I [Pierwsza] wojna światowa (1914-1918)

Książki:

1. „Chwiejącym się krokiem zza mgieł wyłania się dom” : doświadczenie wojny w twórczości Arthura Silbergleita / Nina Nowara-Matusik // W : I wojna światowa na Śląsku : historia, literatura, kultura / red. nauk. Grażyna Barbara Szewczyk, Ryszard Kaczmarek. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V ; Katowice : Instytut Badań Regionalnych. Biblioteka Śląska, 2016. – S. 218-227

2. Człowiek w świecie Wielkiej Wojny : literatura polska z lat 1914-1919 wobec I wojny światowej : wybrane zagadnienia / Maria Jolanta Olszewska. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. – 483 s. : rys. ; 24 cm.

3. Dwie wizje pierwszej wojny światowej w belgijskiej literaturze francuskojęzycznej / Jerzy Falicki // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 269-275
M 185511 (Opole)

4. Dziecięce odkrywanie świata wojny : „Bohaterski Miś” Bronisławy Ostrowskiej i „Dzieci Lwowa” Heleny Zakrzewskiej / Barbara Olech // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 217-225
M 185511 (Opole)

5. Emil Zegadłowicz wobec pierwszej wojny światowej na podstawie „Motorów” / Jolanta Krzysztoforska-Doschek // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 227-233
M 185511 (Opole)

6. Emocje na granicy : przestrzeń wojenna w powieści „Wychowanie pod Verdun” Arnolda Zweiga / Marta Jadwiga Bąkiewicz // W : I wojna światowa na Śląsku : historia, literatura, kultura / red. nauk. Grażyna Barbara Szewczyk, Ryszard Kaczmarek. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V ; Katowice : Instytut Badań Regionalnych. Biblioteka Śląska, 2016. – S. 208-217

7. Galicja i wojna światowa 1914-1918 w „Motorach” Emila Zegadłowicza / Jacek Rozmus // W : Emil Zegadłowicz daleki i bliski / pod red. Henryka Czubały, Krzysztofa Kłosińskiego, Krystyny Latawiec i Włodzimierza Próchnickiego. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 361-371

8. Literatura wobec I wojny światowej : praca zbiorowa / pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Jadwigi Zacharskiej. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. – 172, [1] s., 6 s. tabl. : il. ; 21 cm.

9. Między pamięcią a projektem przyszłości : doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918 / pod redakcją Doroty Kielak, Marty Makowskiej, Joanny Niewiarowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – 318 stron ; 24 cm.

10. Na granicy epok : o literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej / pod red. Doroty Kielak, Marty Makowskiej, Joanny Niewiarowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. – 261 s. ; 24 cm.

11. Narodowe mity w wojennej twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera / Marta Makowska // W : Między pamięcią a projektem przyszłości : doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918 / pod redakcją Doroty Kielak, Marty Makowskiej, Joanny Niewiarowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – S. 53-64

12. „Non sine sole iris” : „Tęcza łez i krwi” (1918) Leopolda Staffa wobec polskich i europejskich doświadczeń Wielkiej Wojny / Magdalena Ambroziewicz // W : Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej : spoiwa i pęknięcia / redakcja naukowa: Karol Hryniewicz, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz. – Kraków : Dom Wydawniczy Elipsa, © copyright 2019. – S. 108-115

13. Pierwsza wojna światowa i trauma anonimowości : wokół „Pierwszego człowieka” Alberta Camusa / Joanna Roś // W : Koniec belle èpoque w błotnistych okopach : w stulecie wybuchu pierwszej wojny światowej 1914-2014 / red. Mateusz Hurysz, Georgi Gruew. – Poznań : Instytut Historii UAM, 2015. – S. 41-53

14. I [Pierwsza] wojna światowa jako doświadczenie pokolenia 1910 : na przykładzie wiersza Czesława Miłosza „O książce” / Marta Wyka // W : Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej : spoiwa i pęknięcia / redakcja naukowa: Karol Hryniewicz, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz. – Kraków : Dom Wydawniczy Elipsa, © copyright 2019. – S. 13-19

15. I [Pierwsza] wojna światowa na Śląsku : historia, literatura, kultura / red. nauk. Grażyna Barbara Szewczyk, Ryszard Kaczmarek. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V ; Katowice : Instytut Badań Regionalnych. Biblioteka Śląska, 2016. – 272 : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

16. I [Pierwsza] wojna światowa w dramacie Carla Hauptmanna / Zbigniew Feliszewski // W : I wojna światowa na Śląsku : historia, literatura, kultura / red. nauk. Grażyna Barbara Szewczyk, Ryszard Kaczmarek. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V ; Katowice : Instytut Badań Regionalnych. Biblioteka Śląska, 2016. – S. 195-202

17. I [Pierwsza] wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury : reinterpretacje i dopełnienia / pod redakcją Anny Jamrozek-Sowy, Zenona Ożoga, Anny Wal. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – 626, [1] strona : faksymilia, fotografie ; 24 cm.

18. Pierwsza wojna światowa w literaturze niemieckiej na Górnym Śląsku / Grażyna Barbara Szewczyk // W : I wojna światowa na Śląsku : historia, literatura, kultura / red. nauk. Grażyna Barbara Szewczyk, Ryszard Kaczmarek. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V ; Katowice : Instytut Badań Regionalnych. Biblioteka Śląska, 2016. – S. 178-186

19. Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / red. Eugenia Łoch, Krzysztof Stępnik. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – 332 s. ; 24 cm.
M 185511 (Opole)

20. Pierwsza wojna światowa w oczach Zofii Nałkowskiej / Włodzimierz Wójcik // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 189-195
M 185511 (Opole)

21. Poezja pierwszej wojny : tradycja i konwencje / Zbigniew Kloch ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. – 217, [2] s. ; 21 cm.
M 47794 (Kędzierzyn-Koźle), M 047294 M 047295(Nysa), M 145546 (Opole)

22. Polemika z mitem I wojny światowej we współczesnej literaturze kanadyjskiej / Anna Branach-Kallas // W : Przedziwne światy : prace z historii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana, Radosława Siomy. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – S. 311-326

23. „Polska być musi”, czyli I wojna światowa w lirycznym zapisie polskich poetek (na wybranych przykładach) : szkic do problemu / Maria Jolanta Olszewska // W : Niepodległość z kobiecą twarzą : różne przejawy aktywności kobiet w drodze do niepodległości (od upadku powstania styczniowego do 1920 roku) / redakcja Jolanta Załęczny. – Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości ; Wrocław : Wersus-Nauka Łukasz Więckowski, 2019. – S. 38-61

24. Postawy antywojenne w poezji i publicystyce niemieckiego ekspresjonizmu / Janusz Golec // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 259-268
M 185511 (Opole)

25. Przed i po : Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej / redakcja naukowa Hanna Gosk i Ewa Paczoska. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 333 s. ; 24 cm.

26. Słowo o końcu świata : człowiek i jego zderzenie z wojną na przykładzie prozy Wittlina, Haška i Stryjkowskiego / Dariusz Konrad Sikorski // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 209-215
M 185511 (Opole)

27. Stefan Żeromski, Władysław Reymont i Jerzy Żuławski wobec pierwszej wojny światowej / Eugenia Łoch // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 65-79
M 185511 (Opole)

28. „Stracone pokolenie” w prozie polskiej i obcej / Anna Legeżyńska // W : Komunikacja międzykulturowa : przekład, komparystyka, teoria i historia literatury : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej / redakcja Monika Gawlak, Alina Świeściak. – Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2016. – S. 212-235

29. Uraz przetrwania : trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej / Anna Branach-Kallas. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. –
267, [1] s. ; 21 cm.

30. „W okopach trochę tego trupa” – intymne fragmenty doświadczenia wojny w „Odznace za wierną słuzbę” Andrzeja Struga / Grażyna Maroszczuk // W : Między pamięcią a projektem przyszłości : doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918 / pod redakcją Doroty Kielak, Marty Makowskiej, Joanny Niewiarowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – S. 127-145

31. Wartości czasu Wielkiej Wojny w opowiadaniach „Tempore belli” Franciszka Pika-Mirandoli / Łukasz Kucharski // W : Między pamięcią a projektem przyszłości : doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918 / pod redakcją Doroty Kielak, Marty Makowskiej, Joanny Niewiarowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – S. 147-158

32. Wielka Wojna w myśli Stefana Żeromskiego : prolegomena / Agata Zalewska // W : Na granicy epok : o literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej / pod red. Doroty Kielak, Marty Makowskiej, Joanny Niewiarowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. – S. 225-253

33. Wielka Wojna w oczach bohaterek i autorek tekstów anglojęzycznych / Dorota Filipczak // W :I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury : reinterpretacje i dopełnienia Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016 Strony 447-456

34. Wielka Wojna w Prusach Wschodnich w epopei Aleksandra Sołżenicyna „Sierpień czternastego” / Daniel Chrzczanowicz // W : I wojna światowa w Prusach Wschodnich : praca zbiorowa / pod red. Norberta Kasparka i Dariusza Radziwiłłowicza. – Olsztyn : Archiwum Państwowe, 2015. – S. 35-46

35. Wojna jako obłęd świata : rozważania po lekturze „Klucza przepaści” Andrzeja Struga / Maria Jolanta Olszewska // W : Andrzej Strug : dzieło i czasy : materiały z konferencji naukowej w Warszawie, 6-7 grudnia 2012 roku / pod red. nauk. Anny Kargol. – Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, cop. 2014. – S. 169-196

36. Wojny światowe a literatura w kraju / Krystyna Jakowska // W : Słownik literatury polskiej XX wieku / red. Alina Brodzka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 1199-1207
C 046419 (Brzeg), C 047787 (Kluczbork), C 53784 (Kędzierzyn-Koźle), C 055263 (Nysa), C 166387 I 166402 (Opole)

37. Zagubiona stracona generacja : sztuka polska wobec Wielkiej Wojny jako przeżycia pokoleniowego / Wojciech Szymański // W : Wielka Wojna / [koncepcja i redakcja naukowa katalogu Paulina Kurc-Maj, Paweł Polit, Anna Saciuk-Gąsowska ; tłumaczenia Iza Curyłło-Klag, Maria Franecka, Katarzyna Gucio, Agnieszka Hatowska, Arkadiusz Żychliński] ; Muzeum Sztuki w Łodzi. – Łódź : Muzeum Sztuki, 2018 . – S. 115-136

38. „Zamęt zresztą teraz taki, że trudno myśli zebrać” : Stefan Żeromski wobec I wojny światowej : dramat napięć i identyfikacji / Agata Zalewska // W : Między pamięcią a projektem przyszłości : doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918 / pod redakcją Doroty Kielak, Marty Makowskiej, Joanny Niewiarowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – S. 67-88

39. Zapomniane „Polenlieder” : niemieckie wiersze i pieśni o polskich żołnierzach z okresu I wojny światowej : Neue Polenlieder 1914-1915 / przeł. Wiktor Bugla ; oprac. Andrzej Szczepanik. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2011. – 164 s. ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

40. Białoruska rzeczywistość czasu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w kinematografii radzieckiej na podstawie filmów Łaryssy Szepitko „Wniebowstąpienie” (1976) i Elema Klimowa „Idź i patrz” (1985) / Łukasz Jasina. – Bibliogr. // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. – R. 4 (2006), s. 133-146

41. Błogosławiona katastrofa / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2018, nr 11, s. 35-37
* I wojna światowa w filmach polskich

42. Droga przez mękę / Janusz Wróblewski // Polityka. – 2020, nr 4, s. 70
* Zawiera rec. filmu: 1917 / reż. Sam Mendes, 2019

43. Filmowe obrazy I wojny światowej : zmienne losy decorum / Natalia Stachura // Czas Kultury. – 2015, nr 1, s. 40-53
* Dostępne w Internecie: https://czaskultury.pl/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/03/40-53_FilmoweObrazy_NS-cxpdgh.pdf [dostęp: 13.12.2022 r.]

44. Ikonograficzne przedstawienia śmierci w propagandzie pierwszej wojny światowej / Piotr Szlanta // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – R. 64, nr 2 (2016), s. 269-279
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/82340/edition/62873/content?ref=L3B1YmxpY2F0aW9uLzgyMDI3L2VkaXRpb24vNjI2NTc [dostęp: 13.12.2022 r.]

45. Kamera na wolności / Marcin Adamczak // Odra. – 2020, nr 3, s. 95-96
* Zawiera rec. filmu: 1917 / reż. Sam Mendes, 2019

46. Kobieta na amerykańskim, angielskim i australijskim plakacie oraz ilustracji wojennej w okresie pierwszej wojny światowej / Renata Gałaj-Dempniak // Przegląd Zachodniopomorski. – R. 27, z. 2 (2012), s. 113-133

47. Literacki dyskurs pamięci o I wojnie światowej / Anna Mikołajewska // Litteraria Copernicana. – 2018, nr 3, s. 182-188
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/LC/article/view/LC.2018.042/15686 [dostęp: 13.12.2022 r.]

48. Literackie obrazy katastrofy sierpniowej 1914 roku i jej skutków / Halina Sutarzewicz ; oprac. Elżbieta Stadtmüller // Rocznik Kaliski. – T. 40 (2014), s. 57-80

49. Literatura niemiecka wobec klęski Rzeszy w I wojnie światowej : próba analizy na wybranych przykładach / Maciej Walkowiak // Przegląd Zachodni. – R. 64, nr 4 (2008), s. 47-71

50. Literatura polska wobec Pierwszej Wojny Światowej : świadomość nowego początku / Sławomir Sobieraj // Conversatoria Litteraria. – R. 6/7 (2013/2014), s. 41-55

51. Mars w „ornamentach wojny” : estetyka męskości militarnej i jej dewaluacja w kontekście Wielkiej Wojny / Monika Szczepaniak // Wiek XIX. – R. 11 (2018), s. 135-156
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/87956/edition/68370/content [dostęp: 13.12.2022 r.]

52. Narodowe rekolekcje i rozrachunki, czyli literatura polska wobec pierwszej wojny światowej : wybór / Maria Jolanta Olszewska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana. – T. 2 (2014), s. 103-136
* Dostępne w Internecie: https://zbc.uz.zgora.pl/Content/55940/5_olszewska_narodowe.pdf [dostęp: 13.12.2022 r.]

53. Niepodległościowe legendy : w międzywojennej literaturze młodzieżowej / Anna Maria Krajewska // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2011, nr 8-9, s. 37-51

54. Niepodległość i wojna : doświadczenie pierwszej wojny światowej w literaturze polskiej / Anna Nasiłowska // Przegląd Polityczny. – Nr 125 (2014), s. 166-169

55. Niepokoje o postczłowieczeństwo : Witkacy i Wyndham Lewis a doświadczenie Wielkiej Wojny / Izabela Curyłło-Klag // Przegląd Kulturoznawczy. – 2014, cz. B, s. 368-382
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2084-3860-year-2014-issue-4_22_-article-5782 [dostęp: 13.12.2022 r.]

56. Nieprzemyślane doświadczenie Wielkiej Wojny w piśmiennictwie polskim / Mateusz Werner // Rocznik Historii Sztuki. – T. 40 (2015), s. 49-59
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/706998 [dostęp: 13.12.2022 r.]

57. Niewysłowiona wojna : trauma i „kryzys języka” w angielskiej i niemieckiej literaturze pierwszej wojny światowej / Martin Löschnigg // Teksty Drugie. – 2018, nr 4, s. 72-93

58. O „małym Polaczku” Stefana Żeromskiego i „prawdziwej Polsce” Karola Irzykowskiego : prywatny wymiar polskości w obliczu Wielkiej Wojny / Joanna Niewiarowska // Załącznik Kulturoznawczy. – Nr 2 (2015), s. 188-211
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/555583 [dostęp: 13.12.2022 r.]

59. Obce pryzmaty : I wojna światowa w malarstwie brytyjskim / Edyta Lorek-Jezińska // Litteraria Copernicana. – 2018, nr 3, s. 43-55
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/LC/article/view/LC.2018.030/15674 [dostęp: 13.12.2022 r.]

60. Okopy i pałace : o „Ścieżkach chwały” Stanleya Kubricka / Piotr Kulczycki // Mówią Wieki. – 2015, nr 2, s. 65-67

61. I [Pierwsza] wojna i (nie)pokój : motyw traumy i powojennej odnowy w literaturze francuskiej, angielskiej i kanadyjskiej przełomu XX i XXI wieku / Anna Branach-Kallas // Litteraria Copernicana. -2018, nr 3, s. 121-133
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/LC/article/view/LC.2018.035/15679 [dostęp: 13.12.2022 r.]

62. I [Pierwsza] wojna światowa w kobiecej literaturze dokumentu osobistego : o czym, jak, dlaczego (nie) pisano? / Anna Pekaniec // Ruch Literacki. – 2017, z. 1, s. 31-44
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/45392/pekaniec_i_wojna_swiatowa_w_kobiecej_literaturze_dokumentu_osobistego_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 13.12.2022 r.]

63. Pierwsza wojna światowa w wizjach artystycznych pisarzy ukraińskich / Roman Hromiak ; tł. z ukr. Bazyli Nazaruk // Przegląd Humanistyczny. – 1998, nr 5/6, s. 67-79

64. Pierwsza wojna światowa we włoskojęzycznej literaturze triesteńskiej / Joanna Szymanowska // Acta Philologica. – Nr 37 (2010), s. 240-246

65. Podwójna narracja : Franz Kafka wobec pierwszej wojny światowej / Paulina Urbańska // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 4, s. 77-85

66. Postawy kobiet wobec I wojny światowej w powieściach Johanny Spaey / Łukasz Kozak // Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia. – Nr 25 (2015), s. 281-295

67. Prawda zapisana w drzewie i w kamieniu : kresowe cmentarze w literaturze o pierwszej i drugiej wojnie światowej / Katarzyna R. Łozowska // Szczecińskie Prace Polonistyczne. – Nr 13 (2001), s. 49-61

68. Przygoda technoromantyczna czy romans z wojenką? : konstrukcje męskości militarnej w literaturze austriackiej i polskiej w kontekście Wielkiej Wojny / Monika Szczepaniak // Wiek XIX. – R. 5 (2012), s. 473-495
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4028/Przygoda%20technoromantyczna%20czy%20romans%20z%20wojenka%20Konstrukcje%20meskosci%20militarnej%20w%20literaturze%20autriackiej%20i%20polskiej%20w%20kontekscie%20Wielkiej%20Wojny.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 13.12.2022 r.]

69. Rok 1914 w twórczości Gustawa Daniłowskiego, Andrzeja Struga i Wacława Sieroszewskiego / Grażyna Legutko // Studia Muzealno-Historyczne. – T. 7 (2015), s. 129-136
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Muzealno_Historyczne/Studia_Muzealno_Historyczne-r2015-t7/Studia_Muzealno_Historyczne-r2015-t7-s129-136/Studia_Muzealno_Historyczne-r2015-t7-s129-136.pdf [dostęp: 13.12.2022 r.]

70. Szok Wielkiej Wojny – o traumie indywidualnej, traumie kulturowej oraz portretach gueules cassées we współczesnej literaturze brytyjskiej i francuskiej / Anna Branach-Kallas // Teksty Drugie. – 2018, nr 4, s. 12-36
* Wprowadzenie do tematyki traumy w kontekście I wojny światowej

71. Trauma I wojny światowej (shell shock) w poezji brytyjskich żołnierzy oraz w modernistycznej prozie kobiecej / Martyna Grodzka // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 15 (2015), s. 45-54
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/646008 [dostęp: 13.12.2022 r.]

72. „Trucizna płynąca w moich żyłach” : postpamięć Wielkiej Wojny we współczesnych narracjach (aut)biograficznych / Robert Kusek // Przegląd Kulturoznawczy. – 2014, cz. B, s. 383-395
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/636914 [dostęp: 13.12.2022 r.]

73. Wielka fala o wielkiej wojnie / Szymon Łucyk // Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 16, s. 62-64
* I wojna światowa w francuskiej literaturze i filmie

74. Wielka wojna, wielkie nadzieje, wielkie wątpliwości : zmysły, emocje i trudny patriotyzm w Dzienniku Zofii Nałkowskiej / Paweł Rodak // Przegląd Humanistyczny. – 2019, nr 1, s. 115-127
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/897597 [dostęp: 13.12.2022 r.]

75. Wielka wojna z lamusa / Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz // Nowa Fantastyka. – 2014, nr 09, s. 65-66
* I wojna światowa w literaturze fantastycznonaukowej

76. Wiersze i pieśni o Polsce i polskich żołnierzach z okresu I wojny światowej w propagandzie walczących stron / Andrzej Szczepaniak // Kwartalnik Opolski. – 2014, nr 4, s. 33-56
* Dostępne w Internecie: http://otpn.uni.opole.pl/wp-content/uploads/33_56_KO_2014_4_SZCZEPANIAK.pdf [dostęp: 13.12.2022 r.]

77. Wizerunki Wielkiej Wojny : filmy wojenne na ekranach polskich kin w pierwszym dziesięcioleciu Drugiej Rzeczypospolitej / Wojciech Świdziński // Rocznik Historii Sztuki. – T. 43 (2018), s. 196-204
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2082156 [dostęp: 13.12.2022 r.]

78. Władysław Strzemiński i Wielka Wojna / Iwona Luba, Ewa Paulina Wawer // Rocznik Historii Sztuki. – T. 40 (2015), s. 93-117
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/707010 [dostęp: 13.12.2022 r.]

79. Wojenne „subiektywacje” : I wojna światowa w wybranych „układach komunikacyjnych” literatury polskiej / Paweł Zimniak // Thalloris. – Vol. 1 (2016), s. 195-210

80. Wojna nieprzedstawiona: trzy metody pisarskie w reportażach legionowych Juliusza Kadena-Bandrowskiego / Jan Zdunik // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 4, s. 97-108

81. Wojny światowe a literatura / Małgorzata Derwich // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2014, nr 3, s. 25-34
* Zestawienie bibliograficzne

82. Z okopów wielkiej wojny / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2012, nr 1, s. 22-24

83. Zmierzch pięknej epoki : Tadeusz Różewicz wobec (pamięci) pierwszej wojny światowej / Tomasz Wójcik // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 4, s. 65-76

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu