Holocaust

Książki:

1. „Dlaczego gęsi krzyczały?” : zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku / Piotr Krupiński. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – 356 s. ; 21 cm.

2. Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947-1991 : kanon, który nie powstał / Sylwia Karolak. -Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 528 s. ; 24 cm.

3. Dzieciństwo w labiryncie getta : recepcja mitu labiryntu w polskiej literaturze dziecięcej o Zagładzie / Krzysztof Rybak. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – 149, [1] strona ; 24 cm.

4. Dziecko żydowskie wobec Zagłady jako temat w kinie PRL / Tamara Włodarczyk // W : Zdeptane dzieciństwo : II wojna światowa i jej wpływ na los dzieci / redakcja naukowa Alicja Bartuś, Piotr Trojański. – Oświęcim : Fundacja na Rzecz MDSM : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2017. – S. 349-367

5. Gry wyobraźni a oswajanie przestrzeni strachu : czasy Holokaustu w literaturze dla dzieci / Anna Janus-Sitarz // W : Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Marty Kotkowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 195-206

6. Historia w muzeach : studium ekspozycji Holokaustu / Anna Ziębińska-Witek. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 292 s., [26] s. tabl. : il. ; 24 cm.
M 206626 (Opole)

7. Holokaust w fotografiach : interpretacje dowodów / Janina Struk ; przeł. [z ang.] Maciej Antosiewicz. – Warszawa : „Prószyński i S-ka”, cop. 2007. – 302 s. : il., faks., fot. ; 24 cm.
M 196535 (Opole)

8. „Jedziemy ku śmierci” : obraz Zagłady w filmie Radu Mihaileanu „Pociąg życia” / Jolanta Koj // W : Edukacja o Holokauście : scenariusze zajęć / red. Aleksandra Tokarek, Janusz Berdzik ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, [2017]. – S. 64-69
* Scenariusz zajęć języka polskiego lub pozalekcyjnych zajęć filmowych dla szkoły ponadgimnazjalnej lub 3 klasy gimnazjum
M 069161 (Nysa), M 216020 M 216021 (Opole)

9. Języki milczenia : literatura o traumie i postpamięci Zagłady / redakcja naukowa Paweł Piszczatowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. – 253, [1] strona ; 21 cm.

10. Kamienie na macewie : Holokaust w polskim kinie / Joanna Preizner. – Budapeszt ; Kraków : Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs, 2012. – 582, [2] s. : il. ; 25 cm.

11. Kryzys twarzy, triumf maski? : o problemie wizualnej reprezentacji Zagłady / Małgorzata Czapiga // W : Maski, twarze, pyski / pod. red. Katarzyny Konarskiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – S. 155-163

12. Literackie transgresje : „Żydówek nie obsługujemy” i „Noc żywych Żydów” jako przykłady nowego sposobu mówienia o Zagładzie w polskiej literaturze XXI wieku = Literary transgressions : Polish attempts to express the literature of the Holocaust in the twenty-first century / Hanna Krężlewska-Chabko // W : Lokalna społeczność żydowska / pod red. Krzysztofa Morty. – Ostrów Wielkopolski : Ostrowskie Centrum Kultury ; Wrocław : Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. – S. 338-357

13. Literatura polska wobec zagłady (1939-1968) / pod redakcją Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – 719 s. ; 25 cm.
M 216359 (Opole)

14. Męczeństwo i zagłada Żydów w zapisach literatury polskiej / wybór, oprac. i wprowadzenie Irena Maciejewska ; oprac. graf. Piotr Kawiecki. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. – 431, [1] s. : il., portr., rys. ; 25 cm.
M 042450 (Brzeg), M 043209 (Kluczbork), C 050383 (Nysa), M 156305 (Opole)

15. Miejsca Zagłady w fotografii polskiej : od fotografii-dokumentu po nowych dokumentalistów / Marta Koszowy // W : Procesy, sedymentacje, topografie : o polskim dokumencie fotograficznym / pod redakcją Marianny Michałowskiej i Macieja Szymanowicza. – Warszawa : PWN, copyright 2021. – S. 127-145

16. Nieobecność : ujęcia Szoa w czeskiej dramaturgii / Agata Firlej. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 258, [1] strona ; 25 cm.

17. Opisać Zagładę : Holocaust w twórczości Henryka Grynberga / Sławomir Buryła ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – 462, [1] s. ; 22 cm. – (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna)
M 198305 (Opole)

18. Pamięć o Zagładzie w polskojęzycznej i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoah = Das Gedächtnis an die Shoah in der polnischen und deutschsprachigen Literatur von Autorinnen und Autoren der zweiten und dritten Post-Shoah-Generation / redakcja naukowa = wissenschaftliche Redaktion Irmela von der Lühe, Sławomir Jacek Żurek ; tłumaczenie = übersetzt von Małgorzata Dubrowska, Anna Rutka. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, © copyright 2019. – 337 stron ; 25 cm

19. Pisarstwo Zagłady czy zagłady? : dylematy badacza (historii) literatury / Paweł Wolski // W : Adlojada : kultura i media / redakcja Jaromir Brejdak, Dariusz Kacprzak, Jerzy Madejski, Beata Małgorzata Wolska. – Szczecin : Muzeum Narodowe w Szczecinie, copyright 2020. – S. 55-60

20. Podwójna śmierć : rozważania o literaturze Holocaustu / Alvin H. Rosenfeld ; przeł. Barbara Krawcowicz. – Warszawa : Wydawnictwo „Cyklady”, 2003. – 273, [3] s. ; 21 cm.

21. Poeci i Szoa : obraz zagłady Żydów w poezji polskiej / Natan Gross. – Sosnowiec : „Offmax”, 1993. – 191 s. ; 21 cm.
M 54008 (Kędzierzyn-Koźle)

22. Poetyckie świadectwo i testament artystyczny z czasów Holokaustu / Joanna Raźniewska // W : Edukacja o Holokauście : scenariusze zajęć / red. Aleksandra Tokarek, Janusz Berdzik ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, [2017]. – S. 48-52
* Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Interpretacja wiersza Zuzanny Ginczanki “Non omnis moriar”
M 069161 (Nysa), M 216020 M 216021 (Opole)

23. Pożydowskie : figury Zagłady w twórczości Jerzego Ficowskiego i Stanisława Strzemińskiego / Daria Nowicka. – Kraków ; Nowy Sącz : Wydawnictwo Pasaże, 2016. – 138, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.

24. Przekroczyć granicę getta : o „Dziewczynce w czerwonym płaszczyku”, „Tylko ja sama” i „Dobrym dziecku” Romy Ligockiej / Natalia Żórawska // W : Literatura i granice : szkice o literaturze XX i XXI wieku / redakcja Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka, Katarzyna Gutkowska-Ociepa. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 151-180

25. Przerywając milczenie prywatnego sacrum Holokaustu w „Fałszerzach pieprzu” Moniki Sznajderman / Alicja Balcerzak // W : Pogranicza sacrum w medium literatury : monografia wieloautorska / pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Emanueli Czeladki. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2020. – S. 149-162

26. Strażnicy fatum : literatura dekad powojennych o Zagładzie, Polakach i Żydach : dyskurs publiczny wobec antysemityzmu / Bożena Keff. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2020. –
209, [3] strony : ilustracje ; 22 cm.

27. „Szlemiel” i „Arka czasu” jako przykłady współczesnej literatury dla dzieci poruszającej tematykę Zagłady / Agnieszka Kasperek // W : Zdeptane dzieciństwo : II wojna światowa i jej wpływ na los dzieci / redakcja naukowa Alicja Bartuś, Piotr Trojański. – Oświęcim : Fundacja na Rzecz MDSM : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2017. – S. 329-335

28. Szyfrowanie Zagłady w prozie Pawła Huellego / Bartosz Dąbrowski // W : O Gdańsku literackim 1945-2015 : archeologie miejsca, palimpsesty historii / redakcja Janusz Mosakowski, Bartosz Dąbrowski, Radosław Młynarczyk, Artur Nowaczewski. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2018. – S. 103-126

29. Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej / redakcja Justyna Kowalska-Leder, Paweł Dobrosielski, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej : Instytut Kultury Polskiej UW, 2017. – 574, [1] strona : ilustracje, fotografie ; 24 cm.

30. Świadectwo – trauma – głos : literackie prezentacje Holokaustu / Aleksandra Ubertowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop.2007. – 364 s. ; 24 cm.
M 197351 M 197352 (Opole)

31. „Tam płacz musi być…” : kilka uwag o kinematografii Holokaustu na marginesie opowiadania Andrzeja Brychta „Wycieczka Auschwitz-Birkenau” (1966) i powieści Roberta Schindla „Rodowody” (1992) / Magdalena Daroch // W : Literatura w Austrii – Austria w literaturze / Kamilla Najdek, Krzysztof Tkaczyk, Anna Wołkowicz (ed.). – Warszawa : Krzysztof Tkaczyk, 2017. – S. 175-191

32. Wiara i niewiara : literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady / redakcja Piotr Kalwiński, Agnieszka Karczewska. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, copyright 2018. – 202, [1] strona ; 24 cm.

33. Widok z tej strony : przedstawienia Holocaustu w polskim filmie / Katarzyna Mąka-Malatyńska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. – 325 s. : il. ; 24 cm.

34. Wiersze Wata o Zagładzie : wizja jako rodzaj świadectwa / Beata Przymuszała // W : Elementy do portretu : szkice o twórczości Aleksandra Wata / pod red. Agnieszki Czyżak i Zbigniewa Kopcia. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. – S. 201-213
M 206619 (Opole)

35. Własna historia Holokaustu : o pisarstwie Henryka Grynberga / Dorota Krawczyńska. – Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna, cop. 2005. – 231 s. ; 19 cm.
M 192245 (Opole)

36. Z Hitlerem przy stole : jedzenie jako znak traumy w polskich literackich narracjach postholokaustowych / Agnieszka Podpora // W : Żywność kulturowo przetworzona / redakcja Anna Gomóła, Barbara Bokus. – Piaseczno : Studio Lexem, 2017. – S. 135-147

37. Zagłada i gwiazdy : przeszłość w prozie Stanisława Lema / Agnieszka Gajewska. – Wydanie I – dodruk. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – 239, [3] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm. – (Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : ISSN 0554-8179 ; nr 164)
M 220924 (Opole)

38. Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej : tekst i konteksty / pod redakcją Tomasza Żukowskiego ; [Aránzazu Calderón Puerta, Katarzyna Chmielewska, Maryla Hopfinger, Bożena Keff, Wojciech Wilczyk, Tomasz Żukowski]. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – 332, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

39. Zagłada Żydów na kartach literatury polskiej po roku 1989 / Sylwia Karolak // W : Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej /red. nauk. Joanna Grądziel-Wójcik, Joanna Jastrzębska, Zbigniew Kopeć ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014. – S. 275-292
M 213652 (Opole)

40. Zamieszkać w Zagładzie : geografia Holocaustu w literaturze dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Wójcik-Dudek. – Bibliogr. // W : Geografia krain zmyślonych : wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej / pod red. Weroniki Kosteckiej i Macieja Skowery. – Warszawa, 2016. – S. 43-56
M 64541 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053899 (Kluczbork), M 068561 (Nysa), M 214852 M 215090 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

41. Biedni emigranci patrzą na getto : o „Smoczej 13” Stefanii Zahorskiej / Jakub Osiński // Teksty Drugie. – 2018, nr 3, s. 399-417
* Dramat „Smocza 13” Stefanii Zahorskiej

42. Cień Zagłady : bohaterowie i szmalcownicy / Iwona Kurz // Kino. – 2021, nr 9, s. 32-36
* Holokaust w nowym polskim kinie

43. Co sztuka może powiedzieć o holokauście? / Marta Trzeciak // Polonistyka. – 2008, nr 12, s. 54-58

44. „Dzieci Warszawy” Marii Zarębińskiej-Broniewskiej : powieść o Zagładzie / Adrian Uljasz // Guliwer. – 2015, nr 2, s. 11-15

45. Dzieciństwo skazane na śmierć : bohaterowie dziecięcy polskich filmów o Zagładzie: „Dekalog VIII” i „Miejsce urodzenia” / Katarzyna Mąka-Malatyńska // Polonistyka. – 2008, nr 9, s. 51-57

46. Emocje w narracjach o Zagładzie : Przykład powieści Idy Fink „Podróż” = Emotions in narratives of Holocaust : the example of „The journey” by Ida Fink / Ewa Jaskóła // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova. – Vol. 2 (2017), s. 231-248
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/search?q=Emocje%2520w%2520narracjach%2520o%2520Zag%25C5%2582adzie%2520%253A%2520Przyk%25C5%2582ad%2520powie%25C5%259Bci%2520Idy%2520Fink%2520%25E2%2580%259EPodr%25C3%25B3%25C5%25BC%25E2%2580%259D [dostęp: 13.12.2022 r.]

47. Empatia? Substytucja? Identyfikacja? Jak czytać teksty o Zagładzie? / Dorota Krawczyńska // Teksty Drugie. – 2004, nr 5, s. 179-189

48. Fantastyka i temat Holokaustu : między wątpliwościami a funkcjonalnością konwencji fantastycznych / Monika Brzóstowicz-Klajn // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – T. 28 (2016), s. 101-119
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1041894 [dostęp: 13.12.2022 r.]

49. Film polski o Zagładzie / Alina Skibińska // Kwartalnik Historii Żydów. – 2010, nr 1, s. 40-73

50. Filmowe zwierciadła Holokaustu : wokół „Pianisty” Romana Polańskiego / Agnieszka Holland; rozm. przepr. Jan Strzałka // Tygodnik Powszechny. – 2003, nr 13, s. 12

51. Granice figuratywności w literaturze o Zagładzie / Tomasz Łysak // Studia Litteraria Polono-Slavica. – [T.] 8 (2008), s. 265-276

52. Historia zagłady i literatura (nie)piękna : „Tworki” Marka Bieńczyka w kontekście kultury posttraumatycznej / Katarzyna Bojarska // Pamiętnik Literacki. – 2008, z. 2, s. 89-106
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/63128/WA248_79953_P-I-30_bojarska-historia_o.pdf [dostęp: 13.12.2022 r.]

53. Holokaust i postmodernizm : o „Tworkach” Marka Bieńczyka / Arkadiusz Morawiec // Ruch Literacki. – 2005, z. 2, s. 193-209

54. Holocaust między komizmem, groteską a absurdem : literackie i kinematograficzne próby przezwyciężania tabu / Anna Rutka // Roczniki Humanistyczne. – T. 57, z. 5 (2009), s. 19-30
* Dostępne w Internecie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/5510/5314 [dostęp: 13.12.2022 r.]

55. Holocaust w literaturze hebrajskiej / Avner Holzmann // Teksty Drugie. – 2004, nr 5, s. 142-151

56. Holocaust, wzniosłość, ironia : przedstawianie nieprzedstawialnego w „Umschlagplatzu” Jarosława Marka Rymkiewicza / Grzegorz Marzec // Pamiętnik Literacki. – 2005, z. 1, s. 31-52
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/117733/WA248_111476_P-I-30_marzec-holocaust_o.pdf [dostęp: 13.12.2022 r.]

57. „I will survive” : reprezentacja Holocaustu w sztuce współczesnej / Magdalena Maciudzińska-Kamczycka // Images. – Vol. 9, nr 17/18 (2011) , s. 83-106
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/919851 [dostęp: 13.12.2022 r.]

58. Imre Kertész – węgierski wariant dyskursu o Holocauście / Jolanta Jastrzębska // Teksty Drugie. – 2004, nr 5, s. 152-167

59. Intymność ofiar – odbiór tekstów o Zagładzie / Beata Przymuszała // Polonistyka. – 2013, nr 7, s. 38-41

60. Język postświadectwa : tematyzacja odziedziczonej traumy Shoah w narracji reportażu : Göran Rosenberg: „Krótki przystanek w drodze z Auschwitz” / Sonia Ławniczak // Język w Poznaniu. – [T.] 10 (2018), s. 117-129

61. Klimat Zagłady (w perspektywie powieści Pawła Huellego, Tadeusz Konwickiego, Andrzeja Kuśniewicza i Piotra Szewca) / Marta Tomczok // Teksty Drugie. – 2017, nr 2, s. 147-165

62. Kochankowie z Auschwitz / Magdalena Nowicka-Franczak // Tygodnik Powszechny. – 2019, nr 35, s. 88-92
* Motyw Holokaustu w literaturze popularnej

63. Kojenie obrazem, leczenie snem : konstruowanie pamięci o Zagładzie w polskich filmach fabularnych po 1989 roku / Piotr Forecki // Przegląd Politologiczny. – R. 17, nr 3 (2012), s. 97-114

64. „Komedia o Holocauście” – gatunek niemożliwy / Luisa Banki // Teksty Drugie. – 2009, nr 4, s. 227-243

65. Komiks i topika Zagłady / Krzysztof Lichtblau // Studia Żydowskie. – R. 6, nr 6 (2016), s. 173-183
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2116883 [dostęp: 13.12.2022 r.]

66. Kronikarskie wspomnienia z getta warszawskiego jako literatura dokumentu osobistego / Katarzyna Wójcikowska-Jałocha. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2020/2021, nr 1, s. 127-146

67. Krzepiąca moc kiczu : literatura Holokaustu na (estetycznych) manowcach / Aleksandra Ubertowska // Zagłada Żydów. – Nr 6 (2010), s. 23-40
* Dostępne w Internecie: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/701/663 [dostęp: 13.12.2022 r.]

68. Książki, które pisało życie : (z kanonu dziecięcych świadectw Holocaustu) / Maria Jentys-Borelowska // Migotania. – 2021, nr 3, s. 6-11

69. Lektury szkolne o Zagładzie z perspektywy polonistycznej edukacji uniwersyteckiej / Sylwia Karolak // Polonistyka. – 2014, nr 11, s. 13-15

70. Lem i Holocaust / Adam Mazurkiewicz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. – Nr 23 (2017), s. 253-257

71. Muzea pustki / Piotr Sarzyński. – Fot. // Polityka. – 2013, nr 15, s. 78-80
* Architektura muzeów pamięci poświęconych Żydom i Holocaustowi

72. Narracja historyczna Jerzego Ficowskiego o Zagładzie / Jerzy Kandziora // Teksty Drugie. – 2009, nr 4, s. 183-198

73. Negatywne świadectwo : fotograficzna konkretyzacja pamięci Holokaustu / Adam Mazur // Teksty Drugie. – 2004, nr 5, s. 207-213

74. „Nie będziemy się więcej bać ludzi?” : powrót po Zagładzie w literaturze polsko-żydowskiej / Laura Quercioli-Mincer // Kwartalnik Historii Żydów. – 2007, nr 2, s. 199-225

75. Niedopowiedzenia / Paweł Dunin-Wąsowicz // Polityka. – 2018, nr 20, s. 96-97
* Książki o Zagładzie dla najmłodszych

76. Niesamowita Zagłada : o kilku popkulturowych reprezentacjach problemu w prozie i filmie lat 2010-2012 / Marta Tomczok // FA-art. – 2014, nr 4, s. 90-99

77. „Niewidzialne świadectwa” : perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holocaustu / Aleksandra Ubertowska // Teksty Drugie. – 2009, nr 4, s. 214-226

78. Nowe opowieści o Zagładzie / Wojciech Szot // Znak. – 2020, nr 11, s. 94-101

79. Obraz getta warszawskiego w literaturze polskiej : rekonesans / Sławomir Buryła // Konteksty Kultury. – [Nr] 16, z. 1 (2019), s. 33-51

80. Obraz odzyskany : fotograficzne portrety ocalonych / Agnieszka Pajączkowska // Zagłada Żydów. – Nr 8 (2012), s. 383-402
* Dostępne w Internecie: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/696/657 [dostęp: 13.12.2022 r.]

81. Obrazy Holokaustu w filmach z okresu polskiej szkoły filmowej (1955-1965) / Marek Haltof // Kwartalnik Filmowy. – R. 34, nr 77/78 (2012), s. 112-146

82. Obrazy wojny i Holocaustu w muzyce i sztuce : szkic do edukacji interdyscyplinarnej = The images of war and Holocaust in music and art : a sketch for interdisciplinary education / Renata Gozdecka // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. – Vol. 12, [z.] 2 (2014), s. 95-123
* Dostępne w Internecie: https://journals.umcs.pl/l/article/viewFile/1918/1479 [dostęp: 13.12.2022 r.]

83. Pamięć, historia, sens : tematyka Zagłady na tle wydarzeń powojennych we współczesnej literaturze i kinematografii czeskiej / Tomáš Sniegoň ; tł. z czes. Jana Kępska // Zagłada Żydów. – Nr 10, t. 2 (2014), s. 931-942

84. Paraboliczna opowieść o Zagładzie : forma jako możliwość wypowiedzenia doświadczenia / Monika Siekańska // Pamiętnik Literacki. – 2017, z. 2, s. 115-141
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/83223/edition/64676/content?&meta-lang=pl [dostęp: 13.12.2022 r.]

85. Patrząc na to, co się tutaj działo (sztuka „ludowa” i dynamika polskiej pamięci o Zagładzie) / Roma Sendyka // Teksty Drugie. – 2020, nr 3, s. 95-109
* Powojenna polska „sztuka ludowa” wobec wydarzeń Zagłady

86. „Pisałam sercem i krwią” : poetyka kobiecych autobiografii holokaustowych / Aleksandra Ubertowska // Ruch Literacki. – 2008, z. 6, s. 617-630

87. Poezja (wobec) Zagłady – ku nowym narracjom / Anita Jarzyna // Narracje o Zagładzie. – Nr 5 (2019), s. 7-20
* Dostępne w Internecie: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/NoZ/article/view/7977 [dostęp: 13.12.2022 r.]

88. Ponowoczesność i Zagłada : recepcja dzieł o Szoa w Europie Środkowej i Południowej / Agata Firlej, Krystyna Pieniążek-Marković // Poznańskie Studia Slawistyczne. – Nr 12 (2017), s. 11-13
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/636200 [dostęp: 13.12.2022 r.]

89. Postpamięć czy pamięć indywidualna? : doświadczenie Zagłady zobrazowane w reportażu Agaty Tuszyńskiej pt. „Bagaż osobisty. Po Marcu” / Joanna Chłosta-Zielonka // Acta Neophilologica. – [T.] 22, [nr] 2 (2020), s. 123-135
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/5589/4567 [dostęp: 13.12.20222 r.]

90. Proza Tadeusza Borowskiego wobec holocaustu / Sławomir Buryła // Ruch Literacki. – 2004, z. 3, s. 293-307

91. Przepisywanie zagłady : Shoah w późnych poematach Tadeusza Różewicza / Aleksandra Ubertowska // Pamiętnik Literacki. – 2004, z. 2, s. 58-70
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/120293/PDF/WA248_112786_P-I-30_ubertowska-przepisywanie_o.pdf [dostęp: 13.12.2022 r.]

92. Recepcja utworów o holokauście / Ewa Myśliwiec // Polonistyka. – 2000, nr 7, s. 412-418
* Odbiór poezji o holokauście

93. Rzeczy jako język dyskursu memorialnego w holokaustowych reportażach Hanny Krall / Anna Dobiegała // Teksty Drugie. – 2013, nr 1/2, s. 224-237

94. Rzeczywistość zapamiętana : historia i pamięć Zagłady w prozie Piotra Pazińskiego / Kamil Nolbert // Teksty Drugie. – 2021, nr 3, s. 255-271

95. Sensing the meaning, working towards the facts : drugie pokolenie a pamięć o Zagładzie w tekstach Bożeny Keff, Magdaleny Tulli i Agaty Tuszyńskiej / Anja Tippner ; przekł. Katarzyna Adamczak // Teksty Drugie. – 2016, nr 1, s. 68-87

96. Spory o godność w dyskursie holokaustowym / Beata Przymuszała // Polonistyka. – 2012, nr 8, s. 12-15

97. Style odbioru polskiej powieści o Zagładzie : wokół „Tworek” Marka Bieńczyka i „Fabryki muchołapek” Andrzeja Barta / Marta Tomczok // Pamiętnik Literacki. – 2019, z. 4, s. 255-268
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/137518/WA248_171161_P-I-30_tomczok-style_o.pdf [dostęp: 13.12.2022 r.]

98. Szoah w kanonie lektur szkolnych / Sławomir Jacek Żurek // Interpretacje. – Nr 1 (2018), s. 151-172

99. Ślady miejsc wspólnych : o zaletach pojęcia toposu dla badań nad Zagładą / Paweł Wolski // Narracje o Zagładzie. – Nr 2 (2016), s. 36-49
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2450-4424-year-2016-issue-2-article-6768 [dostęp: 13.12.2022 r.]

100. Śmierć dziecka (jak kromka chleba) : o filmach „Korczak” i „Ostatni motyl” / Rafał Koschany // Polonistyka. – 2012, nr 8, s. 19-21

101. Tajemnice małego dzienniczka w czerwoną kratkę, czyli literatura dla młodego czytelnika o wojnie i Holokauście / Katarzyna Pawluk // Bibliotekarz. – 2022, nr 3, s. 19-24
* Tematyka wojenna na łamach literatury dla dzieci i młodzieży

102. Topika judajska a topika Zagłady w najnowszej literaturze polskiej : wstępne rozpoznania / Sławomir Jacek Żurek // Teksty Drugie. – 2019, nr 4, s. 243-265

103. Topika, polityka, ekonomia Zagłady : polityczne przemiany polskiego dyskursu Holocaustu na przykładzie polskiej literatury powojennej / Paweł Wolski // Literaturoznawstwo. – Nr 6/7 (2012/2013), s. 161-170
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Literaturoznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka/Literaturoznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka-r2012_2013-t1(6)_2(7)/Literaturoznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka-r2012_2013-t1(6)_2(7)-s161-170/Literaturoznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka-r2012_2013-t1(6)_2(7)-s161-170.pdf [dostęp: 13.12.2022 r.]

104. Topos Zagłady w kulturze popularnej / Ewelina Woźniak-Czech, Bartosz Borkowski // Polonistyka. – 2014, nr 11, s. 43-45

105. Trzy powieści, trzy spojrzenia na problem holocaustu (z zagadnień problematyki żydowskiej we współczesnej powieści polskiej) / Jerzy Deneka // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, nr 4, s. 24-36

106. Uporczywa „pamięć” cudzej traumy : reprezentacje Zagłady w nowszej literaturze polskiej / Marta Czemarmazowicz // Przegląd Humanistyczny. – 2011, nr 2, s.123-134

107. W czterdzieści lat później / Jerzy Piórkowski // Twórczość. – 1984, nr 6, s. 59-76
* Getto warszawskie w literaturze

108. Widma (z) Zagłady / Sylwia Karolak // Czas Kultury. – 2013, nr 2, s. 118-125
* Zagłada a współczesne problemy jej rozumienia i przedstawienia w literaturze polskiej
Dostępne w Internecie: https://czaskultury.pl/wp-content/uploads/2021/03/118_125_WidmaZaglady_Czas_Kultury_22013.pdf [dostęp: 13.12.2022 r.]

109. Więźniarki i polityka : „Ostatni etap” Wandy Jakubowskiej i inne filmy obozowe w perspektywie studiów kobiecych w badaniach Holokaustu / Monika Talarczyk-Gubała // Kwartalnik Filmowy. – R. 37, nr 92 (2015), s. 142-158

110. Wilk człowiekowi człowiekiem : ludzkość jako holokaustowa metafora zwierząt / Paweł Wolski // Czas Kultury. – 2010, nr 6, s. 12-19
* Dostępne w Internecie: https://czaskultury.pl/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/10/13-20_WilkCzlowiekowi-gqkein.pdf [dostęp: 13.12.2022 r.]

111. „Z powodu tej wojny” : Szoa w kinie izraelskim / Bartosz Kwieciński // Narracje o Zagładzie. – Nr 4 (2018), s. 81-95
* Dostępne w Internecie: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/NoZ/article/view/7880 [dostęp: 13.12.2022 r.]

112. „Z prześladowanymi w późnym, nieprzemilczanym, promienistym związku” drugie pokolenie po Holokauście / Józef Wróbel // Ruch Literacki. – 2016, z. 3, s. 343-359
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2091788 [dostęp: 13.12.2022 r.]

113. Zabawka jako medium pamięci o Holocauście na przykładzie picturebooka „Otto : autobiografia pluszowego misia” Tomiego Ungerera / Katarzyna Slany // Ruch Literacki. – 2018, z. 4, s. 441-456
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/122716/edition/106982/content/zabawka-jako-medium-pamieci-o-holocauscie-na-przykladzie-picturebooka-otto-autobiografia-pluszowego-misia-tomiego-ungerera-slany-katarzyna?language=pl [dostęp: 13.12.2022 r.]

114. Zagadywanie katastrofy : o literaturoznawstwie Holocaustu / Paweł Wolski // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 25 (2015), s. 21-36
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1389694 [dostęp: 13.12.2022 r.]

115. Zagłada inaczej opowiedziana / Sławomir Buryła // Konteksty. – 2015, nr 3, s. 25-33
* Twórczość Leopolda Buczkowskiego

116. Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze / Przemysław Czapliński // Teksty Drugie. – 2004, nr 5, s. 9-22

117. Zagłada w najnowszej literaturze polskiej / Beata Przymuszała // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2010, nr 1, s. 19-27
* Zestawienie bibliograficzne

Zob. też hasło: obóz koncentracyjny, obóz zagłady

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu