konspekt

Jak wychować szczęśliwe dziecko?

Szczęście należy do nas samych. Arystoteles

Szczęście to jedno z najtrudniejszych do zdefiniowania terminów. Szczęście jest emocją spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. W ujęciu psychologii pozytywnej szczęście jest utożsamiane z dobrostanem rozumianym jako pozytywne samopoczucie i ogólna satysfakcja ze swojego życia. Zagadnieniem szczęścia przez wieki zajmowali się różni …

Zajęcia profilaktyczne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty zajęć profilaktycznych” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2020 i składa się ze 112 opisów bibliograficznych. Niniejsza bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu,
zawiera wybór książek, zbiorów audiowizualnych i artykułów z czasopism poświęconych profilaktyce: wychowawczej, agresji, zagrożeń i uzależnień. Zestawienie składa …

Zajęcia psychoedukacyjne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty zajęć psychoedukacyjnych” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2020 i składa się z 42 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

Książki:

1. Drama wzmacnia …

Zajęcia specjalistyczne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty zajęć specjalistycznych” dotyczy zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (w tym socjoterapeutycznym). Gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2020 i składa się ze 152 opisów bibliograficznych.
Zestawienie składa się z czterech części: 1. Scenariusze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; 2. Scenariusze zajęć logopedycznych; …

Kształcenie specjalne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty kształcenia specjalnego” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2020 i składa się ze 133 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW …

Etyka. Filozofia

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji etyki i filozofii” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2021 i składa się z 45 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na …

Zajęcia świetlicowe

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty zajęć świetlicowych” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się z 323 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

 

Książki:

1. …

Wychowanie przedszkolne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze zajęć z wychowania przedszkolnego” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2019 i składa się z 704 opisów bibliograficznych (w tym 93 książek). Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.…