Sport

Książki:

1. Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze jako przykład współczesnego mitu i rytuału / Michał Mazurkiewicz. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. – 237, [2] s. ; 24 cm.

2. Bieżnie w słońce wiodą : antologia olimpijska, Pekin 2008 / wiersze poetów chiń. na jęz. pol. przeł. Anna Brzezińska i Paweł Krupka, wiersze poetów pol. na jęz. chiń. przeł. Zhao Gang ; red. Yu Ruilin [et al.]. – Łomianki : Spółka Wydawnicza Heliodor, 2008. – 139 s. ; 20 cm.

3. Dylematy moralne i egzystencjalne w polskich filmach fabularnych o tematyce sportowej / Grzegorz Łęcicki // W : Sport w mediach / red. nauk. Marta Jarosz, Piotr Drzewiecki, Paweł Płatek ; [aut. Miłosz Babecki et al.]. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. – S. 360-373

4. Eksces męskości : narracje bokserskie w literaturze Zagłady / Paweł Wolski // W : Formy męskości. 1 / red. Adam Dziadek i Filip Mazurkiewicz. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, cop. 2018. – S. 281-302
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/62418/PDF/WA248_80876_P-I-2524_wolski-eksces_o.pdf [dostęp: 6.04.2024 r.]

5. Ewolucja problematyki sportowej w polskim filmie fabularnym i jej społeczno-historyczne odniesienia / Anna Pawlikowska // W : Kultura fizyczna a zmiana społeczna : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Piotra Rymarczyka ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2014. – S. 401-409

6. Filmowe obrazy łyżwiarek figurowych / Magdalena Kowalczyk. – Bibliogr. // W : Kobieta w przestrzeni wizualnej / pod red. Anny Barskiej i Kamilli Biskupskiej ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 181-187
M 207612 (Opole)

7. Filmy na medal : sport w filmie europejskim / Rafał Pawłowski // W : Europejskie kino gatunków. 3 / red. Piotr Kletowski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021. – S. 153-171

8. Futbol i cała reszta : sport w perspektywie nauk społecznych / red. nauk. Radosław Kossakowski. – Pszczółki : Wydawnictwo Orbis Exterior, 2013. – 377, [1] s. ; 21 cm.

9. Futbol w świecie sztuki / pod red. Jana Ciechowicza i Waldemara Moski. – Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. -513, [6] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
* Materiały z konferencji naukowej, 6-8 października 2011 r., Gdańsk

10. Inspiracje starogreckim sportem w europejskiej sztuce i literaturze / Wojciech Lipoński // W : Kultura fizyczna a sztuka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Arkadiusza Włodarczyka. – Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2023. – S. 295-308
* Dostępne w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/23683/Kultura_fizyczna_a_sztuka.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 6.04.2024 r.]

11. Jak boksowało robotnicze ciało? : somatyczna produkcyjność pracy sportowej w powieści socrealistycznej / Paweł Wolski // W : Ekonomie w literaturze i kulturze / pod red. Borysa Cymbrowskiego i Pawła Tomczoka. – Warszawa : Ulucz ; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 108-127

12. Kibicowskie narracje w utworach polskich prozaików : Wojciech Kuczok i Jerzy Pilch / Tomasz Sahaj // W : Kultura fizyczna a kultura masowa : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego i Michała Lenartowicza. – Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, 2011. – S. 175-184

13. Kultura śmiechu w XXI wieku – sport i dziennikarstwo sportowe okiem satyryków radiowych / Paweł Nowak // W : Człowiek i kultura w komunikacji medialnej / red. nauk. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. – Lublin : Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 175-190
M 214004 (Opole)

14. Mężczyzna w świecie sztuki : wybrane aspekty polskiego malarstwa o tematyce sportowej / Michał Mazurkiewicz // W : Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – S. 153-162

15. O sporcie i kulturze fizycznej, poezji i medycynie, czyli o etosie ciała ludzkiego / Ireneusz Bittner, Adam Bryk. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. – 196, [1] s., [12] k. tabl. kolor. : faks., fot., rys. ; 24 cm.

16. Oda do Sportu / Pierre de Coubertin ; [przekł. z fr.] Jadwiga Sadowska ; [red. oprac.] Krzysztof Zuchora ; [biogram P. Coubertina] Tadeusz Daszkiewicz . – Warszawa : „Heliodor”, 1996. – 47, [1] s. ; 16 cm. – (Olimpijczycy – Artyści / Zuchora Krzysztof ; 2)
M 186549 (Opole)

17. Ody zwycięskie : olimpijskie, pytyjskie, nemejskie, istmijskie / Pindar ; przeł. [z grec.] wstępem i komentarzem opatrzył Mieczysław Brożek ; [oprac. graf. Lech Przybylski]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987. – 293, [3] s. : il. ; 21 cm.
M 50557 (Kędzierzyn-Koźle), M 050024 (Nysa), M 154605 (Opole)

18. Pisarze wobec futbolu : negacje, irytacje, fascynacje / pod red. Lecha Giemzy. – Lublin : Norbertinum Wydawnictwo – Drukarnia – Księgarnia, 2012. – 309 s. ; 24 cm.

19. Poeci mikrofonu i atleci prozy, czyli dziennikarz sportowy jako literat : od Wierzyńskiego do Tomaszewskiego / Andrzej Ostrowski // W : Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa? / red. nauk. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek. – Warszawa : „Poltext”, 2011. – S. 153-161
M 205711 (Opole)

20. Poezja sportowa : na przykładzie literatury polskiej i amerykańskiej / Michał Mazurkiewicz // W : Kultura fizyczna a sztuka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Arkadiusza Włodarczyka. – Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2023. – S. 407-416
* Dostępne w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/23683/Kultura_fizyczna_a_sztuka.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 6.04.2024 r.]

21. Sfilmować ruch : sport w filmie krótkometrażowym / Jakub Mosz. – Warszawa : Wydaw. AWF, 2003. – 147 s. ; 24 cm. – (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 96)

22. Sport a sztuka / Jakub Mosz // W : Kultura fizyczna a sztuka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Arkadiusza Włodarczyka. – Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2023. – S. 205-236
* Dostępne w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/23683/Kultura_fizyczna_a_sztuka.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 6.04.2024 r.]

23. Sport i polityka społeczno-narodowa w tekstach pisarzy : od pozytywizmu do dwudziestolecia międzywojennego : (wstępne rozpoznanie) / Marek Kochanowski // W : Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach / red. nauk. Magdalena Pataj, Elżbieta Pawlak-Hejno. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021. – S. 143-155

24. Sport, literatura, sztuka / Wojciech Lipoński. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1974. – 336 s., [8] s. tabl. : il., portr. ; 24 cm.
M 015228 M 052367 (Brzeg), M 26034 M 35507 (Kędzierzyn-Kożle), M 023543 (Kluczbork), M 021391 (Nysa), M 087895 M 088513 M 109672 (Opole)

25. Sport w literaturze i kulturze : konteksty historyczne i współczesne / Michał Mazurkiewicz. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020. – 176 s. : fot., il. ; 24 cm.

26. Sport w polskim kinie 1944-1989 / Dominik Wierski. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014. – 503, [1] s. ; 20 cm.

27. Sport w sztuce = Sport in art / [teksty Jochen Gerz et al. ; przekł. Lillian Banks et al.] ; Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. – Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej, 2012. – 197, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.

28. Sport w sztuce polskiej 1945-1975 = Sport in the fine arts in Poland / Maria Morawińska-Brzezicka przy współpr. Wojciecha Chmurzyńskiego [et al.] ; [transl. by Christina Cenkalska]. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1976. – 231, [1] s. : [wył. il.] ; 30 cm.
C 104042

29. Sport w zwierciadle sztuki / Krzysztof Zuchora // W : Kultura fizyczna a sztuka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Arkadiusza Włodarczyka. – Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2023. – S. 258-266
* Dostępne w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/23683/Kultura_fizyczna_a_sztuka.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 6.04.2024 r.]

30. Sportowe inspiracje w literaturze / Joanna Dulewicz // W : Sport : życie, pasja, miłość : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką. – Katowice ; Stalowa Wola : Jan Zimny, 2019. – S. 165-177
* Dostępne w Internecie: http://www.pedkat.pl/images/ksiazki/Sport-_%C5%BCycie_-_pasja_-_mi%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf [dostęp: 6.04.2024 r.]

