Kampania wrześniowa (1939)

Książki:

1. Cienie Wieży Spadochronowej / Bolesław Lubosz. – Katowice : Fundacja Nagród i Wyróżnień im. Bohaterów Wieży Spadochronowej, 1996. – [2], 59, [1] s. : fot. (w tym kolor.), mapy, nuty, rys. ; 21 cm.

2. Echa września 1939 w polskiej prozie literackiej w latach 1945-1969 / Stanisław Rogala. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1981. – 275, [4] s. ; 20 cm.
M 029327 (Brzeg), M 038228 (Nysa), M 124325 (Opole)

3. Film Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego „…gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie..” (1978) : refleksje i komentarze historyka / Tomasz Szarota // W : Wrzesień 1939 : filmowe teksty i konteksty / redakcja naukowa: Barbara Giza, Tadeusz Lubelski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar spółka z.o.o., copyright 2021. – S.13-43

4. O recepcji filmowych obrazów Września / Piotr Zwierzchowski // W : Wrzesień 1939 : filmowe teksty i konteksty / redakcja naukowa: Barbara Giza, Tadeusz Lubelski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar spółka z.o.o., copyright 2021. – S. 73-94

5. Od „Historii hełmu bojowego” do „Lotnej” : rozwój projektu filmu o Wrześniu w „Notesach” Andrzeja Wajdy z lat 1948-1959 / Tadeusz Lubelski // W : Wrzesień 1939 : filmowe teksty i konteksty / redakcja naukowa: Barbara Giza, Tadeusz Lubelski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar spółka z.o.o., copyright 2021. – S. 95-110

6. Sensy Września 1939 wedle Kazimierza Wyki / Stefan Zabierowski // W : Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu / pod red. Małgorzaty Krakowiak i Aleksandry Dębskiej-Kossakowskiej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – S. 87-102

7. „Skończyło się : doigrali się” : Wrzesień 1939 roku w optyce sowieckiej propagandy filmowej / Andrzej Zawistowski // W : Wrzesień 1939 : filmowe teksty i konteksty / redakcja naukowa: Barbara Giza, Tadeusz Lubelski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar spółka z.o.o., copyright 2021. – S. 217-237

8. „(…) słowiczym pieniem wierszy popłynie sława harda” : pamięć września 1939 / Jolanta Załęczny // W : O Polskę, o Warszawę, o honor, o pamięć : materiały z konferencji / redakcja Beata Michalec i Tadeusz Skoczek. – Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2019. – S. 9-26

9. Szlakiem urojeń : niemieckie filmy o kampanii w Polsce / Andrzej Gwóźdź // W : Wrzesień 1939 : filmowe teksty i konteksty / redakcja naukowa: Barbara Giza, Tadeusz Lubelski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar spółka z.o.o., copyright 2021. – S. 153-184

10. „Szosa zaleszczycka” jako filmowy przykład konstruowania propagandowego mitu klęski wrześniowej : analiza dokumentacji źródłowej i jej wpływu na treść scenariusza / Agnieszka Polanowska // W : Wrzesień 1939 : filmowe teksty i konteksty / redakcja naukowa: Barbara Giza, Tadeusz Lubelski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar spółka z.o.o., copyright 2021. – S. 111-132

11. Tajemnica Westerplatte : film w reżyserii Pawła Chochlewa : przewodnik dla nauczycieli. – Warszawa : ITI Cinema, copyright 2013. – 31 stron : ilustracje, fotografie ; 30 cm.

12. Wojna i pamięć / Stefan Zabierowski. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. – 330, [2] s., [4] s. tabl. : il. ; 21 cm.

13. Wrzesień heroiczny : antologia poezji o polskiej wojnie 1939 / wybór i oprac. Stanisław Grabowski. – Warszawa : „Bellona”, 1995. – 208 s. ; 27 cm.

14. Wrzesień 1939 : filmowe teksty i konteksty / redakcja naukowa: Barbara Giza, Tadeusz Lubelski. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar spółka z.o.o., copyright 2021. – 352 strony : fotografie, ilustracje ; 22 cm.

15. Wrzesień 1939 w zbiorach Muzeum Niepodległości / Izabela Mościcka // W : O Polskę, o Warszawę, o honor, o pamięć : materiały z konferencji / redakcja Beata Michalec i Tadeusz Skoczek. – Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2019. – S. 181-191

16. Wrzesień w literaturze i historii polskiej. Cz. 1, Wrzesień w literaturze / red. Mieczysław Inglot. – Wrocław : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980. – 106 s. ; 21 cm.
M 121244/I (Opole)

17. Wrzesień w literaturze i historii polskiej. Cz. 2, Wrzesień w historii / red. Franciszek Szafrański. – Wrocław : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980. – 123 s. ; 21 cm.
M 121244/II (Opole)

18. Wrzesień w literaturze i historii polskiej. Cz. 3, Wrzesień w historii / red. Karol Fiedor. – Wrocław : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1983. – 114 s. ; 21 cm.
M 121244/III (Opole)

19. Wrzesień w literaturze polskiej / pod red. Mieczysława Inglota. – Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego, 1989. – 120 s. ; 24 cm.

20. Wrześniowe drogi / Sławomir Buryła // W : Kino to nie wszystko : księga pamiątkowa w 80. urodziny Andrzeja Wernera / redakcja Andrzej Szpulak, Mateusz Werner. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020. – Plik tekstowy PDF 14,78 MB (e-book). – S. 213-229

Artykuły w czasopismach:

21. Bohaterstwo, niewinna ofiara, wina i wstyd w polskiej literaturze / Małgorzata Czermińska // Przegląd Polityczny. – Nr 160 (2020), s. 58-64
* Wykład wygłoszony podczas konferencji „Historia jako pokusa. Spojrzenie przez pryzmat Westerplatte” zorganizowanej przez Muzeum Gdańska 14-15 października 2019 roku

22. „Czy warto umierać za Gdańsk?” / Stefan Zabierowski // Tytuł. – 2002, nr 1/2, s. 5-32
* Polski Wrzesień 1939 w literaturze

23. Dnia pierwszego września roku pamiętnego : symbole-klucze Września 1939 w literaturze polskiej / Stefan Zabierowski // Śląsk. – 2005, nr 9, s. 10-13

24. Dramat heroizmu, tragedia klęski : wrzesień ’39 w polskim filmie fabularnym / Piotr Śmiałowski // Kino. – 2006, nr 9, s. 58-62

25. Finały września : (17 IX w powieści) / Stanisław Gawliński // Biuletyn Polonistyczny. – 1990, z. 3-4, s. 115-134

26. Kampania wrześniowa jako doświadczenie męskości żołnierskiej / Tomasz Tomasik // Teksty Drugie. – 2020, nr 3, s. 59-75
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/204293/WA248_240252_P-I-2524_tomasik-kampania_o.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

27. Komiks historyczny pt. „Koniec lata 1939” : prezentacja nowej publikacji Archiwum Państwowego m.st. Warszawy / Anna Belka // Kronika Warszawy. – 2009, [nr] 4, s. 63-66

28. Pełnia września w poezji / Leszek Szaruga // Biuletyn Polonistyczny. – 1990, z. 3-4, s. 191-198

29. Polski wrzesień w poezji rosyjskiej roku 1939 / Bogusław Mucha // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1999, nr 9, s. 42-48

30. Prawda i niby-prawda : mit, ikona, historia : Westerplatte / Piotr Śmiałowski // Kino. – 2013. – nr 3, s. 26-29

31. Prześniona rewolucja polskiej męskości : o „Sprzysiężeniu” Stefana Kisielewskiego / Wojciech Śmieja // Autobiografia. – 2016, nr 1, s. 77-95
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1381679 [dostęp: 14.12.2022 r.]

32. Romantyzm wrześniowy i formy pośrednie / Anna Nasiłowska // Biuletyn Polonistyczny. – 1990, z. 3-4, s. 157-168
* Motyw Września 1939

33. Siedem dni i sześć nocy : obrona Westerplatte / Anna Maria Krajewska // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 45-52
* Obrona Westerplatte (1939) – w literaturze polskiej

34. Śląski Wrzesień na ekranie / Jan F. Lewandowski // Śląsk. – 2010, nr 9, s. 44-45

35. Tajemnica Westerplatte / Andrzej Luter // Kino. – 2013, nr 2, s. 66-67
* Rec. filmu: Tajemnica Westerplatte / reż. Paweł Chochlew, 2012

36. Topika września 1939 w literaturze polskiej / Stefan Zabierowski // Kresy. – 2005, nr 4, s. 242-248

37. Topos ludzkiego ciała w „Oblężeniu” Juliena Bryana / Marek Hendrykowski // Kwartalnik Filmowy. – R. 35, nr 83/84 (2013), s. 220-225

38. W cieniu spadochronowej wieży / Ryszard Bednarczyk // Śląsk. – 2009, nr 9, s. 42-45

39. …w Katowicach na rynku we wrześniu : śląski wrzesień 1939 w literaturze / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Śląsk. – 1998, nr 9, s. 28-31

40. „Westerplatte broni się nada” / Jerzy Eisler // Pamięć.pl. – 2013, nr 9, s. 59-61

41. Westerplatte się broni / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2013, nr 6, s. 74-76

42. Wobec wojny : wrzesień 1939 roku w dwóch opowieściach / Sylwia Karolak. – Bibliogr. // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2020, nr 3, s. 15-24

43. Wrzesień ’39 – obrachunki literackie i filmowe / Krzysztof Lubczyński // Dziś. – 2000, nr 9, s. 53-58

44. Wrzesień 1939 – pierwszy akt dramatu narodu i jego kultury / Czesław Madajczyk // Poezja. – 1989, nr 9, s. 4-8

45. Wrzesień 1939 roku w literaturze : próba systematyzacji topiki / Witold Nawrocki // Studia i Materiały Polonistyczne. – 2000, t. 5, s. 77-96

46. Wrzesień 1939 w polskim filmie fabularnym / Krzysztof Steyer // Stutthof. – 2015, z. 3, s. 7-26

47. Wrzesień w dramacie / Józef Kelera // Biuletyn Polonistyczny. – 1990, z. 3-4, s. 81-97

48. Wrzesień w popkulturze / Paweł Dunin-Wąsowicz // Lampa. – 2009, nr 12, s. 47-49
* Dot. komiksu, powieści fantastycznych i muzyki

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu