szkoła

Autonomia szkoły, nauczyciela i ucznia

Zestawienie bibliograficzne „ Autonomia szkoły, nauczyciela i ucznia ” zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia gromadzi 115 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem …

Zmiana w edukacji

Wszystko przemija, prócz zmiany. Heraklit

Uwarunkowania funkcjonowania współczesnej szkoły sprawiły, że warunkiem koniecznym stało się rozwijanie zdolności do permanentnego adaptowania się poprzez dokonywanie przemian wewnątrz placówki, a jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej stała się umiejętność szybkiego identyfikowania zachodzących w otoczeniu zmian. Bibliografia „Zmiana w edukacji” zawiera 147 opisów …

Mężczyźni w zawodzie nauczyciela

Bibliografia „Mężczyźni w zawodzie nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2003-2020 i zawiera 39 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

Szkoła jako organizacja ucząca się

„Wszystkie organizacje, jeśli mają działać efektywnie, powinny być organizacjami uczącymi się, dyrektor powinien stać się przodującym uczniem. Jeśli dyrektorzy nie będą wzbogacać swojej wiedzy i umiejętności (w szkole i poza szkołą), to niezależnie od tego, jak funkcjonuje szkolny system, nie staną się dźwignią pozytywnych zmian”. Michael Fullan
Niniejsze zestawienie bibliograficzne …

Rada rodziców

„Rodzice w Europie mają prawo być otaczani szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych i najważniejszych wychowawców młodzieży. Oznacza to poszanowanie ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków. W swych wysiłkach wychowawczych powinni być wspierani przez całe społeczeństwo, a w szczególności przez osoby zaangażowane w edukację.” (Europejska Karta Praw i …