Getto warszawskie

Książki:

1. Co czytałem umarłym : wiersze getta warszawskiego / Władysław Szlengel ; zebrała i oprac. Irena Maciejewska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 170, [2] s. ; 19 cm
M 109509 (Opole)

2. Codzienność w getcie warszawskim w „Pustej wodzie” Krystyny Żywulskiej oraz „Bombach i myszach” Miny Tomkiewicz / Sylwia Majdosz // W : „Rozliczanie” przeszłości : relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wieku / pod redakcją Tadeusza Sucharskiego i Marty Murawskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016. – S. 217-235

3. Dwa wiersze z Szeolu : zagłada Żydów w okupacyjnych tekstach Czesława Miłosza / Laura Quercioli Mincer // W : Rodzinny świat Czesława Miłosza / red. Tomasz Bilczewski, Luigi Marinelli, Monika Woźniak. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – S. 183-193

4. „Dzieci getta” Stefanii Ney : historia pewnego tomiku wierszy / Monika Szabłowska-Zaremba // W : Zdeptane dzieciństwo : II wojna światowa i jej wpływ na los dzieci / redakcja naukowa Alicja Bartuś, Piotr Trojański. – Oświęcim : Fundacja na Rzecz MDSM : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2017. – S. 311-327

5. Fantastyka na gruzach warszawskiego getta : Igora Ostachowicza i Piotra Pazińskiego literackie starania o pamięć / Robert Więckowski // W : Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 6 / pod redakcją Stefana Gąsiorowskiego i Magdaleny Ruty ; Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2017. – S. 267-278

6. Getta doświadczenie w literaturze / Irena Maciejewska // W : Słownik literatury polskiej XX wieku / red. Alina Brodzka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 331-338
C 046419 (Brzeg), C 047787 (Kluczbork), C 53784 (Kędzierzyn-Koźle), C 055263 (Nysa), C 166387 I 166402 (Opole)

7. Getto warszawskie : przewodnik po nieistniejącym mieście / Barbara Engelking, Jacek Leociak. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2001. – 824,[1] s., 36 s. tabl. : il., faks., fot., mapy, ; 24 cm.
M 183765 (Opole)

8. Getto warszawskie w literaturze polskiej / Irena Maciejewska // W : Literatura wobec wojny i okupacji : studia / pod red. Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976. – S. 135-162
M 019218 (Brzeg), M 29882 M 29883 (Kędzierzyn-Koźle), M 027191 M 027192 (Kluczbork), M 025814 M 025815 (Nysa), M 098725 M 098726 M 112878 M 209841 (Opole)

9. Getto warszawskie w literaturze polskiej : antologia / wybór i opracowanie Sławomir Buryła. -Warszawa : Muzeum Getta Warszawskiego ; Wrocław : Chronicon Wydawnictwo, 2021. – 532, [1] strona : faksymile, fotografie, portrety ; 25 cm.

10. Henryka Łazowertówna w getcie i o getcie : przypomnienie poetki / Krzysztof Andrulonis // W : Warszawo ma… : 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim : praca zbiorowa / pod redakcją Beaty Michalec i Tadeusza Skoczka. – Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodleglości, 2022. – S. 135-155

11. Polska Walcząca wobec powstania w getcie warszawskim : antologia tekstów historycznych i literackich / wstęp, wybór i oprac. Marian Marek Drozdowski ; drzeworyty Stefan Mrożewski. -Warszawa : Komisja Badania Dziejów Warszawy Instytutu Historii PAN Polskiej Akademii Nauk : „Książka i Wiedza”, cop. 2003. – 255, [1] s. : il., mapa ; 21 cm.

12. Twórczość artystyczna Romana Kramsztyka na przykładzie rysunków sporządzonych w getcie warszawskim / Bartłomiej Sokołowski // W : Warszawo ma… : 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim : praca zbiorowa / pod redakcją Beaty Michalec i Tadeusza Skoczka. – Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodleglości, 2022. – S. 195-206

13. Utwory literackie z getta warszawskiego / opracowali Agnieszka Żółkiewska, Marek Tuszewicki ; przekłady Sara Arm, Anna Ciałowicz, Maja Gąssowska, Aleksandra Geller, Michał Koktysz, Agata Kondrat, Iga Kościołek, Jan Leński, Blanka Nissan-Górecka, Magdalena Siek, Anna Szyba, Karolina Szymaniak, Sylwia Szymańska-Smolkin, Marek Tuszewicki, Agnieszka Żółkiewska ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2017. – XLII, 878 stron : ilustracje ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM)

14. W 50. [pięćdziesiątą] rocznicę powstania w Getcie Warszawskim / [malarstwo Kornelia Jurkowiecka, poezja Barbara Teresa Dominiczak]. – Szczecin : Książnica Pomorska, 1995. – [6] s., 22, [2] k. : il. kolor. ; 21 x 24 cm.

15. Warszawo moja, polskie Jeruzalem : warszawskie getto w poezji, relacjach, dokumentach / wstęp, wybór tekstów i oprac. Marian Marek Drozdowski ; drzeworyty Stefan Mrożewski]. – Warszawa : Komisja Badań Dziejów Warszawy Instytutu Historii PAN Polskiej Akademii Nauk : „Typografika”, 1993. – 107, [1] s. : il., 1 pl. ; 30 cm.

16. Warszawskie getto : w 45 rocznicę powstania 1943-1988 / [teksty Ruty Sakowskiej et al.]. – Warszawa : „Interpress”, 1988. – 79, [2] s., [206] s. tabl. : il., fot., 2 pl. ; 29 cm.
S 154434 (Opole)

17. Wśród zatrutych noży : zapiski z getta i okupowanej Warszawy / Tadeusz Obremski ; redakcja naukowa i wprowadzenie Agnieszka Haska. – Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2017. – 283, [4] strony : ilustracje ; 25 cm.

Artykuły w czasopismach:

18. Biedni emigranci patrzą na getto : o „Smoczej 13” Stefanii Zahorskiej / Jakub Osiński // Teksty Drugie. – 2018, nr 3, s. 399-417
* Dramat „Smocza 13” Stefanii Zahorskiej
Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/87355/edition/67276/content? [dostęp: 30.03.2023 r.]

19. Chronologia i tematologia / Jerzy Madejski // Twórczość. – 2022, nr 9, s. 145-148
* Rec. książki: Getto warszawskie w literaturze polskiej. Antologia / wybór i oprac. Sławomir Buryła. – Warszawa, 2021

20. Dzielnica, ale jaka? : kilka uwag o epitetach określających getto warszawskie / Agnieszka Witkowska-Krych // Tematy i Konteksty. – 2021, nr 11, s. 357-371
* Dostępne w Internecie: https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/article/view/1974 [dostęp: 30.03.2023 r.]

21. Gdy biedni Polacy nie tylko patrzą na getto : „Wielki Tydzień” Andrzeja Wajdy / Katarzyna Wajda // Kwartalnik Filmowy. – Nr 34 (2001), s. 78-101

22. Getto bardzo miejskie, czyli Raz jeszcze o określeniach warszawskiej żydowskiej dzielnicy zamkniętej / Agnieszka Witkowska-Krych. – Bibliogr. // Przegląd Humanistyczny. – 2021, nr 3, s. 36-47

23. Getto – miasto w mieście (?) / Beata Niklewicz // Polonistyka. – 2010, nr 6, s. 40-43

24. Getto w obrazach Marka Oberländera i Izaaka Celnikiera / Marcin Lachowski // Ikonotheka. – [T.] 20 (2007), s. 37-50

25. Gettowe trajektorie : o zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego : (Abraham Lewin, Rachela Auerbach, Janusz Korczak) / Marta Młodkowska // Teksty Drugie. – 2001, nr 1, s. 135-155
* Dostępne w Internecie:
http://rcin.org.pl/Content/57580/WA248_71427_P-I-2524_mlodkowska-gettowe_o.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

26. Gramatyka milczenia świadków / Irena Grudzińska-Gross // Teksty Drugie. – 2015, nr 4, s. 280-292
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/64885/WA248_81007_P-I-2524_grudzinska-gramat_o.pdf [dostęp: 30.03.2023 r.]

27. Kabaret za murem / Anna Kuligowska-Korzeniewska // Dialog. – 1998, nr 1, s. 105-115
* Sztuki o getcie warszawskim J.S. Burasa i H. Grynberga

28. Kronikarskie wspomnienia z getta warszawskiego jako literatura dokumentu osobistego / Katarzyna Wójcikowska-Jałocha. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2020/2021, nr 1, s. 127-146

29. Marek Edelman o miłości i śmierci w getcie / Renata Tarasiuk // Ogród. – R. 29, nr 1/4 (2016), s. 179-190

30. Mur jako granica symboliczna : funkcje przekształceń semantycznych we wspomnieniach o getcie warszawskim – próba refleksji / Natalia Judzińska // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – Nr 10 (2017), s. 23-37
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/bsl/article/view/212 [dostęp: 30.03.2023 r.]

31. Muza artystów jako poetka Zagłady – o „Pieśniach żałobnych getta” Izabeli Gelbard / Małgorzata Sylwestrzak // Colloquia Orientalia Bialostocensia. – T. 45 (2020), s. 57-66
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/12021/1/M_Sylwestrzak_Muza_artystow_jako_poetka_Zaglady.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

32. „O honor” (1950) Jakuba Herziga : (nie)znany dramat na temat powstania w getcie warszawskim / Wiktor Gardocki // Archiwum Emigracji. – 2021/2022, z. 29, s. 323-336
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/AE/article/view/40466 [dostęp: 30.03.2023 r.]

33. Obraz getta warszawskiego w literaturze polskiej : rekonesans / Sławomir Buryła // Konteksty Kultury. – [Nr] 16, z. 1 (2019), s. 33-51
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2019/Tom-16-zeszyt-1/art/14779/ [dostęp: 30.03.2023 r.]

34. Ograniczony punkt widzenia : filmowy obraz powstania w getcie warszawskim / Mikołaj Jazdon // Kwartalnik Historii Żydów. – 2004, nr 2, s. 225-232

35. Okno w getcie / Jacek Leociak // Teksty Drugie. – 1996, nr 4, s. 169-181.
* Literacki motyw okna, przez które widać getto
Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/66841/WA248_73081_P-I-2524_leociak-okno_o.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

36. Pamięć i tożsamość w przestrzeni dawnego getta warszawskiego / Elżbieta Janicka // Herito. – 2013, nr 4, s. 66-81

37. Pamięć o powstaniu w getcie warszawskim w wybranych materiałach prasowych = The memory of the Warsaw ghetto uprising in selected press materials / Dominik Flisiak // Rocznik Politologiczny. – R. 16 (2020), s. 13-35

38. Pianista : obraz getta w filmowym języku Romana Polańskiego / Anna Śliwińska // Images. – Vol. 9, nr 17/18 (2011) , s. 53-68
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/919855 [dostęp: 30.03.2023 r.]

39. [Pianista – recenzja] / Anna Koziołek // Opcje. – 2002, nr 3, s. 43-45
* Zawiera rec. filmu: Pianista / reż. Roman Polański

40. [Pianista – recenzja] / Daniel Grinberg // Studia Judaica. – 2002/2003, nr 2/1, s. 187-189
* Zawiera rec. filmu: Pianista / reż. Roman Polański

41. [Pianista – recenzja] / Dominik Smoczyński // Nowe Państwo. – 2002, nr 9, s. 57
* Zawiera rec. filmu: Pianista / reż. Roman Polański

42. [Pianista – recenzja] / Elżbieta Szczepańska-Lange // Ruch Muzyczny. – 2002, nr 21, s. 18-19
* Zawiera rec. filmu: Pianista / reż. Roman Polański

43. [Pianista – recenzja] / Feliks Netz // Śląsk. – 2002, nr 10, s. 17
* Zawiera rec. filmu: Pianista / reż. Roman Polański

44. [Pianista – recenzja] / Jerzy Płażewski // Kino. – 2002, nr 9, s. 15-16
* Zawiera rec. filmu: Pianista / reż. Roman Polański

45. [Pianista – recenzja] / Katarzyna Jabłońska // Więź. – 2002, nr 10, s. 135-138
* Zawiera rec. filmu: Pianista / reż. Roman Polański

46. [Pianista – recenzja] / Krzysztof Biedrzycki // Znak. – 2003, nr 1, s. 146-153
* Zawiera rec. filmu: Pianista / reż. Roman Polański

47. [Pianista – recenzja] / Krzysztof Kornacki // W Drodze. – 2002, [nr] 10, s. 106-112
* Zawiera rec. filmu: Pianista / reż. Roman Polański

48. [Pianista – recenzja] / Paweł Bieliński // Pastores. – 2003, nr 1, s. 181-184
* Zawiera rec. filmu: Pianista / reż. Roman Polański

49. [Pianista – recenzja] / Piotr Kajewski, Marcin Hamkało, Mariusz Urbanek // Odra. – 2002, nr 11, s. 89-91
* Zawiera rec. filmu: Pianista / reż. Roman Polański

50. [Pianista – recenzja] / Tadeusz Sobolewski // Kino. – 2002, nr 7/8, s. 74
* Zawiera rec. filmu: Pianista / reż. Roman Polański

51. Postpamiętanie, postciało : o działaniach artystycznych Partycji Dołowy na terenie byłego getta warszawskiego / Sylwia Chutnik // Narracje o Zagładzie. – Nr 1 (2015), s. 200-211
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2450-4424-year-2015-issue-1-article-6747 [dostęp: 3.04.2023 r.]

52. Relacje z getta warszawskiego : między osobowym a bezosobowym sposobem opowiadania : fragm. / Jacek Leociak // Pamiętnik Literacki. – 1996, z. 3, s. 83-111
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n3-s83-111/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n3-s83-111.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

53. Różne sposoby pisania o getcie : Porównaj sposób ukształtowania narracji w załączonych fragmentach Medalionów Zofii Nałkowskiej i Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall / Agnieszka Fedorowicz // Cogito. – 2005, nr 3, dod. „Nowa matura”, s. 19-21

54. Sacrum w getcie / Małgorzata Łoboz // Zeszyty Karmelitańskie. – 2003, nr 1, s. 122-127
* Na marginesie filmu “Pianista”

55. Tabu i protekcjonalizm / Pawł Dunin-Wąsowicz // Lampa. – 2013, nr 4, s. 35-36
* Powstanie w getcie warszawskim w literaturze fantastycznej

56. Tekst – autor – świadectwo : na marginesie lektury „Patrzyłam na usta… dzienniki z warszawskiego getta” / Paweł Wolski // Zagłada Żydów. – Nr 5 (2009), s. 357-363

57. Testament starego doktora / Przemysław Pieniążek // Twórczość. – 2013, nr 4, s. 113-115
* Zawiera rec. książki: Pamiętnik i inne pisma z getta / Janusz Korczak. – Warszawa, 2012

58. Trzeba było mieć przy sobie drugiego człowieka / Piotr Śmiałowski // Kino. – 2019, nr 8, s. 42-45

59. W czterdzieści lat później / Jerzy Piórkowski // Twórczość. – 1984, nr 6, s. 59-76
* Getto warszawskie w literaturze

60. Wizje śmierci i bohaterstwa w „Zdążyć przed Panem Bogiem” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2012, nr 10, s. 52-53

61. Zbiorowa nieświadomość : Czesław Miłosz / Tomasz Żukowski // Narracje o Zagładzie. – Nr 5 (2019), s. 44-65
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/699402 [dostęp: 30.03.2023 r.]

62. Życie pośmiertne propagandy nazistowskiej : powojenne filmy dokumentalne o getcie warszawskim / Tomasz Łysak // Kwartalnik Filmowy. – R. 28, nr 54/55 (2006), s. 163-176

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu