Obóz koncentracyjny, obóz zagłady

Książki:

1. Granica prawdy : Auschwitz-Birkenau oczami twórców / Joanna Cieślik-Klauza // W : Sztuka przetrwania : życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX-XXI wieku / redakcja naukowa Zofia Chyra-Rolicz i Maryla Fałdowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie. – Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, copyright 2019. – S. 95-117

2. Kidusz HaChaim : czy naprawdę chodzi o śmierć? : ponowoczesna lekcja historii w filmie Laszlo Nemesa „Syn Szawła” / Renata Tarasiuk // W : Sztuka przetrwania : życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX-XXI wieku / redakcja naukowa Zofia Chyra-Rolicz i Maryla Fałdowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie. – Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, copyright 2019. – S. 81-94

3. Komiksy o Auschwitz : forma pamięci kulturowej czy rozrywki? / Bernadetta Matuszak-Loose // W : Komiks i jego konteksty / pod redakcją Izoldy Kiec i Michała Traczyka. – Poznań : Instytut Kultury Popularnej, 2014. – S. 227-236
M 216485 (Opole)

4. Miejsca „nie-zamieszkalności” w świecie obozów koncentracyjnych : (na przykładzie reportażu „Farby wodne” Lidii Ostałowskiej) / Marina Ilie // W : Literatura polska w świecie. T. 7, Reportaż w świecie : światowość reportażu / pod redakcją Katarzyny Frukacz ; Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedra Literatury Porównawczej, Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Uniwersytet Śląski w Katowicach. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 137-145

5. Niech się pan nie wyteatrza! : Auschwitz w twórczości Mariana Pankowskiego / Agata Chałupnik. -Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 281, [1] strona ; 21 cm.

6. Obozowe życie codzienne w zwierciadle filmu fabularnego / Eugeniusz Cezary Król // W : Sztuka przetrwania : życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX-XXI wieku / redakcja naukowa Zofia Chyra-Rolicz i Maryla Fałdowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie. – Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, copyright 2019. – S. 53-80

7. Obóz koncentracyjny i łagier : Levi i Herling, pisarze odpowiedzialni / Domenico Scarpa ; tłumaczenie Barbara Sosnowska // W : Literatura polska w świecie. T. 7, Reportaż w świecie : światowość reportażu / pod redakcją Katarzyny Frukacz ; Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedra Literatury Porównawczej, Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Uniwersytet Śląski w Katowicach. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 289-307

8. „Ocalałeś nie po to, żeby żyć. Masz mało czasu. Musisz dać świadectwo” : myśl Herberta we wspomnieniach Augusta Kowalczyka „Refren kolczastego drutu : trylogia prawdziwa” / Adrian Pogoda-Kołodziejak // W : Pamięć o przeszłości w prywatnych narracjach i historiografii / redakcja naukowa Anna Warakomska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – S. 79-90

9. „Okropny był ten Majdanek, tak przykro go opuszczać…” : próba antropologii kacetu / Piotr Weiser. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020. – 236 stron ; 21 cm.

10. Tematyka obozowa w zapomnianych dramatach Tadeusza Hołuja „Dom pod Oświęcimiem” (1948) i „Puste pole” (1963) / Magdalena Daroch // W : Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte : (re)interpretacje / redakcja naukowa Maria Jolanta Olszewska, Agnieszka Skórzewska-Skowron. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – S. 405-415

11. Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego / Bartłomiej Krupa. -Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006. – 171, [3] s. ; 21 cm.
M 197209 (Opole)

12. Zofia Lipecka: „Projekt Treblinka” : fotografia – dokument, fotografia – malarstwo / Eleonora Jedlińska // W : Odkrywanie „peryferii” : historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Marty Ziętkiewicz i Małgorzaty Biernackiej. – Warszawa : Stowarzyszenie Liber pro Arte, 2017. – S. 227-242

Artykuły w czasopismach:

13. Auschwitz jest metaforą wszystkiego : przypadek „Oświęcimków” Wojciecha Albińskiego / Joanna Nazimek // Narracje o Zagładzie. – Nr 2 (2016), s. 283-294
* Dostępne w Internecie: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2450-4424-year-2016-issue-2-article-6782 [dostęp: 14.12.2022 r.]

14. Balansując na krawędzi słowa : specyfika kobiecych świadectw obozowych // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 17 (2010), s. 249-262
* Dostępne w Internecie: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pspsl_2010_17_15 [dostęp: 14.12.2022 r.]

15. Być ojcem dziś i za drutami obozu koncentracyjnego : refleksje po lekturze „Bajek z Auschwitz” / Dorota Skrocka // Język, Religia, Tożsamość. – 2017, nr 2, s. 203-213
* Dostępne w Internecie: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d926a8a7-9d71-4dce-a910-a2f727bc0275 [dostęp: 14.12.2022 r.]

16. Czarny humor w twórczości Władysława Szlengla ze szczególnym uwzględnieniem wiersza „Mała stacja Treblinki” / Adam Kowalczyk // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 15 (2015), s. 121-129
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_3927 [dostęp: 14.12.2022 r.]

17. Człowiek z Auschwitz / Konrad Oprzędek // Odra. – 2009, nr 2, s. 50-53

18. „Czy świadek szuka zemsty?” : świadectwo, propaganda, dydaktyka w powieściach obozowych Danuty Brzosko-Mędryk / Kazimierz Adamczyk // Konteksty Kultury. – [Nr] 14, z. 3 (2017), s. 346-359

19. Droga do Auschwitz / Bartłomiej Siwiec // Topos. – 2020, nr 3, s. 98-105
* Temat obozu koncentracyjnego w twórczości poetyckiej Wojciecha Banacha

20. Filmowy obraz tłumacza obozowego : Marta Weiss w „Ostatnim Etapie” Wandy Jakubowskiej / Małgorzata Tryuk // Przekładaniec. – 2019, nr 38, s. 115-130

21. Jakiej historii potrzeba? : tematyka obozowa w zapomnianych tekstach Andrzeja Brychta i Tadeusza Hołuja / Tomasz Łysak // Kwartalnik Filmowy. – R. 34, nr 77/78 (2012), s. 168-184

22. Kiczowaty kostium Zagłady / Justyna Sobolewska // Polityka. – 2020, nr 6, s. 82-84
* Rynkowe zainteresowanie literackimi relacjami z Auschwitz

23. Kobiety w obozowej prozie Tadeusza Borowskiego / Dariusz Kulesza // Konteksty Kultury. – [Nr] 14, z. 4 (2017), s. 390-407

24. Łazik z Mauthausen / Grzegorz Bogdał // Tygodnik Powszechny. – 2018, nr 8, s. 70-71
* Stanisław Grzesiuk

25. Majdanek w literaturze polskiej / Elżbieta Rosiak // Kamena. – 1963, nr 17, s. 6-7

26. Marian Pankowski – wskazywanie palcem na swoją niezwykłość / Anna Kowalska // Twórczość. – 2012, nr 9, s. 63-70

27. Miara człowieczeństwa / Andrzej Brzozowski // Pamięć.pl. – 2016, nr 4, s. 62-63
* Zawiera rec. filmu: Syn Szawła / reż. László Nemes, 2015

28. Nazistowskie obozy koncentracyjne i sowieckie łagry jako temat polskiego kina / Krzysztof Steyer // Stutthof. – 2016, z. 4, s. 8-29

29. (Nie)topika Zagłady w NN „Opowieściach zasłyszanych” / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Narracje o Zagładzie. – Nr 2 (2016), s. 50-62
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/699632 [dostęp: 114.12.2022 r.]

30. „O czymkolwiek myślę, zawsze myślę o Auschwitz” : rozmyślania nad Zagładą w pisarstwie Imre Kertésza / Małgorzata Golik // Perspektywy Kultury. – 2013, nr 2, s. 97-122

31. Obozy zagłady jako doświadczenie cielesne – przypadek Stanisława Grzesiuka / Bożena Karwowska // Przegląd Humanistyczny. – 2006, nr 2, s. 63-80

32. Obóz koncentracyjny jako zabawka. Zbigniew Libera „Urządzenia korekcyjne: LEGO – Obóz koncentracyjne” / Katarzyna Bojarska // Teksty Drugie. – 2004, nr 5, s. 200-206

33. Obraz obozu w pierwszych filmach dokumentalnych / Stuart Liebman ; przeł. Agata Zawrzykraj // Dialog. – 2010, nr 1, s. 90-99

34. Paradoksy obozowego świata / Sławomir Buryła // Kresy. – 2004, nr 4, s. 220-228

35. „Przedsiębiorstwo Lagerland” : o muzeifikacji obozów koncentracyjnych w powieści Wojciecha Próchniewicza / Piotr Krupiński // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – Vol. 30, [z.] 1 (2012), s. 83-91

36. Realia obozowe w listach więźnia do matki : na podstawie analizy korespondencji Tadeusza Borowskiego / Beata Jerzakowska // Studia Kaliskie. – T. 1 (2013), s. 239-253

37. Realizm w służbie (nieosiągalnego) obiektywizmu : „Dymy nad Birkenau” Seweryny Szmaglewskiej / Arkadiusz Morawiec // Pamiętnik Literacki. – 2009, z. 1, s. 121-143
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/ibl/dlibra/publication/80104/edition/63506/content?ref=aHR0cHM6Ly9yY2luLm9yZy5wbC9pYmwvZGxpYnJhL21ldGFkYXRhc2VhcmNoP2FjdGlvbj1BZHZhbmNlZFNlYXJjaEFjdGlvbiZ0eXBlPS0zJnZhbDE9UmVmZXJlbmNlczolMjIzMS4rVC4rSG8lQzUlODJ1aiUyQytDaSVDNCU4NWcrZGFsc3p5LitTemtpY2UrbyVDMiVBMHByenlnb2RhY2grdXR3b3IlQzMlQjN3LitLcmFrJUMzJUIzdysxOTgwJTJDJTIy [dostęp: 14.12.2022 r.]

38. Rola filmu w wychowaniu do wartości : edukacja filmowa w pracy wychowawcy klasy / Anna Równy // Meritum. – `2020, nr 3, s. 55-62
* Na przykładzie filmu „Mistrz” w reż. Macieja Barczewskiego o pobycie legendarnego pięściarza Tadeusza Pietrzykowskiego w Auschwitz

39. Sposoby ukazywania obozów nazistowskich w sztuce zwanej naiwną / Katarzyna Grzybowska // Przestrzenie Teorii. – Nr 23 (2015), s. 121-135
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/57016/grzybowska_posoby_ukazywania_obozow_nazistowskich_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 14.12.2022 r.]

40. Syn Szawła / Joanna Ostrowska // Kino. – 2016, nr 1, s. 73
* Zawiera rec. filmu: Syn Szawła / reż. László Nemes, 2015

41. „Szczęśliwe połączenie śmierci i cmentarzy” : powieść, archiwum i Miejsce Pamięci w Bełżcu / Jerzy Franczak // Konteksty. – 2015, nr 3, s. 98-110

42. Sztuka, która krzywdzi? : granice gestu krytycznego wobec bolesnej pamięci (a cenzura) / Katarzyna Bojarska // Konteksty. – 2013, nr 3, s. 116-124

43. Temat : Oświęcim [w literaturze i filmie] / Bolesław Włodzimierz Lewicki // Kino. – 1968, nr 6, s. 12-18

44. Więźniarki i polityka : „Ostatni etap” Wandy Jakubowskiej i inne filmy obozowe w perspektywie studiów kobiecych w badaniach Holokaustu / Monika Talarczyk-Gubała // Kwartalnik Filmowy. – R. 37, nr 92 (2015), s. 142-158

45. Zielona macewa / Agnieszka Kłos // Teksty Drugie. – 2017, nr 2, s. 166-174
* Analiza wspomnień byłych więźniów KL Auschwitz uwzględniająca przestrzeń obozu, którą określa się potocznie jako „skażoną” i traktuje w literaturze jako przykład martwego „krajobrazu śmierci”

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu