Zajęcia psychoedukacyjne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty zajęć psychoedukacyjnych” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2020 i składa się z 42 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

Książki:

1. Drama wzmacnia : metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej / [redakcja merytoryczna Małgorzata Winiarek-Kołucka]. – Wyd. 2. zm. – Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, 2016. – 151 s. : il. kolor. ; 23 cm. ISBN 978-83-931433-3-7
M 054703 (Brzeg), M 63951 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053771 (Kluczbork), M 068133 (Nysa), M 214709 (Opole)

2. Edukacja do zdrowia psychicznego / Izabela Tabak // W : Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / redakcja naukowa Barbara Woynarowska. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – S. 311-333
M 054605 (Brzeg), M 64403 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 054871 (Kluczbork), C 068435 (Nysa), M 216104 M 216103 (Opole)

3. Narracje w przedszkolu : jak rozmawiać z dzieckiem na trudne i ważne tematy z wykorzystaniem bajek / Anna Niesłuchowska, Ewa Piechowska. – Płock : Iwanowski, 2015. – 67 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-942251-3-1
M 054815 (Brzeg), M 214432 M 214433 (Opole)

4. Narracje w przedszkolu : świat wartości w oczach dziecka : opowiadania i scenariusze zajęć / Anna Niesłuchowska, Agnieszka Kubera. – Płock : Iwanowski, 2015. – 63 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-942251-2-4
M 054816 (Brzeg), M 214434 M 214435 (Opole)

5. Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10-letnich doskonalący sprawność językową / Alicja Iwanowska, Cecylia Januszak, Mariola Kwiatkowska-Łozińska. – Kraków : “Impuls”, 2005. – 82,[1] s. ; 24 cm. ISBN 83-7308-439-8
C 192628 M 192439 M 192788 (Opole)

6. Psychoedukacja : asertywność, stres, emocje, samoocena, komunikacja interpersonalna / [aut. Katarzyna Hipsz]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014. – 132 s. : il. ; 30 cm. – (Raabe Zajrzyj i Znajdź). ISBN 978-83-7696-950-3
C 212661 M 212715 M 213932 (Opole)

7. Rozwijanie wiedzy o sobie i innych u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w toku intencjonalnych oddziaływań psychoedukacyjnych / Anna Ozga. – Bibliogr. // W : Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy / redakcja naukowa Agnieszka Lasota i Jan L. Franczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2015. – S. 210-223
*Zawiera scenariusze: 1. Budowanie wiedzy o sobie; 2. Budowanie wiedzy o innych
M 215131 M 215132 M 215133 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

8. Autorski program ograniczania ryzyka poniżania wychowawców przez wychowanków / Grzegorz Zalewski. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2015), s. 269-285

9. Cykl: Biblioterapia-dobrostan-zdrowie / Joanna Baran // Bibliotekarz Opolski. – 2020, nr 1
*Dostępne w Internecie: http://bibliotekarzopolski.pl. Zawiera projekt psychoedukacyjny “Uważność” realizowany przez PBW w Opolu Filię w Kluczborku dla uczniów w wieku 7-12 lat

10. Czy już mogę? : scenariusz zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów III klas gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Agnieszka Ochlust // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 5, s. 21-23

11. Diagnozowanie sytuacji szkolnej / Justyna Strykowska. – Bibliogr. // Neodidagmata. – [T.] 29/30 (2007/2008), s. 183-196
*Zawiera propozycję programu psychoedukacyjnego

12. Ja, ty, my – kiedy język łączy i kiedy dzieli / Karolina Van Laere // Remedium. – 2014, nr 9, dod. “W kręgu uzależnień behawioralnych”, s. 4-5
*Scenariusz zajęć psychoedukacyjnych (dla uczniów szkół podstawowych)

13. Kiedy jedzenie zaczyna zaspokajać głód emocjonalny… / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. – 2012, nr 11, wkł. s. [IV-VII]
*Zawiera scenariusze zajęć psychoedukacyjnych: 1. Komponujemy symfonię uczuć i emocji; 2. Kiedy jedzenie staje się przekleństwem?

14. Moja samoocena to siła żywiołu : warsztaty z zakresu psychoedukacji / Izabela Czaja-Antoszek // Sygnał. – 2018, nr 4, s. 26-28

15. Poczuć własną wartość / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 145-146

16. Pozytywne relacje w klasie : warsztaty z zakresu psychoedukacji. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2019, nr 5, s. 33-35
*Dla uczniów szkół podstawowych

17. Program psychoedukacyjny dla młodzieży pt. “PRZEMOC to NIEmoc” / Alicja Dopierała [et.al.] // Drama. – 2001, nr 40, s. 10-22
*Dla uczniów gimnazjum i pierwszych klas liceum. Tematy: 1. Czym jest przemoc i gdzie się z nią spotykamy? 2. Czym jest dla mnie przemoc? 3. Jakie emocje towarzyszą agresorowi oraz ofierze przemocy? 4. Jak nie stać się ofiarą przemocy?

18. Program psychoedukacyjny z elementami biblioterapii pt. “Podróż ku wartościom” / Agnieszka Haber . – Bibliogr. // Biblioterapeuta. – 2018, nr 4, s. 18-48
*Zawiera scenariusze: Szacunek: 1. Dobro i szacunek popłaca; 2. Szacunek do społeczności, w której się żyje; Uczciwość: Pierzemy kłamstwa; Pokojowość: 1. Łagodność, pokojowość; 2. Zgoda, kompromis, strategia wygrana-wygrana; Mądrość: Mądrość jako dobro – działanie z namysłem; Odpowiedzialność: Ponoszenie konsekwencji własnych wyborów i zachowań

19. Samoakceptacja i poczucie wartości : scenariusz zajęć / Karolina Van Laere // Remedium. – 2017, nr 11, s. 8-10

20. Scenariusz zajęć psychoedukacyjnych (dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych) / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. – 2013, nr 10, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 4-7
*Tematy: Czym są ryzykowne zachowania prowadzące do uzależnienia behawioralnego? Nie zawsze to, czego chcę, jest dla mnie dobre. Ryzykowne decyzje?

21. Scenariusz zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I-III gimnazjum) / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. – 2013, nr 9, dod. “W kręgu uzależnień behawioralnych”, s. 4-7
*Tematy: We własnych oczach; Samoocena i co z tego? ; Moje mocne strony

22. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych // Remedium. – 2012, nr 9, wkł. s. [VI-VII]
*Tematy: 1. Między seksem a cyberseksem; 2. Internet – nowoczesny sposób na miłość?!

23. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : (dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych) / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. – 2013, nr 11, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 4-7
* Tematy zajęć: 1. Mam problem. Co mogę zrobić?; 2. Uzależnienie behawioralne – plan pomocy

24. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych – dla klas I-III gimnazjum / Kinga Kaczmarek, Karoliona Van Laere // Remedium. – 2013, nr 6, wkł. ” W kręgu uzależnień behawioralnych”, s. 4-7
* Temat: Emocje na językach! ; Język szakala a język żyrafy! ; Zrozumieć siebie i innych – o sztuce aktywnego słuchania!

25. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych dla klas I-III gimnazjum / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. – 2013, nr 7-8, wkł. “W kręgu uzależnień behawioralnych”, s. 4-7
* Tematy: Emocjonalny zawrót głowy; Do czego służy złość ; Nie taki diabeł straszny – ze stresem też można sobie poradzić

26. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I-III szkół podstawowych) / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // Remedium. – 2015 nr 11, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 3-5
*Zawiera tematy: 1. Umiar – dobra rzecz! ; 2. Dbam o siebie i swoje otoczenie

27. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I- III szkół podstawowych) / Kinga Sochacka, Karolina Van Laere // Remedium. – 2015, nr 4, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 3-4
*Zawiera tematy: 1. Nasze emocje! ; 2. Gdy czujemy złość i smutek…

28. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I-III szkół podstawowych ) / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // Remedium. – 2015, nr 5, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 3-6
*Zawiera tematy: 1. Jak pies z kotem! ; 2. Słuchaj uważnie! ; 3. Budujemy mosty, burzymy mury!

29. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I-III szkół podstawowych) / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // Remedium. – 2015, nr 9, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 3-4
*Zawiera tematy: 1. Z Internetem za pan brat! ; 2. Dobre wychowanie w sieci

30. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I-III szkół podstawowych) / Karolina Van Laere, Kinga Suchocka // Remedium. – 2015, nr 7/8,wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 3-6
* Zawiera scenariusze zajęć: 1. Zaplanuj swój czas z głową ; 2. Czas wolny i ja

31. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I-III szkół podstawowych) / Karolina Van Laere, ; Kinga Sochocka // Remedium. – 2015, nr 10, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 3-5
* Zaweira tematy: 1. Talerz Stasia! ; 2. Dbam o swoje zdrowie

32. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla uczniów szkół podstawowych) / Karolina Van Laere // Remedium. – 2014, nr 12, s. wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 4-7
* Zawiera tematy: 1. Na początek: polubić siebie; 2. Mocne i słabe strony; 3. Ja dzisiaj i jutro

33. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla uczniów szkół podstawowych) / Karolina Van Laere // Remedium. – 2014, nr 7-8, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 4-7
* Temat: Internet pod kontrolą,; Bezpieczny internet – to dla nas pestka!

34. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : (dla uczniów szkół podstawowych) / Karolina Van Laere // Remedium. – 2014, nr 10, wkł. “Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 4-7
* Tematy: 1. Moje i Twoje granice; 2. Być jak mistrz asertywności

35. Selfie – jak mnie widzą, tak mnie piszą / Izabela Czaja-Antoszek // Sygnał. – 2019, nr 12 [właśc. nr 1], s. 29-31
*Warsztaty z zakresu psychoedukacji

36. Terapia dziecka z zespołem Aspergera z udziałem rodziców i nauczycieli : opis przypadku / Krystyna Pomorska // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 4, s. 36-42

37. Widzę, słyszę, działam : program zajęć psychoedukacyjnych / Irena Sorokosz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 33-35

38. Z doświadczeń kolegów : wspólnymi działaniami uczymy się skutecznego porozumiewania w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic / Barbara Nowińska-Zera [et al.] // Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy. – 2008, nr 5, s. 39-60
*Zawiera scenariusze zajęć psychoedukacyjnych: 1. Odkrywamy uczucia swoje i innych ludzi; 2. Możemy radzić sobie w trudnych sytuacjach choć czasem się kłócimy; 3. Wspólnie bawimy się i uczymy; 4. Poznajemy i wzmacniamy siebie; 5. Szanujemy się wzajemnie; 6. Sztuka komunikacji interpersonalnej

39. Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Ewelina Prędka-Pawlun. – Bibliogr. // Remedium. – 2019, nr 4, s. 21-24
*Zawiera scenariusz warsztatu: “Psychologia zdrowego żywienia”

40. Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Ewlina Predka-Pawlun // Remedium. – 2019, nr 7-8, s. 16-18
*Zawiera scenariusz warsztatu dla dzieci i młodzieży: Psychologia zdrowego odchudzania się. Do wykorzystania także na lekcji wychowawczej

41. Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci skrzywdzonych / Beata Boćwińska-Kiluk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 9, s. 50-52

42. Zestaw ćwiczeń dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat z objawami OCD oraz z innymi zaburzeniami lękowymi / Alicja Pałac-Nożewska // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 5, s. 27-31

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu