Kompetencje informatyczne dzieci i młodzieży

Kompetencje informatyczne dzieci i młodzieży

Zestawienie “Kompetencje informatyczne dzieci i młodzieży” opracowano na podstawie zasobów baz elektronicznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu (wraz z filiami) oraz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie i zawiera 262 opisy pozycji książkowych, artykułów z czasopism, pochodzących z lat 2000-2019. Wydawnictwa zwarte dostępne w PBW w Opolu i placówkach filialnych oznaczone zostały sygnaturami.

 

Książki:

 

1. Akademia kompetencji kluczowych – program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej : projekt : raport szkoleniowy / Zakład Systemów Informacyjnych Instytutu Maszyn Matematycznych. – Warszawa : Instytut Maszyn Matematycznych, 2012. – 164 s. : il. ; 24 cm.
M 62502 (Kędzierzyn-Koźle), M 053141 (Kluczbork), M 066741 (Nysa), M 207787, M 209955 (Opole)

2. Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. – Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – 223 s. : il. ; 24 cm.
M 214242/IV (Opole)

3. Cyfrowa edukacja / Andrzej Rygałło // W : Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka / red. nauk. Joanna Juszczyk-Rygałło. – Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. – S. 103-113
M 218272 (Opole)

4. Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; red. nauk.: Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper ; [tł.: Angelika Konieczna]. – Warszawa ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017. – 395 s. : il. ; 24 cm
M 069020 (Nysa), M 217652, M 217653 (Opole)

5. Cyfrowi ludzie : nasza czwarta rewolucja / Chris Skinner ; przekład Piotr Cypryański. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2018. – 418 s. : il. ; 22 cm.
M 219460 M 219461 (Opole)

6. Cyfrowy świat dzieci we wczesnym wieku szkolnym : uwarunkowania korzystania z nowych technologii przez dzieci / Agnieszka Iwanicka. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020. – 334 s. : il., wykr. ; 24 cm.

7. Cyfrowy świat szansą na lepszy kontakt współczesnego nauczyciela i ucznia / Krzysztof Ciemcioch // W : Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – S. 202-218
M 069021 (Nysa), M 217543 M 217654 M 217655 (Opole)

8. Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. – Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – 247 s. : il. ; 24 cm.
M 069021 M 217543 M 217654 M 217655

9. Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. – Warszawa : Difin, 2014. – 223 s. : il. ; 23 cm.
M 212186 (Opole)

10. Dydaktyka 2.0. – technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie kształcenia / Goretta Siadak // W : Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – S. 95-111
M 069021 (Nysa), M 217543 M 217654 M 217655 (Opole)

11. Dydaktyka informatyki : modelowanie i symulacje komputerowe / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 232 s. : il. ; 23 cm.

12. Dydaktyka informatyki : multimedia w teorii i praktyce szkolnej / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – 260, [1] s. : il. ; 24 cm.

13. Dydaktyka informatyki : problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 298 s. : il. ; 24 cm.

14. Dydaktyka informatyki : problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych / pod red. Aleksandra Piecucha. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. – 197 s. : il. ; 23 cm.

15. Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce : monografia / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. – Szczecin : Printshop, 2006. – 312 s. : il. ; 25 cm.

16. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej / Stanisław Juszczyk. – Toruń : “Adam Marszałek”, cop.2003. – 563 s. : rys. ; 24 cm
M 190919, C 190118 (Opole)

17. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej / Maria Raczyńska. – Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2010. – 110 s. : il. ; 24 cm.

18. Dydaktyka informatyki w praktyce : między praktyką a teorią. [1], Czego uczyć? / Zdzisław Nowakowski. – Warszawa : “Mikom”, 2003. – 83 s. ; 24 cm.
M 200116/I, M 200115/I, M 200117/I (Opole)

19. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej w praktyce. [2], Jak uczyć? / Zdzisław Nowakowski. – Warszawa : “Mikom”, 2003. – 120 s. : il. ; 24 cm.
M 200115/II, M 200116/II, M 200117/II (Opole)

20. Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej / red. nauk. Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016. – 168 s. : il. ; 21 cm.
M 215087 (Opole)

21. Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / [red.], Stanisław Juszczyk ; [red.], Irena Polewczyk ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. – Toruń : “Adam Marszałek”, cop. 2005. – 457 s. ; 24 cm.
C 190773 (Opole)

22. E-podręcznik jako multimedialny środek dydaktyczny w świetle wypowiedzi studentek wczesnej edukacji / Marzenna Nowicka // W : Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – S. 126-142

23. Edukacja informacyjna : komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej. – Szczecin : Oficyna Wydawnicza CDiDN, 2006. – 362 s. : il. ; 24 cm.
C 196238 (Opole)

24. Edukacja informacyjna : neomedia w dydaktyce i działaniach wychowawczo-opiekuńczych / red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka. – Szczecin, 2007. – 395 s. ; 24 cm.

25. Edukacja informacyjna : nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia i wychowania / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej. – Szczecin : Oficyna Wydawnicza CDiDN, 2004. – 351 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
M 196301 (Opole)

26. Edukacja informacyjna : technologie informacyjne w ponowoczesnym świecie / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej. – Szczecin : Oficyna Wydawnicza CDiDN, 2005. – 264 s. : il. ; 24 cm.

27. Edukacja informatyczna dzieci młodszych. Z. 1, Kształcenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez dzieci młodsze / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017

28. Edukacja informatyczna na początku trzeciego tysiąclecia / Aleksander Piecuch. – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2008. – 320 s. : il., err. ; 24 cm.

29. Edukacja informatyczna w polskim szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym w latach 1990-2007 / Agata Waszek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. – 439 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.

30. Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008. – 127, [1] s. : il. ; 21 cm.
M 201207, M 208425, C 201162, M 201206 (Opole), M 052538 (Kluczbork)

31. Edukacja społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / red. Janusz Moos. – Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2004. – 148 s. : fot.,rys. ; 24 cm.
M 188254, M 188253, C 188217 (Opole)

32. Edukacja techniczna i informatyczna. T. 3 / pod red. Aliny Gil. – Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2008. – 235 s. : il. ; 24 cm.

33. Edukacja techniczna i informatyczna : kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia = Technology & computer education : creation of modern model of teaching and learning / pod red. Marii Kajdasz-Aouil, Andrzeja M. Michalskiego i Elżbiety Podoskiej-Filipowicz. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – 500 s. : il. ; 24 cm.

34. Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości = Technology & computer education : ideas, challenges and possibilities./ pod red. Marii Kajdasz-Aouil i Andrzeja Michalskiego. – Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. – 390, [10] s. : il. ; 24 cm.

35. Edukacja techniczna i informatyczna. T. 2 / [red. nauk. Jan Witkowski]. – Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2007. – 220 s. : il. ; 24 cm.

36. Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej / red. nauk. Agnieszka Iwanicka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – 211 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Seria Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 257 )
M 217466 (Opole)

37. Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży / red. Beata Taraszkiewicz. – Słupsk : Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Oddziału, 2018. – 131 s. : il., fot., wykr. ; 21 cm..

38. Elementy cyfryzacji edukacji z elementami modyfikacji kształcenia zawodowego / Kazimierz Mikulski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – 142 s. : il. ; 23 cm
M 214167 (Opole)

39. Ewaluacja osiągnięć uczniów z techniki informatyki / Ewa Gałązka, Elżbieta Mastalerz. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – 68, [3] s. : il. ; 21 cm.

40. Informatyka dla gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Krawczyk ; [aut. Andrzej Dyrek et al.]. – Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2013. – 144 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

41. Informatyka dla liceum : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Krawczyk ; [aut. Andrzej Dyrek et al.]. – Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2013. – 144 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

42. Informatyka w edukacji : informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat / red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło ; Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2014. – 344 s. : il. ; 23 cm.

43. Informatyka w edukacji : kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów / red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło ; Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – [4], 416 s. : il. ; 23 cm.

44. Informatyka w edukacji i kulturze – 2004 : praca zbiorowa / red. Andrzej W. Mitas. – Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2004. – 263 s. : rys.,wykr. ; 24 cm.
M 195792, M 196755, M 196756 (Opole)

45. Informatyka w edukacji i przygotowaniu zawodowym = Computer science in education and vocational training / pod red. Tadeusza Brodzińskiego. – Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2004. – 195, [1] s. : fot., tab., wykr. ; 24 cm.

46. Informatyka w szkole : XX konferencja, Wrocław, 6-9 września 2004 / [oprac. i red. Maciej M. Sysło]. – Wrocław : [Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej, 2004]. – XVIII, 782 s. : il. ; 24 cm.

47. Informatyka : zestawy materiałów. Cz. 1. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. – Skoroszyt (18 zeszytów) : il. ; 32 cm.
M 056693/I M 056694/I (Kluczbork), M 069189/I M 069190/I (Nysa), M 219053/I  219054/I (Opole)

48. Informatyka : zestawy materiałów. Cz. 2. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. – Skoroszyt (18 zeszytów) : il. ; 32 cm.
M 056695/II M 056696/II (Kluczbork), M 069189/II M 069190/II (Nysa), M 219053/II M 219054/II (Opole)

49. Internet w edukacji : praca zbiorowa / pod red. Anny Koludo i Janusza Moosa ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. – Łódź : Wydaw. ŁCDNiKP, 2003. – 123 s. : il. ; 24 cm.

50. Ja w świecie techniki i technologii informacyjnej / opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka.Gdańsk : “Harmonia”, 2018. – 93, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Materiały Edukacyjne dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną )
M 069049 (Nysa), M 218246 M 218247 M 218562 M 218563 (Opole)

51. Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. – 160 s. : il. kolor. ; 24 cm.
M 053512, M 053513 (Kluczbork), M 067549, C 067411 (Nysa), M 212903 (Opole), M 63494 (Kędzierzyn-Koźle)

52. Język polski online – Internet w gimnazjalnej edukacji polonistycznej / Agnieszka Hadzel // W : Trudne lekcje języka polskiego : ku rozwiązaniom praktycznym / red. Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Handzel, Agnieszka Kania, Agnieszka Kulig. – Kraków : “Universitas”, cop. 2015. – s. 67-81
M 214492, M 214491 (Opole)

53. Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych : 2014 / Wojciech Budzisz [i in.] ; red. Anna Gruhn [i in.] ; Fundacja Nowoczesna Polska. – Warszawa : Fundacja Nowoczesna Polska, 2014. – 103, [1] s. ; 21 x 30 cm.
I 213417 (Opole)

54. Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych 2014 (wybór) // W : Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym / pod redakcją Barbary Bonieckiej, Anny Granat. – Lublin: Wydawnictwo Marii Skłodowskiej-Curie, 2017. – S. – 149-209

55. Kodowanie dla dzieci / Marc Scott ; ilustracje Mick Marston ; przeł. [z ang.] Krzysztof Wołczyk. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 2018. – 64 s. : il. kolor. ; 26 cm.
M 055672 (Kluczbork)

56. Kodowanie na dywanie : różne kompetencje, różne edukacje / Anna Świć. – Gdańsk: “Edu-Sense”, 2018. – 84, [2] strony : il. ; 30 cm.
M 217867 (Opole)

57. Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu / Anna Świć. – Opole : “Nowik”, 2017. – 56 s. : il. ; 29 cm.
M 64754 M 64804 (Kędzierzyn-Koźle), M 055561 M 055562 (Kluczbork), M 068975 (Nysa), M 217866 M 217867 (Opole)

58. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce : raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 / [red. Kamil Sijko ; aut. Krzysztof Biedrzycki, Justyna Jasiewicz, Radosław Kaczan, Tomasz Piechociński, Ludmiła Rycielska, Piotr Rycielski, Kamil Sijko]. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. – 106 s. : il. kolor. ; 30 cm.

59. Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. – 210, [1] s. : il. ; 21 cm.

60. Komputer w edukacji : 14. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 1-2 października 2004 / red. nauk. Janusz Morbitzer. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. – 246, [1] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm.

61. Komputer w edukacji : podstawowe problemy technologii informacyjnej / Bronisław Siemieniecki. – Toruń : “Adam Marszałek”, cop. 2002. – 155 s. ; 24 cm
C 190164, M 190413 (Opole)

62. Komputery w edukacji : od przedmiotu do metody kształcenia / Grażyna Penkowska. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. – 217, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.

63. Kształcenie w zakresie technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych / Kazimierz Mikulski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. – 148 s. : il. ; 23 cm.

64. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / red. Maciej Tanaś, Sylwia Galanciak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – 249 s. : il., wykr. ; 24 cm.
M 055071 (Brzeg), M 214242/III M 219458 (Opole)

65. Młody mistrz programowania : języki Baltie i Scratch dla dzieci / Agnieszka Borkowska, Paweł Borkowski. – Gliwice : “Helion”, cop. 2018. – 296 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 218794 M 218795 M 218796 (Opole)

66. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2006. – 412 s. : rys. ; 24 cm.
M 194427, M 193967, C 193819, M 194428 (Opole), C 60425 (Kędzierzyn-Koźle), M 051924 (Kluczbork), C 063747 (Nysa)

67. Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej / Eunika Baron-Polańczyk. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. – 269 s. : il. ; 24 cm.
M 195380 (Opole)

68. Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum : (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. – 253 s. : il. ; 24 cm.

69. Multimedialny wymiar edukacji / red. nauk. Danuta Morańska, Katarzyna Wójcik. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. – 423 s. : il. ; 24 cm.
M 213899 (Opole)

70. My i Oni : uczniowie wobec nowych trendów ICT / Eunika Baron-Polańczyk. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018. – 408 s. : il., wykr. ; 24 cm.

71. Nauczanie informatyki i statystyki w procesie globalizacji / [red. nauk. Jadwiga Suchecka, Czesław Domański]. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. – 193 s. : rys., wykr. ; 24 cm.

72. Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. – Modern technologies or traditional methods? : tendencies in reading culture of young generation – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ;Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017. – 218, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ;, 177 ) ISBN 978-83-64203-87-9 (SBP) ISBN 978-83-8088-715-2 (WUŁ) ISBN 978-83-8088-716-9 (e-ISBN WUŁ)
M 054882 (Kluczbork), M 069067 (Nysa), M 217241 M 217242 M 217243 M 217244 (Opole)

73. Pedagogika medialna : aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne / Tomasz Huk. – Kraków ;Katowice : “Impuls”, 2014. – 384 s. : il. ; 25 cm.
M 212640, M 212815, M 212816, C 212622, M 212639, M 212654 (Opole), C 054095 (Brzeg), M 053301 (Kluczbork)

74. Podstawy programowania dla młodych bystrzaków / Chris Minnick i Eva Holland ; tłumaczenie Wojciech Usarzewicz. – Gliwice : Helion, cop. 2019. – 128 s. : il. ; 21 cm. – (Septem )
M 069307 (Nysa)

75. Pokolenie Z wobec potrzeb kształtowania kompetencji adaptacyjnych do życia i pracy w ponowoczesnym świecie / Magda Kalkowska // W : Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – S. 77-92
M 069021 (Nysa), M 217543 M 217654 M 217655 (Opole)

76. Poradnik dla prowadzących zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji informatycznych / [red. Katarzyna Czekaj-Kotynia, Katarzyna Skierska-Pięta]. – Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, 2013. – 76 s. : il. kolor. ; 24 cm.

77. Poziom osiągnięć informatycznych gimnazjalistów / Janusz Nowak. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – 141 s. : il. ; 24 cm.
M 212361 (Opole)

78. Poznać i zrozumieć świat : innowacje w edukacji wczesnoszkolnej / pod red. nauk. Wojciecha Duczmala, Sławomira Śliwy. – Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : 2015. – Wydawnictwo Instytut Śląski. – 99, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
M 214782 (Opole)

79. Problem kompetencji medialnych uczniów w Polsce / Anna Granat // W : Język a media : wzory komunikacji we współczesnych mediach / redakcja naukowa Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. – S. 237-239

80. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. – 212 s. : il. ; 24 cm.

81. Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych : badania porównawcze polsko-amerykańskie / Mateusz Muchacki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2013. – 132, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 63240 (Kędzierzyn-Koźle)

82. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli : tablica i monitor interaktywny w edukacji / pod redakcją Danuty Moroz, Andrzeja Staszczyka. – Suwałki : Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, 2019. – 66 s. : fot, il. ; 30 cm.

83. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. – Kraków : “Impuls” ;Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. – 257 s. : il. ; 25 cm.
M 210734, M 210735, M 210736, C 210638 (Opole)

84. Szkoła XXI wieku : problemy i wyzwania / Aleksander Piecuch. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – S. 185-189: Cyfrowe kompetencje ucznia szkoły współczesnej
M 220191 (Opole)

85. Światy wirtualne w kształceniu kompetencji informacyjnych : teoria i praktyka / Maria Bosacka // W : Multibibliotekarstwo : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018. – S. 11-23

86. Tablica w sieci / Dariusz Fabicki. – Warszawa : “Mikom”, 2000. – 106 s., [1] k.tabl. : il. ; 24 cm.
I 182373 (Opole)

87. Tajemnice kodowania : edukacja matematyczna / Danuta Klimkiewicz, Anna Król, Bożena Płaszewska ; [ilustracje: Karolina Rosołek]. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2018. – 47, [1] s., [2] k. tabl. : il. ; 29 cm.
M 057199 (Kluczbork), M 068994 (Nysa)

88. Tajemnice kodowania : edukacja polonistyczna / Danuta Klimkiewicz, Anna Król, Bożena Płaszewska ; [ilustracje: Karolina Rosołek]. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2018. – 47, [1] s., [2] k. tabl. : il. ; 29 cm.
M 057221 (Kluczbork), M 068995 (Nysa)

89. Tajemnice kodowania : edukacja społeczno-przyrodnicza / Danuta Klimkiewicz, Anna Król, Bożena Płaszewska ; [ilustracje: Karolina Rosołek]. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2018. – 47, [1] s., [2] k. tabl. : il. ; 29 cm. ISBN 978-83-7915-568-2
M 055585 M 055586 (Kluczbork), M 068996 (Nysa), M 217895 M 217896 (Opole)

90. Technika, informatyka, edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej / red. nauk. Waldemar Furmanek, Aleksander Piecuch, Wojciech Walat ; [aut. Auguścik-Kowalska Magdalena et al.]. – Rzeszów : Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki. Uniwersytet Rzeszowski : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2005. – 179 s. : il. ; 24 cm.

91. Technika, informatyka, edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i informatycznej : suplement / red. nauk. Wojciech Walat, Aleksander Piecuch, Waldemar Furmanek ; [aut. Frejman Stanisława Danuta et al.]. – Rzeszów : Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki. Uniwersytet Rzeszowski : Wydawnictwo Oświatowe Fosze 2005. – 100 s. ; 24 cm.

92. Technika, informatyka, edukacja : teoretyczne i praktyczne podstawy edukacji technicznej i informatycznej : suplement 2006 / red. nauk. Wojciech Walat ; [aut. Bartman Jacek et al.]. – Rzeszów : [Wydawnictwo Oświatowe Fosze] : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. – 93 s. : il. ; 24 cm.

93. Technika, informatyka, edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i informatycznej : suplement 2007 / red. nauk. Wojciech Walat ; [aut. Andruszkiewicz Fabian et al.]. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : [Wydawnictwo Oświatowe Fosze], 2007. – 95 s. : il. ; 24 cm.

94. Technologia informacyjna : program nauczania, przewodnik metodyczny : zasadnicza szkoła zawodowa / Edward Krawczyński, Maria Wilk. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. – 82, [2] s. ; 25 cm.

95. Technologia informacyjna : przewodnik metodyczny : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga , Maria Wilk. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. – 55 s. ; 25 cm.
M 185464, C 184513 (Opole)

96. Technologia informacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych : poradnik metodyczny / Grażyna Koba. – [Mały Tyniec] : “MiGra”, 2002. – 110 s. : il. ; 26 cm + 2 CD-ROMy
M 008267″B” (Opole)

97. Technologia informacyjna w polskiej edukacji / red. Bronisław Siemieniecki. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. – 119 s. : il. ; 24 cm.

98. Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym : wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych / Hanna Batorowska. – Kraków : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2001. – 154 s. ; 24 cm.
C 183058 (Opole)

99. Technologia informacyjna w polskiej edukacji / red. Bronisław Siemieniecki. – Toruń : “Adam Marszałek”, cop.2003. – 119 s. : rys.,wykr. ; 24 cm.
M 191100, C 190859 (Opole)

100. Technologia informacyjna zagrożeniem czy wsparciem dla dziecka? : kilka uwag krytycznych / Bronisław Siemieniecki // W: Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2016, s. 95-104.

101. Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. – Kraków : “Impuls” ; Warszawa : W Partnerstwie Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2014. – 158 s. : il. ; 24 cm.
M 213319, M 213318 (Opole)

102. Technologie informacyjne w edukacji zdrowotnej / Mirosława Cylkowska-Nowak, Ewelina Wierzejska // W : Edukacja zdrowotna ; podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / redakcja naukowa Barbara Woynarowska. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – S. 199-209

103. Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji / Tadeusz Barski.  – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. – 175 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
M 194055, M 194056, M 194057, C 193550 (Opole), C 60425 (Kędzierzyn-Koźle), C 049732 (Brzeg), C 051683 (Kluczbork), C 063641 (Nysa)

104. Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie kształcenia : praca zbiorowa / pod red. Jacka Jędryczkowskiego. – Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych, 2011. – 188 s. : il. ; 24 cm.

105. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki. – Kraków : “Impuls”, 2019. – 315 s. ; 20 cm.
M 220193 (Opole)

106. Uczeń i nauczyciel w zderzeniu z cyberprzestrzenią / Danuta Szeligiewicz-Urban, Beata Matusek, Maria Kopsztejn. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, 2018. – 133 s. : il., fot., wykr ; 24 cm.

107. Uczeń i mistrz – cyberprzestrzeń i pedagogika twórczości / Andrzej Góralski. – Bibliogr. // W : Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – S. 33-53
M 055071 (Brzeg), M 214242/III M 219458 (Opole)

108. Uczeń w pułapkach cyfrowej infosfery : od informacji do wiedzy i mądrości / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. – Bibliogr. // W : Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod red. Józefa Bednarka, Anny Andrzejewskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – S. 27-46
M 214242/IV (Opole)

109. Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline / Tomasz Huk. – Kraków : Impuls, 2019. – 485 s. : faksym., il., wykr. ; 24 cm.

110. Umiejętności cyfrowe uczniów z perspektywy przyszłych nauczycieli klas 1-3 / Barbara Dudel // W : Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – S. 67-76

111. Umiejętności informacyjne gimnazjalistów / Małgorzata Skibińska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. – 292 s. : il. ; 23 cm.

112. W stronę inwersji edukacyjnej – czy adolescent może być “mistrzem” dla swojego nauczyciela w cyberprzestrzeni? / Marta Wrońska. – Bibliogr. // W : Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – S. 153-163
M 055071 (Brzeg), M 214242/III M 219458 (Opole)

113. Wirtualna edukacja : szkoła, Internet, Intranet / Mirosław J. Kubiak. – Warszawa : “Mikom”, 2000. – 241 s. ; 24 cm.
M 181884, C 059677 (Nysa)

114. Wprowadzenie do informatyki : poradnik dla ucznia i nauczyciela : podstawowe wiadomości teoretyczne i praktyczne, oprogramowanie, sieci komputerowe i Internet, komputer i urządzenia peryferyjne / Andrzej Kisielewicz. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2005. – 198 s. : il. ; 24 cm.

115. Wprowadzenie do Logomocji / Andrzej Walat. – Wyd. 2. popr. – Warszawa : Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 2010. – 150 s : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

116. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. – Warszawa : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. – 565 s. : il. ; 24 cm.

117. Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji / pod red. Doroty Siemienieckiej, Agnieszki Siemińskiej-Łosko. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. – 307 s. : il. ; 23 cm.
M 61299 (Kędzierzyn-Koźle), M 199977, M 208067 (Opole)

118. Zabawy z komputerem : poradnik dla nauczyciela / Beata Giergielewicz, Ewa Stolarczyk. – Warszawa : Żak – Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2004. – 63 s. : il. ; 24 cm.
M 189601, C 189018 (Opole)

119. Zajęcia komputerowe : książka dla nauczyciela szkoły podstawowej / Szymon Buda. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2012. – 96 s. : il. ; 28 cm.

120. Zarys dydaktyki informatyki / Andrzej Walat. – Warszawa : Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 2007. – 240 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

121. Zrozumieć otaczającą rzeczywistość : wyzwania edukacji medialnej / Anna Pomiankowska-Wronka // W : Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – S. 179-190

 

Artykuły w czasopismach:

122. Atrakcyjne zajęcia z komputerem / Aleksandra Flajszer // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 9, s. 47-48

123. Cybermedia – pozytywne implikacje dla rozwoju dziecka / Marta Komorowska // Remedium. – 2009, nr 5, s. 6-7

124. Cyfrowe dzieciństwo, czyli O przedszkolaku, który obsługuje tablet, a nie zawiązuje butów / Monika Guzewicz // Katecheta. – 2015, nr 11, s. 83-87

125. Cyfrowe kompetencje pokolenia sieci / Dorota Janczak. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 12, s. 50-53

126. Cyfrowi tubylcy lubią aplikacje / Agnieszka Łaszczych. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 12, s. 10-13

127. Cyfrowy świat dzieci i młodzieży / Aleksander Piecuch / Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. 36, z. 4 (2017), s. [75]-90.

128. Czego uczymy się, programując? Refleksje o nauczaniu programowania w szkole podstawowej / Katarzyna Olędzka, Wanda Jochemczyk // Meritum. – 2014, nr 3, s. 82-88

129. Człowiek przyszłości-edukacja informatyczna / Joanna Kandzia // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2011, nr 2, cz. 2, s. 50-55

130. Czy i po co nauczać małe dzieci programowania? / Dorota Janczak // Meritum. – 2013, nr 2, s. 68-72

131. Diagnoza stanu wykorzystania technologii cyfrowych w szkołach / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska // TIK w Edukacji. – 2017, nr 6, s. 67-71

132. Dlaczego TIK w szkole specjalnej ? / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska // Meritum. – 2017, nr 4, s. 26-42

133. Dobra szkoła myślenia: kodowanie / Filip Makowiecki // Sygnał. – 2015, nr 11, s. 42-45

134. Dojrzałość technologiczna uczniów w świetle wyników badań ankietowych / Dorota Kwiatkowska, Marcin Dąbrowski // E-Mentor. – 2012, nr 1, s. 4-13

135. Dojrzałość technologiczna – wyzwanie edukacji / Karolina Zioło-Pużuk // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 3, s. 52-55

136. Domowy informator telefoniczny : informatyka w szkole podstawowej / Krzysztof Mincewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 1, s. 21-23

137. Dydaktyka cyfrowa w szkole zrównoważonego rozwoju / Aleksander Piecuch, Elżbieta Sałata, Jana Depešova // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2017, nr 4, s. 73-83

138. Dydaktyka informatyki jako subdyscyplina pedagogiki współczesnej / Waldemar Furmanek // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. – [T.] 6 (2004), s. 295-314

139. E-learning, czyli skuteczna nauka / Monika Kosmólska // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 38, s. 2

140. E-learning jako innowacja pedagogiczna / Agata Waszek // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 12, s. 18-23

141. Edukacja informatyczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Elżbieta Paliczuk // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 1, s. 42-46

142. Edukacja informatyczna i edukacja medialna jako jeden przedmiot kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum / Bronisław Siemieniecki // Chowanna. – T. 1 (2003), s. 123-131

143. Edukacja informatyczna w społecznościach lokalnych / Tomasz Kupidura // Edukacja, Technika, Informatyka. – T. 12 (2009), s. 197-202

144. Edukacja przedszkolna w społeczeństwie informacyjnym / Krystyna Żuchelowska, Maria Gładyszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 9, s. 6-10

145. Edukacja techniczna i informatyczna koniecznym komponentem polskiego modelu oświaty / Waldemar Furmanek // Technika, Informatyka, Edukacja. – T. 7 (2007), s. 15-33

146. Edukacja techniczna i informatyczna w polskim modelu kształcenia / Eunika Baron-Polańczyk, Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii. – 2006, nr 2, s. 19-40

147. Edukacja techniczna i informatyczna w systemie kształcenia : wybrane problemy / Bogusław Pietrulewicz, Eunika Baron-Polańczyk // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. – [T.] 11 (2009), s. 141-151

148. Edukacja informatyczna i technologia informacyjna jako element reformy systemu edukacji / Elżbieta Oleś // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 3, s. 34-35

149. Edukacja medialna a programy graficzne / Sebastian D. Kotula // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 4-5

150. Elementarz z komputerem i Logomocja / Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka // Meritum. – 2009, nr 4, s. 66-69

151. Elementy informatyki w kształceniu zintegrowanym / Tamara Minda // Modelowe Nauczanie. – 2004, nr 6, s. 84-88

152. Funkcjonowanie współczesnego dziecka w przestrzeni edukacyjnej i medialnej / Stanisław Juszczyk. – BIbliogr. // Chowanna. – T. 1 (2018), s. 35-50

153. Gimnazjaliści w cyfrowym świecie / Kamil Sijko // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 1, s. 66-71

154. Globalizacja edukacji a edukacja informatyczna / Joanna Kandzia // Edukacja, Technika, Informatyka. – T. 12 (2009), s. 179-184

155. Informatyka – czego i kogo uczyć? / Marek Kordos // Matematyka. – 2006, nr 2, s. 36-39

156. Informatyka, szkoła, życie / Antoni Kościelski // Matematyka. – 2007, nr 2, s. 111-119

157. Innowacyjne działania nauczycieli w budowaniu kluczowych kompetencji uczniów / Marlena Plebańska // Meritum. – 2019, nr 1, s. 10-23

158. Internet a edukacja / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 8, s. 23-28

159. Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego / Ryszard Tadeusiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 39-46

160. Internetowy świat robotów / Stanisław A. Różański // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 46-54

161. Jak kształtować kompetencje przyszłości w dobie technologii podwójnego użycia : niestandardowe rozwiązania dp nowych wyzwań / Magdalena Brewczyńska // Meritum. – 2019, nr 1, s. 102-107

162. Jaka informatyka szkolna? / Andrzej Leśnierowski // Komputer w Szkole. – 2001, nr 5-6, s. 13-15

163. Jaki jest pożytek z umiejętności programowania? / Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 5, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 3-5

164. Każdy sobie rzepkę skrobie czyli o realizacji edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej w szkole : wyniki sondażu / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 12, s. 3-6

165. Kod przyszłości / Karolina Żelazowska // Sygnał. – 2016, nr 7, s. 44-45
* Uczniowie objęci obowiązkową nauką informatyki mają w ramach zajęć szkolnych uczyć się podstaw programowania

166. Kompetencje cyfrowe dzieci / Anna Brzezińska, Joanna Matejczuk // Remedium. – 2013, nr 11, s. 6-8

167. Kompetencje kluczowe – drogowskazy zrównoważonego życia / Kamila Witerska // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 11, s. 16-19

168. Kompetencje informacyjne uczniów klas I-III w świetle podstawy programowej dla edukacji informacyjnej i informatycznej : eksploracyjne badania jakościowe / Anna Gałecka, Małgorzata Kisilowska, Justyna Jasiewicz . – Bibliogr. // Przegląd Biblioteczny. – 2017, z. 1, s. 58-74

169. Kompetencje medialne / Elżbieta Gajek // Polski w Praktyce. – 2012, nr 6, s. 32-36

170. Kompetencje w zakresie technologii informacyjnej, które powinien zdobyć maturzysta / Aleksandra Dziak // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 3, s. 33-38

171. Komputer jako narzędzie edukacji małego dziecka / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Wychowawca. – 2016, nr 11, s. 29-30

172. Komputer – nowe narzędzie do rozwijania zdolności twórczych dzieci / Małgorzata Wiącek // Komputer w Szkole. – 2003, nr 6, s. 38-42

173. Komputer oknem na świat dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi i ograniczeniami kontaktu / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Rewalidacja. – 2008, nr 1, s. 47-53

174. Komputer szansą i zagrożeniem dla rozwoju dziecka / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 9, s. 42-47

175. Komputer w edukacji wczesnoszkolnej / Julia Franczuk // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2011, nr 2, s. 75-80

176. Komputer w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Szyguła // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7-8, s. 37

177. Komputer w życiu dzieci i młodzieży / Agnieszka Szewczyk // Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński. – Nr 16, (2002), s. 7-19

178. Komputer – zabawka czy narzędzie rozwoju? / Agnieszka Olczak, Rafał Olczak // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 3, s. 42-45

179. Komputerowo zintegrowane wytwarzanie w edukacji techniczno-informatycznej / Andrzej Serdyński // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 4, s. 9-13

180. Kształcenie informatyczne w szkołach integracyjnych i specjalnych – na przykładzie Jastrzębia Zdroju / Anna Bogumiła Pietruszka // Zaranie Śląskie. – R. 63, nr 11 (2006), s. 195-201

181. Kształcenie z wykorzystaniem technologii komputerowej – scenariusz zajęć dla klasy II / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 1, s. 78-82

182. Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym – zarys problemu / Danuta Morańska // Chowanna. – T. 2 (2007), s. 98-113

183. Kto się boi mediów? : wybrane aspekty społeczne i edukacyjne funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego / Katarzyna Ziębakowska-Cecot // Edukacja i Dialog. – 2013, nr 1-2, s. 37-45

184. Lekcje informatyki bez komputerów / Iwona Lipowicz-Orłowska // Komputer w Szkole. – 2003, nr 3, s. 33-36

185. Media w edukacji i wychowaniu / Sylwia Płusa. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 3, s. 37-45

186. Między nowymi a starymi mediami, czyli rzecz o zachowaniach medialnych młodych internautów / Irena Pulak, Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska // Studia z Teorii Wychowania. – Nr 1 (2010), s. 198-206

187. Między potrzebą a zbędnością : korzystanie z mediów elektronicznych przez małego użytkownika i jego rodziców / Marcin Musioł // Chowanna. – T. 1 (2018), s. 65-76

188. Młodzież uzdolniona informatycznie / Sławomir Szaruga // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 12, s. 61

189. Młodzież upośledzona umysłowo w świecie nowoczesnych technologii komunikacyjnych / Piotr Plichta / Kwartalnik Pedagogiczny. -2009, nr 4, s. 105-118

190. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w sieci / Danuta Baraniewicz // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2013, nr 3, s. 51-57

191. Motywacja dziecka w kształtowaniu umiejętności na lekcjach informatyki / Danuta Morańska, Tomasz Huk // Technika, Informatyka, Edukacja. – T. 10 (2008), s. 102-104

192. Mysz i ja : przygoda z komputerem / Ewa Fura // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 5, s. 25-28

193. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w gimnazjum / Ewa Palka. – Bibliogr. // Język Polski w Gimnazjum. – 2017/2018, nr 4, s. 50-65

194. Nauczanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w szkole / Zbigniew Talaga // Zeszyt Naukowy / Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. – R. 2, nr 2 (2006), s. 68-73

195. Nauczanie zintegrowane z udziałem komputera / Aneta Marciszewska // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 498-501

196. Niektóre problemy nauczania informatyki u progu społeczeństwa informacyjnego / Kajetan Wojsyk // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna. – T. 1 (2006), s. 111-119

197. Nowe Pokolenie Y – sposoby jego funkcjonowania w wirtualnym świecie / Agata Cygan // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : zeszyty naukowe. – 2012, t. 1, s. 75-86

198. Nowe technologie a funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie / Ewelina Młynarczyk-Karabin. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 3, s. 239-251

199. Nowoczesne technologie w edukacji przedszkolnej / Krzysztof Jaworski ; rozm. przepr. Eryk Chilmon // TIK w Edukacji. – 2017, nr 4, s. 50-53

200. Nowoczesne technologie w rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych : wyniki badań / Dorota Kwiatkowska, Marcin Dąbrowski // E-Mentor. – 2012, nr 3, s. 4-16

201. Nowoczesne technologie w świecie edukacji. Jak wprowadzić, korzystać i… pamiętać o rozwoju ucznia? / Kamila Olga Rejszel-Stępień // Życie Szkoły. – 2019, nr 2, s. 50-53

202. O edukacji informatycznej w gimnazjum / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch // Nowa Szkoła. – 2012, nr 4, s. 12-27

203. O potrzebie dydaktyki na miarę epoki cyfrowej / Julian Piotr Sawiński // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 12, s. 5-6

204. OCED – technologia a edukacja / Agata Milata-Troinska // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 25/26, s. 10-11

205. Osiągnięcia z informatyki uczniów gimnazjów : wyniki badań i ich analiza / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch // Nowa Szkoła. – 2012, nr 1, s. 29-47

206. Pierwsze spotkanie z informatyką / Katarzyna Smentoch, Mariola Rosenkranz // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 495-498

207. Pokolenie nie bardzo nowoczesne / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 28, s. 8
* Tylko 15 proc. polskich uczniów nie ma problemów z poruszaniem się po sieci i sprawnie wyszukuje informacje w Internecie

208. Polskie szkoły na mapie e-Europy / Maciej M. Sysło // Komputer w Szkole. – 2003, nr 4, s. 35-56

209. Portale społecznościowe a potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku 9-13 lat / Damian Muszyński // Meritum. – 2013, nr 2, s. 64-67

210. Potrzeba edukacji medialnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – ujęcie teoretyczne i praktyczne kształtowania kompetencji medialnych / Ewelina Brzyszcz // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2018, nr 1, s. 83-91

211. Potrzeba wykorzystania i aktualizowania wiedzy z zakresu technologii informacyjnej w opinii uczniów / Krzysztof Pytel // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2010, nr 1, cz. 2, s. 51-56

212. Powinniśmy nauczać międzyprzedmiotowo / Izabela Stoińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 5, s. 10-12
* Integracyjne nauczanie informatyki

213. Powodzenia i niepowodzenia uczniów w kształceniu technicznym i informatycznym w szkole podstawowej / Barbara Lis, Franiszek J. Lis // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. – Nr 3 (2003), s. 72-79

214. Poziom osiągnięć gimnazjalistów z informatyki : czy płeć może mieć wpływ na osiągnięcia z informatyki / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch // Nowa Szkoła. – 2013, nr 2, s. 29-35

215. Praca z informacją jako przestrzeń do współpracy : nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 4, dod. “Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkoły podstawowej”, s. 2-9

216. Praktyczne wykorzystanie nowych technologii w poszczególnych obszarach edukacyjnych : edukacja matematyczna i język obcy / Iwona Micorek // Monitor Dyrektora Przedszkola 2017, nr 78, s. 47-51

217. Programowanie i doskonalenie zawodowe w eTwinning / Małgorzata Łaska, Małgorzata Knap // TIK w Edukacji. – 2017, nr 3, s. 14-15

218. Programowanie w bibliotece szkolnej? Dlaczego nie! / Rozanna Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 3, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 6-8

219. Przedszkolak w sieci / Aleksandra Małyska [et al.] // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 10, s. 24-30

220. Przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych z techniki i informatyki w szkole podstawowej. Cz. 1 / Barbara Lis. // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 4, s. 5-7

221. Przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych z techniki i informatyki w szkole podstawowej. Cz. 2 / Barbara Lis. // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 5, s. 5-6

222. Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych w hierarchii ważności działań dzieci i młodzieży w świecie ICT : w opinii uczniów i nauczycieli (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk . – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 55-71

223. Przyrodniczy projekt edukacyjny wspierany TIK a rozwój kompetencji kluczowych / Renata Sidoruk-Sołoducha // Meritum. – 2019, nr 1, s. 108-114

224. Roboty do roboty / Sylwester Zasoński // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 44-47
* Przegląd pomocy dydaktycznych wspomagających naukę programowania

225. Rola komputera w życiu dziecka specjalnej troski / Magdalena Łukawska, Anna Zawadzka // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 1, s. 56-58

226. Rola nauczyciela i motywacji w procesie kształcenia członków społeczeństwa informacyjnego / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2014, nr 5, cz. 2, s. 54-60

227. Rozumienie pojęć techniczno-informatycznych przez uczniów VI klasy szkoły podstawowej – w świetle badań własnych / Waldemar Lib // Technika, Informatyka, Edukacja. – T. 7 (2007), s. 123-129

228. Rozwijanie kreatywności na lekcjach informatyki / Bogusława Bogucka // Komputer w Szkole. – 2003, nr 6, s. 7-15

229. Skutki przemian edukacji informatycznej / Maria Raczyńska // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2010, nr 1, cz. 2, s. 76-82

230. Specyfika pracy przy komputerze z dzieckiem najmłodszym / Małgorzata Rostkowska // Meritum. – 2009, nr 4, s. 62-65

231. “Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji” w formowaniu kompetencji InfoTechnicznych : pogłębiona diagnoza jakości kształcenia informatyczno-technicznego w polskiej szkole / Karolina Bartołd-Michalak // Meritum. – 2012, nr 4, s. 32-35

232. Szkoła dla dziecka – cyfrowego tubylca : postrzeganie szkoły przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej – uczestników projektu “Wychować człowieka mądrego” / Adrianna Sarnat-Ciastko . – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2018, nr 2, s. 108-116

233. Szkoła jako przestrzeń inkubacji aktywności cyfrowej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Natalia Walter. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2018, nr 2, s. 20-27

234. Szkoły a nowe technologie i nowe kształcenie / Maciej M. Sysło // Meritum. – 2007, nr 4, s. 4-7

235. Technika z informatyką i wychowaniem komunikacyjnym / Krzysztof Mincewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 4, s. 46-49

236. Technologia informacyjna w edukacji dziecka / Kazimierz Wenta // Edukacja Humanistyczna. – 2013, nr 2, s. 17-34

237. Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010. nr 1, s. 31-38

238. Technologia informacyjna w liceach profilowanych – spostrzeżenia po pierwszym cyklu kształcenia / Kazimierz Mikulski // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 6, s. 8-11

239. Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie uczenia się i tworzenia wiedzy / Renata Zaborek // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 2, s. 16-22

240. Technologiczny wymiar lekcji / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 3-6
* Technologie wspomagające proces nauczania

241. Technologie AR i VR w szkole / Maciej Danieluk // Sygnał. – 2019, nr 5, s. 52-55

242. Technologie cyfrowe w szkołach, czyli polska edukacja w dobie cyfryzacji. Dyskurs uczniowski a dyskurs nauczycielski / Marlena Plebańska, Małgorzata Sieńczewska, Aleksandra Szyller // Edukacja i Dialog. – 2017, nr 11/12, s. 61-72

243. Teoria wielostronnego kształcenia osobowości podstawą sytuacji edukacyjnych z informatyki w gimnazjum / Elżbieta Miterka // Roczniki Pedagogiczne. – T. 7, nr 2 (2015), s. 23-38

244. Uczenie się z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych / Beata Gofron // Media i Społeczeństwo : medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów. – Nr 8 (2018), s. 61-74

245. Twórcze narzędzia wspierające kształtowanie umiejętności ustnego wypowiadania się / Ewa Palka. – Bibliogr. // Język Polski w Gimnazjum. – 2018/2019, nr 4, s. 19-37
* Omówienie darmowych narzędzi wspomagających umiejętności ustnego wypowiadania się: aplikacji Fotobabble oraz Voki

246. Ucząc dzieci wczorajszymi metodami, zabieramy im jutro / Izabela Breguła // Życie Szkoły. – 2017, nr 7, s. 2-7

247. Uczeń wobec wyzwań współczesnego świata / Kinga Kuszak // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2019/2020, nr 1, s. 7-30

248. Uwarunkowania i efekty nauczania informatyki na poziomie gimnazjum / Elżbieta Mączyńska // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. – 2003, nr 1, s. 193-201

249. W pracowni komputerowej / Lucyna Sobczak // Życie Szkoły. – 2004, nr 8, s. 50-54

250. Wdrażanie technologii informacyjnej w szkołach / Daniel Starego // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 1, s. 43-44

251. WebQuest w kształceniu zintegrowanym / Małgorzata Tkacz-Rutkowska // Meritum. – 2007, nr 4, s. 84-86

252. Weryfikacja modelu podręcznika w kontekście rozwijania orientacji techniczno-informatycznej uczniów gimnazjum / Wojciech Walat // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. – [T.] 11 (2009), s. 161-171

253. Wpływ czynników pedagogicznych na osiągnięcia informatyczne gimnazjalistów Opolszczyzny / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch // Kwartalnik Opolski. – 2014, nr 4, s. 65-76

254. Wybrane problemy edukacji informatycznej / Maria Raczyńska. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego. – 2000, nr 1, s. 168-172

255. Wybrane problemy teleologii edukacji informacyjnej / Waldemar Furmanek // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. – [T.] 7 (2005), s. 105-118

256. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu / Maciej Danieluk // Sygnał. – 2019, nr 13 [właśc. nr 2], s. 48-51

257. Wyzwania edukacyjne w kontekście aktywności człowieka w przestrzeni cyfrowej / Józef Bednarek // Edukacja i Dialog. – 2017, nr 1-2, s. 49-55

258. YouTube w edukacji / Sylwia Polcyn // Remedium. – 2017, nr 3, s. 30-31

259. Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej : badania wstępne nad celowością wprowadzenia przedmiotu przez reformę programową / Konrad Gauda // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2013, nr 4, s. 51-59

260. Zastosowanie komputera w edukacji – problemy psychologiczne / Tomasz Prauzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 5, s. 14-16

261. Zjawisko infokomputeryzacji a zainteresowania młodzieży gimnazjalnej : krótkie studium empiryczne / Józef Górniewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4/5, s. 23-26

262. Zróżnicowanie poziomu kompetencji informatycznych uczniów klas początkowych / Marcin Musioł // Chowanna. – T. 2 (2012), s. 313-323

 

 

Oprac. Jarosław Janyk
Wydział Informacji i Bibliografii, PBW Opole
Aktualizacja Iwona Kowalska
2020.03.25