Szkoła jako organizacja ucząca się

„Wszystkie organizacje, jeśli mają działać efektywnie, powinny być organizacjami uczącymi się, dyrektor powinien stać się przodującym uczniem. Jeśli dyrektorzy nie będą wzbogacać swojej wiedzy i umiejętności (w szkole i poza szkołą), to niezależnie od tego, jak funkcjonuje szkolny system, nie staną się dźwignią pozytywnych zmian”. Michael Fullan
Niniejsze zestawienie bibliograficzne przedstawia wybór wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism ma temat istoty i założeń szkoły jako organizacji uczącej się, teorii i praktyki organizacji uczących się, pozyskiwania wiedzy i zarządzania wiedzą w tych organizacjach, zawiera przykłady dobrej praktyki pochodzące z placówek oświatowych, które z permanentnego uczenia się członków społeczności szkolnej i doskonalenia praktyki przekształciły się w uczące się organizacje. Bibliografia ujmuje 131 opisów bibliograficznych. Adresowana jest przede wszystkim do dyrektorów szkół / placówek oświatowo-wychowawczych, a także rad pedagogicznych, doradców metodycznych, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników administracji rządowej i samorządowej. Książki znajdujące się w zbiorach PBW w Opolu i jej filiach oznaczano sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Czy szkoły mogą się uczyć? / Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2001. – 31 s. ; 24 cm.

2. Dyrektor szkoły / Irena Dzierzgowska ; współpr. aut. Maria Kotowska. – Wyd. 4 popr. i uaktual. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2008. – 36 s. ; 20 cm.

C 201645, M 201166 (Opole)

3. Dyrektor szkoły – administrator, menedżer, przywódca : między szkolną codziennością a polityką oświatową / Małgorzata Rosalska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 363, [1] s. ; 24 cm.

M 215158 (Opole)

4. Dyrektor szkoły : moderator, facylitator, coach /Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. – 535 s. ; 21 cm.

M 214412-M 214413 (Opole)

5. Edukacja w zakładzie pracy w perspektywie organizacji uczącej się / Renata Tomaszewska-Lipiec. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. – 247, [2] s. ; 24 cm.

6. Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych / Zuzanna Zbróg. – Kraków : „Impuls”, 2011. – 308 s. ; 24 cm.

M 206367-M 206368 (Opole)

7. Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych / Marta Kotarba-Kańczugowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009. – 158 s. ; 21 cm.

M 061578 (Kędzierzyn-Koźle), M 203052 (Opole)

8. Innowacyjność współczesnych organizacji : innowacje w instytucji kultury / Katarzyna Kozioł-Nadolna, Anna Suchocka. – Wydanie I. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. – 123, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

9. Jak budować dobrą szkołę? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – 741, [2] s. ; 25 cm.

M 063915-M 063916 (Kędzierzyn-Koźle), M 053791 (Kluczbork), M 068118 (Nysa), M 214535-M 214536 (Opole)

10. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 1, Założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli /[red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz]. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 36 s. ; 30 cm.

M 063743/I (Kędzierzyn-Koźle), M 053711-M 053713/I (Kluczbork), M 067942-M 067944/I (Nysa), M 213913/I (Opole)

11. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 2, Diagnoza pracy szkoły nauczycieli / [red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 60 s. ; 30 cm.

M 063743/II (Kędzierzyn-Koźle), M 053711-M 053713/II (Kluczbork), M 067942-M 067944/II (Nysa), M 213913/II (Opole)

12. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z.3, Planowanie działań /[red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz].Warszawa :Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 40 s. ; 30 cm.

M 063743/III (Kędzierzyn-Koźle), M 053711-M 053713/III (Kluczbork), M 067942-M 067944/III (Nysa), M 213913/III (Opole)

13. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 4, Realizacja i podsumowanie działań /[red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz]. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 36 s. ; 30 cm.

M 063743/IV (Kędzierzyn-Koźle), M 053711-M 053713/ IV (Kluczbork), M 067942-M 067944/IV (Nysa), M 213913/IV (Opole)

14. Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy / Anna Francik, Magdalena Kot-Radojewska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : „Difin”, 2020. – 144 strony : ilustracje ; 24 cm.

15. Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się / pod red. Alicji Sajkiewicz ; [aut. Teresa Czechowska-Świtaj et al.]. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. – 279 s. ; 23 cm.

16. Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. – 218, [1] s. : il. ; 24 cm.

17. Komunikacja i organizacyjne uczenie się : w kontekście wspomagania innowacji / Paweł Łukasik. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. – 126 s. ; 23 cm.

18. Korpolandia / przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz ; wstęp Monika Kostera. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 60 s. ; 21 cm.

M 191350, M 191639 (Opole)

19. Model identyfikacji potrzeb szkoleniowych nauczycieli / Beata Pabian. – Sopot : Uniwersytet Gdański, 2015. – 243 k. ; 30 cm.

20. Myślenie o nauczycielu i jego edukacji : z rekonstrukcji światów edukacyjnych nauczycieli / Joanna Malinowska, Maria Jabłońska.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. – 186 s. ; 24 cm.

M 203856 (Opole)

21. Nauczyciel w szkole uczącej się : informacje o nowym systemie wspomagania /[red. merytor. Marianna Hajdukiewicz i Jadwiga Wysocka]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 72 s. ; 30 cm.

M 063771 (Kędzierzyn-Koźle), M 053737-M 053739 (Kluczbork), M 067937-M067939 (Nysa), M 213924-M213925 (Opole)

22. Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą / Michael Fullan ; przeł. Krzysztof Kruszewski. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 86, [2] s. ; 24 cm.

M 059903 (Kędzierzyn-Koźle), C 051658 (Kluczbork), C 193238, M 193392-M193393 (Opole)

23. Organizacja efektywnie ucząca się / Jarema Batorski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – Dąbrowa Górnicza : WSB, 2002. – 88, [1] s. : il. ; 24 cm.

24. Organizacja inteligentna: perspektywa zasobów ludzkich / red. nauk. Cezary Suszyński, Grażyna Leśniak-Łebkowska. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, 2016. – 483 s. ; 24 cm.

25. Organizacja kreatywna / Marek Brzeziński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 116, [1] s. ; 24 cm.

26. Organizacje uczące się : teoria i praktyka / Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. – 97 s. ; 24 cm.

27. Organizer dyrektora : oświata jutra – kursy doskonalące dla kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w mieście Opolu /[red. Małgorzata Szeląg, Bronisława Ogonowski]. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2010. – 102 s. ; 24 cm.

M 207374 (Opole)

28. Perspektywy rozwoju szkoły : szkice z teorii szkoły / Inetta Nowosad. – Warszawa : IBE – Instytut Badań Edukacyjnych, 2003. – 195, [1] s. ; 21 cm.

29. Piąta dyscyplina : materiały dla praktyka : jak budować organizację uczącą się / Peter M. Senge [et al.] ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. – Wyd. 3. – Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. – 675 s. ; 25 cm.

M 213705 (Opole)

30. Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; przeł. Michał Lipa. – Wyd. 6 poszerz.. – Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. – 456 s. ; 25 cm.

31. Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą / red. nauk. Małgorzata Nycz, Mieczysław Lech Owoc. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005. – 247 s. ; 27 cm.

32. Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia / Maciej Kocurek, Iwona Sołtysińska, Maciej Świeży, Irmina Wachna-Sosin. – Wydanie drugie zmienione i rozszerzone. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 68 s. ; 30 cm.

M 063784 (Kędzierzyn-Koźle), M 053752 (Kluczbork), M 067941 (Nysa), M 214595 – M 214596 (Opole)

33. Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / pod red. Adama Szatkowskiego : [(aut.) Urszula Bukowska et al.]. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. – 112, [2] s. ; 24 cm.

34. Rozwój zasobów ludzkich : teoria i praktyka / red. Andrzej Różański, K. Peter Kuchinke, Ewa Bajor. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2008. – 305 s. ; 24 cm.

35. Sieci współpracy i samokształcenia : teoria i praktyka /red. nauk. Danuta Elsner. – Warszawa :Wolters Kluwer Polska, 2013. – 243 s. ; 21 cm.

C 053277 (Kluczbork), M 210930-M210931, M 213710 (Opole)

36. Skuteczne zarządzanie współczesną szkołą / Czesław Plewka. – Szczecin: Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, 2005. – 124 s. ; 23 cm.

M 196311 (Opole)

37. Szkoła jako organizacja (samo?)ucząca się = School as a (self?)learning organization / Julia Nieścioruk, Zdzisława Januszewska-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski // W : Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę /red. nauk. Krystyna Moczia. – Kraków : „Impuls”, 2017. – S. 25-38.

M 217557 (Opole)

38. Szkoła jako organizacja ucząca się : perspektywa ewaluacji zewnętrznej / redakcja naukowa Iwona Ocetkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – 156, [1] s. : il. ; 24 cm.

39. Szkoła jako ucząca się organizacja : szansa dla ambitnych / red. Danuta Elsner ; aut. Danuta Elsner, Sonia Sentocik. – Chorzów: „Mentor”, 2003. – 153 s. ; 24 cm.

C 186364 (Opole)

40. Szkoła wspólnych działań czyli O relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. – 427 s. : il. ; 21 cm.

M 216066 (Opole)

41. Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Bożena Muchacka. – Kraków: „Impuls”, 2006. – 209, [1] s. ; 24 cm.

M 060358/I (Kędzierzyn-Koźle), C 063639?I (Nysa), C 193851/I, M 194049-M194050/I (Opole)

42. Tendencje w zarządzaniu organizacjami przyszłości: praca zbiorowa / pod red. A. Barcik i R. Barcika. – Wyd. 2 uzup. – Bielsko –Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006. – 292, [1] s. ; 24 cm.

43. Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 294, [1] s. ; 24 cm.

M 213768-M 213769 (Opole)

44. Uczelnia inteligentna / red. nauk. Bogdan Nogalski, Marzena Wójcik-Augustyniak. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014. – 194 s. ; 24 cm.

45. Uczenie się przez całe życie : rozwój, kariera, praca / red. nauk. Ewa Solarczyk-Ambrozik, Magdalena Barańska. – Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018. – 226 s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 218122 (Opole)

46. Uczenie się w kulturze miejsca pracy / Magdalena Czubak-Koch. – Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2014. – 216 s. ; 21 cm.

47. Uczę (się) w szkole / Danuta Sterna. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. – 155, [1] s. ; 24 cm.

M 063703 (Kędzierzyn-Koźle), M 053756-M 053758 (Kluczbork), C 067754, M 067755 (Nysa), M 213370-M 213372 (Opole)

48. Uspołecznienie szkoły a kierowanie organizacją uczącą się / Aleksandra Dołgań // W : Sapientia et adiumentum : w trosce o rozwój innych : studia dedykowane profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006. – Strony 381-396

49. Wartościowanie wiedzy w inteligentnych systemach wspomagających zarządzanie / Mieczysław Lech Owoc. – Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004. – 164 s.: rys., wykr. ; 24 cm.

50. Zachowania innowacyjne w pracy : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Agnieszka Wojtczuk-Turek. – Warszawa : „Difin”, 2012. – 206 s. ; 23 cm.

51. Zachowania ludzi w organizacji / Czesław Sikorski. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. – 300 s. ; 21 cm

M 049436 (Brzeg), C 059687 (Nysa), M 179959 (Opole)

52. Zadania i cechy dobrej szkoły jako organizacji uczącej się i doskonalącej / Czesław Banach // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej / pod red. Bożeny Muchackiej. T. 1. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 105-116

53. Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności / pod red. Elżbiety Skrzypek. – Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. – 587 stron : ilustracje ; 24 cm.

54. Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie / Katarzyna Piwowar-Sulej. – Warszawa : Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. – 203 s. ; 21 cm.

M 061438 (Kędzierzyn-Koźle), C 202384, M 202553, M 209063 (Opole)

55. Zarządzanie szkoleniami : jak skutecznie realizować politykę szkoleniową w firmie / Paweł Kopijer. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. – 187 s. : il. ; 24 cm.

56. Zarządzanie twórczością w organizacji : koncepcja, metody i narzędzia / Aneta Sokół. – Warszawa : CeDeWu, 2015. – 387 s. ; 24 cm.

57. Zarządzanie wiedzą i informacją: teoria i praktyka: praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Morawskiego. – Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2006. – 196, [1] s. ; 25 cm.

58. Zarządzanie wiedzą w szkole / Amir Jan Fazlagić. – Warszawa : Wydawnictwa CODN, cop. 2007. – 176 s. : il. ; 24 cm.

M 217362 (Opole)

59. Zrozumieć szkołę : konteksty zmiany / red. nauk. Mirosław J. Szymański, Barbara Walasek-Jarosz, Zuzanna Zbróg. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. – 327 s. ; 24 cm.

Artykuły z czasopism :

60. Akademia „Szkoły uczącej się” / Magdalena Jurewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 2, s. 6-7

61. „Architektura” szkoły jako uczącej się organizacji / Inetta Nowosad // Nowa Szkoła. – 2003, nr 3, s. 4-7

62. Autoewaluacja drogą do uczącej się organizacji / Jana Vaštátková, Michaela Prášilová // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 5, s. 19-21

63. Autoewaluacja w szkole – możliwości wykorzystania potencjału badań ewaluacyjnych w procesie zmiany / Monika Maciejewska // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2011, nr 2, s. 107-118

64. Budowa kapitału ludzkiego i społecznego na przykładzie szkoły ponadgimnazjalnej / Aneta Anna Wiktorzak // Edukacja. – 2009, nr 1, s. 26-39

65. Budowanie szkolnej społeczności uczącej się : konferencja naukowa Mielec, 8 września 2009 / Dorota Szumna // Kwartalnik Edukacyjny. – 2009, nr 4, s. 44-47

66. Co to znaczy “szkoła uczy się”? / Ewa Kędracka-Feldman // Meritum. – 2014, nr 3, s. 44-50

67. Co zrobić, aby komunikacja wspierała rozwój i uczenie się w firmie / Chris Argyris. – Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska. – 2004, nr 11, s. 108-118

68. Czego uczą się organizacje uczące się? / Anna Bisaga // Zeszyty Naukowe. Ekonomia / Uniwersytet Opolski. – Z. 27. – (2002), s. 81-91

69. Czy szkoły mogą uczyć się razem? : lekcja 5 rok szkolny 2009/2010 / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, dod. s. I-VIII

70. Czy wasza szkoła się rozwija? / Magdalena Pater // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 2, s. 4-5

71. Czym jest ucząca się organizacja? / Danuta Elsner // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 4, s. 14-17

72. Dostosowanie się do zmian poprzez uczenie się / Kalina Grzesiuk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej (Łódź). – 2002, nr 9, s. 35-40

73. Dzielenie się wiedzą w szkole / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły // 2011, nr 3, s. 60-63

74. Edukacja w zakładzie pracy. Kontekst teoretyczny a wyniki badań własnych / Renata Tomaszewska-Lipiec // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2011, nr 2, s. 100-109

75. Edukacja wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy / Iwona Samborska, Adam Samborski. – Bibliogr. // Chowanna. – Tom jubileuszowy (2009), s. 127-140

76. Ewaluacja jako element organizacji uczącej się = Evaluation as part of a learning organization / Ana Kamińska // Studia Pedagogiczne (Kielce). – T. 24 (2014), s. 101-113

77. Ewaluacja systemu szkoleń w uczących się organizacjach / Maria Gagacka // Zarządzanie i Edukacja. – 2003, nr 3, s. 39-51

78. Ewaluacja wewnątrzmilowym krokiem ku uczącej się organizacji / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 10, s. 23-25

79. Jak szkoły uczą się razem? / Pieter Leenheer ; tł. z ang. Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, s. 16-18

80. Jak zmieniać szkołę, czyli działanie zgodne z metodą EPS /Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 98, s. 59-62

81. Kadra w szkole jako organizacji uczącej się / Eugenia Potulicka // Nowa Szkoła. – 2006, nr 8, s. 19-23

82. Kierowanie w organizacji przyszłości / Józef Penc. – Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie. – 2003, nr 1, s. 17-28

83. Koncepcja organizacji uczącej się w kontekście wyższej szkoły = The learning organization concept in the context of higher education institution / Katarzyna Anna Kuźmicz // Ekonomia i Zarządzanie : kwartalnik Wydziału Zarządzania = Economy and Management : quarterly journal of the faculty of management Białystok : Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2009-2016 T. 2 nr 4 (2010), strony 116-125

84. Koncepcja organizacji uczącej się w perspektywie pracy przedszkola / Jolanta Sajdera // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 65 (2012), s. 83-92

85. Kreatywne zarządzanie i kierowanie szkołą / Małgorzata Łączyk // Nowe w Szkole. – 2003, nr 7-8, dod. Kierowanie Szkołą, s. 1-3

86. Kształtowanie i rozwój zawodowy nauczyciela w przestrzeni organizacji uczącej / Wanda Dróżka. – Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja. – 2004, nr 4, s. 32-38

87. Kultura szkoły – pojęcie, wymiary, modele / Urszula Dernowska // Ruch Pedagogiczny. – 2014, nr 4, s. 13-24

88. Lider WDN kreatorem sytuacji uczących w radzie pedagogicznej. Lekcja 8 / Danuta Elsner. – (Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”) // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 7-8, s. 55-60

89. Model uczenia się organizacji / Jerzy Rokita // Organizacja i Kierowanie. – 2000, nr 4, s. 3-12

90. Na czym polega nowy system doskonalenia nauczycieli? / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 1, s. 57-59

91. Nasze szkoły wspomagają się wzajemnie / Kazimiera Podczaszy ; rozm. przepr. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 7, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 74-79

92. Nauczyciel w szkole uczącej się / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. – 2015, nr 3, s. 30-33

93. Nauczyciel w szkole uczącej się / Elżbieta Sałata, Magdalena Rzewuska-Woźniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2010, t. 4, s. 72-78

94. Nowe oblicze organizacji / Józef Penc // Przegląd Organizacji. – 2004, nr 3, s. 8-13

95. O związkach między kulturą organizacji a organizacją uczącą się / Łukasz Sułkowski // Przegląd Organizacji. – 2003, nr 4, s. 9-11

96. Od WDN do szkoły jako uczącej się organizacji. Lekcja 6 / Danuta Elsner. – (Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”) // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 6, s. 29-35

97. Od WDN do szkoły jako uczącej się organizacji. Lekcja 7 / Danuta Elsner. – (Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”) // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 7-8, s. 49-55

98. Organizacja tradycyjna – ucząca się – inteligentna: różnice i podobieństwa / Edyta Tabaszewska // Przegląd Organizacji. – 2004, nr 3, s. 21-23

99. Organizacja ucząca się / Amir Fazlagić // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 5, s. 12-14

100. Organizacja ucząca się – jej istota i założenia / Violetta Wróblewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – R. 56, nr 11 (2005), s. 16-23

101. Organizacyjna kompetencja innowacyjności – determinanty psychospołeczne i ekonomiczne / Małgorzata Chrupała-Pniak, Monika Sulikowska-Formowicz. – Chowanna. T. 2(2010), s. 119-144

102. Organizowanie doskonalenia w szkole / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 10, s. 43-46

103. Polska szkoła jako organizacja ucząca się / Amir Faziagič // E-Mentor. – 2005, nr 3, s. 42-47

104. Ponowoczesne wyzwania „społeczeństwa uczącego się”: podejście krytyczne / Peter Alheit ; tł. z ang. Adrianna Kosowska // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2004, nr 4, s. 7-26

105. Przywództwo a uczenie się / Joanna Madalińska-Michalak // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 11, s. 37-43

106. Role dyrektora szkoły w uczącej się zawodowej społeczności / Eric Verbiest ; tł. z ang. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 1, s. 13-14

107. Rozwój pracowników organizacji uczącej się / Elżbieta Kolasińska // Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. – 2002, nr 923, s. 18-1-91

108. Samorozwój, profesjonalizm i konkurencyjność nauczycieli języka polskiego / Grzegorz Ćwiertniewicz // Edukacja i Dialog. – 2015, nr 7/8, s. 50-56

109. Sieć uczących się szkół. Cz. 1 / Justina Erčulj ; tł. z ang. Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, s. 18-20

110. Sieć uczących się szkół. Cz. 2 / Justina Erčulj ; tł. z ang. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 3, s. 24-26

111. Szkoła jako miejsce tworzenia kapitału ludzkiego i społecznego / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, s. 21-23

112. Szkoła jako organizacja nowatorska czy tylko model teoretyczny? /Alina Karaśkiewicz // Meritum. – 2012, nr 1, s. 11-14

113. Szkoła jako organizacja ucząca się / Andrzej Pery // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 11, s. 16-17

114. Szkoła jako organizacja ucząca się // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 50, dod. „Reforma Edukacji”, s. I

115. Szkoła jako organizacja ucząca się. Zanim zaczniemy myśleć systemowo / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. – 2018/2019, nr 1, s. 7-27

116. Szkoła jako organizacja wiedzy / Izabela Bednarska-Wnuk // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 9, s. 26-27

117. Szkoła jako ucząca się organizacja / Izabela Bednarska-Wnuk // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 3, s. 58-61

118. Szkoła jako ucząca się organizacja / Barbara Fura // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – Vol. 41 (2007), s. 215-227

119. Szkoła jako ucząca się organizacja / Aleksandra Schilf // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 2, s. 61-62

120. Szkoła jako ucząca się organizacja – od teorii do praktyki / Irena Dzierzgowska, Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 10, s. 39-40

121. Szkoła przyszłości – szkołą uczącą się i doskonalącą / Czesław Banach // Nowe w Szkole. – 2003, nr 3, s. 2-3

122. „Szkoła Ucząca się” jako sposób na nowoczesną oświatę : jakich potrzebujemy szkół? / Grzegorz Mazurkiewicz // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 6, s. 43-47

123. Szkoła „ucząca się” – Rozwój Organizacyjny Szkoły szansą rozwoju szkoły od wewnątrz / Mariusz Dobijański // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. – Nr 9. – (2004), s. 73-85

124. Szkoły Uczące Się w sieci / Ewa Rutkowska, Grzegorz Mazurkiewicz // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 3, s. 51

125. Twórczość w organizacji uczącej się – imperatyw ciągłej transgresji / Paweł Szwiec // Przegląd Organizacji. – 2005, nr 3, s. 11-14

126. Uczenie uczenia się – dorośli i dzieci – dwa modele? /Ewa Nowel // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2016/2017, nr 1, s. 25-40

127. Wspólne uczenie się szkoły w świetle teorii inteligencji wielorakich / Anna Rękawek // Meritum. – 2014, nr 3, s. 51-57

128. Zakład pracy jako organizacja ucząca się wyzwaniem dla szkolnictwa wyższego / Renata Tomaszewska-Lipiec // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, nr 3, s. 27-37

129. Zarządzanie a kompetencje w organizacji – refleksje i propozycje / Tadeusz Oleksyn // Zarządzanie i Edukacja. – 2003, nr 4, s. 5-37

130. Zarządzanie przez rozwój / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 12, s. 229-30

131. Zarządzanie szkołą jako organizacją uczącą się : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2012, nr 3, s. 51-59

 

Oprac. Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Opolu

Aktualizacja październik 2020 r.