Zmiana w edukacji

Wszystko przemija, prócz zmiany. Heraklit

Uwarunkowania funkcjonowania współczesnej szkoły sprawiły, że warunkiem koniecznym stało się rozwijanie zdolności do permanentnego adaptowania się poprzez dokonywanie przemian wewnątrz placówki, a jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej stała się umiejętność szybkiego identyfikowania zachodzących w otoczeniu zmian. Bibliografia „Zmiana w edukacji” zawiera 147 opisów bibliograficznych. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Alternatywy myślenia o/dla edukacji : wybór tekstów /red. Zbigniew Kwieciński. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. – 399 s. : il. ; 24 cm.

M 048831 (Brzeg), C 208383 (Opole)

2. Budząca się szkoła / Margret Rasfeld, Stephan Breidenbach ; przeł. Emilia Skowrońska. – Słupsk : „Dobra Literatura”, 2015. – 223 s. ; 21 cm.

M 064738 (Kędzierzyn-Koźle), M 214003, M 216835, M 219719 (Opole)

3. Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć / pod red. Janusza Surzykiewicza, Marka Kuleszy. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. – 462, [2] s. : il. ; 24 cm

4. Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej / Barbara Baraniak, Barbara Galas, Beata Krajewska, Stanisław Janiec, Zbigniew Babicki, Dorota Nawrat ; [red. nauk. Barbara Baraniak, Beata Krajewska, Zbigniew Babicki]. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. – 168 s. : il. ; 24 cm.

M 215154 (Opole)

5. Dzieciństwo – w stronę poznania, zrozumienia i zmiany / Józefa Brągiel, Bożena Matyjas, Katarzyna Segiet. – Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. – 180 s. ; 24 cm.

M 219895 (Opole)

6. Edukacja dla przyszłości w tle wyzwań XXI wieku = Osvita dlâ majbutn’ogo u svitli viklikiv XXI stolittâ /red. nauk. Ryszard Gerlach. – Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2017. – 439, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 217443 (Opole)

7. Edukacja XXI wieku : strategie zarządzania i kierunki rozwoju / redakcja Tatiana Krawczyńska-Zaucha. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, copyright 2020. – 363 strony : faksymilia, ilustracje ; 21 cm.

8. Edukacja małego dziecka: praca zbiorowa. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej /pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Wyd. 2. Kraków : “Impuls”, 2018. – 208 s. : il. ; 24 cm.

C 055556 (Kluczbork), C 066173/XII (Nysa), C 205652/XII, M 205662/XII, M 208806/XII (Opole)

9. Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych /red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. – 227 s. : il. ; 24 cm.

M 214121-M 214123 (Opole)

10. Edukacja społeczeństwa w XXI wieku /pod red. Stanisława Kunikowskiego i Anny Krynieckiej-Piotrak. Warszawa : tCHu , 2009. – 350, [1] s. ; 20 cm.

M 050504 (Brzeg), M 065245 (Nysa)

11. Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? : problematyzowanie problemów / red. nauk. Marii Dudzikowej, Sylwii Jaskulskiej ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011. – 307,[1] s. ; 24 cm

12. Edukacja (w) polityce : polityka (w) edukacji : inspiracje do badań polityki oświatowej / Bogusław Śliwerski. – Kraków : „Impuls”,2015. – 675 s. : il. ; 21 cm.

M 054523 (Brzeg), M 214025-M 214026 (Opole)

13. Edukacja – w stronę kluczowych wartości : materiały Sekcji VII Dziewiątego Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Białymstoku 2016 / (pod redakcją Józefa Górniewicza) ; Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Katedra UNESCO. – Olsztyn ; Białystok : Centrum Badań Społecznych UWM : Katedra UNESCO UWM, 2017. – 309 s. : il. ; 24 cm.

14. Edukacja wyzwolenia szkoły i nauczycieli /Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. – 361 stron : ilustracja ; 21 cm.

M 060604 (Kluczbork), M 070654 (Nysa)

15. Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole /redakcja naukowa Iwona Chrzanowska, Grzegorz Szumski.Dodr. wyd. 2019.Warszawa :Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2020. – 333, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.

M 058403- M 058404 (Kluczbork), M 220735 (Opole)

16. Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce / Waldemar Furmanek, Jolanta Lenart, Aleksander Piecuch. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – 340, [1] strona : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.

17. Edukacyjne problemy współczesności /Mirosław J. Szymański. – Warszawa ; Kraków : „Impuls”, 2014. – 316 s. ; 24 cm.

M 053328 (Kluczbork), M 212933 (Opole)

18. Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI wieku / Ewa Solarczyk-Ambrozik, Andrzej Zduniak (red. nauk.).- Warszawa : Katedra Nauk Humanistycznych WSOWL [Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych] ; Poznań : „Elipsa”, 2003. – 326 s. : il. ; 24 cm.

19. Głos ucznia : instrument dobrych zmian w edukacji /Russell J. Quaglia, Michael J. Corso ; [tł. Anna Sorówka-Łach]. – Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2015. – 327 s. ; 21 cm.

M 214036, M 214255 (Opole)

20. Granice i transgresje współczesnego wychowania : kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje /Klaudia Węc. – Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek , 2013. – 392, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm.

M 215170 (Opole)

21. Grupowe konteksty nauczycielskiej tożsamości / Karolina Tersa. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. – 363 s. ; 20 cm.

M 215091 (Opole)

22. Kierunki zmian w edukacji w dobie globalizacji / Ewa Smak // W: Wczesna edukacja dziecka : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch / redakcja naukowa Ewa Smak, Ewa Jędrzejowska, Iwona Konopnicka. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018. – S. 311-321

23. Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” Jacek Śnieciński, cop. 2015. – 506, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 215099 (Opole)

24. Kreatywne szkoły : oddolna rewolucja, która zmienia edukację / Ken Robinson, Lou Aronica ; przeł. Aleksander Baj. – Kraków : „Element” , 2015. – 316, [1] s. ; 22 cm.

M 054876 (Kluczbork), M 214056 (Opole)

25. Kreatywne szkoły  :oddolna rewolucja, która zmienia edukację /Ken Robinson, Lou Aronica ; przełożył Aleksander Baj. – Gliwice :Element, 2020. – 316, [1] strona  : ilustracje ; 22 cm.

M 222108 – M 222109 (Opole)

26. Kryzys i zmiana : studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Mirosław J. Szymański. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. – 216 s. ; 24 cm.

M 057910 (Kędzierzyn-Koźle)

27. Kryzys i zmiana : studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Mirosław J. Szymański. – Wyd. 2 poszerz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – 243, [4] s. ; 24 cm

26. Kształcenie nauczycieli :wyzwanie i zaangażowanie /pod red. Witolda Bobińskiego, Jolanty Sujeckiej-Zając. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2019. – 191, [1] s. : faks., wykr. ; 21 cm.

M 057187 (Kluczbork), M 220000 (Opole)

27. Kultura w edukacji międzykulturowej – konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska. – Cieszyn [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.] , cop. 2013. – 227, [2] s. : il. ; 23 cm.

M 211552 (Opole)

28. Międzykulturowość w glottodydaktyce : o związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych / Beata Karpińska-Musiał. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego , 2015. – 212 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

M 214747 (Opole)

29.  Mikrokultury edukacyjnego oporu w szkołach III RP / Bogusław Śliwerski . – Bibliogr. //  W : Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2021. – S. 29-42

M 65501 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 070702 (Nysa), M 221529 – M 221530 (Opole)

30. Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań /pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. – Wydanie I. – Kraków : „Impuls” , 2019. – 154 strony : ilustracja, wykres : 24 cm

M 220332 – M 220333 (Opole)

31. Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej /Jolanta Szempruch. – Wyd. 2 uzup. – Kraków : „Impuls”, 2012. – 310 s. : il. ; 24 cm.

M 053126 (Kluczbork), M 211344 (Opole)

32. Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych /red. Wiesława Leżańska , Aleksandra Feliniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 182 s. : il. kolor. ; 24 cm.

C 216577, M 216806-M 216807 (Opole)

33. Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian /praca zbiorowa pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. – Kraków : „Impuls”, 2012. – 486 s. : il. ; 24 cm.

M 054000 (Brzeg), C 207753, M 207762 (Opole)

34. Nowa szkoła : zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy /Anna Szulc. – Wydanie pierwsze. – [Rybna] :Wydawnictwo Natuli, 2019. – 169 stron : ilustracje ; 21 cm.

M 220449 – M 220450, M 220535 (Opole)

35. O samowprowadzających się zmianach – przez obserwacje koleżeńskie do zespołu uczącego się i oceniania kształtującego /Aleksandra Mikulska // W : Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 119-128

M 213768 – M 213769 (Opole)

36. O szkole od nowa : rozmowy o edukacji / Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. – 347 s. ; 21 cm.

M 217585-M 217586 (Opole)

37. Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany społecznej / Beata Ecler-Nocoń, Monika Frania, Małgorzata Kitlińska-Król. – Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2013. – 160, [4] s. : il. ; 24 cm.

M 212396 (Opole)

38. Pedagogie postu : preteksty, konteksty, podteksty / Zbigniew Kwieciński. – Kraków : „Impuls” , 2012. – 442 s. ; 24 cm

39. Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia /red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Dorota Bronk, Anna Malenda. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2011. – 639, [1] s. ; 24 cm.

C 054665 (Brzeg), M 062727 (Kędzierzyn-Koźle), C 053273, M 053274 (Kluczbork), C 207712, M 207726, M 211306 – M 211307 (Opole)

40. Pedeutologia : studium teoretyczno-pragmatyczne /Jolanta Szempruch. – Kraków : „Impuls”, 2013. – 383 s. : il. kolor. ; 21 cm.

M 062783 (Kędzierzyn-Koźle), C 053134 (Kluczbork), M 211235 (Opole)

41. Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w starości /Norbert G. Pikuła. – Kraków : „Impuls”, 2015. – 218 s. : il. ; 24 cm.

M 214079 (Opole)

42. Pojęcie zmiany w teorii i praktyce psychologicznej /red. Joanna Słapińska. – Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008. – 186 s. : il. ; 21 cm.

M 199962, M 214582 (Opole)

43. Polityka edukacyjna w procesie reformowania ustroju współczesnej Polski (1989-2012) / Grażyna Habigier-Pipska. – Nisko : Stalowa Wola : Wydawnictwo Sztafeta, 2019. – 291 s. : il. ; 24 cm

44. Powszechna edukacja muzyczna a wyzwania współczesności : II Lubelskie Forum „Sztuka-Edukacja” /pod red. Andrzeja Białkowskiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Artystyczny. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. – 215 s. : il., nuty ; 24 cm.

M 057675 (Kędzierzyn-Koźle)

45. Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej : (w poszukiwaniu logiki zmian) / Teresa Hejnicka-Bezwińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2015. – 473, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 214298 (Opole)

46. Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna :problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości : praca zbiorowa / red. Tadeusz Lewowicki , Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska ; aut. Andrzej Radziewicz-Winnicki ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Filia w Cieszynie ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. – Kraków : „Impuls” , 2005. – 388,[2] s. ; 24 cm.

M 059923 (Kędzierzyn-Koźle), C 062981 (Nysa), M 192162 (Opole)

47. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu /red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad. – Warszawa : ”Difin”, 2011. – 328 s. ; 24 cm.

M 062061 (Kędzierzyn-Koźle)

48. Przywództwo edukacyjne : współczesne wyzwania /red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna Madalińska-Michalak. – Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2014. – 291, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 212059 – M 212060 (Opole)

49. Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia /pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – 314, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 209920, M 209939 (Opole)

50. Psychologia i praktyka zmiany organizacyjnej /Sylwia Celińska. – Gdańsk :[Sopot] : Harmonia Universalis ;Stowarzyszenie Coachingu Biznesowego, 2015. – 216 s. : il. ; 22 cm.

M 215894 – M 215895 (Opole)

51. Różne oblicza edukacji : instytucje i ich znaczenie edukacyjne w zmieniającym się świecie / redakcja naukowa Jarosław Korczak, Błażej Przybylski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – 246 s. : wykr. ; 23 cm

52. Rzeczywistość edukacji : fakty, decyzje, działania / Bożena Marzec, Eugenia Rostańska ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – Dąbrowa Górnicza :Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. – 153 s. : il. ; 24 cm.

M 217451 (Opole)

53. Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce /pod red. Mariana Niezgody. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. – 430, [2] s. : il. ; 24 cm.

C 206315, M 206407 (Opole)

54. 100 pomysłów, jak dobrze zarządzać klasą /Alain Corneloup ; przekł. Katarzyna Panfil. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. – 247 s. ; 24 cm.

M 054928 (Brzeg), M 055644 (Kluczbork), M 069008 (Nysa), C 217998, M 218003-M 218004 (Opole)

55. Stosunek nauczycieli i rodziców do zmian we wczesnej edukacji w Polsce : na przykładzie reformy wprowadzającej obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego z 7. do 6. roku życia / Barbara Kurowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020. – 330, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

56. Strategie zmian : teorie i rekomendacje praktyczne / Wojciech Daniecki. Warszawa :”Academica”, 2004. – 275 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm.

M 196840 (Opole)

57. Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych / redakcja naukowa Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. – Kraków : „Impuls”, 2021. – 265 stron : ilustracje ; 24 cm.

58. Szkoła : konflikt podmiotów? /pod red. Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. – Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – 266 s. : il. ; 23 cm.

M 215060, M 217985 (Opole)

59. Szkoła ma być dla ucznia :30 bardzo subiektywnych esejów o edukacji /Tomasz Tokarz. – Kraków : Ridero, cop. 2020. – 293 strony ; 21 cm.

M 222229- M 222230 (Opole)

60. Szkoła w dobie Internetu /red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 247, [1] s. : il. ; 21 cm +1 dysk optyczny (CD-ROM ; 12 cm)

C 065515 (Nysa), M 204474-M 204475 (Opole)

61. Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 /red. Bożena Muchacka ; aut. Józef Kuźma. – Kraków : ”Impuls”, 2006. – 209,[1] s. ; 24 cm.

M 060358/I (Kędzierzyn-Koźle), C 063639/I (Nysa), M 193850, M 194049-M194050/ I (Opole)

62. Szkoła. Wspólnota dążeń? /red Aleksandra Minczanowska, Anna Szafrańska-Gajdzica, Mirosław J. Szymański. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek , 2016. – 322 s. ; 23 cm.

M 054505 (Brzeg), M 217987 (Opole)

63. Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji /red. Sergo Kuruliszwili. – Kraków ; Warszawa : „Impuls” ; W Partnerstwie Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2014. – 158 s. : il. ; 24 cm.

M 213318 – M 213319 (Opole)

64. Tożsamość i zmiana : epistemologia i rozwojowe profile w edukacji / Lech Witkowski ; przedm. Zbigniew Kwieciński. – Wyd. 2. zm. i uzup. – Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2010. – 301 s. ; 21 cm.

65. Twórczy nauczyciele, pomysłowi uczniowie : osobowościowe korelaty kreatywności nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej /Dorota Gębuś, Anna Pierzchała ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. – 208 s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 218179 (Opole)

66. Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty /pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 294, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 213768-M 213769 (Opole)

67. W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz – uczeń / pod redakcją naukową Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala. – Kraków : „Impuls”, 2020. – 458 stron : fotografie, ilustracje, portret, wykresy ; 24 cm.

68. W stronę dobrej edukacji przedszkolnej /Krystyna Żuchelkowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – 214, [1] s. ; 21 cm.

M 217453 (Opole)

69. Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty / Maria Szymańska. – Warszawa : „Difin”, 2010. – 176 s. ; 23 cm.

M 061420 (Kędzierzyn-Koźle), C 065960 (Nysa)

70. Wprowadzanie zmiany w organizacji : teoria w praktyce / Bert Spector ; przekł. Bartosz Sałbut. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 253 s. : il. 24 cm.

M 212543 – M 212544 (Opole)

71. Zmiana edukacyjna a potrzeba upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego wśród nauczycieli / Eugenia Karcz-Taranowicz // W : Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka / red. nauk. Joanna Juszczyk-Rygałło. – Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. – S. 61-67

M 218272 (Opole)

72. Zmiana społeczna : edukacja, polityka oświatowa, kultura / pod red. Romy Kwiecińskiej i Joanny M. Łukasik. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. – 436 s., [1] k. portr. kolor. ; 24 cm.

73. Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami / red. nauk. Jan Skalik, Joanna Kacała. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. – 375 s. : il. ; 24 cm.

M 211624 (Opole)

74. Zmiany cywilizacyjne inspiracją do zdobywania nowych kompetencji /Ewa Smak // W : Obszary i przestrzenie edukacji : meandry, konteksty, dylematy : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiego w 70. rocznicę urodzin / red. naukowa Eugenia Karcz-Taranowicz. – Opole ; Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – S. 135-145

M 065068 (Kędzierzyn-Koźle), M 214797 (Opole)

75. Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej /Andrzej Ćwikliński. – Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. – 581 s. : wykr. ; 24 cm.

C 193282 (Opole)

76. Zmienić szkołę – o zmianie edukacyjnej i roli dyrektora :szkolny zespół do spraw jakości kształcenia /Krzysztof Durnaś // W : Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 91-102

M 213768 – M 213769 (Opole)

77. Zrozumieć szkołę : konteksty zmiany / redakcja naukowa Mirosław J. Szymański, Barbara Walasek-Jarosz, Zuzannna Zbróg. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. – 326, [2] s. ; 24 cm.

Artykuły z czasopism :

78. Co nowego w nadzorze pedagogicznym? /Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 10, s. 62-64

79. Coaching menadżerski dla dyrektora : zarządzanie zmianą / Monika Urbańska -Bulas // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 2, s. 66-68

80. Czas na zmiany? /Magdalena Goetz // Sygnał. – 2016, nr 7, s. 48-52

81. Czy dobra zmiana uwolni optymizm w edukacji? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. – 2016, nr 9, s. 30-34

82. 10 sposobów na dobry początek nowego roku /Magdalena Goetz // Sygnał. – 2017, nr 1, s. 50-52

83. Edukacja przyszłości : determinanty zmiany modelu nauczania / Izabela Ziębacz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) / Rocznik Polsko-Ukraiński. – T. 20 (2018), s. 255-266

Dostępne w Internecie:   http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/5925/21_Ziebacz_Rocznik_20.pdf      [dostęp: 2 sierpnia 2023 r.]

84. Egzamin gimnazjalny 2012 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. O jawnych i ukrytych sposobach myślenia osób zaangażowanych we wdrażanie zmian / Sławomira Sadowska // Szkoła Specjalna . – 2013, nr 5, s. 325-343

Globalne i lokalne scenariusze dla edukacji ze zmianą społeczną w tle / Anna Pogorzelska. – Bibliogr. //Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 3, s. 23-32 

85. Jak emocjonalnie radzić sobie ze zmianą / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 2, s. 32-35

86. Jak zmieniać szkołę, czyli działanie zgodne z metodą EPS /Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 98, s. 59-62

87. Jak zmieniali się uczniowie i nauczyciele / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 1, s. 74-77

88. Jakich zmian potrzebuje polska szkoła? / Maria Kocór // Edukacja i Dialog. – 2012, nr 7-8, s. 28-36

89. Już w szkole budujemy naszą zamożność /Józef Sowa // Nowa Szkoła. – 2016, nr 6, s. 5-13

90. Kluczowe elementy zmiany / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2009 , nr 2 , s. 20-21

91. Kompetencje przeprowadzania zmian /Zofia Domaradzka-Grochowalska // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 9, s. 36-40

92. Kopiec z kredy : co proces decyzyjny w sprawie reformy szkolnictwa mówi o polskiej demokracji? / Ewa Nalewajko, Barbara Post // Civitas : studia z filozofii polityki. – Nr 22 (2018), s. 265-293

93. Kto może zostać liderem zmiany / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 1, s. 72-75

94. Lider jako kreator zmiany w edukacji /Janusz Moos // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 35, s. 6-7

95. Nauczyciel – akcelerator czy inhibitor edukacyjnej / Jolanta Nowak // Wychowanie na co Dzień .- 2010 , nr 7-8 , s. 24-28

96. Nauczyciel jako inicjator i wdrażający zmianę /Tomasz Mikołajczak // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 1, s. 80-82

97. Nauczyciel liderem zmian w edukacji / Bogdan Urbanek // Nowa Szkoła. – 2015, nr 9, s. 9-20

98. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i ich gotowość do zmiany / Małgorzata Żytko // Edukacja. – 2015, nr 1, s. 47-59

99. Nauczyciele wobec zmiany w oświacie :między służbą a oporem /Barbara Smolińska-Theiss. – Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2019, nr 3, s. 293-307

Dostępne w Internecie:  http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/uploads/2020/01/PS32019-293-307.pdf   [dostęp: 2 sierpnia 2023 r.]

100. Nieład w ładzie  : (co się zmieniło w polskiej szkole (1981-2021)? :  praca nagrodzona w konkursie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i ZNP) / Halina Bryg //  Głos Nauczycielski. – 2022, nr 27-28, s. 22-23

101. Nowa matura – nowe wyzwania / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 10, s. 14-18

102. Nowa struktura szkolnictwa /Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 1, s. 15-19

103. O konieczności i kierunkach zmian polskiej edukacji : zarys problematyki / Janusz Morbitzer // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 7-8, s. 14-19

104. O nowy kształt wczesnej edukacji – refleksje na temat poszukiwań twórczego nauczyciela / Agnieszka Olczak // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2011, nr 1, s. 121-138

105. O zmianach w edukacji zawodowej / Janusz Moos // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 11, s. 14-16

106. Oblicza reformy szkolnej : technologiczne praktyki równościowego uczenia się / Lucyna Kopciewicz (Wydział Nauk Społecznych. Uniwersytet Gdański) // Czas Kultury : kultura, literatura, filozofia. 0867-2148 R. 35[36], nr 1 (2020), s. 39-47

Dostępne w Internecie:   https://czaskultury.pl/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/03/39-48_LKopciewicz_ObliczaReformySzkolnejTechnologicznePraktykiRownosciowegoUczeniaSie_CzasKultury_1_2020-dtrwu3.pdf   [dostęp: 2 sierpnia 2023 r.]

107. Od segregacji do równych praw : z perspektywy zmian polityki edukacyjnej w aspekcie dostępu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do edukacji / Teresa Serafin (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi) // Studia Edukacyjne, Nr 34 (2015), s. 45-69

Dostępne w Internecie:  https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13694/1/SE_34_2015_Teresa_Serafin.pdf    [dostęp: 2 sierpnia 2023 r.]

108. Osoba z zewnątrz jako lider zmiany /Anna Dzięgiel // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 1, s. 82-85

109. Planowanie zmiany w oświacie /Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 11, s. 14-17

110. Pomysł na szkołę uczącą się? / Zacznijmy od uczących się nauczycieli /Marcin Polak // Meritum. – 2018, nr 3, s. 15-19

111. Potrzeby naszej edukacji : oczekiwania a rzeczywistość / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. – 2014, nr 7, s. 12-23

112. Proces zmian w poradnictwie edukacyjno-zawodowym. Dążenie do spójności, współpracy i dobrej jakości / Bożena Wojtasik // Edukacja Dorosłych. – 2010, nr 1, s. 27-39

Dostępne w Internecie:   http://www.ata.edu.pl/pliki/edukacja-doroslych/ED-1-2010.pdf    [dostęp: 2 sierpnia 2023 r.]

113. Projektowanie rozwoju szkoły /Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 1, s. 34-36

114. Przeceniane i niedoceniane elementy zmiany / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 7, s. 26-28

115. Przywództwo a uczenie się /Joanna Madalińska-Michalak. – (Akademia rozwoju szkoły) // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 11, s. 37-43

116. Reforma oświaty a edukacja przedszkolna /Maria Pecyna // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 5, s. 26-29

117. Reforma – wyzwanie rzucone dyrektorom / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 11, s. 30-35

118. Rodzic w szkolnej zmianie / Maja Lose // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 9, s. 32-35

119. Społeczne skutki reformy /Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 5, s. 10-12

120. Strategie zmiany / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2008 , nr 9 , s. 20-22

121. Szkoła dla pokolenia sieci? : dyskusja o zasadności zmian / Natalia Bednarska, Marta Kochanek, Agnieszka Piejka // Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 1, s. 111-123

122.. Szkoła do naprawy : wartości jako wymiary codziennego uczenia się / Józefa Bałachowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 8, s. 3-16

123. Szkoła musi dogonić rzeczywistość / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 6, s. 20-22

124. Szkoła powinna podążać za zmianami cywilizacyjnymi / Łukasz Andrzej Turski ; rozm. przepr. Karolina Protas // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 88, s. 8-11

125. Świat pozornej edukacji / Jerzy Lackowski // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 9, s. 16-20

126. Teoria pokonywania ograniczeń /Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 119, s. 44-47

127. Tożsamość kandydatów na nauczycieli – szansa na zmianę edukacji i na zmianę społeczną / Alina Szczurek-Boruta // Ruch Pedagogiczny .-2016 , nr 1 , s. 83-91

128. Tradycja i zmiana : system edukacji a społeczeństwo w procesie przemian / Małgorzata Abassy // Nowa Polszczyzna. – 2008, nr 2, s. 4-6

129. Turkusowa szkoła. Współczesne teorie organizacji a ewolucja zmian w polskich szkołach / Tomasz Tokarz // Sygnał. – 2016, nr 9, s. 42-45

130. Uwarunkowania i tendencje zmian edukacyjnych w Polsce / Rafał Piwowarski // Edukacja. – 2009, nr 2, s. 5-20

131. Uwarunkowania i tendencje zmian edukacyjnych w Polsce / Rafał Piwowarski // Edukacja. – 2013, nr 5, s. 72-85

132. „W poszukiwaniu lepszych rozwiązań w edukacji najważniejsza jest kwestia zaufania…” / Małgorzata Żytko ; rozm. przepr. Andrzej Lipiński // Sygnał. – 2016, nr 9, s. 19-21

133. Wicedyrektor w roli kierującego zmianą / Piotr Bachoński // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 1, s. 76-78

134. Wspólna podróż w czasie  : (co się zmieniło w polskiej szkole (1981-2021)? :  esej nagrodzony III nagrodą w konkursie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Związku Nauczycielstwa Polskiego) / Olga Nawara // Głos Nauczycielski2022, nr 21, s. 15

135. Zarządzanie zmianą w szkolnictwie : badanie postawi opinii dotyczących reformy oświaty / mgr Klaudia Jargiło (Uczelnia Jana Wyżykowskiego), dr hab. prof. nadzw. Stanisław A. Witkowski (Uczelnia Jana Wyżykowskiego) // Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych. -Nr 12 (2019), s. 53-76

136. Zmiana A. Jak to działa? /Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 11, s. 16

137. Zmiana edukacyjna w świadomości / nieświadomości nauczycieli /Joanna Rutkowiak // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2005, nr 1, s. 5-12

138. Zmiana jako kategoria pedagogiczna /Janina Parafiniuk-Soińska // Edukacja Humanistyczna. – 2008, nr 1, s. 51-56

139. Zmiana w edukacji jako wartość instrumentalna / Jarosław Gara ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie // Horyzonty Wychowania. – Vol. 17, nr 41 (2018), s. 75-96

140.. Zmiana w edukacji : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2016, nr 5, s. 55-60

141. Zmiany społeczno-kulturowe jako kontekst działań edukacyjnych nauczyciela / Katarzyna Pardej   // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 3, s. 49-61

142. Zmiany w edukacji zawodowej w kontekście europejskich i polskich ram kwalifikacji / Janusz Moos // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 44, s. 1, 4-5

143. Zmiany w nadzorze i wymagania /Andrzej Jasiński // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 9, s. 28-32

144.. Zmiany w nauczaniu matematyki szkolnej /Zenon Krzemianowski // Nowa Szkoła. – 2010, nr 1, s. 4-8

145. Zmiany w organizacji kształcenia ogólnego /Andrzej Jasiński // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 6, s. 26-31

146. Zmiany w ramowych planach nauczania /Andrzej Jasiński // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 5, s. 17-21

147. Znaczenie praktyk pedagogicznych dla zmian w obszarze kluczowych kompetencji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Joanna Sikorska, Anna Schmidt ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu // Studia Edukacyjne. Nr 49 (2018), s. 445-462.

Dostępne w Internecie:  https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/25011/1/SE%2049%202018_J_Sikorska_A_Schmidt.pdf    [dostęp: 2 sierpnia 2023 r.]

Oprac. Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja – 15 kwietnia 2021 r.

Aktualizacja – sierpień 2023 r.