stres

Trudne sytuacje w pracy na odległość

Sytuacja trudna – ma miejsce, gdy dochodzi do nierównowagi między potrzebami i zadaniami a sposobami i warunkami ich realizacji. Nierównowaga ta dotyczy sytuacji normalnej, która powoduje, że zakłócony zostaje normalny przebieg aktywności i zmniejsza się prawdopodobieństwo realizacji zadania na poziomie normalnym. Zaburzenia przewidywalności sytuacji, zwiększające prawdopodobieństwo niepowodzenia (zagrożenia celu) definiują …

Wypalenie zawodowe nauczycieli

“Wypalenie zawodowe, syndrom wypalenia zawodowego, syndrom burnout to wyczerpanie organizmu spowodowane walką z długotrwałym stresem. Pracownik traci zapał do wykonywania pracy, która kiedyś sprawiała mu satysfakcję. Często czuje, że przestał rozwijać się zawodowo, jest niezadowolony z czynności, jakie wykonuje, odczuwa zmęczenie i bezsilność”. (Katarzyna Znańska-Kozłowska, Wypalenie zawodowe – pojęcie, przyczyny, …

Pielęgniarstwo

Zestawienie bibliograficzne „Pielęgniarstwo” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2020 i zawiera 230 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny podzielony został na dwa działy: pierwszy dotyczy tematyki kształcenia przygotowującego przyszłe pielęgniarki do zawodu oraz materiały …

Stres w szkole

Niniejsze zestawienie bibliograficzne „Stres w szkole”  ujmuje  155 opisów bibliograficznych wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism na temat stresu w szkole, który dotyka zarówno, uczniów, jak i nauczycieli. Publikacje zawierają materiały dotyczące istoty, przejawów zjawiska, jak i koncepcji radzenia sobie ze stresem. Wydawnictwa zwarte, które znajdują się w zbiorach …