Zajęcia profilaktyczne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty zajęć profilaktycznych” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2020 i składa się ze 112 opisów bibliograficznych. Niniejsza bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu,
zawiera wybór książek, zbiorów audiowizualnych i artykułów z czasopism poświęconych profilaktyce: wychowawczej, agresji, zagrożeń i uzależnień. Zestawienie składa się z trzech części: 1. Scenariusze zajęć profilaktycznych; 2. Scenariusze zajęć profilaktycznych w szkole podstawowej; 3. Scenariusze zajęć profilaktycznych w szkole ponadpodstawowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

1. SCENARIUSZE ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH

Książki i zbiory audiowizualne:

1. A można inaczej… : konspekty, scenariusze, inscenizacje – profilaktyka / [red. prowadzący Teresa Król ; rys. Marzena Astramowicz]. – Kraków : Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, cop. 2006. – 133 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-925122-0-2
M 60538 M 60539 (Kędzierzyn-Koźle)

2. Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym : problemy, diagnoza, profilaktyka / Justyna Strykowska. – Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska “Millenium”, 2005. – 211 s. : il.(gł. kolor) ; 24 cm. ISBN 83-923285-0-7
C 194126 M 194175 (Opole)

3. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. – Wyd. 4 uzup. – Kraków : “Impuls”, 2009. – 160 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7587-175-3
M 60346 (Kędzierzyn-Koźle), M 208757 M 209640 (Opole)

4. Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusz zajęć z uczniami / Ewa Kosińska, Barbara Zachara. – Kraków : “Rubikon”, 2003. – 107 s. : il. ; 23 cm. ISBN 83-88725-36-x
C 048606 (Brzeg), M 59406 M 59407 (Kędzierzyn-Koźle)

5. Profilaktyka uzależnień : środki psychoaktywne. CD 1 [Dokument elektroniczny] : Niezbędnik nauczyciela : materiały dydaktyczne / konsult. psycholog. Elżbieta Sołtys, Aleksandra Stuła ; oprac. graf. Jan Jasiński, Magdalena Lewicka [et al.]. – Katowice : FHU “Igom” Piotr Mielcarz, [2010]. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ;12 cm.
NE 000995 (Opole)

6. Profilaktyka uzależnień : środki psychoaktywne. CD 2 [Multimedia interakcyjne] : Niezbędnik ucznia : prezentacja multimedialna / konsult. psycholog. Elżbieta Sołtys, Aleksandra Stuła ; oprac. graf. Jan Jasiński, Magdalena Lewicka [et al.]. – Katowice : FHU “Igom” Piotr Mielcarz, [2010]. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ;12 cm.
NE 000996 (Opole)

7. Profilaktyka uzależnień : środki psychoaktywne. CD 3 [Dokument elektroniczny] : Niezbędnik rodzica : poradnik / konsult. psycholog. Elżbieta Sołtys, Aleksandra Stuła ; oprac. graf. Jan Jasiński, Magdalena Lewicka [et al.]. – Katowice : FHU “Igom” Piotr Mielcarz, [2010]. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
NE 000997 NE 000998 NE 000999 NE 001000 NE 001001 NE 001002 NE 001003 NE 001004 NE 001005 NE 001006 NE 001007 (Opole)

8. Przemoc w szkole : program zapobiegania i zwalczania przemocy dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców / Mona O’Moore, Stephen James Minton. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2016. – 137 s. ; 24 cm + płyta DVD. ISBN 978-83-63766-84-9
M 64483 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 216592 M 216680 (Opole)

9. Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej : praktyczny przewodnik / Jim Larson, Andrzej Kołodziejczyk. – Otwock : Fraszka Edukacyjna, cop. 2019. – 149 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-83-63766-53-5
M 64994 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 219436 M 219566 M 219567 (Opole)

10. Szkoła wolna od dyskryminacji : materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych / [aut. Kamila Raczyńska, Alina Synakiewicz]. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2013. – 160 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Mentora). ISBN 978-83-269-2086-8
M 63089 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 211427 M 211489 (Opole)

11. Unikanie zagrożeń : program, rozkład materiału i scenariusze zajęć z sześciolatkami / Kazimiera Mytkoś. – Rzeszów : Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. – 31,[1] s. ; 21 cm. ISBN 83-88987-16-X
C 008284″B” M 187176 (Opole)

12. W drodze do porozumienia : materiały do nauki mediacji dla nauczycieli i trenerów mediacji / Anna K. Duda. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. – 92, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Masz Prawo do Mediacji w Szkole). ISBN 978-83-65390-90-5 (oprawa miękka)
M 220155 (Opole)

13. “Żyj bezpiecznie i zdrowo” – program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej / Mariola Kwiatkowska-Łozińska. – Kraków : “Impuls”, 2007. – 147 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7309-868-8
C 064789 (Nysa), M 009527″B” (Opole)

Artykuły w czasopismach:

14. Cała prawda o napojach energetycznych / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 108, s. 55-57
*Zawiera pomysł na projekt edukacyjny “Razem przeciw energetykom”

15. Dopalacze – mózgu wypalacze / Jadwiga Kamara, Katarzyna Figurska // Przegląd Edukacyjny. – 2011, nr 2, s. 8-9
*Zawiera scenariusz zajęć: Dopalacze – nowe trendy, nowe zagrożenia

16. Jak chronić swoje dziecko przed ryzykownymi zachowaniami? / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // Remedium. – 2015, nr 5, wkł. “Alkohol. Nie bo tak!”, s. 14-15
*Scenariusz spotkania z rodzicami

17. Jak skutecznie radzić sobie ze stresem?. – (Narzędziownia) // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 60, s. 26-36

18. Lekcje języka przyjaźni / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 3, s. 72-74
*Profilaktyka agresji. Zawiera scenariusze zajęć: 1. Przyjaźnie do świata; 2. O granicach wolności słowa

19. Mediacje rówieśnicze : zmiana w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Cz. 1 / Agata Sierota // Remedium. – 2019, nr 5, s. 26-27
*Dot. także autorskiego programu profilaktycznego Haliny Czerwińskiej “Mediacje Rówieśnicze – droga do pojednania”

20. Miejsce siły i słabości w grupie / Karolina VanLaere // Remedium. – 2014, nr 12, wkł. “Alkohol. Nie bo tak!”, s. 14-15
*Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży

21. Nie lubimy agresji, wolimy przyjaźń / Sandra Radomska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 5, s. 26-29
*Program profilaktyki zachowań agresywnych dzieci w wieku przedszkolnym

22. Nie lubimy agresji, wolimy przyjaźń. Cz. 2 / Sandra Radomska // Życie Szkoły. – 2014, nr 6, s. 28-31

23. Presja – jak ją rozpoznać i jej nie ulec / Kinga Sochacka, Karolina Van Laere // Remedium. – 2015, nr 4, wkł. “Alkohol. Nie bo tak!”, s. 14-15

24. Profilaktyczne granie. Cz. 1 / Sylwia Wojciechowicz // Remedium. – 2016, nr 5, s. 21
*Gra planszowa w zajęciach profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą

25. Profilaktyczne granie. Cz. 2 / Sylwia Wojciechowicz // Remedium. – 2016, nr 6, s. 17
*Gra planszowa w zajęciach profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą

26. Profilaktyka cyberzagrożeń : przegląd i ocena propozycji / Mirosław Kowalski, Sławomir Kania. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2018, nr 4, s. 14-18
*Zawiera zagadnienia: kampanie społeczne, zmiany w regulaminie szkolnym dot. posiadania telefonów komórkowych, trening kompetencji medialnych, warsztaty edukacyjne dla rodziców

27. Profilaktyka uzależnień behawioralnych : wskazówki metodyczne / Karolina Van Laere // Remedium. – 2014, nr 4, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 4-7

28. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych : ankieta dla nauczycieli. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2020, nr 1, s. 33

29. Profilaktyka w szkole – kwestie teoretyczne i praktyczne / Renata Małgorzata Ilnicka. – Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. – 2012, nr 2, s. 23-44
*Zawiera przykładowy program profilaktyczny nt. przeciwdziałania zachowaniom agresywnym wśród młodzieży, który przeznaczony jest dla pedagogów szkolnych, nauczycieli/wychowawców do realizacji z uczniami

30. Profilaktyka w świetlicy środowiskowej / Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2018, nr 5-6, wkł. “Wkładka Metodyczna”, s. I-VII
*Zawiera scenariusz zajęć profilaktycznych w świetlicy środowiskowej: “Ja i mój świat”, co chronić, przed czym się bronić

31. Program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania sektom / Krzysztof Grala // Wychowanie na co Dzień. – 2014, nr 5, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. I-III, VI-VIII

32. Program Wzmacniania Rodziny 10-14 (PWR 10-14) / Grażyna Zimak. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2016, nr 5, wkł. “Wkładka Metodyczna”, s. IV
*Zawiera scenariusze: 1. sesji dla rodziców “Ustalanie zasad domowych”; 2. sesji dla młodzieży “Docenianie rodziców”; 3. sesji rodzinnej “Docenianie członków rodziny”

33. Przeciążenia cyfrowe / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 9, s. 42-47
*Zawiera elementy programu “Profilaktyka Cyberzaburzeń – Cyberbezpieczni”

34. Rodzice i profilaktyka – wybrane aspekty pedagogizacji rodziców / Łukasz Kołomański // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 10-11, dod. “Wkładka Metodyczna” s. III-VI
*Zawiera scenariusz dla rodziców “Moje dziecko i używki – wybrane aspekty pedagogizacji rodziców”

35. Scenariusz wywiadówki z rodzicami “Narkotyki – wspólna sprawa rodziny i szkoły” / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 48, s. 24-28

36. Scenariusz zajęć profilaktycznych / Beata Miłowska // Edukacja Medialna. – 2003, nr 1, s. 46-47
*Temat: Komunikat jednostronny i dwustronny – trening umiejętności interpersonalnych

37. Scenariusze warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat / Karolina Van Laere // Remedium. – 2014, nr 5, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 4-7
*Tematy warsztatów: 1. Moje dziecko w Internecie; 2. Dziecko i Internet – czynniki zagrożenia; 3. Co robić, żeby dziecko nie wpadło do sieci?

38. Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. – 2014, nr 2, s. 14-15
*Temat: Od nieznajomego do kogoś bliskiego

39. Struktura i treść programu zapobiegania wagarom – przykładowe zapisy. – (Narzędziownia) // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 73, s. 39-40

40. Temat: Alkohol w rodzinie / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. – 2013, nr 12, s. 14-15
*Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży

41. Temat: Nie , bo tak – o sztuce asertywnej odmowy i nie tylko… / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. – 2013, nr 11, s. 14-15
*Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży

42. Temat: Używkom mówimy nie! / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 58, s. 46-49

43. Wspólne kroki w Cyberświecie / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // Remedium. – 2020, nr 1, s. 8-11
*Program profilaktyczny “Wspólne kroki w Cyberświecie”

44. Zagrożenia internetowe – jak z nimi walczyć / Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2010, nr 1, s. 30-38
*Zawiera także przykładowy program profilaktyczny dla zagrożeń uzależnieniami od komputerów i Internetu

45. Zapobieganie zachowaniom samobójczym dzieci i młodzieży / Małgorzata Łuba // Świat Problemów. – 2016, nr 4, s. 40-44
*Zawiera konspekt zajęć dla nastolatków na temat zaburzeń psychicznych

2. SCENARIUSZE ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Książki i zbiory audiowizualne:

46. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Joanna[!] Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. – [Wyd. 2]. – Kraków : “Rubikon”, 2009. – 106 s. ; 23 cm. ISBN 83-88725-33-5
M 067449 (Nysa), C 212620 M 212626 (Opole)

47. Bullying : przemoc rówieśnicza w szkole / reżyseria, zdjęcia Marcin Wołkowicz. – [Piaseczno] : Multieducatio.pl. – [2018]. – 1 dysk optyczny (20 min) : dźw., kolor. ; 12 cm. – (Przemoc Niejedno Ma Imię ; 2). ISBN 978-83-64397-30-1
Na dysku: film popularnonaukowy, komentarz eksperta, scenariusz lekcji
NE 001181/II (Opole)

48. Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III M 64528 KK (Kędzierzynszkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. – Lublin : “Klanza”, 2005. – 78 s. : il. ; 24 cm. ISBN 83-88644-27-0
-Koźle), M 214960 EP 214954 (Opole)

49 Hejt : przemoc w Internecie / reżyseria, zdjęcia Marcin Wołkowicz. – [Piaseczno] : Multieducatio.pl. – [2018]. – 1 dysk optyczny (22 min) : dźw., kolor. ; 12 cm. – (Przemoc Niejedno Ma Imię ; 1). ISBN 978-83-64397-29-5
*Na dysku: film popularnonaukowy, komentarz eksperta, scenariusz lekcji
NE 001181/I (Opole)

50. Nie pal przy mnie, proszę : program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / aut. Janusz Szymborski ; Instytut Matki i Dziecka. – Warszawa : Instytut Matki i Dziecka, 2000. – 24,[18] s. : il.,err. ; 24 cm. ISBN 83-87-276-28-6
M 181936 (Opole)

51. Postawy wobec przemocy rówieśniczej / reżyseria, zdjęcia Marcin Wołkowicz. – [Piaseczno] : Multieducatio.pl. – [2018]. – 1 dysk optyczny (18 min) : dźw., kolor. ; 12 cm. – (Przemoc Niejedno Ma Imię ; 3). ISBN 978-83-64397-31-8
*Na dysku: film popularnonaukowy, komentarz eksperta, scenariusz lekcji
NE 001181/III (Opole)

52. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Kraków : “Impuls”, 2003. – 76,[1] s. ; 24 cm. ISBN 83-7308-270-0
M 61142 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 186360 M 192157 (Opole)

53. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. – Rzeszów : “Fosze”, [2004]. – 95 s. ; 24 cm. ISBN 83-88845-14-4
M 60839 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 189730 M 216494 (Opole)

54. Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Krzysztof Zajączkowski. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2005. – 160 s. ; 24 cm. ISBN 83-7308-129-1 ISBN 83-7308-534-3 (wyd.2)
C 062809 (Nysa), M 189949 (Opole)

55. Przemoc wobec dzieci : zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych / oprac. Alicja Pacewicz ; [aut. Agata Godlewska ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych]. – Wyd. 3. – Warszawa : PARPA, 2002. – 38 s. ; 30 cm. ISBN 83-86103-29-9
M 063237 (Nysa)

56. Znajdź właściwie rozwiązanie : program antytytoniowy dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum / aut. Janusz Szymborski ; Instytut Matki i Dziecka. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Instytut Matki i Dziecka, 2000. – 69,[3] s. : wykr. ; 24 cm. ISBN 83-87-276-24-7
M 181939 M 181940 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

57. A B C. Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej / Maria Strońska // Wychowawca. – 2014, nr 1, s. 29-31

58. Anka i jej prześladowca : scenariusz zajęć dla młodzieży z elementami biblioterapii / Magdalena Georg // Biblioterapeuta. – 2018, nr 2, s. 21-28
*Profilaktyka agresji dla młodzieży w wieku 13-16 lat

59. Co zrobić? : scenariusz. – (Teczka wychowawcy) // Sygnał. – 2014, nr 3, s. 37-38
*Scenariusz zajęć dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Profilaktyka agresji

60. Cukierki / Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska // Wychowawca. – 2016, nr 2, s. 28-29
*Scenariusz zajęć z profilaktyki uzależnień dla klas 0-III

61. Gdy jestem zły, nie tupię, nie krzyczę : scenariusz. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2015, nr 1, s. 27-28
*Scenariusz dla szkoły podstawowej

62. Jak blisko nie jest za blisko? : (scenariusz zajęć dla chłopców z klasy V) / Anna Matukin-Pakuszyńska // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 6, s. 5-6

63. Książka – moja Arkadia, kraina szczęścia : propozycja pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w bibliotece szkolnej / Urszula Gieleciak // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 18-19
*Zawiera przykładowy scenariusz zajęć : Mój wolny czas. Jaki wypoczynek jest wartościowy?

64. Mowa nienawiści : scenariusz zajęć dla starszych klas szkoły podstawowej poświęcony mowie nienawiści oraz aktom nienawiści / przestępstwom z nienawiści. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2019, nr 4, s. 24-26

65. Papieros? Nie, dziękuję! : nikotynizm w życiu nastolatka / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. – 2016 nr 3, s. 28-29
*Scenariusz zajęć profilaktycznych dla gimnazjum lub starszych klas szkoły podstawowej

66. Przemoc niejedno ma imię : scenariusz. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2015, nr 1, s. 31-32
*Scenariusz dla szkoły podstawowej

67. “Razem przeciw agresji” : program profilaktyczno-wychowawczy przeciwdziałania agresji z elementami biblioterapii dla uczniów klas IV-VI szkól podstawowych / Joanna Ambroży // Biblioterapeuta. – 2013, nr 2, s. 16-27

68. Scenariusz dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // Remedium. – 2015 nr 11, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 6
*Scenariusz zajęć pogłębiających wiedzę na temat zapobiegania nałogom oraz kształtowania konstruktywnych nawyków konsumpcyjnych u dzieci

69. Scenariusz zajęć promujących aplikację: Znajdziesz mnie? : aplikacja edukacyjna dla młodzieży / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // Remedium. – 2019, nr 7-8, s. 51-53
*Scenariusz przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i I-II szkoły ponadpodstawowej

70. Scenariusze zajęć profilaktycznych na temat hazardu dla uczniów szkoły podstawowej / Karolina Van Laere // Remedium. – 2014, nr 6, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 4-7

71. Serfujemy z Sieciakami : scenariusz zajęć profilaktycznych / Agnieszka Kownatka-Ruszkowska, Edyta Mruk // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 19

72. Siedmiu Wspaniałych – dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych /
Iwona Bukowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 6, s. 41-43

73. Tylko taki wiele znaczy, kto nie bierze dopalaczy : scenariusz spektaklu profilaktycznego / Dorota Olejnik // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 6, s. 29-33

74. Zachowaj trzeźwy umysł – bądź sobą : scenariusz przedstawienia profilaktycznego dla uczniów szkoły podstawowej / Bożena Kamrowska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 2, s. 15-16

75. Zasady (nie)przynoszenia do szkoły cennych przedmiotów : scenariusz. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2014, nr 9, s. 24-25
*Scenariusz dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

3. SCENARIUSZE ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

Książki:

76. Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? / [red. nauk. Agnieszka Pierzchalska, Piotr Klag]. – Wrocław ; Wałbrzych : Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej – DZG “Unipap”, 2009. – 86, [1] s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-916183-2-5
M 052510 (Kluczbork)

77. Obyś cudze dzieci…wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. – Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003. – 276 s. ; 24 cm. ISBN 83-918755-4-7
C 061409 M 061558 (Nysa)

78. “Puzzle” : program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej / Blanka Poćwiardowska. – Kielce : “Jedność”, 2004. – 67 s. ; 21 cm. ISBN 83-7224-830-3
C 191911 M 192158 (Opole)

79. Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków : strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym / Iwona Malorny. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 143-177 : Projekt oddziaływań terapeutycznych „SPA dla duszy i ciała” – soma i psyche w arteterapii uzależnień” – scenariusze zajeć
M 216422 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

80. Agresja : czym jest i jak sobie z nią radzić ? / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 7-8, s. 33-34
*Scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów gimnazjum

81. Agresja i przemoc / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 61-67
*Konspekt zajęć dla uczniów liceum

82. Bezkarni mocarze : scenariusz przedstawienia profilaktycznego dla młodzieży w wieku 14-19 lat / Urszula Karolczyk // Wychowawca. – 2018, nr 1, s. 31

83. Biologiczne uwarunkowania uzależnień / Aleksandra Jęryszek-Geisler // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 10-11, dod. “Wkładka metodyczna”, s. VI-VIII
*Profilaktyka uzależnień. Scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

84. Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych – klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 11-13

85. Ćwiczenie i zabawy interakcyjne – uczenie się lepszego rozumienia siebie i innych ludzi : konspekt zajęć profilaktyczno-wychowawczych / Beata Borecka-Sierpina // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 4, s. 42-44

86. Do góry nogami : scenariusz zajęć dotyczący uzależnień / Agata Sierota // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 10, s. 26-27
*Dla szkoły ponadpodstawowej

87. Dzień wagarowicza / Monika Kosińska // Wychowawca. – 2012, nr 1, s. 24-27

88. Dziękuję, to mi szkodzi : zajęcia z profilaktyki uzależnień / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 1-2, dod.”Wkładka Metodyczna”, s. IV-VI

89. Ile zła czyni alkohol? : konspekt zajęć profilaktycznych dla kl. III gimnazjum / Krystyna Pupek // Wychowawca. – 2018, nr 1, s. 24-25

90. “Młodzież a alkohol” : scenariusz zajęć bibliotecznych / Angelika Suchomska // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 3, dod.”Wkładka Metodyczna”, s. III-IV

91. Mowa nienawiści : scenariusz zajęć dla uczniów szkoły ponadpodstawowej, poświęcony mowie nienawiści oraz aktom nienawiści / przestępstwom z nienawiści. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2019, nr 4, s. 26-29

92. My i świat, który nas otacza : program czytelniczo-wychowawczy z elementami profilaktyki / Gabriela Gmerek-Biniek, Barbara Kozłowska, Magdalena Kroczek // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, s. 13-17
*Program przeznaczony dla dorastających dziewcząt, wykorzystujący twórczość Małgorzaty Musierowicz oraz powieści dla młodzieży innych autorów

93. Nałóg, czyli o pornografii / Teresa Król // Wychowawca. – 2016, nr 6, s. 30-33
*Konspekt lekcji dla klasy III gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych

94. Narkotykom STOP! : program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych / Marzena Borowska // Wychowawca. – 2009, nr 6, s. 26-29

95. Nie biję, nie krzywdzę, przewiduję konsekwencje : scenariusz. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2015, nr 1, s. 28-30
*Scenariusz dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

96. Palenie papierosów – zysk czy strata? : scenariusz zajęć w gimnazjum dotyczących wybranych problemów uzależnienia od nikotyny / Natalia Sas // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10-11,wkł. “Wkładka Metodyczna” s. VII-X

97. Porozmawiajmy o “trudnych tematach” : scenariusz zajęć profilaktycznych / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 9, s. 16-17
*Dla uczniów gimnazjum

98. Problem z głowy. – (Teczka wychowawcy) // Sygnał. – 2014, nr 1, s. 32-34
*Scenariusz dla szkół ponadgimnazjalnych, dotyczący umiejętności radzenia sobie z problemami wieku dojrzewania, w sposób niewymagający sięgania po farmaceutyki

99. Scenariusz spektaklu profilaktycznego “Wystarczy miłość” / Anna Grabowska-Dąbek // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 12, dod. “Wkładka metodyczna”, s. VII-VIII

100. Scenariusz zajęć dla młodzieży / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // Remedium. – 2017, nr 7-8, s. 11-13
*Tematy: 1. Cyberprzestrzeń – dobrodziejstwo czy zagrożenie?; 2. Wszystko pod kontrolą

101. Scenariusz zajęć wychowawczych / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 24 [12], s. 45-46
*Temat: Dopalaczom powiedz stanowczo – nie!

102. Scenariusze zajęć edukacyjnych (dla klas I-III gimnazjum) / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. – 2012, nr 12, wkł. s. [IV-VII]
*Tematy zajęć: 1. Zakupoholizm? Nie, dziękuję!; 2. Zakupy – obietnica szczęścia?; 3. Reklama – dlaczego to wciąż na nas działa?

103. Scenariusze zajęć edukacyjnych : (dla klas I-III gimnazjum) / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. – 2013, nr 12, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 4-7
*Temat zajęć: Umiejętności psychospołeczne

104. Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży / Karolina Van Laere // Remedium. – 2014, nr 3, s. 14-15
*Temat: Gdzie są moje i twoje granice?

105. Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży / Karolina Van Laere // Remedium. – 2014, nr 4, s. 14-15
*Temat zajęć: Jak się widzę, tak widzą mnie inni. O samoocenie

106. Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. – 2014, nr 2, s. 14-15
*Temat: Od nieznajomego do kogoś bliskiego

107. Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. – 2013, nr 10, s. 14-15
*Temat: Zbyt wiele, zbyt wcześnie, zbyt ryzykownie – jak alkohol wpływa na Cienie

108. Sektom “nie” : program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych / Marzena Borowska // Wychowawca. – 2011, nr 7-8, s. 34-39

109. Teatr w edukacji: nowe spojrzenie na profilaktykę uzależnień / Aldona Żejmo-Kudelska // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 33, s. 16-18

110. “Unplugged” – program profilaktyki uzależnień dla gimnazjum / Anna Borkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 10-11, s. 26-28

111. Zdrowy styl życia / Paweł Borowiecki // Wychowawca. – 2015, nr 9, s. 23-28
*Program profilaktyczny dla pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych

112. Żyję zdrowo – nie palę! : scenariusz zajęć z zakresu edukacji antynikotynowej dla uczniów gimnazjum lub klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych / Zofia Frankiewicz-Duda, Alicja Laskowska // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 25-27

Zob. też poz. 47, 49, 51, 53, 56, 58-59, 65, 69, 75

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu

Zob. też: Profilaktyka – materiały repertuarowe