31. Sportowiec jako dzieło sztuki: proces „rzeźbienia” sportowca na przykładzie tekstów Arystotelesa i Platona / Rafał Czekalski // W : Kultura fizyczna a sztuka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Arkadiusza Włodarczyka. – Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2023. – S. 246-257
* Dostępne w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/23683/Kultura_fizyczna_a_sztuka.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 6.04.2024 r.]

32. Sporty pływackie w wybranych dziedzinach sztuki: architektura pływalni od czasów antyku do współczesności / Bartłomiej Krynicki, Anna Pawlikowska-Piechotka // W : Kultura fizyczna a sztuka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Arkadiusza Włodarczyka. – Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2023. – S. 382-392
* Dostępne w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/23683/Kultura_fizyczna_a_sztuka.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 6.04.2024 r.]

33. Stadion ze słów : antologia – sport w poetyckiej polszczyźnie / [wybór i przedm.] Marian Grześczak. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. – 263, [1] s. ; 21 cm.
M 040174 (Kluczbork), M 046975 (Nysa), M 144034 M 144035 (Opole)

34. Stadiony w słońcu : (opowiadania olimpijskie). – Warszawa : Spółka Wydawnicza Heliodor, 2009. – 302 s. : il. ; 20 cm. – (Olimpijczycy – Artyści)

35. Starożytni olimpijczycy : sportowe życie antycznej Grecji / Stephen G. Miller ; przeł.[z ang.] Iwona Żółtowska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2006. – 254, [1] s., [24] s. tabl. : il., faks., fot., mapy ; 24 cm. – (Rodowody Cywilizacji [w dużym formacie])
M 195006 (Opole)

36. Sztuki walki w sztuce filmowej : na przykładzie efektów pracy choreografów sztuk walki / Wojciech J. Cynarski // W : Kultura fizyczna a sztuka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Arkadiusza Włodarczyka. – Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2023. – S. 75-86
* Dostępne w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/23683/Kultura_fizyczna_a_sztuka.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 6.04.2024 r.]

37. „Trzy starty” (1955 r.) – trzy przegrane? : „Ludzki” film o młodych sportowcach / Tomasz Sikorski // W : Maski i oblicza komunizmu w kinematografii : zbiór studiów / pod red. Macieja Kowalskiego i Tomasza Sikorskiego. – Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2021. – S. 87-105

38. „Walcz w dobrych zawodach o wiarę” (1Tm 6, 12a) : relektura metaforyki sportowej w listach proto- i deuteropawłowych / Anna Rambiert-Kwaśniewska. – Wrocław : Tum Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2014. – 323 s. ; 21 cm. – (Bibliotheca Biblica)

39. Wartość poznawcza kulturowej kliszy „samotnego” długodystansowca / Jakub Ryszard Stempień // W : Społeczeństwo, sport, edukacja / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź i Piotra Wróblewskiego. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 97-116
C 216397 M 216424 (Opole)

40. Wielcy sportowcy w poezji Kazimierza Wierzyńskiego : dydaktyczny potencjał wierszy autora „Lauru olimpijskiego” / Paweł Sporek // W : Reinterpretacje / pod red. Macieja Tramera i Agnieszki Wójtowicz. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 257-273

Artykuły w czasopismach:

41. „A może pójdziemy na mecz?” : futbol według Kena Loacha / Karolina Kosińska // Konteksty. – 2012, nr 3-4, s. 160-164

42. Adam Adach, Reprezentacja / Tomasz Plata // Konteksty. – 2012, nr 3-4, s. 294-297
* Wystawa w BWA w Warszawie, 21.04. – 07.07.2012

43. Album fotografii sportowej jako traktat o „Filozofii sportu” / Anna Kossowska // Kultura Fizyczna. – 2009, nr 3/4, s. 6-15
* Porównanie albumów „Piętno sportu” i „Piękno i gorycz sportu”

44. Aspekty sportowe w repertuarze polskich grup kabaretowych / Anna Bańka // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – R. 60, nr 2 (2017), s. 213-224
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/znkul/article/view/11302 [dostęp: 5.04.2024 r.]

45. Bieg z przeszkodami / Piotr Dobry // Kino. – 2020, nr 10, s. 15-18
* Kobiety w kinie sportowym

46. „Biegnijcie, aby zwyciężyć” : bieg wytrzymałościowy a życie chrześcijańskie / Denis Moreau ; tł. Lucjan Balter // Communio. – Nr 4 (2006), s. 24-38
* Sport w Biblii

47. Boisko bezdomnych / Agnieszka Jakimiak // Kino. – 2008, nr 10, s. 74-75
* Rec. filmu: Boisko bezdomnych / reż. Katarzyna Adamik, 2008

48. Boisko bezdomnych / Feliks Netz // Śląsk. – 2008, nr 11, s. 27
* Zawiera rec. filmu: Boisko bezdomnych / reż. Katarzyna Adamik

49. Boks w obrazie medialnym : ujęcie szkicowe / Magdalena Kunysz // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. 10, z. 3 (2007), s. 243-247

50. Być najlepszym / Rafał Pawłowski // Kino. – 2018, nr 3, s. 28-31
* Sportowcy na ekranie

51. Bzik planetarny / Waldemar Kuligowski // Czas Kultury. – 2006, nr 2, s. 117-119
* Wystawa fotografii „Weltsprache Fussball” w Berlinie

52. Cały czas w ataku : książki o piłkarzach / Tomasz Nowak // Notes Wydawniczy. – 2015, nr 4, s. 8-18

53. Ciało, duch, spektakl / Magdalena Kempna // Opcje. – 2009, nr 2, s. 91-92
* Zawiera rec. filmu: Zapaśnik / reż. Darren Aronofsky

54. 49 [Czterdzieści dziewięć] dyscyplin sportowych Pawła Beręsewicza / Krystyna Zabawa // Nowe Książki. – 2019, nr 11, s. 90-91
* Zawiera rec. książki: Złota jedenastka / Paweł Beręsewicz. – Łódź, 2019

55. Czytanie między liniami / Jerzy Borowczyk, Łukasz Jeżyk // Polonistyka. – 2006, nr 4, s. 19-24
* Analogia między widowiskiem piłkarskim a analizą tekstu literackiego

56. „Dano nam najwyższy wymiar kary…” : o „Piłkarskim pokerze” i nie tylko z Januszem Zaorskim rozmawiają Krzysztof Kornacki, Jan Ciechowicz, Paweł Borkowski // Bliza. – 2012, nr 2, s. 41-47
* Rozmowa przeprowadzona w ramach konferencji „Futbol w świecie sztuki”

57. „Dyskobol” Myrona – symbol antycznego sportu / Maria Rotkiewicz // Sport Wyczynowy. – 2007, nr 10-12, s. 134-150

58. Fantastyka futbolowa : piłka, teatr i polska dusza / Łukasz Drewniak // Tygodnik Powszechny. – 2012, nr 26, s. 32-33
* Piłka nożna w teatrze polskim

59. Filatelistyka olimpijska / Roman Babut // Sport Wyczynowy. – 2009, nr 4, s. 259-278

60. Film i literatura a sport / Andrzej Roman // Tygodnik Solidarność. – 1998, nr 20, s. 21

61. Futbol i śmierć / Dariusz Rosiak // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 22, s. 38
* Rec. książki: Futbol jest okrutny / Michał Okoński. – Wołowiec, 2013

62. Futbol i teatr / Sylwia Poleska // Dialog. – 2000, nr 4, s. 183-186

63. Futbol w operze, czyli polska strategia na Euro 2012 / Marek Gajdziński // Bliza. – 2012, nr 2, s. 48-52
* Piłka nożna w teatrze angielskim i polskim

64. Gdy sport był natchnieniem dla sztuki / Janusz Bielski // Lider. – 2000, nr 6, s. 5-7
* Idea olimpijska w sztuce starożytnej Grecji

65. Gdzie jest piłka? : przyczynek do ikonografii futbolowej / Artur Tanikowski // Aspiracje. – Lato (2008), s. 36-40

66. Głód boksu, dług boksu : o współczesnej kondycji sportowego ciała / Paweł Wolski // Fa-Art. – 2015, nr 3, s. 50-69

67. Gol w nieśmiertelność / Piotr Michałowski // Polonistyka. – 2008, nr 2, s. 48-53

68. Gra metafor : pisarze o futbolu / Dariusz Czaja // Konteksty. – 2012, nr 3-4, s. 85-92

69. Historia i mitologia w nazwach klubów piłkarskich. [Cz. 1], Polska / Kordian Kuczma // Sport Wyczynowy. – 2010, nr 3, s. 195-211

70. Historia i mitologia w nazwach klubów piłkarskich. [Cz.] 2, Świat / Kordian Kuczma // Sport Wyczynowy. – 2010, nr 4, s. 208-221

71. Idea olimpijska dźwiękiem przedstawiona : refleksje nad zapisem muzycznym „I Ody Pytyjskiej” Pindara i „Hymnów Delfickich do Apollina” / Andrzej T. Nowak // Aspiracje. – Zima (2010/2011), s. 8-11

72. Igrzyska śmierci : kino science-fiction i brutalny sport przyszłości / Przemysław Kołodziej // Bliza. – 2012, nr 2, s. 137-154
* Sport w filmie

73. Jestem najlepsza. Ja, Tonya / Diana Dąbrowska // Kino. – 2018, nr 3, s. 70-71
* Zawiera rec. filmu: Jestem najlepsza, Ja, Tonya / reż. Craig Gillepsie, 2017

74. Język metafor i dyscyplin sportowych w tradycji Pawłowej / Jacek Piotr Urbański // Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne. – T. 5 (2004), s. 267-278
* Sport w Biblii

75. Kamera, akcja, gol! / Michał Piepiórka // Kino. – 2011, nr 2, s. 61-64
* Piłka nożna w filmie

76. Kibic – twój brat / Maciej Parowski // Gazeta Polska. – 2010, nr 44, s. 27
* Zawiera rec. filmu: Skrzydlate świnie / reż. Anna Kazejak

77. Kino dla solidarnych / Ken Loach ; rozm. przepr. Krzysztof Kwiatkowski // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 4, s. 35

78. Kino na fali / Elżbieta Ciapara // Film. – 2010, nr 8, s. 54-56
* Amerykańskie filmy o surfingu

79. Komiksowy bojkot sportu? / Tomasz Marciniak // Przekrój. – 2012, nr 32/33, s. 72-74
* Sport w komiksie

80. Książki o piłce nożnej i nie tylko / Agnieszka Sikorska-Celejewska // Biblioteka. – 2012, nr 3, s. 34-35

81. Laur olimpijski poety / Agnieszka Rydz // Polonistyka. – 2006, nr 4, s. 37-41
* Kazimierz Wierzyński „Laur olimpijski”

82. Ludzie z brązu / Ireneusz Pawlik // Polityka. – 2009, nr 18, s. 120-122
* Pomniki sportowców

83. Łagowscy – sport w rzeźbie i medalierstwie : wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, maj-wrzesień 2003 / Danuta Grabowska // Sport Wyczynowy. – 2003, nr 5/6, s. 111-113

84. Łuk i łucznictwo w wybranych kulturach starożytności / Tomasz Świątkowski // Almanach Historyczny. – T. 24 (2022), s. 11-33

85. „Miłość do sportu rozgrzewa mi serce” Kazimierz Wierzyński (1894-1969) / Krzysztof Zuchora // Sport Wyczynowy. – 2009, nr 2, s. 199-207

86. „Mistrzowski drybling słowami” : notatki tropiciela / Karol Maliszewski // Twórczość. – 2012, nr 6, s. 69-84
* Piłka nożna w literaturze polskiej

87. Mit czystego sportu : wizerunek piłki nożnej w polskim filmie fabularnym / Tadeusz Lubelski // Konteksty. – 2012, nr 3-4, s. 298-304

88. Mocarz sie waha / Łukasz Białkowski // Przekrój. – 2012, nr 23, s. 32-33
* Wystawa „Sport w sztuce” w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

89. Monety NBP z okazji Igrzysk Olimpijskich – Londyn 2012 / Zdzisław Czaplicki // Sport Wyczynowy. – 2012, nr 4, s. 173-175

90. Monety Narodowego Banku Polskiego wydane z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 / Zdzisław Czaplicki // Sport Wyczynowy. – 2012, nr 2, s. 150-156

91. Motywy sportowe w polskiej sztuce międzywojennej : rekonesans / Michał Mazurkiewicz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. – Nr 22 (2016), s. 75-89
* Dostępne w Internecie: https://wuwr.pl/lkp/article/view/2873 [dostęp: 5.04.2024 r.]

92. Nazewnictwo zajęć fitnessowych : (źródła i mechanizmy produktywności) / Monika Biesaga // Poradnik Językowy. – 2014, z. 5, s. 64-74

93. Nazwy drużyn piłkarskich w grze internetowej „Hattrick” / Kinga Zalejarz // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 14 (2007), s. 105-116

94. Nazwy klubów piłkarskich – próba typologii / Kordian Kuczma // Sport Wyczynowy. – 2010, nr 1, s. 113-128

95. Nie będzie Neeskens pluł nam w twarz / Stanisław Barańczak // Konteksty. – 2012, nr 3-4, s. 44
* O komiksie Grzegorza Rosińskiego „Od Walii do Brazylii”

96. Niesieni na falach / Marek S. Bochniarz // Kino. – 2020, nr 10, s. 12-14
* Piłka nożna w kinie

97. O pocieszeniu, jakie daje piłka / Bartosz Staszczyszyn // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 4, s. 34

98. „O Sporcie, tyś jest Radością” : sport na dawnej pocztówce : wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie / Barbara Mikocka // Sport Wyczynowy. – 2009, nr 2, s. 208-215

99. O wartościach sportu i nie tylko : „Nurmi” Kazimierza Wierzyńskiego w szkole gimnazjalnej / Paweł Sporek // Polonistyka. – 2013, nr 8, s. 28-32

100. O właściwe posługiwanie się metaforami sportowymi / Marie-Hélène Congourdeau ; tł. Lucjan Balter // Communio. – Nr 4 (2006), s. 12-23
* Sport w Biblii

101. Oblicza sportu : o filozofii spotkania na lekcjach języka polskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. – 2006, nr 4, s. 31-36

102. Obraz futbolu w brytyjskim kinie sportowym / Paweł Biliński // Bliza. – 2012, nr 2, s. 30-40

103. Od ideologii ciała do cielesności zideologizowanej : sport i literatura w latach 1918-1939 (wybrane przykłady) / Wojciech Śmieja // Teksty Drugie. – 2011, nr 4, s. 28-47

104. Ogrywając Canarinhos : piłka nożna i gry komputerowe / Mirosław Filiciak // Czas Kultury. – 2006, nr 2, s. 47-57

105. Olimpizm : w kręgu etyki przyjaźni i filozofii piękna / Krzysztof Zuchora // Kultura Fizyczna. – 1991, nr 11-12, s. 11-15

106. Pierwsza relacja sportowa? : (Sofokles, „Elektra”, w. 680-763) / Robert R. Chodkowski // Roczniki Humanistyczne. – T. 53, z. 3 (2005), s. 39-60

107. Piłka celluidowa / Rafał Stec // Film. – 2005, nr 9, s. 60-63
* Piłka nożna w filmie

108. Piłka jest okrągła albo kwadratowa, czyli o polszczyźnie futbolowej / Barbara Magierowa, Antoni Kroh // Konteksty. – 2012, nr 3/4, s. 219-239

109. Piłka nożna i poezja / Mariusz Solecki // Gazeta Polska. – 2008, nr 24, s. 24
* Motyw piłki nożnej w poezji Kazimierza Wierzyńskiego, Dariusza Suski, Jerzego Szymika i Tadeusza Różewicza

110. Piłkarze w świecie reklamy telewizyjnej / Marta Cebera // Bliza. – 2012, nr 2, s. 7-14

111. Pisarze i piłkarze : wypisy stadionowe / oprac. Dariusz Czaja // Konteksty. – 2012, nr 3-4, s. 320-323

112. Płaskie obrazy głębokiej gry / Łukasz Zaremba // Konteksty. – 2012, nr 3-4, s. 272-277

113. Pływanie / Wojciech Ligęza // Tygiel Kultury. – 2008, nr 7/9, s. 29-30
* Pływanie w literaturze – historia

114. Podbramkowe czytadła / Mariusz Czubaj // Polityka. – 2006, nr 24, s. 70-71
* Piłka nożna w literaturze

115. Poezja sportu : piękno w „Matchu footballowym” Kazimierza Wierzyńskiego : scenariusz lekcji dla gimnazjum (dwie godziny lekcyjne) / Marzena Tyl // Polski w Praktyce. – 2012, nr 4, s. 22-23

116. Polskie znaczki olimpijskie i sportowe (1933-1993) / Zdzisław Czaplicki, Grzegorz Dubielski, Jerzy Wiśniewski // Sport Wyczynowy. – 1996, nr 5/6, s. 31-39

117. Portrety sportowców [w malarstwie] / Anna Kossowska // Kultura Fizyczna. – 1996, nr 3-4, s. 3-7

118. Poza meczem : zagadnienie piłki nożnej w polskiej sztuce współczesnej / Przemysław Strożek // Konteksty. – 2012, nr 3-4, s. 282-293

119. Półki pełne piłki / Piotr Gociek // Uważam Rze. – 2012, nr 26, s. 42-45

120. Propagandowy obraz polskiego sportu w Polskiej Kronice Filmowej w okresie stalinizmu (1949-1956) / Tomasz Sikorski // Przegląd Zachodni. – 2018, nr 4, s. 35-60

121. Przegrane Euro / JW // Polityka. – 2013, nr 12, s. 70
* Rec. filmu: Będziesz legendą, człowieku / reż. Marcin Koszałka, 2012

122. „Ręka Boga” : futbol jako metafora współczesnej kultury w krajach Ameryki Łacińskiej / Jakub Sokołowski, Aleksandra Stelmach // Kultura i Edukacja. – 2008, nr 3, s. 102-112
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_i_Edukacja/Kultura_i_Edukacja-r2008-t-n3/Kultura_i_Edukacja-r2008-t-n3-s102-112/Kultura_i_Edukacja-r2008-t-n3-s102-112.pdf [dostęp: 5.04.2024 r.]

123. Riplej, riplej, riplej / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2014, nr 21, s. 79-81
* Piłka nożna w filmie

124. Rola sacrum w języku piosenek polskich kibiców piłki nożnej / Izabela Kępka // Język Polski. – 2015, z. 3, s. 270-281

125. Sport i film z festiwalem telewizyjnych filmów sportowych w tle / Marek Siwicki, Sylwia Galanciak // Szkice Humanistyczne. – T. 15, nr 1/2 (2015), s. 87-101
* Sport w filmie polskim

126. Sport jako sztuka : wokół postmodernistycznej estetyzacji sportu / Maria Zowisło // Edukacja Filozoficzna. – Vol. 44 (2007), s. 27-39

127. Sport komentowany cytatami z Kanta / Tomáš Mazal ; tł. Natalia Łukomska. – Fragm. książki „Spisovatel Bohumil Hrabal” // Świat i Słowo. – 2005, nr 1, s. 257-266

128. Sport w grafice polskich artystek w dwudziestoleciu międzywojennym / Katarzyna Kulpińska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. – Z. 45 (2014), s. 286-310
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/AUNC_ZiK/article/view/AUNC_ZiK.2014.011 [dostęp: 5.04.2024 r.]

129. Sport w „Kronikach Tygodniowych” Bolesława Prusa / Magdalena Bialic // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – 2012, nr 3, s. 457-472

130. Sport w mediasferze z perspektywy lingwisty / Iwona Loewe // Postscriptum Polonistyczne. – 2014, [nr] 2, s. 71-91

131. Sport w nauczaniu polonistycznym? / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. – 2006, nr 4, s. 52-57

132. Sport w plastyce polskiej dwudziestolecia międzywojennego / Agnieszka Wagner // Kultura Fizyczna. – 2004, nr 7-8, s. 10-15

133. Sport w sztuce / Krzysztof Zuchowa // Plastyka i Wychowanie. – 1998, nr 2, s. 51-58
* Utwory polskich twórców pisane z okazji konkursów olimpijskich

134. Sport w Trylogii? : o Sienkiewiczowskich powieściach historycznych (trochę) inaczej / Maciej Wróblewski // Polonistyka. – 2010, nr 4, s. 31-35

135. Sportart / Piotr Starzyński // Polityka. – 2012, nr 30, s. 64-66
* Tematyka sportowa w sztuce

136. Sportowcy jako patroni ulic w Polsce : zarys problematyki / Kordian Kuczma // Sport Wyczynowy. – 2012, nr 3, s. 123-134

137. Sporty przyszłości / Michał Hermes // Nowa Fantastyka. – 2008, nr 8, s. 4-7

138. Staropolskie pływanie i jego konteksty / Jerzy Kroczak // Wschodni Rocznik Humanistyczny. – T. 5 (2008), s. 9-33
* Pływanie w literaturze polskiej

139. Starożytna kalokagathia a metaforyczny obraz sportu w mass mediach / Paweł Nowak // Polonistyka. – 2006, nr 4, s. 14-18

140. Strategie mistrzów / Dawid Myśliwiec // Kino. – 2020, nr 10, s. 19-21
* Sportowcy w filmie

141. Stulecie igrzysk i Igrzyska XXVI Olimpiady na polskich monetach / Zdzisław Czaplicki // Sport Wyczynowy. – 1996, nr 5/6, s. 40-41

142. Symbioza sztuki ze sportem / Józef Czaboćko // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej / Uniwersytet Szczeciński. – Nr 26 (2009), s. 15-28

143. Świadectwo przemian : sport we wczesnym kinie japońskim / Dawid Głownia // Szkice Humanistyczne. – T. 13, nr 2/3 (2013), s. 129-141

144. „Świat nie jest piłką futbolową…” – ?! : antropologia futbolu / Zbigniew Benedyktowicz // Konteksty. – 2012, nr 3-4, s. 6-15

145. Świat sportu w obrazach Wojtka Łuki / Wiesława Konopelska // Śląsk. – 2017, nr 5, s. 34-35

146. Temat sportowy [w literaturze] / Jerzy Gmaj // Argumenty. – 1980, nr 29, s. 8

147. Ucieczka w formę : intymizm w portretach sportowców w filmach dokumentalnych „Superciężki” i „Wojownik” Jacka Bławuta / Dominik Wierski // Autobiografia. – 2017, nr 2, s. 61-71

148. Uwagi o polskiej literaturze himalajskiej : historia i współczesność / Ewa Grzęda // Wierchy. – R. 87 (2021), s. 47-64

149. W zdrowym ciele, zdrowy duch / Mariola Hoszowska // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 3, s. 162-168
* Również o motywach sportowych m. in. w twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Jerzego Kiersta, Adama Asnyka

150. Wściekłe pięści, zranione dusze / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2015, nr 9, s. 30-33
* Boks w kinie

151. Wybrane frazeologizmy „sportowe” w normie użytkowej współczesnej polszczyzny / Piotr Fliciński // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 13 (2006), s. 25-37

152. Wyjść na boisko i robić swoje : „Mundial. Gra o wszystko” / Michał Bielawski ; rozm. przepr. Piotr Śmiałowski // Kino. – 2014, nr 5, s. 24-26
* Piłka nożna w dokumentalnym filmie polskim

153. Z historii plakatu olimpijskiego / Iwona Grys // Sport Wyczynowy. – 1996, nr 5/6, s. 43-48

154. Zamknij się Beckham! : bohater uczciwej powieści lub filmu o sporcie w PRL i III RP musiałby być bohaterem negatywnym / Wojciech Wencel // Wprost. – 2007, nr 12, s. 116-117

155. Zapaśnik / Michał Oleszczyk // Kino. – 2009, nr 3, s. 64-65
* Zawiera rec. filmu: Zapaśnik / reż. Darren Aronofsky

156. „Zdanie złożone z kilku podań”. Poezja – futbol – performans / Dorota Wojda // Teksty Drugie. – 2014, nr 3, s. 243-267
* Związki między poezją a futbolem
Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=59839 [dostęp: 5.04.2024 r.]

157. Złoty medal dla artysty / Zdzisław Marcinów // Śląsk. – 2004, nr 8, s. 32-34

158. Znowu, niestety / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 11, s. 32
* Rec. filmu: Będziesz legendą, człowieku / reż. Marcin Koszałka, 2012

159. Związki malarstwa ze sportem / Janusz Bielski // Kultura Fizyczna. – 2000, nr 3/4, s. 8-11
160. Zwycięstwa i porażki sportowców : w literaturze i filmie / Dorota Nosowska. – (Pomysł na prezentację) // Cogito. – 2012, nr 8, s. 46-47

Zob. też hasło: Piłka nożna

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu