Internet

Internet

Książki:

1. Antroplogia życia literackiego w Internecie w perspektywie historii komunikacji / Maciej Maryl // W : Kulturowa historia literatury / pod red. Anny Łebkowskiej, Włodzimierza Boleckiego. – Warszawa: Fundacja Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych. Instytut Badań Literackich PAN, 2015. – S. 533-551
M 216358 (Opole)
Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/84409/edition/65716/content [dostęp: …

Nauczyciel religii

 

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel religii” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1997-2020 i zawiera 75 opisów bibliograficznych dotyczących rozwoju, awansu, wypalenia zawodowego, osobowości nauczyciela religii – katechety ( w tym katechety świeckiego). Lekcje religii mogą w Polsce prowadzić: • księża diecezjalni• siostry zakonne• zakonnicy• diakoni i alumni• katecheci (i katechetki) …

TIK w bibliotece

Zestawienie bibliograficzne „TIK w bibliotece” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2020 i składa się ze 145 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.…

TIK w nauczaniu języka polskiego

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu języka polskiego” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2019 i składa się z 95 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły …

Hejt i mowa nienawiści : jak z nimi walczyć?

Za genezę hejtu uznaje się fora dyskusyjne lub obszary do komentowania w Internecie, a swoją polską nazwę zawdzięcza od angielskiego słowa ‘hate’, czyli nienawidzić, nienawiść. Hejt to umieszczanie w Internecie obraźliwych i nienawistnych wpisów o kimś (rzadziej o czymś); słowo potoczne, nacechowane negatywnie. Mowa nienawiści ( ang. hate speech) – …

Kompetencje informatyczne dzieci i młodzieży

Kompetencje informatyczne dzieci i młodzieży

Zestawienie “Kompetencje informatyczne dzieci i młodzieży” opracowano na podstawie zasobów baz elektronicznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu (wraz z filiami) oraz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie i zawiera 262 opisy pozycji książkowych, artykułów z czasopism, pochodzących z lat 2000-2019. Wydawnictwa zwarte dostępne w …

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet

Bibliografia „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2021 i zawiera 211 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …

Uzależnienie od komputera i Internetu, fonoholizm, siecioholizm

Zestawienie bibliograficzne “Uzależnienie od komputera i Internetu, fonoholizm, siecioholizm” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2019 i składa się z 314 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …