Nauczyciel religii

 

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel religii” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1997-2020 i zawiera 75 opisów bibliograficznych dotyczących rozwoju, awansu, wypalenia zawodowego, osobowości nauczyciela religii – katechety ( w tym katechety świeckiego). Lekcje religii mogą w Polsce prowadzić: • księża diecezjalni• siostry zakonne• zakonnicy• diakoni i alumni• katecheci (i katechetki) świeccy. Na ponad 30.000 nauczycieli religii w szkołach w Polsce, 18.000 to katecheci świeccy.

Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

Książki:

1. Awans zawodowy nauczyciela religii / red. Danuta Jackowiak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2001. – 43 s.

2. Awans zawodowy nauczyciela religii / red. Jan Szpet, Danuta Jackowiak. – Poznań : UAM WT, 2001. – 113, [3] s. ; 24 cm.
M 184087 (Opole)

3. Dydaktyka katechezy / Jan Szpet. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2000. – 327, [1] s. : il., wykr. ; 24 cm. – ( Biblioteka Pomocy Naukowych / Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, ISSN 0860-4703 ; 15 )
M 184074 (Opole)

4. Katecheta i katechizowany w sieci / red. nauk. Beata Bilicka. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 204 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

5. Kreatywny katecheta a integralne kształcenie / pod red. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2020. – 124 s. ; 24 cm.

6. Osobowość nauczyciela religii / Tomasz Białek // W : Jezu Miłosierny Tobie ufać chcę : księga pamiątkowa dedykowana ks. kan. dr. Zbigniewowi Godlewskiemu, proboszczowi parafii świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, dziekanowi dekanatu wolskiego w 35. rocznicę kapłaństwa i 60. rocznicę urodzin. T. 3 / zebrał i opracował Edgar Sukiennik. – Warszawa : Wydawnictwo Bonum, 2020. – S. 198-214

7. Prawa i obowiązki katechety w szkole : w świetle przepisów prawa państwowego i kościelnego / Jan Szpet. – Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 1997. – 48 s. ; 21 cm.

8. Rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli religii w archidiecezji warmińskiej / ks. Adam Bielinowicz. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2020. – 327 stron : wykresy ; 24 cm.

9. Uczeń w centrum działań edukacyjnych katechety : materiały sympozjum zorganizownego dnia 30 września 2000 r. / red. Danuta Jackowiak, Jan Szpet ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. Zakład Wychowania Chrześcijańskiego. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2000. – 70, [2] s. : il., rys. ; 24 cm. – ( Edukacja i Ewangelizacja )
M 184095 (Opole)

10. Wymogi dotyczące przygotowania oraz prawa i obowiązki nauczycieli religii i etyki / Krzysztof Warchałowski // W : Religia i etyka w edukacji publicznej / red. nauk. Józef Krukowski, Paweł Sobczyk, Michał Poniatowski. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. – S. 231-245

11. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Piotr Hreciński. – Warszawa : “Difin”, 2016. – 227 s. : il. ; 23 cm. – (Engram )
M 054474 (Brzeg), M 64170 (Kędzierzyn-Koźle), M 054168 (Kluczbork), M 068310 (Nysa), M 215066 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

12. Awans po zmianach / Leszek Dembski // Katecheta. – 2002, nr 9, s. 46-49

13. Awans zawodowy katechetów – uwagi praktyczne / Adam Maj // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2002, nr 3, s. 80-82

14. Biblioterapia w życiu i pracy katechety / Aneta Rayzacher-Majewska // Katecheta. – 2016, nr 2, s. 50-55

15. Co dalej z oceną z religii? / Roman Balunowski // Katecheta. – 2003, nr 9, s. 61-63

16. Co katecheta musi, co powinien, a co może robić dla parafii, na terenie której katechizuje? / Marek Korgul // Katecheta. – 2015, nr 9, s. 45-50

17. Co po stażu ? / Leszek Dembski // Katecheta. – 2001, nr 6, 50-52

18. Czas doskonalenia / Lech Kopyść // Katecheta. – 2001, nr 6, s. 63-65

19. Czy jesteśmy komunikatywni? / Cezary Sękalski // Katecheta. – 2002, nr 2, s. 59-63

20. Czy katecheta może pełnić rolę wychowawcy klasy ? / Marceli Cogiel // Katecheta. – 2001, nr 7-8, s. 106-107

21. Czy katecheta powinien być terapeutą? / Radosław Chałupniak // Katecheta. – 2008, nr 4, s. 53-63

22. Doskonalenie pedagogiczne nauczycieli religii w obliczu zmian edukacyjnych / Anna Zellma // Studia Pastoralne : rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – R. 10, nr 10 (2014), s. 421-431

23. Duchowość katechety, czyli o czym katecheta pamiętać powinien : refleksja nad przesłaniem Jana Pawła II do katechetów Trzeciego Tysiąclecia. Cz. 1-2 / Janusz Tadeusz Skotarczak // Katecheta. – 2001, nr 11, s. 45-48, nr 12, s. 39-41

24. Edukacyjne i społecznościowe portale jako nowe przestrzenie w warsztacie pracy i doskonalenia kreatywnego nauczycieli religii / Anna Zellma // Roczniki Pastoralno-Katechetyczne. – T. 4 (2012), s. 191-206

25. Etyczne aspekty nauczania religii i etyki / / Krzysztof Zajdel // Nauczyciel i Szkoła. – 2017, nr 2, s. 55-66

26. Formacja katechetów w Polsce / Jan Szpet // Katecheta. – 2010, nr 10, s. 3-15

27. Istotne cechy osobowości katechety / Bożena Bętkowska // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2002, nr 3, s. 8-10

28. Ja w szkole, szkoła we mnie / Zyta Ewa Dapkun // Katecheta. – 2012, nr 12, s. 65-70

29. Jak moja praca mnie wychowuje? / Danuta Bok // Wychowawca. – 2006, nr 10, s. 6-7

30. Jaką osobowość katechety cenią uczniowie ? / Anna Krekora // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2002, nr 3, s. 11-14

31. Katecheta XXI wieku – nauczyciel religii czy ewangelizator? / Ignacy Kosmana // Roczniki Teologiczne. – T. 67, z. 12 (2020), s. 47-67

32. Katecheci – ludzie ze stali / Monika Białkowska // Przewodnik Katolicki. – 2019, nr 10
* Dostępne w Internecie: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2019/Przewodnik-Katolicki-10-2019/Temat-numeru/Katecheci-ludzie-ze-stali   [dostęp: 22.04.2021 r.]

33. Katecheta w szkole w relacji do nauczycieli i rodziców : katecheta uczestniczący w życiu katechizowanych / Lidia Mergalska // Zeszyty Formacji Katechetów. – R. 19, nr 4 (2019), s. 92-96

34. Katecheta – świadek czy nauczyciel? / Anna Kasperek // Katecheta. – 2020, nr 5, s.

35. Katecheta – wychowawcą siebie i innych / Cezary Opalach // Katecheta. – 2007, 7-8, s. 70-76

36. Katechetyka w przestrzeni edukacyjnej wobec standardów kształcenia nauczycieli religii / Aneta Rayzacher-Majewska // Katecheta. – 2015, nr 7/8, s. 80-85

37. Katecheza między “niebem” a “ziemią” – między parafią a szkołą / Andrzej Potocki // Katecheta. – 2001, nr 2, s. 13-22
* Osiągnięcia i słabości katechezy w szkole

38. Katecheza w bibliotece i świat internetu / Zdzisław Kropidłowski // Katecheta. – 2015, nr 3, s. 5-14
* Dot. współpracy bibliotekarza z katechetą

39. Kobieta katechetka / Elżbieta Osewska // Katecheta. – 2002, nr 7-8, s. 113-120

40. Kompetencje nauczyciela religii jako perspektywa efektywności edukacyjnej / Anna Zellma // Katecheta. – 2009, nr 6, s. 3-12
* Dostępne w Internecie: https://www.katecheta.pl/Archiwum/2009/Katecheta-6-2009/VERBA-DOCENT/Kompetencje-nauczyciela-religii-jako-perspektywa-efektywnosci-edukacyjnej   [dostęp: 23.04.2021 r.]

41. Konflikty : katecheta – młodzież. Szansa czy zagrożenie? / Anna Zellma // Katecheta. – 2002, nr 7-8, s. 3-13

42. Kreowanie wizerunku zawodowego nauczyciela religii w wybranej prasie internetowej / Anna Zellma. – Bibliogr. // Studia Warmińskie. – [T.] 57 (2020), s. 195-210

43. Kryzys wypalenia / Wojciech Szlagura. – Bibliogr. // Katecheta. – 2002, nr 7-8, s. 50-60

44. Kwalifikacje nauczycieli religii katolickiej w przedszkolach / Joanna Lesińska // Monitor Dyrektora Przedszkola. – 2016, nr 75 (październik), s. 18-21

45. Najczęstsze błędy w komunikacji interpersonalnej: katecheta – uczeń / Józef Skrzypczak // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła : tożsamość polskiej katechezy. – T. 2 (2004), s. 57-6

46. Nauczyciel religii jako animator kultury w środowisku wiejskim / Anna Zellma // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. – T. 35 (2015), s. 257-269

47. Nauczyciel religii jako refleksyjny praktyk w realiach współczesnej szkoły / Anna Zellma // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 6-12

48. Ocena pracy nauczyciela religii / Tadeusz Panuś // Katecheta. – 2001, nr 5, s. 65-67

49. Ocenianie na katechezie / Piotr Kuś // Katecheta. – 2001, nr 6, s. 65-66

50. Osobowość nauczyciela religii / Robert Szewczyk // Robert Szewczyk // Studia Katechetyczne. – T. 7 (2010), s. 217-234
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Katechetyczne/Studia_Katechetyczne-r2010-t7/Studia_Katechetyczne-r2010-t7-s217-234/Studia_Katechetyczne-r2010-t7-s217-234.pdf   [dostęp. 23.04.2021 r.]

51. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela religii (propozycje) / Bożena Paściak // Przegląd Edukacyjny. – 2000, nr 4, s. 10-11

52. Po drabinie, po drabinie… czyli szczebel wyżej w nauczycielskiej hierarchii / Leszek Dembski // Katecheta. – 2001, nr 7-8, s.103-106

53. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. – 2000, nr 4, poz. 20

54. Postulaty dydaktyczno-moralno-religijne stawiane współczesnym katechetom / Jacek Bąk // Katecheta. – 2003, nr 9, s. 4-14

55. Poszukiwanie tożsamości katechety osób szczególnej troski / Andrzej Kiciński // Katecheta. – 2005, nr 7/8, s. 10-18

56. Powołanie i tożsamość katechety / Mieczysław Rusiecki // Wychowawca. – 2016, nr 3, s. 5-11

57. Praca nauczycieli religii z “dziećmi ulicy” / Aneta Baranowska // Katecheta. – 2014, nr 11, s. 83-88

58. Problem współpracy katechetów z rodzicami w kontekście polskich przemian edukacyjnych / Anna Zellma // Paedagogia Christiana. – T. 1 (2002), s. 189-199

59. Przyjemność awansu / Bogusław Wróbel // Głos Nauczycielski. – 2001, nr 1, s. 9
* Nadawanie stopni nauczycielskich księżom katechetom

60. Przyszłość nauczania religii w szkole / Tadeusz Panuś // Katecheta. – 2002, nr 11, s. 13-20

61. Rola czasopisma “Katecheta” w procesie formacji katechetów. Z okazji 45-lecia ukazywania się czasopisma / Stanisław Walewicz // Katecheta. – 2002, nr 10, s. 8-14

62. Rola katechety w sporządzaniu planu wychowawczego szkoły / Robert Wawrzeniecki // Katecheta. – 2001, nr 12, s. 60-63

63. Samotność katechety / Joanna Podgórska // Polityka. – 2010, nr 50, s. 34-38

64. Status nauczyciela religii w prawie polskim / Magdalena Machocka // Zeszyty Formacji Katechetów. – R. 16, nr 4 (2016), s. 99-110

65. Staż i procedura awansu zawodowego katechety / Ryszard Czekalski // Katecheta. – 2001, nr 3, s. 55-59

66. Stosunek młodzieży do katechezy i katechetów / Zenon Janczewski // Katecheta. – 2001, nr 7-8, s. 108-112
* Lekcje religii w szkole w opinii młodzieży

67. Superwizja jako forma wsparcia aktywności zawodowej nauczycieli religii / Aneta Baranowska // Katecheta. – 2015, nr 5, s. 85-90

68. Szkolna katecheza – między rzeczywistością a spełnionymi i niespełnionymi oczekiwaniami. Komunikat z badań / Anna Zellma // Katecheta. – 2010, nr 7-8, s. 4-18

69. Troska o być nauczyciela religii i katechety : w kierunku formacji duchowej / Józef Stala // Perspectiva : legnickie studia teologiczno-historyczne. – R. 10, nr 2 (2011), s. 239-252

70. Tutoring jako metoda pracy z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych z religii / Aneta Baranowska // Katecheta. – 2015, nr 2, s. 73-79

71. Wypalenie zawodowe… / Marcelina Ptak // Katecheta. – 2001, nr 10, s. 77-79

72. “Wypalenie zawodowe” u katechetów… / Bożena Morawska // Katecheta. – 2001, nr 5, s. 68-70

73. Wypracowanie i kwestionariusz ankiety jako narzędzia badawcze w pracy katechety szkolnego / Janusz Goraj SDB // Katecheta. – 2009, nr 4, s. 3-11

74. Zajęcia warsztatowe kluczem do skutecznej formacji nauczycieli religii / Anna Zellma // Katecheta. – R. 57, nr 6 (2013), s. 3-12

75. Zdalne nauczanie religii w czasie epidemii COVID-19. Studium teoretyczne / Damian Fołtyn // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2020, nr 2-3, s. 105-114
* Dostępne w Internecie: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/834/752  [dostęp: 22.04.2021 r.]

 

Zobacz też hasło: Scenariusze i konspekty lekcji religii

 

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu