Rada rodziców

„Rodzice w Europie mają prawo być otaczani szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych i najważniejszych wychowawców młodzieży. Oznacza to poszanowanie ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków. W swych wysiłkach wychowawczych powinni być wspierani przez całe społeczeństwo, a w szczególności przez osoby zaangażowane w edukację.” (Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców)
Niniejsza bibliografia prezentuje wybór książek i artykułów z czasopism na temat działalności i uprawnień rady rodziców w polskiej szkole. Ujmuje 96 opisów bibliograficznych. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie według autorów publikacji, wyróżniając wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Wydawnictwa zwarte dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i filiach uzupełniono sygnaturą.

Wydawnictwa zwarte :

1. Budżet uczniowski : nowy sposób aktywizacji uczniów i rad rodziców / Grzegorz Całek, Katarzyna Kwapińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2017. – 94 s. ; 21 cm.

M 217460 – M 217461 (Opole)

2. Faktyczna obecność : jak powołać i prowadzić radę rodziców / Wojciech Starzyński. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2007. – 48 s. ; 24 cm.

3. Kompetencje organów szkoły po 1 września 2017 : nowe zadania rady pedagogicznej, rady rodziców i rady szkoły, współpraca z organami szkoły, uchwały i regulaminy organów / [Małgorzata Celuch].- Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2017. – 56 s. ; 24 cm.

4. Nauczyciele i rodzice – relacje i współpraca /Maria Trzcińska-Król // W : Zagrożone człowieczeństwo. T. 5, … między bezradnością a działaniem / pod red. nauk. Ewy Kantowicz, Iwony Staszkiewicz-Grabarczyk i Magdaleny Zmysłowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2018. – S. 37-48

M 064851 (Kędzierzyn-Koźle), M 055599/V (Kluczbork), M 069113/V (Nysa), M 212068/V (Opole)

5. Ochrona prawna dziecka. T. 3, Dziecko w szkole / Lucyna Bojarska, Krzysztof Brzeziński, Tomasz Rek. Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006. – 140 s. ; 17 cm.

C 186856, M 208715  (Opole), C 051697/III, M 051698/III  (Kluczbork)

6. Organizowanie i dokumentowanie pracy gimnazjum : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna : ABC a Wolters Kluwer business, 2009. – 88 s. ; 21 cm.

C 207830 (Opole)

7. Organizowanie i dokumentowanie pracy w szkole podstawowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.- 153, [2] s. ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)

C 203831, M 209057  (Opole)

8. Po co szkole regulamin : zasady projektowania, wdrażania i realizacji uregulowań wewnątrzszkolnych / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – 42 s. ; 21 cm.

C 186856, M 208715  (Opole)

9. Prawa rodziców w szkole / Wojciech Starzyński (et al.). – Warszawa : Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 2002. – 150 s. : il. ; 24 cm.

C 064382  (Nysa)

10. Przywództwo edukacyjne w szkole/przedszkolu : rozwiązania praktyczne. T.2 / pod red. Małgorzaty Jaśko. – Tarnów ; Kraków : Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2017. – 68 s. : il., fot. ; 27 cm.

11. Rada rodziców po reformie edukacji / Grzegorz Całęk. – Wyd. 2 zm. – Kraków : „Impuls”, 2018. – 102 s. ; 21 cm.

12. Rada Rodziców : sposoby skutecznego działania w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Irena Dzierzgowska, Anna Rękawek. – Wyd. 2 rozsz. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. – 195 s. ; 21 cm+ 1 dysk optyczny (CD-ROM)

C 207820 Opole, Wyd. 1 – C 197479 Opole, M 060765  (Kędzierzyn-Koźle)

13. Rada rodziców : 61 ważnych pytań / Grzegorz Całek. – Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014. – 80 s. ; 21 cm.

M 213571  (Opole)

14. Rada rodziców w pytaniach i odpowiedziach / Grzegorz Całek. – Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014. – 64 s. ; 21 cm

M 063615 (Kędzierzyn-Koźle)

15. Rada rodziców w szkole / Beata Krajewska. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2012. – 114 s. ; 24 cm.

16. Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty / [Patryk Kuzior]. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2017. – 64 s. : il. ; 24 cm.

17. Rada szkoły : między ideą a społeczną praktyką / Elżbieta Gozdowska, Danuta Uryga. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014. – 197 s. : il., wykr. ; 21 cm.

M 213193  (Opole)

18. Rada szkoły, rada oświatowa : przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów / Bogusław Śliwerski. – Kraków : „Impuls”, 2002. – 90, [1] s. ; 25 cm.

C 058262 (Kędzierzyn-Koźle)

19. Rady pedagogiczne w szkole / aut. Małgorzata Łoskot, Aleksandra Kubala-Kulpińska, Magdalena Goetz]. – Poznań : Forum Media Polska, 2017. – 28 s. ; 21 cm.

20. Rodzice niedocenianymi partnerami szkoły / Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Zofia Grudzińska W: // Jak budować dobrą szkołę? :potencjał i bariery ewaluacji w oświacie /pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2015. S. 451-464

M 054714 (Brzeg), M 063915 – M 063916 (Kędzierzyn-Koźle), M 053791 (Kluczbork), M 068118 (Nysa), M 214535 – M 214536 (Opole)

21. Rodzice : partnerzy i sprzymierzeńcy : poradnik dla Rad Rodziców : praca zbiorowa / pod kierunkiem Wojciecha Starzyńskiego ; przygotowana przez Fundację „Rodzice Szkole”. – Warszawa : Fundacja “Rodzice Szkole”, 2011. – 47, [1] strona ; 24 cm + 1 dysk optyczny CD-ROM.

22. Rodzice w szkole : poradnik dla rodziców / Anna Poraj, Grzegorz Całek. – Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2009. – 108 s. : il. ; 21 cm.

M 063651 (Kędzierzyn-Koźle)

23. Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu / Grzegorz Całek, Anna Poraj. – Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2011. – 168 s. ; 21 cm.

24. Rodzice w szkole : zadania i uprawnienia / Antoni J. Jeżowski. – Wydanie I, stan prawny na dzień 31 sierpnia 2019 r. – Sopot ; Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, cop. 2019. – 155 s. : il. : il., wykr. ; 24 cm.

25. Spotkania z rodzicami : inaczej, ciekawiej, skuteczniej / Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop.2004. – 39, [1] s. ; 21 cm.

M 189564   (Opole)

26. Stowarzyszenie rodziców : tworzenie, rozwój, wolontariat kompetencji / Grzegorz Calek. – Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014. – 205 s. ; 20 cm.

M 213573 (Opole), M 067646  (Nysa)

27. Szkoła wspólnych działań czyli O relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. Warszawa :Wolters Kluwer Polska, 2017. – 427 s. : il. ; 21 cm.

M 216066, M 218354 – M 218355 (Opole)

28. Współpraca dyrektora szkoły z radą rodziców / Katarzyna Klimek // W : Zarządzanie oświatą : dyrektor na starcie : praca zbiorowa uczestników gr. X 16 Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą zorganizowanego przez Instytut Kształcenia Eko-Tur / [red. Karolina Isio-Kurpińska]. – Warszawa : Wydawnictwo Eko-Tur, 2017. – S. 73-83

29. Wszystko o Radach Rodziców : niezbędnik dyrektora / Irena Dzierzgowska, Anna Rękawek. . Wyd. 2 rozsz. – Warszawa :Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. – 181 s. ; 21 cm +1 dysk optyczny (CD-ROM)

C 208989 (Opole),  Wyd. 1  C 197481  (Opole)

30. Zarządzanie placówką oświatową / Roman Lorens. – Poznań : „eMPi2″, 2016. – 189, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 215235 – M 215237 (Opole)

Artykuły z czasopism :

31. Bo uczy i wychowuje … / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 27/28, s. 10

32. Budować porozumienie na różnorodności – o radach rodziców / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 9, s. 32-34

33. Czy rada rodziców jest podatnikiem? / Radosław Kowalski // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 10, s. 44-46

34. Deklaracja organizacyjno-programowa Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców // Nowe w Szkole. – 2000/2001 , nr 10 , s. 26

35. Demokracja czy republika? Czas na zmiany w ustroju szkoły / Danuta Uryga // Ruch Pedagogiczny. – 2013, nr 3, s. 37-50

36. Dyrektor szkoły a rada rodziców i samorząd szkolny / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2007 , nr 12 , dod. s. I-VIII

37. Katastrofalna sytuacja procesu uspołecznienia edukacji w szkolnictwie publicznym w świetle ogólnopolskich badań / Bogusław Śliwerski // Ruch Pedagogiczny. – 2014, nr 4, s. 35-50

38. Kompetencje rady rodziców : co się zmienia po reformie oświaty? / Joanna Lesińska // Monitor Dyrektora Szkoły. – 2017, [nr] 77, s. 44-46

39. Kompetencje rady rodziców – uprawnienia i obowiązki / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. – 2010 , nr 13 , s. 31

40. Kompetencje organów szkoły // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 8, s. 42-52

41. Kompetencje organów szkoły // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 8, s. 42-48

42. Kompetencje rady rodziców / Jan Lewandowski // Monitor Dyrektora Szkoły. – 2017, nr 9, s. 44-46

43. Nadzór nad wydatkami Rady Rodziców / Wioletta Kędziora // Doradca Dyrektora Przedszkola. – 2010 , nr 11 , s. 46

44. Nadzór nad wydatkami Rady Rodziców / Wioletta Kędziora // Doradca Dyrektora Przedszkola. – 2010 , nr 11 , s. 46

45. O realizacji zajęć z rodzicami / Małgorzata Jankowska // Przegląd Edukacyjny. – 2008, nr 3, s. 16-17

46. Obowiązek współpracy rady pedagogicznej wynikający z obowiązujących regulacji prawnych / Ewa Norkowska // Monitor Dyrektora Szkoły. – 2018, nr 1 (79), s. 58-62

47. Po co komu rada rodziców? / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 1, s. 24-25

48. Poradnik dla rodziców przedszkolaka // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 4, s. 20-21

49. Postawy wobec uspołecznienia zarządzania szkołami : wnioski z badania jakościowego / Kamila Hernik // Edukacja. – 2018, nr 2, s. 5-25

50. Powołanie Rady Rodziców krok po kroku / Zenon Decyk // Doradca Dyrektora Przedszkola. – 2010 , nr 11 , s. 24

51. Praktyczna nauka demokracji : rada rodziców i samorząd uczniowski / Jolanta Góra // Gazeta Prawna : najnowsze przepisy. 2006, nr 160, dod. Prawo i Życie, s. A12-A13

52. Prawo rodzica w przedszkolu / Wiesława Mądrowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 3, s. 34-36

53. Rada rodziców / Anna Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 12, s. 18-19

54. Rada rodziców – pomiędzy formalną a nieformalną edukacją dziecka = Parent Council – formal and informal education of pupils / Barbara Lulek ; Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Pedagogiczny. Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii // Edukacja, Technika, Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej. – 2016, nr 3,s. 22-31

55. Rada rodziców – prawa ręka dyrektora szkoły / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 37-39

56. Rada rodziców – sprzymierzeniec szkoły / Mirosława Sutkowska // Edukacja i Dialog. 1999, nr 7, s. 18-20

57. Rada rodziców w systemie oświaty / Krzysztof Lewandowski // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 10, s. 44-46

58. Rada rodziców w systemie oświaty : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) /Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2015, nr 12, s. 53-56

59. Rada rodziców w szkole / Jerzy Winczek // Wychowawca. – 2007, nr 9, s. 10-11

60. Rada rodziców w świetle zmian w ustawie o systemie oświaty / Joanna Berdzik // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 22-23, s. 12

61. Rady dla rad szkół / Joanna Skura // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 9, s. 36-37

62. Rady rodziców? Jestem za! / Piotr Janicki // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 5-10

63. Rady rodziców – sposób formowania, obowiązki / Paweł Nowak // Monitor Dyrektora Szkoły. – 2016, nr 9 (67), s. 51-54

64. Rady rodziców w polskiej szkole / Wojciech Starzyński // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 5, s. 20-24

65. Ramy prawne szkolnej samorządności / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 10, s. 70-72

66. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 3.4. w praktyce : rodzice są partnerami szkoły / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły .- 2012 , [nr] 21 , s. 18-21

67. Regulamin rady rodziców / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010 , nr 8 , dod. s. 3-6

68. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 3.4. w praktyce : rodzice są partnerami szkoły / Krzysztof Lewandowski / Doradca Dyrektora Szkoły. – 2012 , [nr] 21 , s. 18-21

69. Rodzice w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 7-10

70. Rodzice w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 7-10

71. Rodzice w szkole swoich dzieci, czyli o uprawnieniach / Grzegorz Wojnowski // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 23 [9], s. 54-57

72. Rodzice w szkole : zaangażowani czy bierni i nieobecni? / Anna Poraj // Magazyn Dyrektora Szkoły. – 2011 , nr 2 , s. 18-21

73. Rodzice – ważna część społeczności szkolnej / Elżbieta Piotrowska-Gromniak // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 3, s. 82-85

74. Rola rady rodziców w funkcjonowaniu szkół : perspektywa prawna / Roman Lorens // Sygnał. – 2020, nr 3, s. 12-14

75. Rola rady rodziców w szkole / Jerzy Winczek // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 9, s. 7-8

76. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców. „Dziennik Ustaw” 2009, nr 132, poz. 1087

77. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców // Dziennik Ustaw. – 2007, nr 219, poz. 626

78. Składki zbierane na rady rodziców bez nadzoru / Piotr Wieczorek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2015, nr 46, dod. „Rachunkowość i Audyt”, s. D1

79. Społeczne organy szkoły po reformie / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 9, s. 40-43

80. Szersze kompetencje rady rodziców / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 8, s. 14-18

81. Szkolne organy wewnętrzne / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 10, s. 73-77

82. Szkoła dla rodziców – rodzice dla szkoły : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2013, nr 1, s. 31

83. Szkoły dialogu / Maria Szpilowska // Remedium. – 2010 , nr 2 , s. 1-3

84. Środki finansowe organów wewnętrznych szkoły / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 4, s. 14-16

85. Trudne partnerstwo / Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. – 2003, nr 51-52, s. 8

86. Uchwała rady rodziców w sprawie zaopiniowania planu finansowego // Szkoła : miesięcznik dyrektora. – 2017, nr 11, s. 36

87. Udział rodziców w życiu szkoły (na przestrzeni ostatnich 20 lat). Cz. 1 / Jerzy Marek // Nowa Szkoła. – 2010, nr 1, s. 9-17

88. Uprawnienia organów szkoły : rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców i samorządu szkolnego // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 8, s. 49-57

89. W radach rodziców rzeczywistość rozmija się z interpretacjami / Radosław Kowalski // Dziennik Gazeta Prawna. – 2015, nr 70, dod. „Księgowość i Podatki”, s. C3

90. Więcej władzy w ręce rad / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 37, s. 11

91. Wpływ Rad Rodziców na życie warszawskich szkół / Romuald Tejszerski // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 41, s. 10-11

92. Współuczestnictwo rodziców w procesie edukacyjnym dziecka / Ewa Szymańska // Kultura i Edukacja. – 2008, nr 1, s. 156-175

93. Z Radą czy bez Rady. „Głos Nauczycielski” 2001, s. 47, wkł. s. I

94. Zarządzenie Nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego-doradczego “Rada Rodziców” przy Ministrze Edukacji Narodowej. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej” 2011, nr 1, poz. 24, s. 40-41

95. Zasady funkcjonowania i zadania rady rodziców w przedszkolu /Krystyna Żuchelkowska. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2014, nr 1, s. 21-26

96. Zmarginalizowana działalność rad rodziców / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 10, s. 78-80

Oprac. Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : lipiec 2020 r.