Nauczyciel, uczeń, szkoła, edukacja, wychowanie

Książki:

1. Antologia anegdoty akademickiej / [oprac.] Roman Tokarczyk. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. – 429, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.

2. Bodajbyś cudze dzieci uczył … : aforyzmy, myśli / wybór i oprac. Jan Kropiwnicki ; [il. Janusz Motylski]. – Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, cop. 1993. – 80, [7] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteczka Konesera)
M 54298 (Kędzierzyn-Koźle)

3. Czy „Pimko to naprawdę szlachetny entuzjasta, a nie wróg, i naprawdę wyrozumiały belfer”? : obraz szkoły w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży (rekonesans) / Grażyna Wiśniewska // W : Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole : prace dedykowane Profesor Halinie Wiśniewskiej / red. i oprac. Księgi Jubileuszowej Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – S. 357-365

4. Dla nauczyciela : wybór myśli na temat sztuki nauczania i znaczenia edukacji / [wybór Tania Lombrozo ; tł. Adrianna Szczęsna]. – Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2008. – [50] s. : il. ; 18 cm.

5. Emancypantki czy ofiary wyzysku? : nauczycielki w prozie Zofii Niedźwiedzkiej / Katarzyna Dunaj-Dziecielska // W : Paląca ciekawość istoty myślącej : nauczycielki, guwernantki… i nie tylko / pod redakcją Tadeusza Linknera i Katarzyny Eremus ; [recenzent Sławomir Bobowski]. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. – S. 21-44

6. Film fabularny o tematyce związanej ze szkołą i pracą nauczyciela w edukacji pełnomocnych pedagogów / Norbert Niestolik // W : Znaczenie aktywności edukacyjnej i zawodowej w życiu człowieka : monografia naukowa / [pod red. Antoniego Augustyna, Artura Łaciny-Łanowskiego] ; Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim. – Wodzisław Śląski ; Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. – S. 239-256
M 215381 (Opole)

7. Filmowe obrazy szkoły : pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem / Ewelina Konieczna. – Kraków : „Impuls” ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011. – 281 s. ; 24 cm.
M 035549 (Nysa), C 206104 M 206114 (Opole)

8. Guwernantka – portret literacki, (ko)repetycje i możliwości / Elżbieta Mazur // W : Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie : powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 / redakcja naukowa Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek przy współpracy Diany Jagodzińskiej i Aleksandry Zok-Smoły. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 243-255

9. Jak z perspektywy antropologicznej wygląda starość samotnej nauczycielki? : na przykładzie „Panny Antoniny” Elizy Orzeszkowej / Anna Adamiec // W : Oblicza kobiecej starości : literatura i historia / pod redakcją Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 9-17

10. Językowa kreacja nauczania w powieści „Krewni” Józefa Korzeniowskiego / Jowita Żurawska-Chaszczewska // W : Wybrane zagadnienia edukacji dziecka / pod redakcją Zdzisławy Zacłony, Beaty Lisowskiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. – Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 2018. – S. 205-223

11. John Keating, bohater „Stowarzyszenia Umarłych Poetów”, jako inspiracja dla nauczyciela literatury / Magdalena Marzec-Jóźwicka. – Bibliogr. // W : Lektura wobec wyzwań współczesności / pod red. Doroty Karkut, Agaty Kucharskiej-Babuli. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. – S. 49-64
* W artykule zaprezentowano wybrane pomysły dydaktyczne głównego bohatera powieści „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”
M 055395 (Brzeg), M 059272 (Kluczbork), M 221467 M 221466 (Opole)

12. Kreacja nauczyciela języka rosyjskiego w Królestwie Polskim na przykładzie profesora Jastrebowa, bohatera powieści Wiktora Gomulickiego „Wspomnienia niebieskiego mundurka” / Halina Uchto // W : Dziecko w historycznej przestrzeni edukacji / redakcja naukowa Beata A. Orłowska, Beata M. Uchto-Żywica, Krzysztof Prętki ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2020. – S. 109-122

13. Kreowanie wizerunku nauczyciela w dowcipach internetowych / Małgorzata Karwatowska // W : Tożsamości społeczno-kulturowe – kreacja i komunikacja / pod redakcją Małgorzaty Dziekanowskiej, Marty Wójcickiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – S. 169-185

14. Kto kogo prowadzi? : uczeń i nauczyciel w filmie François Ozona „Dans la maison” / Małgorzata Zawadzka // W : Nauczyciel, język, kultura : studia ofiarowane Barbarze Głowackiej / pod redakcją Joanny Cholewy, Małgorzaty Kameckiej, Urszuli Kochanowskiej. – Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2018. – S. 211-220

15. Literackie próby uchwycenia istoty wychowania w dramatach Karola Wojtyły / Agnieszka Komorowska // W : Wychowanie w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II : wybrane aspekty / red. nauk. Mariusz Sztaba, Anna Różyło ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Pedagogiki w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – S. 269-287

16. „Madame la directrice” : portret nauczycielki języka francuskiego według Antoniego Libery / Anna Jeziorkowska-Polakowska // W : Literature, culture and linguistics in teaching: theory and practice / monograph edited by Katarzyna Kozak, Agnieszka Rzepkowska ; Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. Institute of Modern Language and Interdisciplinary Research. – Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016. – S. 77-93

17. Mistrz i uczeń w starofrancuskiej literaturze powieściowej / Katarzyna Dybeł. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013. – 234 s. ; 21 cm.

18. (Nie)przygotowani : metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej / Kamila Czaja. -Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – 462, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.

19. „O kapitanie, mój kapitanie” : lekcja krytycznego myślenia w stylu Johna Keatinga / Jarosław Michalski // W : Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem / redakcja naukowa Andrzej Ciążela & Sylwia Jaronowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2017. – S. 19-38

20. Obraz „gimbazy” w dyskursie literackim : (na materiale książki Anny Cieplak „Ma być czysto”) / Ewa Sławkowa // W : Reprezentacje świata w dyskursach : (modele, obrazy, wizje) / pod redakcją Bernadetty Ciesek-Ślizowskiej, Beaty Dudy, Ewy Ficek i Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 320-330

21. Obraz szkoły w dyskursach i języku / Jerzy Biniewicz // W : Perswazja przez styl i stylizację / pod red. Anny Dąbrowskiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – S. 217-233

22. Obraz szkoły w kinie współczesnym : konteksty społeczno-kulturowe / Ewelina Konieczna // W : Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności / pod red. Jadwigi Gazdy i Sławomiry Ruchały. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – S. 276-296

23. „On mi powiedział, że jestem dobry” : rola nauczyciela w wychowaniu aksjologicznym w świetle wybranych powieści dla młodzieży autorstwa Barbary Ciwoniuk / (opr. Magdalena Marzec-Jóźwicka) // W : Psychoprofilaktyka w świecie zagubionych wartości / redakcja naukowa Zbigniew B. Gaś. – Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2018. – S. 213-226

24. Piękny sen pedagoga : literackie i filmowe portrety świata edukacji / Piotr Zwierzchowski. – Kraków : Rabid, 2005. – 106, [1] s. ; 21 cm.
M 195845 (Opole)

25. Portrety nauczycieli w literaturze od XIX do XXI wieku / Agnieszka Włoczewska // W : Nauczyciel, język, kultura : studia ofiarowane Barbarze Głowackiej / pod redakcją Joanny Cholewy, Małgorzaty Kameckiej, Urszuli Kochanowskiej. – Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2018. – S. 195-210

26. Postać pedagoga w literaturze polskiej / Bolesław Hadaczek. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 171, [2] s. ; 25 cm. – (Rozprawy i Studia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie ; t. 22)
M 023420 M 023421 (Brzeg), M 33895 M 34606 (Kędzierzyn-Koźle), M 030052 M 030053 (Kluczbork), M 031316 M 031317 (Nysa), M 108987 M 019458 (Opole)

27. Sto wierszy o nauczycielu i szkole : antologia / oprac. Jerzy Mańkowski. – Poznań : Pałac Kultury, 1962. – VII, 135 s. ; 21 cm.
C 005475 (Brzeg), M 6854 (Kędzierzyn-Koźle), M 049134 (Kluczbork), C 043040 (Opole)

28. Szkic portretu nauczyciela na podstawie wybranych przykładów humoru polsko- i anglojęzycznego / Adam Świątek // W : Zbliżenia. 6, Badania interdyscyplinarne : rzeczywistość a wyzwania / pod redakcją Anny Stolarczyk-Gembiak i Marty Woźnickiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. – Poznań ; Konin ; Dąbrówka : Wydawnictwo Rys, 2021. – S. 117-131

29. Szkoła i nauczyciel w II połowie XIX wieku na północno-wschodnich terenach Monarchii Austro-Węgierskiej w polskiej literaturze pamiętnikarskiej i beletrystycznej / Czesław Galek. – Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2012. – 295 s. ; 24 cm.

30. Szkoła i nauczyciel w polskiej beletrystyce pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego : materiały pomocnicze do kształcenia historii wychowania / pod red. Tadeusza Jałmużny. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. – 85 s. ; 24 cm.

31. Szkoła jako system opresji „Zmory…” Zegadłowicz a „Ferdydurke” Gombrowicza / Wojciech Ligęza // W : Emil Zegadłowicz daleki i bliski / pod red. Henryka Czubały, Krzysztofa Kłosińskiego, Krystyny Latawiec i Włodzimierza Próchnickiego. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 281-297

32. Ścieżki wiedzy : wychowanie i szkolnictwo w świetle późnośredniowiecznego malarstwa polskiego / Marta Gudowska // W : Po nitce do kłębka : triumf rozumu / redakcja Bożena Kuklińska, Marta Gudowska, Arkadiusz Gudowski. – Lublin : ARTmagedon, 2018. – S. 211-226

33. W poszukiwaniu szkoły idealnej : opowiadania z serii „Z naszej szkoły” Janiny Mortkowicz / Karolina Starnawska // W : Ludzie księgi : wokół wybranych zagadnień Wydawnictwa Jakuba Mortkowicza / pod redakcją Ewy Jaskółowej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – S. 71-95

34. Tożsamość mistrza w „Pannie Ferbelin” Stefana Chwina / Agnieszka Kocot-Wierska // W : Wartości, antropologia, kultura w badaniach humanistycznych / redakcja Ryszard Strzelecki, Ewa Górecka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – S. 264-287

35. Tytus, Romek i A’Tomek w krainie symulakrów : strategie przetrwania komiksowych bohaterów w instytucjach edukacyjnych / Jacek Gulanowski. – Bibliogr. // W : Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia. T. 2 / pod. red. Ewy Musiał i Małgorzaty Bednarskiej. – Kraków : „Impuls”, 2013. – S. 293-311
C 054071/II (Brzeg), M 211760/II M 211762/II (Opole)

36. Wizerunek nauczyciela w wybranych filmach polskich i serialach obyczajowych epoki gierkowskiej / Piotr Drzewiecki // W : Film jako przekaz perswazyjny / redakcja Paweł Płatek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2021. – S. 35-48

37. Wychowanie w poematach Karola Wojtyły / Anna Kozłowska // W : Wychowanie w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II : wybrane aspekty / red. nauk. Mariusz Sztaba, Anna Różyło ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Pedagogiki w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – S. 257-267

38. Z zapisków skoczowskiego nauczyciela – szkoła w felietonach Gustawa Morcinka / Jolanta Szcześniak // W : Gustaw Morcinek : w 120-lecie urodzin / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Jacka Lyszczyny. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – S. 74-83
M 211644 (Opole)

39. Zasady wychowania w Piśmie Świętym : studium teologiczno-pastoralne / Mieczysław Guzewicz. – Wrocław : Tum Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2010. – 202, [2] s. ; 21 cm. – (Bibliotheca Biblica)

40. Złote myśli o wychowaniu i kształceniu / wybór cytatów Czesław Kupisiewicz i Małgorzata Kupisiewicz ; koment. Czesław Kupisiewicz. – Ryki : WSUPiZ – Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania ; Warszawa : IBE Instytut Badań Edukacyjnych, 2005. – 138, [3] s. ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

41. Biblijne inspiracje pedagogiki – pomiędzy autorytaryzmem a liberalizmem / Tomasz Bilicki, Sławomir Sosnowski // Horyzonty Wychowania. – 2004, nr 5, s. 300-306

42. Czerwony i niebieski / Adam Kruk // Kino. – 2014, nr 7-8, s. 91-92
* Zawiera rec. filmu: Czerwony i niebieski / reż. Giuseppe Picconi, 2012

43. Dobry nauczyciel / Kamil Rudziński // Kino. – 1997, nr 11, s. 39-40
* Zawiera rec. filmu: Paragraf 187 / reż. Kevin Reynolds, 1997

44. Dom i szkoła w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży / Jolanta Kowalczykówna // Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Ser. Humanistyczna. – 1979, cz. 1, s. 107-114

45. Edukacja a ideologia : o filmowych obrazach szkoły / Ewelina Konieczna // Kultura i Edukacja. – 2009, nr 4, s. 54-67

46. Edukacja w szkole na wsi na podstawie powieści „Uczta” Bogdana Madeja i „Księżyc nad Nidą” Kornela Filipowicza / Maciej Krzemiński. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2016, nr 3, s. 16-20

47. Elżbieta Jaraczewska o wychowaniu kobiet : (na podstawie powieści „Zofia i Emilia”) / Agnieszka Michalkiewicz-Gorol // Konteksty Kultury. – [Nr] 7 (2011), s. 150-164

48. Film Klasa Laurenta Cantenta [!] w świetle prądów i kierunków współczesnej pedagogiki = The film Entre les murs by Laurent Cantent [!] in the light of trends of contemporary pedagogy / Piotr Pomostowski // Ogrody Nauk i Sztuk. – T. 8 (2018), s. 569-578

49. Friedrich Polack (1835-1915) i jego pedagogiczne aforyzmy / Paweł Glugla // Nowa Szkoła. – 2017, nr 10, s. 48-51
* Zawiera aforyzmy o: nadzorze pedagogicznym, nauczycielach i nauczaniu

50. Genotyp literackiej postaci pedagoga / Bolesław Hadaczek // Literatura. – 1978, nr 10, s. 141-157

51. Gog, Psor, Ciało pedagogiczne…, czyli postać nauczyciela w powieściach dla dzieci i młodzieży / Agnieszka Sobich // Guliwer. – 2006, nr 1, s. 10-18

52. Guwernerzy, guwernantki, nauczyciele… w biografii i twórczości literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego / Małgorzata Penińska // Pedagogika Katolicka. – 2019, nr 1, s. 197-210

53. Horror w akademii / Krzysztof Andrzejczak // Tygiel Kultury. – 2003, nr 10/12, s. 104-107
* Tematyka uniwersytecka w literaturze

54. Ideał nauczyciela w traktacie „De magistro” św. Tomasza z Akwinu / Marian Szymonik // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. – T. 38, z. 1 (2005), s. 152-162

55. Inna siłaczka? : wokół „Nauczycielki” Tadeusza Micińskiego / Wojciech Gutowski // Ruch Literacki. – 2005, z. 1, s. 17-27

56. Językowo-kulturowa kreacja szkoły w „Awanturach kosmicznych” Edmunda Niziurskiego / Zofia Pomirska // Studia Językoznawcze. – T. 14 (2015), s. 297-310

57. Językowy obraz nauczyciela w piśmiennictwie oświeceniowym na przykładzie „Powinności nauczyciela” Grzegorza Piramowicza / Joanna Przyklenk // Konteksty Kultury. – [Nr] 4 (2008), s. 63-70

58. Klasa / Grażyna Arata // Kino. – 2008, nr 10, s. 83
* Rec. filmu: Klasa / reż. Laurent Cantet, 2008

59. Komunikacja wychowawcza według Ewangelii / Marek Dziewiecki // Katecheta. – 2004, nr 6, s. 64-73

60. Literacka kreacja postaci guwernantki w wybranych utworach pozytywistów polskich / Grażyna Karłowska // Biuletyn Historii Wychowania. – 2002, nr 1-2, s. 35-39

61. Literacka postać nauczyciela akademickiego / Bolesław Hadaczek // Życie Szkoły Wyższej. – 1977, nr 12, s. 13-27

62. Literacki obraz dziecka jako nauczyciela dorosłych / Jolanta Tekieli // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6, s. 21-25

63. Literackie portrety niań i guwernantek / Bogna Skrzypczak-Walkowiak // Polonistyka. – 2004, nr 1, s. 15-18

64. Maria Dąbrowska a problematyka szkolna / Zofia Adamczykowa // Guliwer. – 2006, nr 1, s. 42-49

65. Metody nauczania w gimnazjach II połowy XIX w. w świetle polskiej literatury beletrystycznej i pamiętnikarskiej / Czesław Galek // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2009, nr 3-4, s. 12-34

66. Mikołajkowa wizja szkoły, czyli nauczyciele i uczniowie – konfrontacje komiczne / Katarzyna Krasoń // Guliwer. – 2006, nr 1, s. 28-32

67. Mikroświat szkoły w powieści Andrzeja Klawittera „Licealiści” / Anna Klas-Markiewicz // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. – 2010, nr 1, s. 17-21

68. Mistrz i uczeń albo sekrety humanistów : dialog Jana z Wiślicy z Pawłem z Krosna na kartach „Wojny pruskiej” / Elwira Buszewicz // Ruch Literacki. – 2012, z. 6, s. 663-678

69. Młodzież pokochała „szkołę” / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 5, s. 60-62
* Serial „Szkoła”

70. Motyw szkoły w lekturach / Dorota Nosowska // Cogito. – 2020, nr 9, s. 48-49

71. Na północ od Alp : uwagi o renesansowym ideale pedagoga w literaturze polskiej XVI wieku i nieznanym wierszu Macieja Stryjkowskiego / Aleksandr Oszczęda // Filoteknos. – Vol. 6 (2016), s. 148-157

72. Nauczająca (erotyk) / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. – 2009, nr 7, s. 42-44

73. Nauczanie i wychowanie w Biblii / Tomasz Tomaszewski // Rocznik Skrzatuski. – T. 3 (2015), s. 13-21

74. Nauczyciel a rozstaje dróg : analiza relacji uczeń-mistrz w „Imieniu Róży” Umberta Eco / Piotr Jakubowski // Polonistyka. – 2009, nr 7, s. 35-41

75. Nauczyciel bohaterem (nie tylko) literackim – pomysły na Dzień Edukacji Narodowej / Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. – 2021, nr 7-8, s. 16020

76. Nauczyciel i szkoła na łamach pism młodzieżowych / Piotr T. Nowakowski // Cywilizacja. – Nr 14 (2005), s. 109-115

77. Nauczyciel – poeta / Agnieszka Kwiatkowska // Polonistyka. – 2009, nr 7, s. 25-28

78. Nauczyciel w twórczości i działalności Kazimierza Twardowskiego / Władysława Szulakiewicz // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2014, nr 1/2, s. 5-19

79. Niewidzialne imperium albo o kłopotach w szkole / Marian Bielecki // Przestrzenie Teorii. – R. 20 (2013), s. 49-77
* „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza

80. O młodości w szkole / Dorota Osięgłowska // Polonistyka. – 2006, nr 9, s. 36-40

81. [O obrazie nauczyciela w dowcipach i żartach o szkole] / Lucyna Kasjanowicz // Twórcza Szkoła. – 2005, nr 8, s. 14-16

82. O szkole w podręcznikach / Aneta Gis // Polonistyka. – 2006, nr 9, s. 41-46

83. Obraz nauczyciela przełomu XIX i XX wieku w literaturze pięknej i pamiętnikarskiej / Czesław Galek // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2008, nr 3-4, s. 157-176

84. Obraz Sokratesa jako nauczyciela w tekstach starożytnych / Sebastian Taboł // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika. – Z. 30 (2014), s. 9-26

85. Obraz szkoły, nauczyciela i ucznia w świetle książki „Stowarzyszenie umarłych poetów” N. H. Kleinbauma / Agnieszka Zgórzak // Test. – 1996, nr 3, s. 66-95

86. Pan Lazhar / Artur Zaborski // Kino. – 2013, nr 2, s. 64
* Rec. filmu: Pan Lazhar / reż. Artur Zaborski, 2011

87. Pan od muzyki / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2004, nr 10, s. 64
* Zawiera rec. filmu: Pan od muzyki / reż. Christophe Barratier

88. Pedagoga głos przeciw szkole : analiza i interpretacja utworu Adolfa Dygasińskiego pt. „Numer 607” / Marcin Podlaski // Tekstura. – 2016, t. 1, s. 139-147

89. Pedagogika Bollywood / Adriana Adamska // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 61 (2008), s. 53-67
* Wychowanie w filmie hinduskim

90. Pedagogika „Małego Księcia” : problematyka filozoficzno-wychowawcza : wzorce wychowawcze A. Saint-Exupery’ego / Danuta Bembenik // Wychowawca. – 2000, nr 6, s. 36-37

91. Pedagogini : literacka figura wyobcowania / Marta Rusek // Ruch Literacki. – 2016, z. 1, s. 59-74
* Nauczyciele w literaturze polskiej

92. Pimpuś Sadełko czy Franklin? – literacki obraz inicjacji szkolnej / Piotr Skowronek // Guliwer. – 2006, nr 1, s. 23-27

93. Poeta i? a? kontra? nauczyciel / Joanna Krenz // Polonistyka. – 2009, nr 7, s. 29-34

94. Portrety guwernantek epoki wiktoriańskiej na przykładzie powieści i biografii sióstr Brönte / Anna K. Duda. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 125-141

95. Postać polonisty w prozie powojennej / Bolesław Hadaczek // Polonistyka. – 1974, nr 2, s. 47-54

96. Postać „siłaczki” w prozie polskiej / Bolesław Hadaczek // Polonistyka. – 1976, nr 6, s. 9-14

97. Postawy patriotyczne uczniów zaboru pruskiego przełomu XIX i XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej i beletrystycznej / Czesław Galek // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2016, nr 3-4, s. 73-86

98. Potęgi klucz i jego strażnicy / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2020, nr 9, s. 10-13
* Szkoła w filmie

99. Powtórzone „miasta śmierci” / Marta Kufel // Konteksty. – 2015, nr 1/2, s. 79-80
* Uczniowie w literaturze polskiej

100. Problemy pedagogiczne w polskiej literaturze dziecięcej pierwszej połowy XIX wieku / Jan Wnęk // Guliwer. – 2013, nr 1, s. 21-27

101. Problemy wychowania rodzinnego w twórczości Klemetyny z Tańskich Hoffmanowej / Stanisław Gawlik // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Pedagogika. – Z. 29 (1993), s. 5-12

102. Przezwiska nauczycieli i uczniów w opowiadaniach i powieściach Edmunda Niziurskiego / Jerzy Głowacki // Język Polski. – 1992, z. 4-5, s. 289-296

103. Pytania z zestawu: Jak w literaturze ukazani są indywidualiści? A jak relacje nauczyciel – uczeń? / Dorota Nosowska // Cogito. – 2019, nr 3, s. 48-51

104. (Re)konstrukcja obrazu nauczyciela w kulturze popularnej / Jakub Nikoniuk // Szkice Humanistyczne. – T. 4, nr 1/2 (2004), s. 65-73

105. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum : wspomnienie zamordowanego nauczyciela w wierszu Herberta „Pan od przyrody” / Mirosława Sankowska-Patalon // Aura. – 2002, nr 2, dod. „Prace konkursowe”, nr 1, s. 3

106. Szkolne doświadczenia bohaterów prozy Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // Guliwer. – 2006, nr 1, s. 37-42

107. Szkolnictwo w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej i beletrystycznej / Czesław Galek // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2016, nr 1-2, s. 40-62

108. Szkoła / Dorota Nosowska. – (Motyw w kulturze) // Cogito. – 2010, nr 18, s. 37

109. Szkoła Babel / Robert Birkholc // Kino. – 2015, nr 6, s. 84
* Zawiera rec. filmu: Szkoła Babel / reż. Julie Bertuccelli, 2014

110. Szkoła i manipulacja / Agnieszka Kulik-Jęsiek // Guliwer. – 2006, nr 1, s. 18-22

111. Szkoła i nauczyciel Drugiej Rzeczypospolitej w literaturze pięknej i pamiętnikarskiej / Stanisław Manersberg // Rozprawy z Dziejów Oświaty. – T. 34 (1991), s. 125-174

112. Szkoła i nauczyciele w powieściach Małgorzaty Musierowicz / Edyta Korepta // Guliwer. – 2007, nr 4, s. 38-51

113. Szkoła z tabloidów? / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // Polonistyka. – 2006, nr 9, s. 30-34
* Nauczyciele i szkoła w literaturze polskiej

114. Szkoła znaczy przemoc : wizerunek systemu edukacji w najnowszych polskich spektaklach / Wiktoria Formella // Bliza. – 2019, nr 3, s. 166-175

115. Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam… : lekturowy obraz edukacji / Anita Gis // Język Polski w Gimnazjum. – 2012/2013, nr 4, s. 35-48

116. Tymczasem w szkole / Sebastian Michalik // Bez Dogmatu. – 2015, nr 1, s. 32-34
* Serial „Szkoła”

117. Uczeń i nauczyciel w literaturze i filmie / Dorota Nosowska. – (Prezentacja maturalna) // Cogito. – 2013, nr 16, s. 44-45

118. „Uczeń i nauczycielka. Chłopiec i kobieta. Kochankowie” : o relacjach nauczycielek z uczniami w świetle literatury młodzieżowej / Anna Klas-Markiewicz // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. – 2011, nr 1, s. 9-17

119. Uczę i jestem wkurzony / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 51/52, s. 18
* Nauczyciele – bohaterowie seriali telewizyjnych

120. Uczniowie i klasa / Łukasz Maciejewski // Film. – 2008, nr 10, s. 84
* Zawiera rec. filmu: Klasa / reż. Laurent Cantet, 2008

121. Uczniowie prześladują swojego kolegę / Ola Salwa // Film. – 2008, nr 10, s. 87
* Zawiera rec. filmu: Nasza klasa / reż. Ilmar Raag, 2007

122. W dziewiętnastowiecznej szkole… / Wiesław Ratajczak // Polonistyka. – 2006, nr 9, s. 24-28

123. W klatce z kobrami / Danuta Świerczyńska-Jelonek // Guliwer. – 2006, nr 1, s. 5-10
* Obraz szkoły w literaturze dziecięcej i młodzieżowej

124. W szkole Gustawa Morcinka / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. – 2006, nr 1, s. 32-37

125. Wszystko, czego nie chcieliście wiedzieć o akademii humanistów / Julia Gierczak // Bliza. – 2015, nr 1, s. 174-179
* Nauczyciele akademiccy w literaturze i filmie

126. Wychowanie szlachty w świetle pamiętników i powieści z epoki stanisławowskiej / Andrzej Stroynowski // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – T. 26, nr 1 (2017), s. 323-338

127. Wychowanie w Biblii / Stanisław Wronka // Ruch Biblijny i Liturgiczny. – Nr 4 (2015), s. 313-332

128. Wychowanie w rodzinie na podstawie trylogii Edith Nesbit: „Pięcioro dzieci i „coś”, „Feniks i dywan”, „Historia amuletu” / Jadwiga Jawor-Baranowska // Guliwer. – 2012, nr 2, s. 26-28

129. Wzory i antywzory wychowawcze w tekstach polskich przebojów piosenkarskich / Mariusz Modrzewski // Chowanna. – 1987, z. 3, s. 297-306

130. Z siebie samych się śmiejecie : o nauczycielu nie tylko filmowym / Marek Koterski ; rozm. przepr. Beata Igielska //Głos Nauczycielski. – 2002 nr 38 s. 5
* O filmie „Dzień świra”

131. Zbigniew Herbert w szkole : na marginesie wiersza „Pan od przyrody” / Agnieszka Czajkowska // Irydion. – T. 3, nr 1 (2017), s. 231-240

132. Złe wychowanie : jak literatura przenika się z pedagogiką w noweli Adolfa Dygasińskiego pt. „Bracia Tatary” / Kamil Szczepanik // Tekstura . – 2015, t. 1, s. 203-214

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu