Wojna, wojsko, żołnierz

Książki:

1. Amerykańska kinematografia wobec wojny z terroryzmem prowadzonej na terytorium Afganistanu i Iraku / Łukasz Jureńczyk, Joanna Szczutkowska // W : Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. -S. 47-57

2. Antropologia wojny / Ludwik Stomma. – Warszawa : „Iskry”, 2014. – 316, [4] s. ; 21 cm.
M 213170 (Opole)

3. Antyczne obrazy wojny w literaturze modernistycznej : (przykład Zbigniewa Herberta) / Jakub Jurkowski // W : Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. 2, Poszukiwania formy / pod redakcją Anny M. Szczepan i Agaty Mikołajko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, 2018. – S. 135-158

4. Biedny język : szkice o kryzysie słowa i literaturze wojennej / Piotr Mitzner. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. – 316, [1] s. ; 21 cm.

5. „Czerwony kur pieje na pograniczu” : czyli o sztuce wojny w wybranych poglądach przedstawicieli myśli polityczno-prawnej / Marcin Niemczyk // W : Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej : praca zbiorowa / redakcja naukowa Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski. – Olsztyn ; Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2017. – S. 487-509

6. Człowiek wobec rewolucji i terroru / pod red. Eugenii Łoch ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. – Lublin : Wydawnictwa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, 2005. – 364 s. ; 24 cm.

7. Człowiek wobec wojny / pod red. Eugenii Łoch. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 257 s. ; 24 cm.

8. „Dusza jasna, wybrana, przejrzysta, młody żołnierz, polski legionista” : o poetach w legionowych mundurach / Jolanta Załęczny // W : Między pamięcią a projektem przyszłości : doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918 / pod redakcją Doroty Kielak, Marty Makowskiej, Joanny Niewiarowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – S. 159-175

9. Ewolucja światowego kina wojennego jako komunikatu perswazyjnego / Grzegorz Łęcicki // W : Film jako przekaz perswazyjny / redakcja Paweł Płatek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2021. – S. 9-33

10. Filmowe portrety żołnierzy wyklętych (1947-2017) / Mariusz Solecki. – Łomianki ; Dziekanów Leśny : LTW, 2021. – 300, [6] stron : wykresy ; 24 cm.

11. Funkcje słownictwa wojskowego w twórczości Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska // W : Kulturowe konteksty języka / pod red. Beaty Afeltowicz i Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014. – S. 35-45

12. Habitus żołnierski w literaturze i kulturze polskiej w kontekście Wielkiej Wojny / Monika Szczepaniak. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017. – 400, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.

13. Husarskie skrzydła jako symbol potęgi dawnej Rzeczypospolitej w literaturze i malarstwie polskim / Jolanta Sawicka-Jurek // W : Istoriko-filologičeskie issledovaniâ : tradicii i sovremennye tendencii / red. tomu Ewa Kozak i Adriana Pogoda-Kołodziejak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. – Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych, 2014. – S. 83-90

14. Jana Kochanowskiego refleksja o wojnie / Justyna Dąbkowska-Kujko // W : Wiązanie sobótkowe : studia o Janie Kochanowskim / pod redakcją Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka ; [autorzy Maria Barłowska i 35 pozostałych]. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, cop. 2015. – S. 238-253

15. Jeńcy wojenni w prawie międzynarodowym i obrazach filmowych / Krzysztof Załucki // W : Między historią a polityką : Śląsk w przestrzeni europejskiej : studia i szkice dedykowane Profesorowi Edmundowi Nowakowi / pod red. Danuty Kisielewicz i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 267-283
M 213091 (Opole)

16. Językowy obraz wojny w przysłowiach polskich i obcych / Elżbieta M. Kur // W : Oblicza współczesnych wojen / redakcja naukowa Mariusz Kubiak, Ryszard Wróblewski ; Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. – Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018. – S. 375-387

17. Kartagińskie krajobrazy bitewne w literaturze i komiksie / Patrycja Matusiak // W : Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce : literatura, propaganda, tożsamość / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej, Wojciecha Trempały, Pauliny Wenderlich. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – S. 25-35

18. Kawaleria polska : obraz ułana w literaturze romantycznej i rzeczywistość wojskowa kawalerii w II Rzeczypospolitej : materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Fundację „Szarża pod Krojantami” / [red. Maria Eichler]. – Krojanty : Fundacja „Szarża pod Krojantami”, 2003. – 99 s., [6] k. tabl. złoż. luz. : fot. (w tym kolor.), mapy, portr. ; 24 cm.

19. Kolokacje leksemu „wojna” w dziejach języka polskiego : analiza semantyczna / Beata Kaczmarczyk // W : Wojna – język – pamięć / pod redakcją Heleny Sojki-Masztalerz, Marcina Poprawy. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. – S. 15-33

20. Liryka żołnierska : estetyka i wartości / pod red. Agaty Paliwody i Jana Wolskiego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 400 s. ; 23 cm.

21. Literackie portrety żołnierzy w poezji powstania listopadowego / Aleksandra Łęgowik // W : Romantyzm : literatura, kultura, obyczaj : studia. 2 / pod red. Magdaleny Joncy i Małgorzaty Łoboz. – Wrocław : Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, 2014. – S. 11-19

22. Metaforyzacja militarna języka (także w/o szkole) : roztrząsania teoretyczno-epistemologiczne i empiryczne / Maria Dudzikowa // W : Twierdza : szkoła w metaforze militarnej? : co w zamian / red. nauk. Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. – S. 43-136
M 217608 (Opole)

23. Między barokiem a oświeceniem : wojny i niepokoje czasów saskich : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN, 2004. – 221, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 0585-3893 nr 217)

24. Męska wojna, kobiecy (nie)pokój : kobiety i doświadczenie wojny w najnowszej polskiej prozie historyczno-obyczajowej (na wybranych przykładach) / Matylda Zatorska // W : (Nie)pokój w tekstach kultury XIX-XXI wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – S. 180-194

25. Motyw wojny w dziełach sztuki na przestrzeni wieków / Paweł Maciąg // W : Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. -S. 77-88

26. Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – 209 stron : ilustracje, fotografie ; 24 cm.

27. Motyw wojny w malarstwie wieku XIX i XX / Hubert Styliński // W : Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. -S. 89-106

28. Obrachunek z mitem Fina w twórczości Väinö Linny i Paavo Rintali / Bolesław Mrozewicz. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. – 309, [3] s. ; 24 cm. – (Filologia Skandynawska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0208-7235 ; nr 10)
* Wojna i wojsko w literaturze fińskiej

29. Obraz hiszpańskiej wojny domowej lat 1936-1939 w piśmiennictwie polskim / Monika Bednarczuk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. – 330 s. ; 21 cm.

30. Obraz wojny secesyjnej w wybranych filmach amerykańskich / Mateusz Sztukowski // W : Czas wojny, czas pokoju. T. 4, Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności / pod redakcją Łukasza Niewińskiego. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2017. – S. 185-193

31. Obraz wojny w twórczości pisarza i lekarza Michaiła Bułhakowa / Halina Uchto, Beata M. Uchto-Żywica // W : Lekarz na wojnie : studia z historii literatury i medycyny / redakcja Edward Białek i Dariusz Lewera. – Wrocław : Quaestio, 2020. – S. 105-121

32. Ostatnie rycerstwo Europy : husaria w utworach Wespazjana Kochowskiego / Dominika Fesser // W : Ethos rycerski w kulturze : tradycje i kontynuacje. T. 2, Ethos sarmacki i jego tradycje / pod redakcją Teresy Banaś-Korniak i Beaty Stuchlik-Surowiak przy udziale Magdaleny Komendy. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 114-130

33. Płacz generała : eseje o wojnie / Maria Janion. – Wyd. 2 przejrz. i rozsz. – Warszawa :”Sic!”, 2007. – 356 s. ; 21 cm.
M 198307 (Opole)

34. Podróż do przeszłości : interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej / Izabela Kowalczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, cop. 2010. – 529 s., XV, [1] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.
M 205440 (Opole)

35. Podróż w ciemności : kulturowe obrazy wojny / Marcin Kępiński. – Łódź : Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2012. – 208 s. : il. ; 22 cm.

36. Poeci i wojna : rozprawy i szkice / Jerzy Święch. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 254,[2] s. : il. ; 21 cm.
M 181772 (Opole)

37. Poetyckie światy wojny : studia o poezji polskiej po roku 1939 / Justyna Szczęsna. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2015. – 237 s. ; 24 cm.

38. Polska wojna w obcym filmie / Rafał Marszałek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Zakład Współczesnej Kultury Artystycznej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1976. – 170 s. ; 21 cm.
M 020472 (Brzeg), M 30884 (Kędzierzyn-Koźle), M 027665 (Kluczbork), M 101299 (Opole)

39. Polski ubiór XVII-wieczny i uzbrojenie husarskie w XIX-wiecznym malarstwie historycznym na przykładzie przedstawień odsieczy wiedeńskiej / Anna Straszewska // W : Sarmacka pamięć : wokół bitwy pod Wiedniem / pod red. Bogusława Dybasia, Aloisa Woldana i Anny Ziemlewskiej ; [tł. Bogusław Dybaś, Agata Méhes-Paluszek, Małgorzata Łukasiewicz]. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2014. – S. 135-163

40. Postawy antywojenne w poezji i publicystyce niemieckiego ekspresjonizmu / Janusz Golec // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 259-268
M 185511 (Opole)

41. „Potwory historii same podchodzą pod nasze domostwa” – czyli Językowa kreacja wojny w prozie wspomnieniowej Agnieszki Osieckiej / Natalia Hennig // W : Wojna – konflikt – spór : obszary rywalizacji w przestrzeni międzynarodowej. T. 1 / redakcja Roman Kordonski, Aleksandra Kordonska, Łukasz Muszyński. – Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie ; Lwów : Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, 2020. – S. 307-319

42. Propagandowy obraz wojny koreańskiej w wybranych polskich utworach literackich realizmu socjalistycznego : zarys problematyki / Sylwia Szyc // W : Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce : literatura, propaganda, tożsamość / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej, Wojciecha Trempały, Pauliny Wenderlich. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – S. 207-221

43. „Przed złotym czasem” : szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918 / Andrzej Romanowski. – Kraków : „Znak”, 1990. – 364, [4] s. ; 20 cm.
M 165425 (Opole)

44. Romantyzm i wojna : interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej / Danuta Dąbrowska. – Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1991. – 253, [1] s. ; 24 cm. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 94)
M 165432 M 165431 (Opole)

45. Rozkwitały pąki białych róż… : wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. 1 / wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Romanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1990. – 719 s. : il. ; 25 cm.
M 045244/I (Brzeg), M 045921/I (Kluczbork), 054548/I (Nysa), M 162712/I M (Opole)

46. Rozkwitały pąki białych róż… : wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. 2 / wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Romanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1990. – 226, [2] s. ; 25 cm.
M 045244/II (Brzeg), M 045922/II (Kluczbork), 054548/II (Nysa), M 162712/II (Opole)

47. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. T. 6, Walka, wojna, wojskowość / Ryszard Handke. Kraków : „Universitas”, 2002. – 277 s. ; 24 cm.

48. Słowo o końcu świata : człowiek i jego zderzenie z wojną na przykładzie prozy Wittlina, Haška i Stryjkowskiego / Dariusz Konrad Sikorski // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 209-215
M 185511 (Opole)

49. Służba i drużba : Ludowe Wojsko Polskie w prozie : antologia / wybór Marian Laprus. – [Warszawa] : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973. – 473, [3] s. ; 25 cm.
M 014909 (Brzeg), M 086978 (Opole)

50. Sowiecka inwazja na Afganistan w perspektywie filmu pt. „Wojna Charliego Wilsona” w reżyserii Mike’a Nicholsa / Łukasz Jureńczyk // W : Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce wizualnej / praca zbiorowa pod red. Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 65-82
M 216063 (Opole)

51. Stawiński i wojna : reprezentacje doświadczenia jako podróż autobiograficzna / Barbara Giza. – Warszawa : Wydawnictwo Trio : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2012. – 228 s. ; 21 cm.

52. Stefan Żeromski, Władysław Reymont i Jerzy Żuławski wobec pierwszej wojny światowej / Eugenia Łoch // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 65-79
M 185511 (Opole)

53. Stereotypowe modele dziecka w wybranych narracjach wojennych / Anna Modzelewska. – Bibliogr. // W : Dziecko w mediach / red. nauk. Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2016. – S. 153-164
* Analiza 339 artykułów prasowych dot. ludobójstwa w Rwandzie opublikowanych na łamach „Gazety Wyborczej” w latach 1990-2010. Omówienie czterech stereotypowych modeli dziecka: dziecko ofiara, dziecko okrutne, dziecko maskotka oraz mały wojownik
M 054522 (Brzeg), M 054286 M 054287 (Kluczbork), M 068970 (Nysa), M 215488 M 215489 (Opole)

54. Szkic do konterfektu żołnierza i ziemianina w twórczości Zbigniewa Morsztyna / Stanisław Ożóg // W : Literatura i język wczoraj i dziś / pod red. Ewy Błachowicz, Jadwigi Lizak. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S. 185-194

55. Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu : materiały konferencji naukowej poświęconej martyrologii lat II wojny światowej w literaturze, [Majdanek 18-19.IV.1989 r.] / pod red. Jerzego Święcha. – Lublin ; Majdanek : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Państ. Muzeum, 1990. – 191, [1] s. ; 24 cm.

56. Świat obrazów : wokół fotografii wojennej / Jakub Maciejewski // W : Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. -S. 147-155

57. Temat śpiącego wojska w folklorze polskim : próba typologii / Janina Hajduk-Nijakowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich. – Opole : WSP, 1980. – 243,[2] s. ; 24 cm + Mapy : 2 k. – (Seria B : Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu ; nr 71)
M 123433 (Opole)

58. Tradycje żołnierskie literatury polskiej / Janusz Kapuścik, Wojciech J. Podgórski. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978. – 40 s. ; 19 cm. – ( Nauka dla Wszystkich ; nr 290)
M 023971 (Brzeg), M 34669 M 34670 (Kędzierzyn-Koźle), M 031877 M 031878 M (Nysa), 110618 M 110619 (Opole)

59. Uciec tam, „gdzie nie palą się domy” : pożoga z perspektywy dziecka / Anna Janus-Sitarz // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : ogień / pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków, 2021. – S. 57-70
M 221892 M 221893 (Opole)

60. Ułan / Jan Prokop // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 985-987
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

61. Ułan jako polski fantazmat męskości militarnej / Tomasz Tomasik // W : (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XX wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 135-145

62. Uraz przetrwania : trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej / Anna Branach-Kallas. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – 267, [1] s. ; 21 cm.

63. Wielka wojna i świadomość przełomu : literatura polska lat 1914-1918 / Dorota Kielak. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2001. – 189 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Polonistyczna UKSW)

64. Wojna i pokój – dualizm świata w powieści Zachara Prilepina „Patologie” / Aldona Borkowska // W : Oblicza współczesnych wojen / redakcja naukowa Mariusz Kubiak, Ryszard Wróblewski ; Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. – Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018. – S. 407-416

65. Wojna i postpamięć / pod red. Zbigniewa Majchrowskiego i Wojciecha Owczarskiego. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. – 572 s. ; 24 cm.

66. Wojna i wojskowość w Faraonie Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014. – 144 s. : il. ; 24 cm.

67. Wojna i wojskowość w twórczości oraz adaptacjach powieści Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska, Mariusz Guzek. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – 290 stron ; 24 cm.

68. Wojna i żołnierz w okresie kontrreformacji (do roku 1648) : szkice z dziejów literatury polskiej i obcej / Stefan Herman. – Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1983. – 153, [2] s. ; 24 cm.

69. Wojna jako ujawnienie nieprzewidywalnego : „Pornografia” Witolda Gombrowicza i „Rondo” Kazimierza Brandysa / Bartłomiej Krawczyk // W : Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce : literatura, propaganda, tożsamość / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej, Wojciecha Trempały, Pauliny Wenderlich. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – S. 73-83

70. Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce : literatura, propaganda, tożsamość / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej, Wojciecha Trempały, Pauliny Wenderlich. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – 235 stron ; 24 cm.

71. Wojna – język – pamięć / pod redakcją Heleny Sojki-Masztalerz, Marcina Poprawy. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. – 180 stron ; 24 cm.

72. Wojna, męskość, literatura / Tomasz Tomasik ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013. – 358, [1] s. ; 24 cm.

73. Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie / Stanisław Śnieżewski. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2006. – 272 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Aretuzy 3)

74. Wojna w filmie : obraz wojny z Rosją sowiecką w kinematografii polskiej okresu międzywojennego / Michał Ceglarek // W : Wokół zagadnienia niepodległości Polski : przegląd myśli społeczno-politycznej / redakcja Monika Maciąg, Kamil Maciąg. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2017. – S. 98-108

75. Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej / pod. red. Wiesława Pawlaka i Magdaleny Piskały ; [aut. Sławomir Baczewski et al.]. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, cop. 2011. – 417 s. ; 24 cm. – (Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 30 (86))

76. Wojny światowe a literatura w kraju / Krystyna Jakowska // W : Słownik literatury polskiej XX wieku / red. Alina Brodzka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 1199-1207
C 046419 (Brzeg), C 047787 (Kluczbork), C 53784 (Kędzierzyn-Koźle), C 055263 (Nysa), C 166387 I 166402 (Opole)

77. Wojny zapamiętane, wojny zapisane : obraz trzech wojen „bałkańskich” w literaturze serbskiej / Bogusław Zieliński // W : Słowiańska pamięć = Slavic memory / pod redakcją Karoliny Ćwiek-Rogalskiej i Marcina Filipowicza. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, 2017. – S. 107-121

78. Wojsko, literatura, sztuka / wybór i przygot. mat. Zbigniew Opoka. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980. – 294,[2] s., 8 s. tabl. : il. ; 20 cm.
M 40371 (Kędzierzyn-Koźle)

79. Wojsko w filmie polskim / Mieczysław Borkowski. – Warszawa : Dom Wojska Polskiego, 2000. – 151 s. : il. ; 22 cm.

80. Wpływ wojny na amerykańską tożsamość narodową : między obrazem żołnierza w literaturze faktu a retoryką czasów wojny w dyskursie publicznym / Mariola Świerkot // W : Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce : literatura, propaganda, tożsamość / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej, Wojciecha Trempały, Pauliny Wenderlich. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – S. 171-180

81. Z historii fotografii wojennej / Henryk Latoś. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985. – 316,[4] s. : il., fot. ; 26 cm.
M 038930 (Brzeg), C 040373 (Kluczbork), M 145719 (Opole)

82. Żołnierskie narracje o wojnie światowej 1914-1918 : strzelcy, legioniści, Polacy w armii austro-węgierskiej / Jacek Rozmus. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. – 177, [1] s. ; 21 cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 673)

83. Żołnierz w świecie poetyckim Mickiewicza / Zbigniew Jerzy Nowak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach. – Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1958. – 62 strony ; 25 cm.

Artykuły w czasopismach:

84. Afganistan, kłamstwa i kasety wideo / Przemysław Witkowski // Monde Diplomatique (Ed. polska). – 2013, nr 5, s. 38-41
* Wojsko w filmie polskim

85. Amerykański film wojenny – w poszukiwaniu głębokiej struktury / Ewa Brzezińska, Elżbieta Durys // Studia Filmoznawcze. – [T.] 26 (2005), s. 197-214

86. Aparat i narracje : narzędzia interwencji czy interpretacji? : filmowe obrazy wojny w byłej Jugosławii = Camera and narrations : instruments of intervention or interpretation? : movie images of war in former Yugoslavia / Ireneusz Skupień // Przegląd Kulturoznawczy. – 2015, nr 4, s. 345-359

87. Bałkany w ogniu / Wojciech Tutaj // Kino. – 2022, nr 1/2, s. 41-45

88. Bellona, Klio, Kamena… : literatura wobec wojen : materiały z konferencji // Napis. – Ser. 7 (2001), s. 3-522

89. Bellum civile, bellum externum : ambiwalencja obrazów wojny w twórczości Horacego / Wojciech Kopek // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 15 (2015), s. 3-14

90. Będziemy żołnierzami : amerykańskie kino wojenne ostatnich lat / Tomasz Żukowski // Bez Dogmatu. – Nr 56 (2003), s. 29-31

91. Biblia o żołnierzach : przyczynek do oceny możliwości oddziaływania duchowości chrześcijańskiej za pomocą przekazu ustnego i pisemnego / Wojciech Misztal // Polonia Sacra. – 2010, nr 27, s. 187-198

92. Bułgarski bóg Mars : temat wojny w twórczości Iwana Wazowa / Telesfor Poźniak // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 143, cz. 2 (2007), s. 75-85

93. Burza przed ciszą : Rosjanie o wojnie w Czeczenii / Anna Sajewicz // Kino. – 2011, nr 10, s. 28-30
* Wojna w Czeczenii w filmie rosyjskim

94. Casus Remarque’a : w kręgu idei i polityki / Joanna Łydzińska // Polonistyka. – 2006, nr 1, s. 34-40

95. Chirurgiczna prawda : nowe obrazy wojny w filmie dokumentalnym / Kamila Sławińska // Tygodnik Powszechny. – 2006, nr 46, s. 6

96. Ciało mówi / Maria Jolanta Olszewska // Społeczeństwo Otwarte. – 1998, nr 3, s. 19-23
* Okrucieństwo wojny jako temat literacki

97. Cienka czerwona linia / Lech Kurpiewski // Newsweek Polska. – 2007, nr 48, s. 118-120
* Wojna w filmie

98. „Czeczeński blues idących nocą” : wojna czeczeńska w prozie Aleksandra Prochanowa / Aleksander Wawrzyńczak // Slavia Orientalis. – 2007, nr 1, s. 63-79

99. Czy w SS byli fajni chłopcy : filmy o II wojnie kiedyś i dziś / Jerzy Płażewski // Kino. – 2005, nr 5, s. 14-17

100. Czy wojna jest dla dzieci? / Monika Roszak-Malanowicz // Polonistyka. – 2014, nr 3, s. 12-15
* Seria wydawnicza „Wojny dorosłych – historie dzieci” (wydawnictwo Literatura)

101. Decorum i dzikość / Jerzy Ossnowski // Więź. – 2014, nr 3, s. 157-166
* Wojna w literaturze

102. Detradycjonalizacja wojny : (dokumenty, instrumenty, erzace) / Sławomir Magala // Czas Kultury. – 1999, nr 4/5, s. 22-29
* Zdjęcia dokumentujące działania wojenne

103. Dwa spojrzenia na „zabijane” Sarajewo : Zlaty Filipović i Nenada Veličkovicia gra z konwencją dziennika / Magdalena Karolczyk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 146 (2008), s. 83-95
* Wojna jugosłowiańska w literaturze

104. Dziecko jako ofiara wojny w sztukach Eurypidesa i Seneki w świetle sceny z Astyanaksem / Małgorzata Budzowska // Collectanea Philologica. – [Vol.] 8 (2004), s. 101-110

105. Dziecko patrzy na wojnę / Sebastian Frąckiewicz // Polityka. – 2019, nr 35, s. 82-83
* Tematyka wojenna w polskiej literaturze dziecięcej

106. Echa wojny w „Akademii Pana Kleksa” / Adrian Szary // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 56-61

107. Fascynacja i groza : wybrane sposoby mówienia o drugiej wojnie światowej w literaturze dla dzieci i młodzieży / Izabela Mikrut // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 32-39

108. Film wojenny w perspektywie genologicznej / Michał Lesiak // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 15 (2015), s. 130-139

109. Filmy kręgu bałkańskiego : dokumenty wojny / Jadwiga Głowa // Kultura Popularna. – 2005, nr 2, s. 57-67

110. Gdy żadna ulica nie ma sensu : wojna w twórczości młodych reżyserów i dramaturgów / Jacek Kopciński // Teksty Drugie. – 2010, nr 4, s. 235-246

111. „Gdyby do nas przyszła…” : belle époque, Żeromski, „Popioły” i wojna / Dariusz Trześniowski // Radomskie Studia Filologiczne. – 2018, nr 1, s. 102-113

112. Gruzy pamięci / Adam Krzemiński // Polityka. – 2019, nr 44, s. 87-89
* Jak sztuka upamiętnia ofiary wojny

113. Gzy żelazne i ludzkie owady : „entomologia” wojenna Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Magdalena Kokoszka // Narracje o Zagładzie. – Nr 3 (2017), s. 87-102

114. Historia i przemoc / Beata Koper, Katarzyna Lisowska, Agnieszka Szczepanek, Klaudia Ziewiec ; [oprac.] Agnieszka Szczepanek, Michał Larek // Czas Kultury. – 2013, nr 5, s. 132-145
* Wojna w literaturze

115. Hans Castorp w kamaszach : o wojnie w „Czarodziejskiej górze” z punktu widzenia żołnierza, cywila i artysty / Katarzyna Bałżewska // Bliza. – 2014, nr 4, s. 202-208

116. Hollywood w służbie hegemonii : amerykańskie kino wojenne / Tony Kashani ; tł. Agnieszka Kamrowska. Posłowie : propagandowy „product placement” / Agnieszka Kamrowska // Kultura Popularna. – 2005, nr 3, s. 107-125

117. Idee wojny i pokoju w niemieckiej klasycznej filozofii / Karol Bal // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Nauki Społeczno-Polityczne. – Z. 3 (1993), s. 5-17

118. Inter arma rident musae : o podobieństwach prozy Henryka Sienkiewicza i Andrzeja Sapkowskiego / Wojciech Łapiński // Ruch Literacki. – 2014, z. 6, s. 603-624
* Motyw wojny

119. Intermezzo / Artur D[aniel] Liskowacki // Twórczość. – 2002, nr 1, s. 121-124
* Temat wojny w literaturze i w filmie

120. Jak powstał i oczym mówi wojskowy mundur? / Aleksander Smoliński // Wiadomości Historyczne. – 2010, nr 5, s. 51-65

121. Kino w pułapce wojny / Ola Salwa, Michał Oleszczyk // Przekrój. – 2010, nr 11, s. 46-49

122. Kino wojennego niepokoju / Bartosz Staszczyszyn // Polityka. – 2011, nr 20, s. 66-69
* Kino wojenne

123. Kobiece doświadczenie wojenne w najnowszej prozie polskiej i chorwackiej / Maciej Duda // Tekstualia. – 2008, nr 2, s. 177-186

124. Komiks i literatura wojenna / Joanna Olejarnik // Polonistyka. – 2006, nr 2, s. 44-49

125. Komiks wojenny dla młodych odbiorców / Magdalena Smyczek // Guliwer. – 2020, nr 3, s. 31-41

126. Koń a sprawa polska / Aleksander Bołdyrew // Mówią Wieki. – 2012, nr 10, s. 34-37
* Koń i jeździec w kulturze polskiej

127. Kresy wojenne w literaturze staropolskiej / Bolesław Hadaczek // Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. – Nr 14 (2003), s. 23-49

128. „Kwiaty żelazne” : męskość militarna w wybranej prozie legionowej / Monika Szczepaniak // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 4, s. 87-95

129. Legiony i wojna w poezji Broniewskiego / Tadeusz Bujnicki // Przegląd Humanistyczny. – 1989, nr 12, s. 43-62

130. Leopolda Staffa porażenie wojną : „Tęcza łez i krwi” / Adam Poprawa // Ruch Literacki. – 2005, z. 2, s. 157-165

131. Literatura o wojnie i wojsku dziś / Zbigniew Safjan // Kultura i Oświata. – 1989, nr 3, s. 45-50

132. Maksim Harecki, Aleś Adamowicz, Wasil Bykaŭ – o trudnych wyborach / Katarzyna Drozd // Acta Albaruthenica. – T. 6 (2007), s. 113-120
* Wojna w literaturze białoruskiej

133. Metafizyczny wymiar doświadczenia wojennego w trylogii Andrzeja Struga „Żółty krzyż” a nowoczesna świadomość europejska / Anna Szóstak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana. – T. 2 (2014), s. 137-149

134. Military shooters : obraz wojny i polskiej armii w wybranych grach komputerowych / Tomasz Bednarz // Kultura Współczesna. – 2017, nr 2, s. 40-51

135. Mit armii gen. Berlinga w kinie wojennym PRL w latach 1960-1989 / Łukasz Polniak // Dzieje Najnowsze. – 2017, nr 1, s. 173-193

136. Mity i symbole „patriotyzmu wojskowego” na przykładzie polskiego kina wojennego w latach 1956-1970 / Łukasz Polniak // Dzieje Najnowsze. – 2011, nr 2, s. 99-113

137. Moda idzie na wojnę / Karolina Sulej // Tygodnik Powszechny. – 2016, nr 12, s. 54-57
* Wojna i historia jako inspiracje mody

138. „Musimy uczyć w szkołach, na uniwersytetach, że zło jest złem, że nienawiść jest złem i że miłość jest obowiązkiem” : o wojennej literaturze dla dzieci i młodzieży / Beata Gdak // Guliwer. – 2009, nr 2, s. 5-13

139. Myśl wojskowa Juliusza Słowackiego / Dariusz Seweryn // Rocznik Przemyski. – T. 45, z. 1 (2009), s. 167-172

140. Na maturze – wojna, pokój i Sarmaci / Dorota Nosowska // Cogito. – 2020, nr 5, s. 52-55
* Zadanie: Jak artyści przedstawiają wojnę i pokój? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego plakatu i innych i innych tekstów kultury

141. Na skrzyżowaniu dwóch totalitaryzmów : (obraz wojny w literaturze rosyjskiej) / Katarzyna Duda // Polonia Sacra. – Nr 12 (2003), s. 5-28

142. „Najmądrzejszy z mędrców nie wszystko wie” : wojna w twórczości J.R.R. Tolkiena / Tomasz Garbol // Ethos. – 2005, nr 3-4, s. 245-256

143. Narodowe rekolekcje i rozrachunki, czyli literatura polska wobec pierwszej wojny światowej : wybór / Maria Jolanta Olszewska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana. – T. 2 (2014), s. 103-136

144. Narodziny i dzieje fotografii wojennej / Aleksander Smoliński // Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 2, s. 47-50

145. Nazwy austro-węgierskich jednostek wojskowych : studium polityki nazewniczej z zakresu chrematonimii wojskowej / Wojciech Włoskowicz // Onomastica. – R. 64 (20200, s. 121-148

146. Niemcy muszą zwyciężyć czyli inna bitwa o Anglię / Agnieszka Haska, Jerzy Stachowic // Nowa Fantastyka. – 2010, nr 9, s. 14,15
* Wojna w literaturze fantastyczno-naukowej

147. „Nieubłagane okrucieństwo świata” : wojna i jej transformacje twórczości Hanny Malewskiej / Maciej Nowak // Ethos. – 2005, nr 71-72, s. 219-244

148. Norwida filozofia wojny / Włodzimierz Toruń // Ruch Literacki. – 2004, z. 4-5, s. 407-419

149. Notatki z (nie) spektaklu / Dariusz Kosiński // Dialog. – 2015, nr 1, s. 12-27
* Wojna jako widowisko telewizyjne

150. Nurt heroizacyjny i deheroizacyjny w czeskiej prozie wojennej / Marzena Zabierzewska-Kucharska // Bohemistyka. – 2002, [nr] 1, s. 24-34

151. O kilku ideach ważnych dla rozumienia prozy Leona Buczkowskiego / Bogdan Owczarek // Pamiętnik Literacki. – 2014, z. 3, s. 129-143
* Wojna

152. Oblicza wojny w wierszach Różewicza / Olga Wyspiańska-Soszyńska // Polonistyka. – 2005, nr 5, s. 53-55

153. Obraz wojny w filmie polskim / Stanisław Kuszewski // Kino. – 1985, nr 5, s. 1-4

154. Obrazy wojny w powieści graficznej = War pictures in graphic novel / Matylda Sęk-Iwanek // Studia Politicae Universitatis Silesiensis. – T. 19 (2017), s. 265-283

155. Okrucieństwo wojenne w świetle pamiętników staropolskich / Renata Gałaj // Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej. – T. 5 (2001), s. 125-139

156. Patrzeć, pamiętać, zakrywać : fotografia wojenna / Ewa Jeleń // Przegląd Humanistyczny. – 2011, nr 6, s. 97-101

157. Piekielne wojny (bez których nie byłoby SF) / Michał R. Wiśniewski // Nowa Fantastyka. – 2010, nr 9, s. 8-11
* Wojna w filmie fantastyczno-naukowym

158. Pierwsza i druga fala literatury o tematyce wojennej / Marzena Zabierzewska-Kucharska. – Bibliogr. // Bohemistyka. – 2006, [nr] 2, s. 115-134

159. Pieśni i piosenki : rzecz o wojennym folklorze / Zbigniew Kloch // Literatura Ludowa. – 1984, nr 3, s. 3-39

160. „Pieśń była żywą krwią” : o piosenkach żołnierskich Paczkowskiego i Baczyńskiego / Wojciech Podgórski // Polonistyka. – 1988, nr 6, s. 427-442

161. Pisarz – wobec wojny / Zbigniew Safjan // Argumenty. – 1985, nr 29, s. 8-9

162. Plebejskie przeżycie wojny / Roch Sulima // Biuletyn Polonistyczny. – 1990, z. 3-4, s. 45-59

163. „Po to się urodziłeś?” : wojna oczami Goi / Bożena Fabiani // Ethos. – 2005, nr 71-72, s. 213- 218

164. Poetyka pamięci braci Różewiczów / Monika Maszewska-Łupiniak // Perspektywy Kultury. – 2010, nr 1, s. 187-200

165. Polski komiks wojenny czasów PRL-u / Krzysztof Lichtblau // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 15 (2015), s. 80-89

166. Ponure dni wolności / Jan Galant // Polonistyka. – 2004, nr 4, s. 13-16
* Literatura wojenna i obozowa

167. Powrót bohaterów na ekran / Tomasz Nowak // Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 28, s. 42-44
* Nowe amerykańskie kino wojenne

168. Późna mowa wojenna: Białoszewski, Wojdowski, Odojewski / Mieczysław Dąbrowski // Przegląd Humanistyczny. – 2010, nr 4, s. 19-31

169. Prawdziwa wojna fantasy / Maciej Nowak-Kreyer // Nowa Fantastyka. – 2008, nr 7, s. 8-11
* Realne militaria w świecie fantasy

170. Prawie nikt : literatura idzie na wojnę / Jerzy Franczak // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 31, dod. „Książki w Tygodniku”, s. 10-11

171. Problematyka wojskowa w twórczości Wacława Potockiego / Renata Gałaj // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. – T. 40 (2003), s. 119-132

172. Ratuj się kto możę! / Jacek Cieślak // Teatr. – 2015, nr 7-8, s. 8-11
* Spektakle teatralne o tematyce wojennej, związanej z konfliktem Rosja – Ukraina

173. Reality is unrealistic : dziennikarska relacja jako źródło narracji o wojnie w miniserialu HBO „Generation Kill” / Paweł Płaneta. – Bibliogr. // Zeszyty Prasoznawcze. – 2016, nr 1, s. 135-149

174. Rilkego niepamięć wojny / Dorota Kownacka // Res Publica Nowa. – 2013, nr 24, s. 72-75

175. Romantyczne wizerunki pokonanego wodza : próba rozszerzenia ikonografii / Sergiusz Michalski // Folia Historiae Artium. Seria Nowa. – T. 11 (2007), s. 85-94
* Wojsko w sztuce

176. Romantyczny obraz polskiego żołnierza okresu powstań narodowych w literaturze pięknej / Andrzej Cwer // Artes Liberales. – 2010, nr 1/2, s. 221-235

177. Romantyzm, czyli lekcja pesymizmu : (o poezji wojennej Mieczysława Jastruna) / Arkadiusz Bichta // Poezja. – 1989, nr 9, s. 83-89

178. Rozrachunek z wojenną przeszłością w twórczości Elisabeth Langgässer / Marek Jakubów // Roczniki Humanistyczne. – T. 58, z. 5 (2010), s. 123-135

179. Samozagłada straconego pokolenia / Viktor Grotowicz // Odra. – 2014, nr 5, s. 25-32
* Stulecie wybuchu pierwszej wojny światowej

180. Sąsiedzi : opowiadać kobietą : obraz wojny w filmach Wojciecha Smarzowskiego / Katarzyna Taras // Kultura Współczesna. – 2017, nr 2, s. 156-169

181. Skamandryci i inni o wojnie / Jan Marx // Poezja. – 1985, nr 5-6, s. 41-72

182. Skłócone wspomnienia / Bogdan Bogdanović ; tł. Krystyna Bąk // Krasnogruda. – Nr 6 (1997), s. 30-32
* Współczesna serbska powieść wojenna

183. Słownictwo i frazeologia z zakresu wojskowości w „Kolendach żołnierskich” i „Szopce żołnierskiej” Antoniego Bogusławskiego / Magdalena Mikoś // Język Polski. – 2012, z. 5, s. 391-401

184. Słowo o końcu świata : człowiek i jego zderzenie z wojną w prozie Wittlina, Haška i Stryjkowskiego / Dariusz Konrad Sikorski // Pogranicza. – 1998, nr 1, s. 103-108

185. Spacery po piekle / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2014, nr 10, s. 41-45
* Amerykańskie filmy o wojnie

186. Sprzeciw wobec wojny i przemocy w twórczości czeskich tekściarzy / Szymon Brandys. – Bibliogr., netogr. // Bohemistyka. – 2010, [nr] 4 s. 301-310

187. Stary wiarus idzie w noc listopadową / Piotr Korczyński // Mówią Wieki. – 2020, nr 7, s. 60-63
* Wizerunek starego wiarusa w „Warszawiance” Stanisława Wyspiańskiego

188. Strategia Pentagonu, technowojna i Hollywood / Carl Boggs ; tł. Iwo Czyż // Przegląd Anarchistyczny. – Nr 8 (2008/2009), s. 17-31
* Wojna w filmie amerykańskim

189. Strefy ulewy i grzmotu – różne sposoby pisania o wojnie / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1989/1990, z. 2, s. 166-180

190. Suzanne Opton : twarze wojny / Witold Kanicki // Fotografia. – Nr 39 (2012), s. 36-39
* Wojsko w fotografii Suzanne Opton

191. Szeregowiec Iwan : wojenne kino rosyjskie sięga do radzieckich wzorców, by propagować kult imperium / Piotr Gociek // Wprost. – 2006, nr 43, s. 110-113

192. Ślady krwawej Bellony w twórczości Wacława Potockiego / Krystyna Złotkowska // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. – Nr 4 (2005), s. 55-76

193. Święta wojna w Biblii : ludzka ideologia czy Boża wola? / Wojciech Pikor // Studia Bobolanum. – 2005, t. 2, s. 21-44

194. Teatr i wojna / Piotr Morawski // Dialog. – 2012, nr 4, s. 190-195

195. Temat wojenny i okupacyjny w książkach Cezarego Leżeńskiego / Barbara Pytlos // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 17-23

196. Trauma wojenna w filmach Jean-Pierre’a Melville’a / Patrycja Włodek // Kwartalnik Filmowy. – 2008, nr 61, s. 88-100

197. Trudna prawda reportera / Honorata Zapaśnik // Znak. – 2019, nr 9 s. 34-39
* Reporterzy wojenni

198. „Tryptyk wojenny” w „Buszu po polsku” Ryszarda Kapuścińskiego : szkic o narracji / Paweł Biliński // Topos. – 2010, nr 2/3, s. 120-130

199. Trzecia wojna fotografów / Urszula Schwarzenberg-Czerny // Polityka. – 2016, nr 4, s. 92-94
* Korespondenci wojenni

200. Ułani, ułani, chłopcy malowani… : (o artystyczno-literackich źródłach popularności motywu) / Andrzej Pochodaj // Muzealnictwo Wojskowe. – T. 8 (2005), s. 403-432

201. „W dolinie upokorzenia” Kazimiery Iłłakowiczówny : wiersze czasu wojennego uchodźstwa / Jerzy Speina // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. – T. 11 (2009), s. 169-182

202. W jaki sposób mówimy dzieciom o wojnie? : charakterystyka prozy o tematyce wojennej na podstawie wybranych książek dla dzieci / Aleksandra Sikora // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. – 2014, [z.] 2, s. 25-44

203. War and peace : the theme of conflictin modern Hebrew literature of the last seventy years = Wojna i pokój : motyw konfliktu we współczesnej literaturze hebrajskiej ostatnich siedemdziesięciu lat / Elvira Grözinger // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – 2020, nr 10, s. 337-352

204. Warianty pamięci : obraz hiszpańskiej wojny domowej w powieści „Madame” Antoniego Libery / Małgorzata Gaszyńska-Magiera // Politeja. – 2020, nr 2, s. 123-131

205. Widok orła białego : literackie obrazy wejścia wojsk polskich na Śląsk w roku 1922 / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Śląsk. – 2002, nr 6, s. 22-24

206. Wielka wojna: orgia i rozpad / Rafał Węgrzyniak // Dialog. – 1998, nr 1, s. 94-104
* Obraz wojny w literaturze

207. Wojenna robinsonada w powieści pt. „Na Zagubionem” / Zofia Adamczykowa // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 23-31

208. Wojna a literatura / Lesław Bartelski // Kultura i Oświata. – 1980, nr 3, s. 7-14

209. Wojna arcyludzka / Magdalena Baran // Res Publica Nowa. – 2013, nr 24, s. 60-65
*Wojna w literaturze

210. Wojna czy pokój / Dobrochna Dembińska-Siury // Meander. – 1986, z. 8/9, s. 327-339
* Temat wojny w literaturze greckiej

211. Wojna i piękno / Marek K. E. Baczewski // Nowa Okolica Poetów. – 2007, nr 2, s. 152-164
* Wojna w literaturze

212. Wojna i pokój w średnioangielskim eposie rycerskim / Władysław Witalisz // Prace Komisji Neofilologicznej / Polska Akademia Umiejętności. – T. 6 (2007), s. 201-216

213. Wojna i wojsko w kręgu zainteresowań twórców filmowych : militaria w kinematografii / Józef Waberski // Kultura i Oświata. – 1982, nr 2, s. 82-89

214. Wojna i zapis (o dziennikach wojennych) / Paweł Rodak // Teksty Drugie. – 2005, nr 6, s. 33-45

215. Wojna jako karnawał / Robert Kulmiński // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 129 (2004), s. 49-57
* Wojna w literaturze i filmie czeskim

216. Wojna jako show : uwag kilka na temat „Szeregowca Ryana” Stevena Spielberga / Piotr Kletowski // Czas Kultury. – 1999, nr 4/5, s. 102-107

217. Wojna [jako temat filmowy] / Cezary Wiśniewski // Film. – 1978, nr 41, s. 3-5

218. Wojna na śmiech przełożona : metaforyka batalistyczna w twórczości Józefa Barana / Janusz Waligóra // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1996, nr 3, s. 52-56

219. Wojna nieprzedstawiona: trzy metody pisarskie w reportażach legionowych Juliusza Kadena-Bandrowskiego / Jan Zdunik // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 4, s. 97-108

220. Wojna od kuchni : o kinie Rubena Östlunda / Marta Stańczyk // Bliza. – 2014, nr 4, s. 45-49
* Wojna w filmie szwedzkim

221. „Wojna odmładza ciało mężczyzny” : o wybranych kulturowych reprezentacjach inwalidztwa wojennego / Piotr Krupiński // Czas Kultury. – 2019, nr 4, s. 57-65

222. Wojna polsko-niemiecka w prozie Wojciecha Żukrowskiego / Mieczysław Łojek // Dydaktyka Literatury. – [T.] 30 (2010), s. 291-313

223. „Wojna to ciało ale wywrócone…” : poszukiwanie tożsamości w powojennym świecie na przykładzie cyklu utworów „La guerra trouvée” Jean-Pierra Faye’a oraz tomu „Hermes, pies i gwiazda” Zbigniewa Herberta / Karolina Sałdecka. – Bibliogr., netogr. // Ogrody Nauk i Sztuk. – Nr 1 (2011), s. 49-55

224. Wojna w obrazach / Maciej Gierszewski // 2015, nr 37, dod. „Conrad 2015”, s. 13-15
* Komiksy o tematyce wojennej

225. Wojna w oczach dziecka : analiza leksyki w literaturze dla dzieci i młodzieży / Paulina Kaźmierczak // Linguistische Treffen in Wrocław. – Vol. 19, [nr] 1 (2021), s. 133-147

226. Wojna w twórczości Mirona Białoszewskiego i Tymoteusza Karpowicza / Katarzyna Krasoń // Przegląd Humanistyczny. – 1988, nr 6, s. 161-171

227. Wojny dozwolone starożytnego Izraela w świetle Starego Testamentu / Tomasz Tulejski. – Bibliogr. // Politeja. – 2013, nr 4, s. 35-51

228. Wojny światowe a literatura / Małgorzata Derwich // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2014, nr 3, s. 25-34
* Zestawienie bibliograficzne

229. Wojny wśród gwiazd i smoków / Tymoteusz Pawłowski // Nowa Fantastyka. – 2002, nr 8, s. 66-67
* Literatura science-fiction

230. Wojsko w przedwojennych filmach / Jerzy Semilski // Myśl Polska o Filmie. – 1994, nr 5, s. 2

231. Wojsko w siedemnastowiecznych przysłowiach polskich zebranych przez Salomona Rysińskiego i Andrzeja Maksymiliana Fredrę / Renata Gałaj // Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Studia Historyczne / Uniwersytet Szczeciński. – Nr 12 (1999), s. 53-67

232. Wzory pamięci : wojna w literaturach niemieckich / Marek Wydmuch // Kultura. – 1979, nr 35, s. 3, 4

233. Z okopów wielkiej wojny / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2012, nr 1, s. 22-24
* Kino wojenne

234. Z wojną w tle : dramaty wojenne Michela Vinavera / Piotr Olkusz // Dialog. – 2009, nr 9, s. 108-121

235. Z zagadnień współczesnego militaryzmu : jak kinematografia rosyjska „oswoiła” konflikt czeczeński / Wojciech Kajtoch // Zeszyty Prasoznawcze. – 2011, nr 1/2, s. 41-58

236. Zabawa zwana wojną / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2009, nr 9, s. 23-25
* Wojna w filmie

237. Żołnierskie wyobrażenia boskiej obecności na polu bitwy w świetle helleńskich przekazów literackich / Lucyna Kostuch // Almanach Historyczny. – T. 12 (2010), s. 11-22

238. Żołnierz polski w kinematografii obcej : militaria w kinematografii obcej : militaria w kinematografii / Józef Waberski // Kultura i Oświata. – 1982, nr 4, s. 75-81

Zob. też hasła: I wojna światowa (1914-1918); II wojna światowa (1939-1945); kampania wrześniowa (1939)

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu