Kazimierz Żegnałek // W: Kultura bezpieczeństwa : potrzeby i uwarunkowania. T. 1, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Marianowi Cieślarczykowi z okazji siedemdziesiątych urodzin / redakcja naukowa Stanisław Jaczyński, Jerzy Kunikowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. – S. 607-620

43. Wychowanie i środowisko : praca zbiorowa / pod red. Barbary Passini i Tadeusza Pilcha. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.  – 440 s. ; 24 cm.

M 117415 – M 117416 – M 117417 (Opole), M 025784 – M 025785 – M 025786 ( Brzeg), M 36956 – M 37398 – M 36955 ( Kędzierzyn -Koźle), M 031943 – M 032082 – M 031944 ( Kluczbork), M 034267 – M 034268 – M 034269 – M 041089 – M 041088 – M 041087 – M 041086 – M 038765 – M 034407 – M 034408 (Nysa)

44. Życie ciągle przede mną / Jennifer Lauck ; z ang. przeł. Dorota Pomadowska. – Warszawa : „Świat Książki”, cop. 2002. – 253, [2] s. ; 25 cm.

Artykuły z czasopism :

45. Aspekty pieczy zastępczej na przykładzie PCPR w Płocku / Edyta Bogdańska ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku // Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego. – R. 10 (2018), s. 83-100

46. Aspiracje i plany życiowe młodzieży obciążonej sieroctwem społecznym / Waldemar Basak // Pedagogika Rodziny. – [R.] 2, nr 4 (2012), s. 229-245

47. Bezradność opiekuńczo-wychowawcza i sieroctwo / Anita Abramowska-Kmon, Sylwia Timoszuk ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie // Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony pracy i sprawom socjalnym. – [R. 41], nr temat 3 (2014), s. 21-27

48. Bocian do synka leci : gdzie są nasze dzieci / Przemysław Wilczyński // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 23, s. 4-5

49. Być eurosierotą / Violetta Waluk // Przegląd (Warszawa ; 1999). – 2009, nr 4, s. 26-28

50. Dlaczego warto oddać głos przeciw pojęciu sieroctwo / Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – R. 54, nr 2 (2014), s. 15-20

51. Dokąd zmierza młodzież? : cele i dążenia życiowe współczesnej młodzieży / Lilianna Klimek // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 4, s. 5-8

52. Dziecko bez rodziny : przyczynek do dyskusji na podstawie powieści “Sekretny język kwiatów” / Jolanta Bujak-Lechowicz ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trubunalskim // Nauczyciel i Szkoła (Katowice). – 2016, nr 2, s. 167-172

53. Dziecko osierocone i jego biologiczni rodzice w poglądach studentek pedagogiki – perspektywa dystansu społecznego /Hanna Żuraw. // Praca Socjalna. – 2019, nr 3, s. 41-74

54. Dziecko sieroce w wybranych formach opieki zastępczej /Bożena Matyjas // Praca Socjalna. – 2014, nr 4, s. 61-72

55. Dziecko zagrożone i osierocone – wybrane aspekty / Iwona Wagner // Pedagogika Społeczna. – 2001, nr 1, s. 87-95

56. Eurosieroctwo : potrzeba diagnozowania zjawiska / Wiesław Lesner // Zeszyty Naukowe Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych. – Z. 3 (2009), s. 27-32

57. Eurosieroctwo w aspekcie rozwoju dziecka /Janusz Rusaczyk . – Bibliogr. // Wychowawca. – 2018, nr 3, s. 10-14

58. Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 6, s. 3-5

59. Eurosieroctwo : zjawisko społeczne charakterystyczne dla zstępującego pokolenia / Ryszard Borowicz, Maria Marta Urlińska, Janis Vanags ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu // Kultura i Edukacja. – 2014, nr 3, s. 23-36

60. Gdy rodzice emigrują… / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. – 2008, nr 6 , s. s. 37-43

61. Ingerencja sądu w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej a emigracja zarobkowa rodziców / Wanda Stojanowska, Jerzy Słyk // Rodzina i Prawo : kwartalnik sędziów rodzinnych. – Nr 13 (2009), s. 36-43.

62. Jaką pomoc dostanie opuszczający rodzinę zastępczą lub dom dziecka / Michalina Topolewska // Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka. – 2013, nr 214, s. B14

63. Kilka uwag w sprawie sieroctwa / Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 7, s. 7-11

64. Lekarz dziecięcych dusz / Agnieszka Kowalczyk // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia. – 2017, [nr] 4, s. 50-55

65. Losy wychowanków domu małego dziecka umieszczonych w placówkach / Barbara Milewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 8, s. 36-42

66. Kompensacja poczucia sieroctwa w szkole / Jolanta Lipińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 3, s. 24-26

67. Kompensacja sieroctwa społecznego w działalności Rodzinnych Domów Dziecka : wybrane aspekty metodyczne / Józefa Matejek ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie // Labor et Educatio : rocznik naukowy Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Nr 2 (2014), s. 91-103

68. Kompetencje diagnostyczne nauczyciela w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / Lilianna Klimek ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Vol. 35, nr 1 (2016), s. 167-177

69. Matka migrantka : perspektywa transnarodowości w badaniu przemian ról rodzicielskich / Sylwia Urbańska // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. – R. 35, z. 1 (2009), s. 61-84

70. Migracje zarobkowe a funkcje wychowawcze rodziny /Janusz Rusaczyk. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2018, nr 3, s. 16-19

71. Możliwości kompensacji sieroctwa w małym domu dziecka / Aleksandra Maciarz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 4, s. 17-19

72. Nikt nie pomaga eurosierotom / Katarzyna Świerczyńska, Elżbieta Południk // Dziennik : Polska, Europa, świat. – 2008, nr 134, s. 11

73. O sieroctwie społecznym wychowanków DPS /Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 43-48

74. Obraz własnej osoby wychowanków domów dziecka / Lilianna Klimek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 4, s. 32-36

75. Osoby znaczące a społeczne aspekty obrazu siebie dziecka osieroconego / Sznajder Dominika ; Katedra Psychologii Zdrowia. Instytut Nauk o Wychowaniu. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie // Nauki Humanistyczne i Społeczne. – T. 1 cz. 1. s. 98-106

76. Podejście zintegrowane w badaniach monograficznych jako paradygmat badań nad zjawiskiem sieroctwa /Jolanta Biała. – Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. – 2012, nr 3, s. 73-88

77. Podopieczni wrocławskiego sierocińca Matki Boskiej Bolesnej w okresie od połowy XVIII do 1815 roku / Anna Sutowicz // Świdnickie Studia Teologiczne. – R. 13, nr 2 (2016), s. 161-177

78. Pozwólmy na adopcję dzieci z Haiti / Melanie Reid ; tł. Zbigniew Mach // Polska (Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). – 2010, nr 18, s. 13

79. Problem sieroctwa społecznego i eurosieroctwa w literaturze : (wybór) / Alicja Białkowska // Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne. – 2014, nr 1, s. 103-108

80. Problem sieroctwa społecznego w Polsce : przyczyny i formy kompensacji / Joanna Szczepaniak // Nauki Humanistyczne. – Nr 8 (2003), s. 334-348

81. Problem zwalczania i kompensacji sieroctwa społecznego w Polsce / Joanna Szczepaniak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – Z. 4 (2004), s. 425-436

82. Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Cz. 1 / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 15-22

83. Przedszkole wobec sieroctwa migracyjnego /Janusz Rusaczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 2, s. 42-45

84. Przejawy demoralizacji i czynów karalnych u wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych / Iwona Niewiadomska, Katarzyna Rok // Roczniki Teologiczne (Lublin ; 1992). – T. 52, z. 10 (2005), s. 183-197

85. Przyczyny sieroctwa społecznego a szanse reintegracji rodziny / Lidia Bogusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 7, s. 27-33

86. Psychologiczne konsekwencje (euro)sieroctwa : funkcjonowanie rodziny, diagnoza, pomoc / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Matejczuk ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu // Studia Edukacyjne. – Nr 17 (2011), s. 71-87

87. Rodzicielstwo, sieroctwo – przyczynek do metodyki wychowania zastępczego / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 1/2, s. 33-34

88. Rodzina zastępcza jako forma kompensacji sieroctwa u dzieci : badania terenowe / Konstanstinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis, Magdalena Rodkiewicz ; Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim // Szkice Familiologiczne : rocznik naukowy. – Nr 1 (2014), s. 237-258

89. Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dziećmi osieroconymi / Zbigniew Węgierski // Zeszyty Naukowe WSHE. – T. 12 (2003), s. 49-66

90. Rodziny współczesne jako źródło sieroctwa społecznego / Stranisław Kawula // Rocznik Pedagogiki Rodziny. T. 1, (1998), s. 27-47

91. Sieroctwo duchowe uczniów w wieku wczesnoszkolnym a relacje nauczycieli z ich rodzicami / Maria Butrymowicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 2, s. 9-12

92. Sieroctwo rodzinne / Alicja Kurcz // Rocznik Pedagogiki Rodziny. – T. 2, (1999), s. 115-121

93. Sieroctwo społeczne / Karolina Radecka // Praca Socjalna.- R. 22, [nr] 4 (2007), s. 75-85

94. Sieroctwo społeczne a możliwości jego kompensacji w rodzinnych formach opieki / Marzena Ruszkowska // Rozprawy Naukowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. – T. 2 (2008), s. 117-129

95. Sieroctwo społeczne dzieci /Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 59-62

96. Sieroctwo społeczne i jego przyczyny w świetle dokumentów Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Lublinie / Lidia Bogusz, Lilianna Klimek // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2002, nr 3, s. 16-20

97. Sieroctwo społeczne i poczucie osamotnienia dzieci i młodzieży / Małgorzata Laskowska // Prometeusz. – R. 3, nr 2 (2006), s. 28-40

98. Sieroctwo społeczne i profesje społeczne / Ewa Marynowicz-Hetka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 6, s. 5-8

99. Sieroctwo społeczne jako skutek dysfunkcjonalności wychowawczej środowiska rodzinnego / Katarzyna Chrąściel // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 7/8, s. 30-34

100. Sieroctwo społeczne – pojęcie kontrowersyjne? /Beata Baron // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 1, s. 12-18

101. Sieroctwo społeczne – utracona potrzeba przynależności / Magdalena Zabłocka // Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika. – R. 2 (2008), s. 299-304

102. Sieroctwo społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju / Stanisław Siwek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 6, s. 32-38

103. Skąd się biorą sieroty społeczne? / Lilianna Klimek // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 1, s. 5-8

104. Skutki migracji ekonomicznej Polaków dla funkcjonowania rodziny : wybrane aspekty / Izabela Kochan ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie // Studia z Teorii Wychowania : półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. – T. 10, nr 3 (2019), s. 47-60

105. System opieki nad sierotami społecznymi w Polsce wyzwaniem XXI wieku / Dagna Czerwonka // Zeszyty Naukowe WSHE. -T. 32 (2011), s. 121-128

106. Systemowe możliwości pomocy rodzinom obciążonym sieroctwem / Renata Wawerska ; KUL JP II w Lublinie // Pedagogia Ojcostwa : katolicki przegląd społeczno-pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 181-191

107. Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa : (na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim) / Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 3-8

108. W poszukiwaniu straconych pokoleń / Grażyna Bednarek // Śląsk. – R. 14, nr 10 (2008), s. 14-17

109. Więź osobowa dorosłych wychowanków domu dziecka z rodzicami /Agnieszka Rak. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 2, s. 48-54

110. Wioska dzieci i kobiet / Eliza Leszczyńska-Pieniak // Przegląd (Warszawa ; 1999). – 2010, nr 23, s. 30-32

111. Wokół pojęcia “eurosieroctwo” / Ewa Zawisza-Masłyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2008, nr 3/4, s. 40-42

112. Wpływ rodziny na poczucie sensu życia u jedynaków i osób posiadających rodzeństwo / Lilianna Klimek // Małżeństwo i Rodzina. – 2002, nr 4, s. 22-24

113. Współczesne sieroctwo rodzinne : uwarunkowania demograficzne / Krystyna Kluzowa // Zeszyty Karmelitańskie. – 2009, nr 3, s. 49-52

114. Wychowanie moralne i religijne ubogich i sierot w Krakowskim Towarzystwie Dobroczynności w latach 1816-1918 / Ewa Barnaś-Baran ; Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny. Zakład Historii i Teorii Wychowania // Studia Paedagogica Ignatiana : rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.- Vol. 19, [z.] 2 (2016), s. 65-85

115. Wychowankowie domów dziecka o sobie / Lilianna Klimek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 4, s. 44-51

116. Wychowawca “dobry” i wychowawca “zły” w opinii wychowanków / Lilianna Klimek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 2, s. s. 17-21

117. Zaspokojenie potrzeb psychicznych w rodzinie a sieroctwo duchowe dzieci / Henryk Cudak // Rocznik Pedagogiki Rodziny. T. 2, (1999), s. 125-132

Oprac. Joanna Bielecka – stażystka – Fundacja Bezpieczna Przystań

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu