II [Druga] wojna światowa (1939-1945)

Książki:

1. Bezradność : polska proza wobec II wojny światowej / Dariusz Kulesza // W : Wojna – pokój : humanistyka wobec wyzwań współczesności / [redakcja Roman Sapeńko, Piotr Pochyły]. – Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho, 2017. – S. 442-464

2. „Był styczeń rok czterdziesty piąty…” : słodko-gorzki smak wyzwolenia i matczyny „uśmiech przez łzy” w utworach Tadeusza Różewicza poświęconych końcowi wojny / Krystian Maciej Tomala // W : W: Poza rusofobią i rusofilią? : poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku s. 137-149

3. Cenzura wobec tematu II wojny światowej i podziemia powojennego w literaturze polskiej (1956-1958) / Agnieszka Kloc ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. – 383 strony ; 21 cm.

4. II [Druga] wojna światowa w komiksie : jak kształtować dyskurs o „trudnej przeszłości” za pomocą tekstu kultury popularnej? / Anna Podemska-Kałuża // W : Lekcja POLSKI(ego) : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 1, Narracje tożsamościowe w edukacji polonistycznej / redakcja naukowa Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. – S. 369-383

5. Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej / pod red. Lecha Ludorowskiego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1994. – 357, [2] s. ; 24 cm. – (Litteraria Lublinensia ; 8)

6. Druga wojna światowa w niemieckim filmie telewizyjnym i fabularnym w latach 1946-2015 / Eckhard Pabst // W : Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech : 70 lat później (1945-2015) / pod red. Jerzego Kałążnego, Amelii Korzeniewskiej, Bartosza Korzeniewskiego. – Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2015. – S. 139-157
M 219076 (Opole)

7. II [Druga] wojna światowa w polskiej numizmatyce / Magdalena Parus // W : Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – S. 189-196

8. II [Druga] wojna światowa w polskim filmie : historia a fabuła / Krzysztof Steyer. – Warszawa ; [Sztutowo] : Wydawnictwo Muzeum Stutthof, 2013. – 93 s. : il. ; 24 cm.

9. II [Druga] wojna światowa w prozie Wiesława Myśliwskiego / Bartłomiej Krupa // W : Myśl Myśliwskiego : (studia i eseje) / pod redakcją Józefa Olejniczaka przy współudziale Marzeny Bonieckiej i Piotra Zająca. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 51-86

10. Dwie prawdy : Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948 / Dariusz Kulesza. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2006. – 394 s. ; 24 cm.
M 198743 (Opole)

11. Film polski wobec wojny i okupacji : tematy, motywy, pytania / Małgorzata Hendrykowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. – 255, [1] s. : il. ; 24 cm.

12. Inne spojrzenie : groteska w prozie polskiej o wojnie i okupacji : Gombrowicz, Dygat, Sandauer, Andrzejewski, Zieliński / Iwona Mityk. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1997. – 226 s. ; 21 cm.

13. Kino nowej pamięci : obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. / Piotr Zwierzchowski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. – 348 s. : il. ; 24 cm. – (Kino Polskie Wczoraj i Dziś)

14. Kino polskie wobec II wojny światowej / red. Piotr Zwierzchowski, Daria Mazur, Mariusz Guzek. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. – 306 s. : il. ; 24 cm. – (Kino Polskie Wczoraj i Dziś)

15. „Krzyże na ukos” – „Medaliony” Zofii Nałkowskiej wobec zagadnień metafizycznych / Adam Domalewski // W : „Rozliczanie” przeszłości : relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wieku / pod redakcją Tadeusza Sucharskiego i Marty Murawskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016. – S. 75-96

16. Liminalność i postpamięć : druga wojna światowa w polskim filmie fabularnym po roku 1989 / Amelia Korzeniewska // W : W : Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech : 70 lat później (1945-2015) / pod red. Jerzego Kałążnego, Amelii Korzeniewskiej, Bartosza Korzeniewskiego. – Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2015. – S. 159-213
M 219076 (Opole)

17. Literatura wobec wojny i okupacji : studia / pod red. Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976. – 312 s. ; 24 cm. – (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, ISSN 0084-4411 ; t. 43)
M 019218 (Brzeg), M 29882 M 29883 (Kędzierzyn-Koźle), M 027191 M 027192 (Kluczbork), M 025814 M 025815 (Nysa), M 098725 M 098726 M 112878 M 209841 (Opole)

18. Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej. T. 1 / red. Jerzy Śliziński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1973. – 341, [1] s. ; 23 cm.
M 083720/I (Opole), M 24772/I (Kędzierzyn-Koźle)

19. Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej . T. 2 / red. Jerzy Śliziński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1973. – 178, [1] s. : err. ; 24 cm.
M 083720/II (Opole)

20. „Mężczyźni, czegoż to szukacie u wojny?” : druga wojna światowa w późnej epistolografii Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Łukasz Grajewski // W : Kobiece dwudziestolecie 1918-1939 / pod redakcją Radosława Siomy ; ze wstępem Barbary Czarneckiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – S. 371-389

21. Między historią a pamięcią : druga wojna światowa w literaturze niemieckiej ostatniego dwudziestolecia / Jerzy Kałążny // W : Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech : 70 lat później (1945-2015) / pod red. Jerzego Kałążnego, Amelii Korzeniewskiej, Bartosza Korzeniewskiego. – Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2015. – S. 19-43
M 219076 (Opole)

22. Nazistowskie zbrodnie dzieciobójstwa : o rozliczeniowych książkach drugiego pokolenia / Małgorzata Okupnik // W : Dzieci i doświadczenie wojny : wiek XX i XXI / redakcja naukowa Małgorzata Grzywacz, Małgorzata Okupnik ; Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020. – S. 173-195

23. Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939-1945 / Mieczysław B. B. Biskupski ; przekł. Karol Nowacki ; [ze wstępem Stanisława Michalkiewicza]. – Warszawa : Fijorr Publishing Company, 2011. – 389, [1] s. ; 21 cm.
* II wojna światowa w filmie amerykańskim
M 206654 (Opole)

24. Obraz drugiej wojny światowej w filmie zachodnioniemieckim z lat 1946-1975 : studium historyczno-politologiczne / Bolesław Garbacik. – Gdańsk : Wydaw. PG, 1991. – 249, [1] s. ; 24 cm.

25. Obrazy II wojny światowej : od narracji literackich do oficjalnych modeli interpretacyjnych historiografii chorwackiej i serbskiej / Maciej Czerwiński // W : Słowiańskie tropy : studia collectanea in honorem Juliani Kornhauser / pod redakcją Aleksandry Borowiec i Magdaleny Dyras. – Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2017. – S. 194-215

26. Od wierności świadectwa do mityczności fantazmatu : druga wojna światowa w literaturze polskiej / Dominika Gortych // W : Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech : 70 lat później (1945-2015) / pod red. Jerzego Kałążnego, Amelii Korzeniewskiej, Bartosza Korzeniewskiego. – Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2015. – S. 45-80

27. Po co wojna teatrowi? Po co teatr historykom? : obrazy wojny i tematy okupacyjne w polskim teatrze po 1945 roku / Joanna Krakowska // W : „Fikcyjna rzeczywistość” : codzienność, światy przeżywane i pamięć niemieckiej okupacji w Polsce / Robert Traba, Katarzyna Woniak, Anna Wolff-Powęska (red.) – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; Berlin : Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, 2016. – S. 177-192

28. Poetyka humoru lat okupacji 1939-1944 / Zdzisław Jastrzębski. – Warszawa : „Pax”, 1986. – 284, [4] s. : rys. ; 19 cm.
M 144789 (Opole)

29. Polacy na frontach II wojny światowej w rzeźbie, poezji i prozie / Witold Lorentowicz. – Siedlce : Witold Lorentowicz, 2001. – 46, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 21 cm.

30. Przemiany obrazu drugiej wojny światowej w polskich muzeach po roku 1989 / Bartosz Korzeniewski // W : Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech : 70 lat później (1945-2015) / pod red. Jerzego Kałążnego, Amelii Korzeniewskiej, Bartosza Korzeniewskiego. – Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2015. – S. 105-137
M 219076 (Opole)

31. Rzeka krwi, śmierci i chwały : obraz walk na linii Odry wiosną 1945 roku w utworach literatury pięknej / Piotr Maliński // W : V Nadodrzańskie Spotkania z Historią 2017 / materiały pod redakcją Andrzeja Chludzińskiego. – Pruszcz Gdański : Wydawnictwo Jasne ; Mieszkowice : Gmina Mieszkowice, 2017. – S. 189-215

32. Ślady II wojny światowej i Zagłady w najnowszej literaturze polskiej / pod redakcją Barbary Sienkiewicz i Sylwii Karolak. – Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016. – 351 stron ; 23 cm.

33. Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu : materiały konferencji naukowej poświęconej martyrologii lat II wojny światowej w literaturze, [Majdanek 18-19.IV.1989 r.] / pod red. Jerzego Święcha. – Lublin ; Majdanek : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Państ. Muzeum, 1990. – 191, [1] s. ; 24 cm.

34. „Te oswojone wojny śpią we mnie: : Julii Hartwig wojenne reminiscencja / Karolina Najgeburska // W : (Nie)pokój w tekstach kultury XIX-XXI wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – S. 195-208

35. Tragizm wojny i okupacji w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta / Zbigniew Lisowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008. – 124, [1] s. : il. ; 21×22 cm.

36. Trochę o wierzbach, coś o szwoleżerach, czyli chodzi o pozory dramatyzmu : wojna, dzieciństwo i literatura / Kornelia Sobczak // W : „Sto metrów asfaltu” : Warszawa Marka Hłaski / [red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski]. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Lampa i Iskra Boża – Paweł Dunin-Wąsowicz, 2016. – S. 235-262

37. Widmo prawdy, projekcja fałszu : ekranowa indoktrynacja, manipulacja i propaganda na przykładzie fabularnych oraz serialowych obrazów wojny, okupacji i stalinizmu w kinematografii polskiej 1944-2019 / Grzegorz Łęcicki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020. – 416 stron ; 25 cm.

38. Wobec wojny : o prozie Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Borowskiego, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Dygata, Tadeusza Nowaka / [aut. Janusz Termer]. – Warszawa : „Współczesność”, 1991. – 27, [1] s. ; 16 cm. – (Polubić Lektury ; nr 8)

39. Wojenna rola kobiet, ukazana w utworach słowno-muzycznych z tamtych lat / Paweł Bezak // W : Pokolenie Kolumbów : Krzysztof Kamil Baczyński znany i nieznany oraz pozostali poeci Powstania Warszawskiego : praca zbiorowa / pod redakcją Beaty Michalec i Tadeusza Skoczka. – Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości : współpraca wydawnicza Fundacja Dialogu Kultur i Religii, 2021. – S. 89-98

40. Wojna jako ujawnienie nieprzewidywalnego : „Pornografia” Witolda Gombrowicza i „Rondo” Kazimierza Brandysa / Bartłomiej Krawczyk // W : Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce : literatura, propaganda, tożsamość / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej, Wojciecha Trempały, Pauliny Wenderlich. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – S. 73-83

Artykuły w czasopismach:

41. Anna Achmatowa o drugiej wojnie światowej („W roku czterdziestym”, „Wiatr wojny”) / Małgorzata Semczuk // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 3, s. 85-96

42. „Bajki-nie-bajki” czyli II wojna światowa w wybranych polsko- i niemieckojęzycznych utworach dla dzieci z ostatnich 15 lat ze szczególnym uwzględnieniem „Asiuni” Joanny Papuzińskiej / Dorota Sadowska // Orbis Linguarum. – Vol. 48 (2018), s. 169-187

43. Cenzura wobec tematu II wojny światowej w literaturze polskiej w latach 1944-1990 : stan badań i perspektywy badawcze / Kamila Budrowska // Teksty Drugie. – 2020, nr 3, s. 181-197

44. Czerwieńsze niż maki : druga wojna światowa w pieśni i piosence patriotycznej : piosenka jako oręż / Joanna Ewa Zaniewicz. – Bibliogr. // Piosenka. – Nr 4 (2016), s. 121-132

45. „Czterej pancerni” jako socrealistyczna bajka magiczna / Marcin Kępiński. – Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. – 2009, nr 3, s. 145-177

46. Czy w SS byli fajni chłopcy / Jerzy Płażewski // Kino. – 2005, nr 5, s. 14-17
* Filmy o II wojnie światowej

47. Czy wojna jest dla dzieci? / Monika Roszak-Malanowicz // Polonistyka. – 2014, nr 3, s. 12-15
* Seria wydawnicza „Wojny dorosłych – historie dzieci” (wydawnictwo Literatura)

48. Destrukcja jako tworzywo : ikonografa ruin Warszawy w polskim kinie dokumentalnym po II wojnie światowej / Marek Kosma Cieśliński // Images. – Vol. 27, nr 36 (2020), s. 169-181
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1047238 [dostęp: 14.12.2022 r.]

49. Dobry serial / Kalina Błażejowska // Tygodnik Powszechny. – 2018, nr 22, s. 75
* Serial „Wojenne dziewczyny”

50. II [Druga] wojna światowa w komiksach : polonistyczne rozterki i wybory / Anna Podemska-Kałuża // Polonistyka. – 2019, nr 4, s. 8-13

51. Druga wojna światowa w polskiej literaturze dziecięcej = Second World War in Polish children’s literature / Krzysztof Lichtblau // Wojny i Konflikty. – 2017, nr 2, s. 36-47

52. Druga wojna światowa w polskiej literaturze i sztuce / Wiesław Wróblewski // Kultura i Oświata. – 1984, nr 2, s. 8-26

53. Druga wojna w polskim dramacie / Józef Kelera // Dialog. – 1983, nr 10, s. 98-114

54. Dwie opowieści o polskich lotnikach / Szymon Cydzik // Mówią Wieki. – 2018, nr 10, s. 58-59
* Rec. filmów: „303. Bitwa o Anglię”, „Dywizjon 303”

55. Dzielni Czesi i szarmanccy Polacy : wojenni sprzymierzeńcy w filmie / Michael Paris ; tł. Ewa Spirydowicz // Kwartalnik Filmowy. – R. 27, nr 52 (2005), s. 38-46

56. Dzisiejsze wczoraj : pamięć o wojnie w polskiej sztuce współczesnej po 1989 roku / Magdalena Lorenc // Pamięć i Sprawiedliwość. – 2015, [nr] 1, s. 221-241
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1ad2b838-0af5-4b7b-a06e-ceb0c0629465 [dostęp: 14.12.2022 r.]

57. Echa wojny w „Akademii Pana Kleksa” / Adrian Szary // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 56-61

58. Echa wojny w brukowych i jarmarcznych publikacjach pieśniarskich / Janusz Dunin // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. – 1997, nr 6, s. 162-171
* Dot. tekstów wydawanych w latach tuż po zakończeniu II wojny światowej

59. Fajne dziewczyny / Kalina Błażejowska // Tygodnik Powszechny. – 2017, nr 17, s. 64
* Zawiera rec. serialu: Wojenne dziewczyny / reż. Michał Rogalski, 2017

60. Fascynacja i groza : wybrane sposoby mówienia o drugiej wojnie światowej w literaturze dla dzieci i młodzieży / Izabela Mikrut // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 32-39

61. Gdy żadna ulica nie ma sensu : wojna w twórczości młodych reżyserów i dramaturgów / Jacek Kopciński // Teksty Drugie. – 2010, nr 4, s. 235-246

62. Inna opowieść o wojnie : „Czyste mieszkanie” Hanny Malewskiej / Aleksandra Chomiuk // Pamiętnik Literacki. – 2019, nz. 1, s. 43-55
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/138703/WA248_173149_P-I-30_chomiuk-inna_o.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

63. Jak rozpętałem drugą wojnę światową / Jerzy Eisler // Pamięć.pl. – 2016, nr 7-8, s. 70-73

64. Jutro była wojna / Konrad Liskowacki // Pogranicza. – 2009, nr 4, s. 87-89
* II wojna światowa w filmie radzieckim

65. Kampania wrześniowa jako doświadczenie męskości żołnierskiej / Tomasz Tomasik // Teksty Drugie. – 2020, nr 3, s. 59-75

66. Kiczowaty kostium Zagłady / Justyna Sobolewska // Polityka. – 2020, nr 6, s. 82-84
* Rynkowe zainteresowanie literackimi relacjami z Auschwitz

67. Kino z wojny / Tadeusz Lubelski // Znak. – 1995, nr 12, s. 140-147
* II wojna światowa w polskim i obcym filmie

68. Komiksy o tematyce wojennej dla dzieci i młodzieży / Anna Babula. – Bibliogr. // Guliwer. – 2020, nr 3, s. 21-30

69. Kto wygrał tę wojnę? / Konrad J. Zarębski // Kino. – 2005, nr 5, s. 12-13
* Polskie filmy poświęcone II wojnie światowej

70. Ku nowej pamięci historycznej? : kreowanie wizji przeszłości w popkulturze na przykładzie II wojny światowej / Dawid Gralik // Sensus Historiae. – 2019, [nr] 3, s. 101-118

71. Kurier i aptekarz : komiksowe adaptacje wspomnień wojennych / Krzysztof Lichtblau // Bliza. – 2017, nr 3, s. 49-55

72. Lekcje z zapominania / Anna Pytlewska // Polonistyka. – 2014, nr 9, s. 11-15
* Poezja wobec II wojny światowej

73. Narracje zniszczenia : trauma wojenna w muzeach miejskich Petersburga, Warszawy i Drezna / Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak. – Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. – 2010, nr 4, s. 3-21
* Dostępne w Internecie: http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1431/1176 [dostęp: 14.12.2022 r.]

74. Nim wstanie dzień : kino na koniec wojny / Piotr Korczyński // Mówią Wieki. – 2020, nr 6, s. 62-64
* Koniec II wojny światowej jako motyw filmowy

75. O wojnie i okupacji w literaturze dla młodych odbiorców : rekonesans / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 5-10

76. Obrazy wojennego dzieciństwa w twórczości Joanny Papuzińskiej = The images of martial childhood in Joanna Papuzińska’s literature / Anna Sidorczuk // Bibliotekarz Podlaski. – R. 19, nr 3 (2018), s. 289-305
* Dostępne w Internecie: https://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/40/BP40_16_Sidorczuk_BP_3-2018.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

77. Obrazy wojny i Holocaustu w muzyce i sztuce : szkic do edukacji interdyscyplinarnej = The images of war and Holocaust in music and art : a sketch for interdisciplinary education / Renata Gozdecka // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. – Vol. 12, [z.] 2 (2014), s. 95-123
* Dostępne w Internecie: https://journals.umcs.pl/l/article/viewFile/1918/1479 [dostęp: 14.12.2022 r.]

78. Piekło na Pacyfiku / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2007, nr 2, s. 26-28
* II wojna światowa w filmie

79. Pomniki wojenne w krajobrazie kulturowym województwa opolskiego : zróżnicowanie i konflikt : (zarys problemu) / Gerard Kosmala // Studia Śląskie. – T. 63 (2004), s. 249-264

80. Późna mowa wojenna : Białoszewski, Wojdowski, Odojewski / Mieczysław Dąbrowski // Przegląd Humanistyczny. – 2010, nr 4, s. 19-31

81. Pragnienie wolności… / Iwona Grodź // Sygnał. – 2018, nr 8, s. 57
* Działania edukacyjne dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej związane z filmem „Dywizjon 303”

82. Symboliczna mobilizacja umarłych : II wojna światowa w nekropolitykach Jarosława Marka Rymkiewicza i Przemysława Dakowicza / Paweł Tomczok // Teksty Drugie. – 2020, nr 3, s. 251-264

83. Tajemnice małego dzienniczka w czerwoną kratkę, czyli literatura dla młodego czytelnika o wojnie i Holokauście / Katarzyna Pawluk // Bibliotekarz. – 2022, nr 3, s. 19-24
* Tematyka wojenna na łamach literatury dla dzieci i młodzieży

84. Temat wojenny i okupacyjny w książkach Cezarego Leżeńskiego / Barbara Pytlos // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 17-23

85. 1939 [Tysiąc dziewięćset trzydziesty dziewiąty] rock / Mirosław Pęczak // Polityka. – 2009, nr 38, s. 69-70
* Motyw II wojny światowej w muzyce popularnej

86. W kleszczach lęku, w sidłach miłości : emocje w studiach nad II wojną światową i popkulturą / Marta Tomczok // Teksty Drugie. – 2020, nr 3, s. 318-335
* Interpretacja pojęcia emocji w odniesieniu do gatunkowej literatury popularnej o II wojnie światowej

87. Wojenne kobiety w prozie Krystyny Siesickiej / Magdalena Kulus // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 39-45

88. Wojna i postpamięć w obiektywie kamery / Wanda Dittrich, Mariusz Wirski // Bliza. – 2014, nr 4, s. 65-70
* II wojna światowa w filmie

89. Wojna jako karnawał / Robert Kulmiński // Slavica Wratislaviensia. – Nr 129 (2004), s. 49-57
* II wojna światowa (1939-1945) w filmie i w literaturze czeskiej

90. Wojna polsko-niemiecka w prozie Wojciecha Żukrowskiego / Mieczysław Łojek // Dydaktyka Literatury. – [T.] 30 (2010), s. 291-313

91. Wojna w groteskowych opowiadaniach Jerzego Andrzejewskiego / Iwona Mityk // Rocznik Świętokrzyski. – 1994, t. 21, s. 129-146

92. Wojna w poezji : obraz drugiej wojny światowej w liryce polskiej / Małgorzata Semczuk // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 4, s. 81-100

93. Wojny światowe a literatura / Małgorzata Derwich // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2014, nr 3, s. 25-34
* Zestawienie bibliograficzne

94. Wojsko, płeć i historia mówiona : o „kobiecych” opowieściach o doświadczeniu walki w czasie drugiej wojny światowej / Agata Stolarz // Rocznik Antropologii Historii. – R. 4, nr 2 (2014), s. 113-133
* Dostępne w Internecie: http://rah.pth.net.pl/uploads/2014_2_P%C5%82e%C4%87/Stolarz.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

Zob. też hasła: holocaust; kampania wrześniowa (1939); obóz koncentracyjny, obóz zagłady; Powstanie Warszawskie (1944); zbrodnia katyńska (1940)

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu