Zajęcia specjalistyczne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty zajęć specjalistycznych” dotyczy zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (w tym socjoterapeutycznym). Gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2020 i składa się ze 152 opisów bibliograficznych.
Zestawienie składa się z czterech części: 1. Scenariusze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; 2. Scenariusze zajęć logopedycznych; 3. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych; 4. Scenariusze innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

1. SCENARIUSZE ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

Książki:

1. ADHD i nieśmiałość : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [autor Irena Sosin ; il. Lidia Nowak-Chomicz]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014. – 104 s. : il., rys. ; 30 cm. – (Terapia Dysleksji). ISBN 978-83-7696-871-1
M 213936 (Opole)

2. Elementy integracji sensorycznej / Marta Szybkowska. – Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017. – 71, [1] s., [9] k. tabl. : il. ; 29 cm. – (Biblioteka Nauczyciela. Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne w Przedszkolu). ISBN 978-83-262-2719-6
M 068934 (Nysa), M 217382 (Opole)

3. Funkcjonowanie społeczne / Lidia Kołodziej, Elżbieta Zgondek. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017. – 70 s., [18] k. tabl. : il. ; 29 cm. – (Biblioteka Nauczyciela. Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne w Przedszkolu). ISBN 978-83-262-2718-9
M 64852 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 055600 (Kluczbork), EP 217563 (Opole)

4. Ja też to potrafię : program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Dorota Kołodziejska. – Gdańsk : “Harmonia”, 2012. – 94 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7134-619-4
C 210781 M 210788 M 210789 (Opole)

5. Koncentracja uwagi / Dorota Skiba. – Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017. – 70, [2] s., [7] k. tabl. : ilustracje ; 29 cm. – (Biblioteka Nauczyciela. Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne w Przedszkolu). ISBN 978-83-262-2720-2
M 054921 (Brzeg), C 218926 M 217612 M 218902 M 218903 (Opole)

6. Matematyka : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / aut. Karolina Sosin-Pospiszył ; il. Lidia Nowak-Chomicz. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014. – 108 s. : il. ; 30 cm. – (Terapia Dyslekcji). ISBN 978-83-7696-875-9
M 009581″B” M 009583″B” (Opole)

7. Myślenie matematyczne : zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu / Marianna Gwardys-Bartmańska ; [ilustracje Julia Burkacka-Mielcarz, Klaudia Leclerq]. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017. – 67 s., [10] k. tabl. : il. ; 29 cm. – (Biblioteka Nauczyciela). ISBN 978-83-262-2723-3
M 217294 (Opole)

8. Percepcja słuchowa / Magdalena Onochin-Mączka, Magdalena Siatrak. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017. – 72 s., [3] k. tabl., [2] s. tabl., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 29 cm + 1 dysk optyczny (CD). — (Biblioteka Nauczyciela. Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne w Przedszkolu). ISBN 978-83-262-2725-7
EP 217564 (Opole)

9. Percepcja wzrokowa / Dorota Skiba. – Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017. – 73, [1] s., [15] k. tabl. : il. ; 29 cm. – (Biblioteka Nauczyciela. Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne w Przedszkolu). ISBN 978-83-262-2726-4
M 217613 (Opole)

10. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego / Helena Skibińska. – Wyd. 4. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2001. – 153,[1] s. : rys. ; 24 cm. ISBN 83-7096-375-7
M 060077 (Nysa), C 182829 M 194949 M 194950 M 194951 M 194952 (Opole)

11. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych : edukacja matematyczna / Alicja Tanajewska. – Gdańsk : “Harmonia”, 2015. – 76, [3] s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7134-804-4
C 009638″B” M 009639″B” (Opole)

12. Rozwój mowy i języka : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [autor Justyna Gosik ; red. prow. Irena Sosin ; il. Lidia Nowak-Chomicz]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014. – 104 s. : il. ; 30 cm. – (Terapia Dysleksji). ISBN 978-83-7696-873-5
M 009582″B” M 009584″B” M 009585″B” (Opole)

13. Terapia pedagogiczna w przedszkolu : z elementami integracji sensorycznej : [scenariusze zabaw i ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych] / red. prowadzący Beata Wycech. – Wyd. 2. – Poznań: Forum Media Polska, 2015. – Segregator (wiele liczb.) : il. (gł. kolor.) ; 32 cm + 1 dysk optyczny (CD). ISBN 978-83-260-2065-0
M 219545 M 219546 EP 219444 (Opole)

14. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. – Wyd. 6.Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. – 149, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Psychologia, Pedagogika). ISBN 83-02-08420-4
M 219343 M 219344 (Opole)

15. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne : wybrane aspekty metodyczne / red. nauk. Iwona Maria Kijowska i Irena Sorokosz. – Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014. – 197 s. : il. kolor. ; 24 cm. ISBN 978-83-62336-32-6
M 215357 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

16. Ćwiczenia rozwijające myślenie i umiejętności matematyczne : dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 : scenariusz do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki / Izabela Franc // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 5-6

17. Ćwiczenie orientacji przestrzennej : scenariusz do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III ze spoecyficznymi trudnościami w nauce matematyki / Izabela Franc // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 5

18. Dziecko z dyspraksją / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 60, s. 50-53
*Zawiera przykładowe wskazówki oraz ćwiczenia do wykorzystania w pracy korekcyjno-kompensacyjnej

19. Jabłoń pani Ortografii : scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci dyslektycznych / Łucja Strużyk // Życie Szkoły. – 2003, nr 2, s. 116-119

20. Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy II szkoły podstawowej / Małgorzata Kurys // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 2-3, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. III-IV
*Temat: Rozmowa z dziećmi nt. “Z czym kojarzy nam się zima?” w oparciu o ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej

21. Mów dziecku, że potrafi… / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 40, s. 16-19
*Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

22. O tym jak aktywnie i twórczo mozna spędzić czas na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych : propozycja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Tatiana Grabowska // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 4-5, wkł. “Wkładka Metodyczna”, s. I-V

23. Plan zajeć korekcyjno-kompensacyjnych : (wzór). – (Narzędziownia) // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 110, s. 43-45
*Program zajeć opracowany na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

24. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów zagrożonych ryzykiem dysleksji z klas I-II / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 30, s. 40-43

25. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej z diagnozą dysortografii typu słuchowego / Agnieszka Ochlust // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 3, s. 25-27

26. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej z diagnozą dysortografii typu wzrokowego / Agnieszka Ochlust // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 3, s. 21-24

27. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się w szkole podstawowej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 40, s. 34-35

28. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w gimnazjum / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 40, s. 36-37

29. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych : (przykład). – (Narzędziownia) // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 110, s. 46-47
*Temat: Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez gry i zabawy. Ćwiczenia wzmacniające, budujące prawidłowe relacje z rówieśnikami

30. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniem gimnazjum z diagnozą dysgrafii / Agnieszka Ochlust // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 3, s. 28-29

31. Wielostronne nauczanie i uczenie się u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. I-V
*Zawiera scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową. Temat: Głoski dźwięczne i bezdźwięczne w języku polskim

32. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z zakresu doskonalenia umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem / Mariola Piętal // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 2, s. 74-84

33. Zygzakiem po zimowym szlaku : ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje poznawcze i percepcyjno-motoryczne : scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / Sabina Polok-Klimek // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 4, s. 44-47

2. SCENARIUSZE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Książki:

34. Głoska, sylaba, słowo : scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Aneta Kiepiela-Koperek ; [il. Jaśmina Miętkiewicz, Jarosław Kosiorek, Sandra Dudek]. – Gdańsk : “Harmonia”, 2014. – 170, [2] s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-83-7134-714-6
M 213274 (Opole)

35. Scenariusze zabaw logopedycznych : w grupach dzieci od 4 do 7 lat / Anna Lubner-Piskorska. – Gdańsk : “Harmonia”, 2016. – Teka (broszura: 46, [1] s., [69] k. tabl. luzem) : il. ; 31 cm. – (Z Serii Unilogo / Anna Lubner-Piskorska). ISBN 978-83-7134-827-3
M 215242 M 215243 M 215244 M 215245 (Opole)

36. Spróbujmy mówić razem : program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego) / Bożena Dittfeld. – Kraków : “Impuls”, 2004. – 125,[1] s. ; 24 cm. ISBN 83-7308-300-6
C 189111 (Opole)

37. Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego : scenariusze zajęć / Romana Sprawka. – Gdańsk : “Harmonia”, 2011. – 94, [1] s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-83-7134-465-7
M 62130 KK (Kędzierzyn-Koźle)

38. Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego : wybrane zagadnienia / Marzenna Zaorska. – Toruń : “Akapit”, 2009. – 103 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-83-89163-58-5
M 204497 (Opole)

39. Zabawy logopedyczne na cztery pory roku : scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Dorota Krupa, Jolanta Pszczółka ; rysunki Agata Fuks. – Wyd. 4. – Kraków : “Impuls”, 2018. – 110, [1] s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-8095-546-2
M 218131 M 218132 (Opole)

40. Zajęcia logopedyczne w przedszkolu : scenariusze zajęć / autorzy: Natalia Buczek [et al.]. – Poznań : Forum Media Polska, cop. 2017. – 112 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-83-260-2628-7
C 219434 M 219555 M 219556 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

41. Bajka terapeutyczna w logopedii / Dorota Bełtkiewicz // Biblioterapeuta. – 2014, nr 1, s. 30-34
*Zawiera przykładowe scenariusze zajęć

42. Bobasek Radzio : scenariusz grupowych zajęć logopedycznych / Dorota Rzepecka // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 4, s. 28-29

43. Diagnoza i terapia logopedyczna pacjenta dyzartycznego z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem wad wrodzonych : studium przypadku / Krystian Manicki. – Bibliogr. // Edukacja. – 2018, nr 4, s. 92-107
*Zawiera konspekt zajęć logopedycznych: W gospodarstwie

44. Elementy Metody Dobrego Startu w profilaktyce i terapii logopedycznej / Izabela Sochacka // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 4, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. I-III, VI-VIII

45. “Jesienne zabawy w lesie” : ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla 5-, 6-latków / Sabina Nizioł, Anna Torowska // Wiadomości Przedszkolaka. – 2005, nr 8, s. 21-22

46. Kaczuszki łakomczuszki / Dorota Rzepecka // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 3, s. 26-28
*Zawiera zabawy logopedyczne i ćwiczenia artykulacyjne

47. “Koral koloru koralowego” czyli sprawność wymowy / Małgorzata Skoczek // Wychowawca. – 2004, nr 3, s. 22
*Scenariusz zajęć w klasie III szkoły podstawowej

48. Kwiecień-Plecień / Joanna Juszczak-Guca // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 4, s. 28-29
*Scenariusz zajęć logopedycznych

49. Lusterka pełne emocji : scenariusz grupowych zajęć logopedycznych / Dorota Rzepecka // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 10, s. 25-27

50. “Miś w lesie” : scenariusz zajęć logopedycznych // Wiadomości Przedszkolaka. – 2006, nr 3, s. 22-23

51. Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu : komunikacja – jedna z najważniejszych potrzeb człowieka / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 5, s. 59-64

52. Sygmatyzm, czyli seplenienie u dzieci w wieku przedszkolnym / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 10, s. 60-63
*Zawiera scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich z sygmatyzmem, realizowany w grupie przedszkolnej

53. Urodziny Myszki Sprytki / Dorota Rzepecka // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 2, s. 28-30
*Scenariusz grupowych zajęć logopedycznych dla przedszkolaków

54. W ogródku dziadka Felka / Elżbieta Sicińska // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 7-8, s. 105-107
*Scenariusz zajęć logopedycznych dla pięcio- i sześciolatków

55. W trosce o mowę dziecka / Urszula Kapela, Dorota Zarzycka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 8, s. 36-38

56. Wiejska zagroda : zajęcia logopedyczne / Magdalena Bocheńska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 7-8, s. 115

57. Wiosna logopedycznie : Przedszkole Publiczne nr 28 im. Czesława Jaczarskiego / Marta Tokarz // Modelowe Nauczanie. – 2015, nr 1, s. 64-66
*Scenariusz zajęć logopedycznych w grupie dzieci 3- i 4-letnich

58. Zabawki w naszej Sali : scenariusz zajęć logopedycznych dla 3-letniego dziecka z ORM / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 6, s. 41

59. Zajęcia logopedyczne / Lucyna Belka-Sendłak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 5, s. 13-15

60. Zanim dzieci zaczną recytować wiersze… : propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających aparat mowy / Dorota Rzepecka // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 12, s. 20-23
*Zawiera scenariusze zajęć usprawniających aparat mowy u przedszkolaków

61. “Zwierzęta się bawią” : scenariusz zabaw i ćwiczeń logopedycznych // Wiadomości Przedszkolaka. – 2011, nr 9, s. 23

3. SCENARIUSZE ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Książki:

62. Filmoterapia jako narzędzie wspomagające socjoterapię dzieci i młodzieży / Anna Tylkowska // W : Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy / redakcja naukowa Agnieszka Lasota i Jan L. Franczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2015. – S. 147-175
*Zawiera scenariusze socjoterapeutycznej filmoterapii: 1. Praca z filmem „Akeelah i jej nauczyciel”; 2. Praca z filmem „Szkoła uczuć”
M 215133 M 215132 M 215131 (Opole)

63. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. – Toruń : “Adam Marszałek”, cop. 2004. – 69,[1] s. ; 21 cm.
*Zawiera scenariusze zajęć socjoterapeutycznych: 1. Przełamywanie onieśmielenia, wzajemne poznanie; 2. Poznawanie się; 3. Budowanie zaufania, koncentracja uwagi; 4. Tworzenie klimatu bezpieczeństwa i zaufania, pomoc w zrozumieniu zasad, reguł, które ułatwiają życie i pracę z innymi

M 190420M 193027 (Opole)

64. Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym : problemy, diagnoza, profilaktyka / Justyna Strykowska. – Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska “Millenium”, 2005. – 211 s. : il.(gł. kolor) ; 24 cm. ISBN 83-923285-0-7
C 194126 M 194175 (Opole)

65. Poszukiwanie własnej tożsamości i samoakceptacji w okresie adolescencji / Ewa Cisło, Agnieszka Lasota. – Bibliogr. // W : Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy / redakcja naukowa Agnieszka Lasota i Jan L. Franczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2015. – S. 190-209
*Zawiera scenariusze warsztatów socjoterapeutycznych dla młodzieży: 1. Plastelinowe “Ja”; 2. Ja – o mnie, inni – o mnie; 3. W waszych oczach…; 4. Zatrzymane w ruchu; 5. Którą wybrać z dróg?…
M 215133 M 215132 M 215131 (Opole)

66. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej ; [recenzent Teresa Zubrzycka-Maciąg]. – Warszawa : “Difin”, 2015. – 230 s. : il. ; 24 cm. – (Engram). ISBN 978-83-7930-657-2
M 055049/I (Brzeg), M 64832 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054890/I (Kluczbork), C 068181 (Nysa), M 214087 M 214088 M 218864 (Opole)

67. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2 / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej ; [recenzent Danuta Wosik-Kawala]. – Warszawa : Difin, 2016. – 169 s. : il. ; 24 cm. – (Engram). ISBN 978-83-8085-043-9
M 055049/II (Brzeg), M 64833 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054806/II (Kluczbork), M 214326 M 214327 M 218865 (Opole)

68. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 3 / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej. – Warszawa : “Difin”, 2017. – 169 s. : il. ; 24 cm. – ( Engram). ISBN 978-83-8085-445-1
M 055049/III (Brzeg), M 64834 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054807/III (Kluczbork), M 218347 M 218348 M 218866 M 218867 M 218868 (Opole)

69. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 4 / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej. – Warszawa : “Difin”, 2019. – 214 s. : il. ; 24 cm. – ( Engram). ISBN 978-83-8085-809-1

M 055049/IV (Brzeg), M 057219/IV (Kluczbork), M 220187 (Opole)

70. Socjoterapia w praktyce psychopedagogicznej / Wiesław Sikorski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. – Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2014. – 196 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-60081-76-1
M 054213 M 054214 (Brzeg), M 63659 KK M 63660 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053397 M 053398 (Kluczbork), M 067604 M 067605 (Nysa), M 213527 M 213528 (Opole)

71. Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 182 s. : il. ; 24 cm. – (Terapia Pedagogiczna : warsztaty i scenariusze zajęć). ISBN 978-83-7969-881-3 ISBN 978-83-7969-882-0 (e-ISBN)
M 64958 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054891 (Kluczbork), M 215221 M 215222 M 215223 M 215224 (Opole)

72. Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki / red. nauk. Katarzyna Waszyńska, Monika Filipiak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. – 288 s. : il. ; 24 cm. – (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 227). ISBN 978-83-232-2949-0
M 215065 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

73. Ćwiczenia i gry integracyjne / Karolina Van Laere // Remedium. – 2015, nr 1, s. 26-27
*Gry i zabawy w profilaktyce i socjoterapii dzieci i młodzieży mających trudności psychologiczne i społeczne

74. Drama pedagogiczna w socjoterapii osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu / Marta Jurczyk. – Bibliogr. // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019/2020, nr 10, s. 37-41
*Zawiera przykład zajęć dramowych z zastosowaniem techniki maszyn

75. Pamiętaj – mam swoje prawa! : scenariusz zajęć socjoterapeutycznych / Edyta Szpala // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 10, s. 46-50

76. Pedagog szkolny w świetlicy, czyli gry i zabawy interakcyjne. Cz. 2, Uczucia / Monika Kulka // Świetlica w Szkole. – 2013, nr 4, s.3-4

77. Pedagog szkolny w świetlicy, czyli gry i zabawy interakcyjne. Cz. 3, Relacje w grupie / Monika Kulka // Świetlica w Szkole. – 2013, nr 5, s. 3-4

78. Pedagog szkolny w świetlicy, czyli “Szkoła w barwach tęczy” / Monika Kulka // Świetlica w Szkole. – 2013, nr 6, s. 13-14
*Program zajęć socjoterapeutycznych

79. Potrafisz inaczej / Katarzyna Kowalska // Życie Szkoły. – 2010, nr 9, s. 45-47
*Program autorski (socjoterapia)

80. Praca z uczniem z ADHD na zajęciach socjoterapeutycznych / Justyna Tkocz // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 34, s. 19-21

81. Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych / Jolanta Mazur // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s. 38-53
*Zawiera zestaw ćwiczeń adaptacyjnych, a także przykłady zajęć socjoterapeutycznych w klasie 1 szkoły podstawowej: 1.Stworzenie okazji do wzajemnego poznania się; 2.Moja rodzina (wykonanie książeczki o rodzinie); 3. Przełamanie oniesmielenia; 4.Wzmacnianie poczucia własnej wartości

82. Program cyklu spotkań socjoterapeutycznych / Gabriela Kalinowska // Remedium. – 2005, nr 3, s. 20-21

83. Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych / Andrzej Balandynowicz // Problemy Alkoholizmu. – 2006, nr 1, wkł. “Wychowanie w Trzeźwości”, s. VI-IX

84. Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym na etapie kształcenia podstawowego / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 28, s. 45-47

85. Propozycja programu socjoterapeutycznego / Krzysztof Nowakowski. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 3, s. 46-52

86. Przykładowe scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla gimnazjalistów i uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzta Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 39, s. 36-39
*Tematy: 1. Poznajmy się; 2. Rzecz o tolerancji; 3. Konflikty bez porażek

87. Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych z uczniem z zahamowaniami psychoruchowymi / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 24 [12], s, 47

88. Scenariusz zajęć z elementami socjoterapii / Grazyna Kamińska // Lider. – 2002, nr 11, s.9-11
*Konspekt do zajęć świetlicowych. Temat: “Pomóc sobie” – dbamy o swój organizm

89. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych / Dorota Kuchta // Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s. 547-549
*Scenariusze dla klasy 1 szkoły podstawowej : 1. Tworzymy grupę ; 2. Uświadomienie istnienia norm ; 3. Poznajemy i nazywamy normy : 3. Przestrzegamy norm.

90. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży : kontekst kultury współczesnej. Cz. 2 / Tomasz Herman // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 4-5, wkł. “Wkładka Metodyczna”, s. I-IV
* Zawiera scenariusz zajęć socjoterapeutycznych: Wzmacniamy poczucie własnej wartości i pozytywną samoocenę

91. Socjoterapia w szkole i w świetlicy terapeutycznej / Joanna Żabińska-Koster // Świetlica w Szkole. – 2011, nr 2, s. 13-14
*Zawiera przykłady zabaw stosowanych na zajęciach socjoterapeutycznych

4. SCENARIUSZE INNYCH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM

Książki:

92. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska. – Kraków : “Impuls”, 2015. – 253 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7850-806-9
M 054597 C 054598 (Brzeg), M 64731 KK M 63981 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 068363 C 068158 (Nysa), M 213983 M 213984 M 213985 M 215719 M 215720 M 215722 M 215723 M 215721 (Opole)

93. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. – Wyd. 5. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – 93, [1] s. il.; 24 cm. ISBN 978-83-7583-478-5
M 61634 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 195274 M 195275 M 195276 (Opole)

94. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk. – Kraków : “Impuls”, 2010. — 116, [4] s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7587-268-2
M 052456 (Kluczbork)

95. Elementy terapii ręki w przedszkolu / Małgorzata Brodacka. – Bibliogr. // W : Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – S. 149-160
*Zawiera scenariusz zajęć przedszkolnych z wykorzystaniem terapii ręki. Temat: Poznajemy dzikie zwierzęta – zabawa w wycieczkę do zaczarowanego ZOO
M 64380 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054362 (Kluczbork), M 068430 M 068429 (Nysa), M 215935 M 215936 M 215937 (Opole)

96. Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. – Wyd. 2. – Warszawa : “Difin”, 2010. – 136 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-83-7641-300-6
M 053323 (Kluczbork), C 066024 (Nysa), M 208846 M 209655 (Opole)

97. Jak pomóc dziecku z dysortografią : poradnik metodyczny / pod red. Wandy Turewicz ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Zielona Góra : ODN, 2002. – 172 s. : il. ; 24 cm. ISBN 83-86335-82-3
M 060540 M 060541 (Nysa), C 184362 (Opole)

98. Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach szkolnych i relacjach rówieśniczych : poradnik dla nauczycieli / Anna Kuziel-Kalina. – Kraków : Wydawnictwo WiR, [2017]. – 104 s. : il. ; 24 cm. – (Trudne Sytuacje Społeczne). ISBN 978-83-65423-12-2
M 217675 EP 217645 (Opole)

99. Kreowanie rozwoju dziecka : kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce / Izabela Mańkowska. – Gdynia : “Operon”, 2005. – 208 s. : il. kolor. ; 24 cm. ISBN 83-7461-135-9
C 062793 M 062794 M 062795 M 062796 M 062797 (Nysa)

100. Mój złośnik czyli Jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością / Agnieszka Gąstoł, Aneta Jegier. – Wyd. 2. – Warszawa : “Difin”, 2018. – 175, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Engram). ISBN 978-83-8085-668-4
M 64986 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 218615 EP 218611 (Opole)

101. Ogrodoterapia : scenariusze zajęć i zabaw dla przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem / Maria Kuleczka-Raszewska. – Warszawa : Difin, 2019. – 159 s. : il. ; 22 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Engram). ISBN 978-83-8085-842-8
M 65114 KK (Kędzierzyn-Koźle)

102. Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Anna Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2015. – 339 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-83-64185-75-5
M 054988 (Brzeg), M 64003 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 213387 M 218333 (Opole)

103. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2006. – 150,[1] s. : fot.,rys. ; 23 cm. ISBN 978-83-7308-689-0
C 049524 M 049636 (Brzeg),C 192629 M 192787 M 193565 (Opole)

104.Projekt zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów klas IV z trudnościami w matematyce / Marzena Szymańska // W : Profilaktyczno-terapeutyczne aspekty pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się : perspektywa adeptów terapii pedagogicznej / red. nauk. Iwona Maria Kijowska i Irena Sorokosz. – Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 2015. – S. 89-107
M 217514 M 219928 (Opole)

105. Rozmawiam z dziećmi o sytuacjach w domu i relacjach w rodzinie / Anna Kuziel-Kalina. – Kraków : Wydawnictwo WiR, 2017. – [12] s. : il. ; 21 cm + 48 kart. – (Trudne Sytuacje Społeczne ; cz. 2). ISBN 978-83-65423-11-5
GF 000849 GF 000850 EP 000827 GF (Opole)

106. Rozmawiam z dziećmi o sytuacjach w przestrzeni publicznej / Anna Kuziel-Kalina. – Kraków : Wydawnictwo WiR, 2017. – [16] s. : il. ; 21 cm + 48 kart. – (Trudne Sytuacje Społeczne ; cz. 3 ). ISBN 978-83-65423-13-9
GF 000846 GF 000847 EP 000828 GF (Opole)

107. Rozmawiam z dziećmi o sytuacjach szkolnych i relacjach rówieśniczych / Anna Kuziel-Kalina. – Kraków : Wydawnictwo WIR, [2017]. – [12] s. : il. ; 22 cm + 48 kart. – (Trudne Sytuacje Społeczne ; 1). ISBN 978-83-65423-06-1
GF 000848 EP 000851 GF (Opole)

108. Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka : interwencje przez zabawę / Linda A. Reddy ; przekł. Aleksandra Jaworska-Surma. – Wyd. 1, 1 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. – 254 s. : il. ; 29 cm. ISBN 978-83-01-17958-8
M 055133 (Brzeg), M 64829 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 055711 (Kluczbork), M 212957 M 212958 (Opole)

109. Rozwojowe wzgórze : program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. – Gdańsk : “Harmonia”, 2016. – 62, [1] s., [20] s. tabl. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7134-832-7
M 068529 (Nysa), M 215904 M 215905 M 215906 EP 215907 (Opole)

110. Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. – Kraków : “Rubikon”, 2002. – 149 s. ; 23 cm. ISBN 83-88725-22-X
C 048604 (Brzeg), M 59125 (Kędzierzyn-Koźle), C 187158 (Opole)

111. Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. – Kraków : “Rubikon”, 2004. – 132 s. : rys. ; 23 cm. ISBN 83-88725-28-9
M 59281 M 59408 (Kędzierzyn-Koźle)

112. Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku : scenariusze zajęć / Elżbieta Konopacka. – Wydanie 1. – Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2019. – 33, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 21 x 29 cm + materiały : [2] strony, [35] kart tablic. – (Biblioteka SI). ISBN 978-83-8080-254-4
M 220183 (Opole)

113. Skarbiec nauczyciela-terapeuty : (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji – propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Wyd. 9. – Kraków : “Impuls”, 2019. – 254, [1] s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). ISBN 978-83-8095-632-2
M 055055 (Brzeg), M 056996 (Kluczbork), M 069304 (Nysa), M 220184 (Opole)

114. Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii : scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą / Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 172 s. : il. ; 24 cm. – (Terapia Pedagogiczna : warsztaty i scenariusze zajęć). ISBN 978-83-8142-407-3 ISBN 978-83-8142-408-0 (e-ISBN)
M 057223 (Kluczbork), C 220108 (Opole)

115. Terapia pedagogiczna : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. – Wyd. 4. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – 178, [1] s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). ISBN 978-83-7587-361-0
M 055076/II M (Brzeg), M 065993/II (Nysa)

116. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2005. – 178,[1] s. : rys. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). ISBN 83-7308-571-8
M 59966/II KK (Kędzierzyn-Koźle), C 051764/II (Kluczbork), C 063040/II M 063042/II (Nysa), C 189898/II M 192218 M 208453/II M 208924/II (Opole)

117. Zabawy relaksacyjne i wyciszające na zajęciach terapeutycznych / [zespół aut.: Daria Olga Sędłak et al. ; red. prowadzący Beata Wycech]. – Wyd. 2 (popr.). – Poznań : Forum Media Polska, cop. 2015. – 64 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-83-260-1879-4
M 057008 (Kluczbork), C 219433 M 219553 M 219554 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

118. Bajka terapeutyczna w pracy z przedszkolakami / Lidia Ippoldt // Biblioterapeuta. – 2011, nr 4, s. 4-6
*Tematy zajęć terapeutycznych: 1. Uzależnienie od telewizji; 2. Uzależnienie od komputera

119 “Bracia miejsca” : scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb, Karolina Radecka // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 6, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. IV-VI

120. Co wpłacę na Bankowe Konto Emocji? : scenariusz o tym, co warto gromadzić / Marta Chrabąszcz // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. “Biblioterapia w Szkole”, s. 6

121. Co zrobić z prezentem? : scenariusz : Trening Umiejętności Społecznych / Anna Parakiewicz // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 2, s. 34-35
*Scenariusz przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym z zespołem Aspergera

122. Człowiek idealny / Urszula Zybura-Zadworna // Biblioterapeuta. – 2017, nr 2, s. 4-6
*Scenariusz zajęć terapeutycznych

123. Dentysty się nie boję, bo wiem, jak dbać o ząbki swoje : scenariusz zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci starszych / Edyta Szpala // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 2, s. 16-18

124. Europejski tydzień świadomości dysleksji w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska. – Tab. // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 12, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. I-V
*Zawiera konspekt do zajęć terapii językowej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się poprawnego czytania i pisania

125. Hortiterapia jako metoda wspomagająca pracę pedagoga specjalnego / Bozena Sopińska // Aura. – 2019, nr 4, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 292, s. 1-4
*Zawiera konspekty zajęć hortiterapeutycznych: 1. Domowy ogródek; 2. Zajęcia florystyczne – tworzenie kompozycji bożonarodzeniowych

126. Integracja sensoryczna jako forma pracy terapeutycznej / Joanna Cedro // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 6, s. 46-49

127. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? : scenariusz zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku 6 lat / Barbara Lis // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 3, s. 87-91

128. Konspekt zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i mówieniu / Katarzyna Dąbrowska, Patrycja Dąbrowska, Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 7-8, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. III-VIII
*Temat: Kim chciałbym zostać gdy dorosnę? – zawody ludzi. Pisownia nazw zawodów z końcówką “arz”

129. Konspekt zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb, Alicja Jurzyk, Joanna Mikołajczyk // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 12, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. II-V

130. Konspekt zajęć terapii pedagogicznej / Gabriela Ślubowska i in. // Głos Nauczycielski. – 2002, nr 10, wkł. s. III-IV
*Zajęcia dla klas I i III o tematyce wiosennej

131. Malowanie rękami – naturalna i twórcza wypowiedź dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Beata Bielska. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 12, dod. “Wkładka Metodyczna” s. I-II
*Scenariusz zajęć terapeutycznych w przedszkolu

132. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Małgorzata Gierula-Styś // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 10, s. 50-51

133. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 12, s. 17-19

134. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 3, s. 15-17

135. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : ćwiczenia kształtujące świadomość osoby / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 2, s. 16-17

136. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne: propozycje zabaw z rekwizytami / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 5, s. 26-28

137. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : struktura zajęć / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 11, s. 15-17

138. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne: uwagi do planowania i realizacji zajęć / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 1, s. 16-18

139. Nikt nie jest lepszy od nikogo : program terapeutyczny / Elżbieta Owsińska // Biblioterapeuta. – 2006, nr 4, s. 5-14

140. Pomóż mi pokonać nocne potwory… : konspekt warsztatu terapeutycznego / Iwona Konopnicka // Modelowe Nauczanie. – 2013, nr 1, s. 69-70

141. Program dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym / Daria Truś // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 10-11, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. VII-VIII

142. Program zajęć socjalizacyjnych “Jestem jak drzewo z mocnymi korzeniami” / Paulina Knapik // Biblioterapeuta. – 2014, nr 2, s. 31-56
*Zawiera 10 scenariuszy zajęć przeznaczonych dla dzieci w wieku 5-6 lat

143. Program zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Renata Majewska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 10, s. 7-8

144. Propozycja plastycznych zajęć terapeutycznych w klasie II / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 1, s. 71-73

145. Realizacja elementów profilaktycznego programu autorskiego “Andrus” w klasie I / Danuta Siewierska // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s. 54-66
*Zawiera przykłady zajęć: 1. Sposoby porozumiewania sie z innymi – aktywne słuchanie; 2. Poczucie własnej wartości; 3. Budowanie empatii

146. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Parakiewicz // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2018, nr 1, s. 30-31
*Zawiera scenariusze: 1. Rozwijanie sprawności zmysłów bazowych u dziecka z zaburzeniami modulacji w postaci nadreaktywności zmysłów bazowych; 2. Aktywności sensoryczne dzieci w wieku przedszkolnym

147. Sylwoterapia w pracy pedagoga specjalnego / Bożena Sopińska // Aura. – 2019, nr 5, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół”, nr 294, s. 1-4
*Zawiera konspekt zajęć z zakresu sylwoterapii. Temat: Święto drzewa (drzewoterapia)

148. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1-2, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. I-IV

149. Terapia zabawą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej / Anna Liwak, Bożena Rusinek // Klanza w Czasie Wolnym. – 2004, nr 2, s. 3-7
*Zawiera przykładowy scenariusz zajęć: Rozpoznajemy i nazywamy uczucia

150. Zajęcia integrująco-wyciszające : (scenariusz) / Maria Witkoś // Nowa Szkoła. – 2007, nr 5, s. 38-41

151. Zestaw ćwiczeń dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat z objawami OCD oraz z innymi zaburzeniami lękowymi / Alicja Pałac-Nożewska // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 5, s. 27-31

152. “Zimowa kraina” : scenariusz zajęć terapeutycznych w grupie 3, 4-latków / Jadwiga Kózka // Wiadomości Przedszkolaka. – 2005, nr 2, s. 2-3

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu