Nauczyciel 45+

Bibliografia “Nauczyciel 45+” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2020 i zawiera 90 opisów bibliograficznych. Zestawienie sporządzono na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

Książki:

 

1. Ciągłość i zmiana w postawach życiowych i zawodowych nauczycieli / Luba Sołoma. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. – 158, [1] s. ; 24 cm.
M 58170 (Kędzierzyn-Koźle)

2. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. – Poznań : eMPi2, Poznań 2010. — 256 s. : il., fot., rys. ; 24 cm.
M 203312, M 203313 (Opole)

3. Dylematy współczesnego nauczyciela. Między samoświadomością a wypaleniem zawodowym / Patrycja Huget, Agnieszka Guzik // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 1 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 466-476
M 213295/I (Opole)

4. Etyczne aspekty pracy nauczyciela / Edmund Juśko, Andrzej Niedojadło. – Bibliogr. // W : Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018. – S. 155-173

5. Jak być dobrym wychowawcą? : autoewaluacja pracy wychowawczej, asertywność nauczyciela, skuteczne kierowanie klasą / Marek Grondas [et al.]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. – 128 s. : il. ; 30 cm. – (Zajrzyj i Znajdź)
M 211532, M 211533 (Opole)

6. Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem / Ewa Sokołowska. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2007. – 63 s. : il. ; 24 cm. – ( Poradnik Nauczyciela, Wychowawcy, Pedagoga )
M 198959 (Opole)

7. Kompetencje emocjonalne nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak, Renata Góralska. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. – 248 s. ; 21 cm. – ( Inspiracje Edukacyjne. )
C 207681, M 210790, M 210791, M 211918 (Opole)

8. Kondycja zawodowa nauczycieli : w poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego / Elżbieta Lisowska. – Kraków : “Impuls”, 2018. – 273 s. : il. ; 24 cm.
M 054954 M 069042 M 218020 (Opole)

9. Najpilniejsze problemy, trudności oraz potrzeby życiowe i zawodowe nauczycieli / Wanda Dróżka // W : Zrozumieć szkołę : konteksty zmiany / redakcja naukowa Mirosław J. Szymański, Barbara Walasek-Jarosz, Zuzanna Zbróg. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. – S. 150-171

10. Nauczyciel w szkole : jak przeżyć szkołę / Klaus Schaefer ; przekł. Joanna Mink. – Jak przeżyć szkołę. – Wyd. 2 w jęz. Pol. – Gdańsk ;Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 205 s. ; 24 cm.
M 050225 (Brzeg), M 61081 (Kędzierzyn-Koźle), C 200086, M 200152, M 200153, M 200154 (Opole)

11. Nauczyciel współczesnej szkoły : szanse i zagrożenia / Marek Kazimierowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2016. – 194, [1] s. ; 24 cm.
M 218167 M 218168 (Opole)

12. Nauczyciel : zawód, powołanie, pasja / red. nauk. Stanisław Popek, Adam Winiarz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 409 s. ; 24 cm.
C 050565 (Brzeg), M 201040 (Opole)

13. Nauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy / Christopher Day ; przekł. [z ang.] Tomasz Kościuczuk. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 224 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Wychowawcy )
M 199373 (Opole)

14. Od zapału do wypalenia? : funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej / Jowita Synal, Jolanta Szempruch. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017. – 372, [2] s. : il., wykr. ; 24 cm.

15. Poczucie sensu życia i stosunek do wartości a wypalenie zawodowe nauczycieli / Patrycja Kozera-Mikuła // W : Dyskursy wyzerowane : inspiracje, badania, działania / redakcja naukowa Maria Marta Urlińska. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit ; Kraków : Akademia Ignatianum, 2017. – 330 s. : portr., wykr. ; 24 cm.

16. Poczucie sukcesu jako czynnik podtrzymujący rozwój zawodowy nauczyciela / Sabina Koczoń-Zurek // W : Sukces jako zjawisko edukacyjne. Vol. 1 / redakcja Monika Humeniuk, Iwona Paszenda, Wiktor Żłobicki. – Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. – S. 226-238

17. Poznawcze potrzeby nauczycieli / Bartłomiej Gołek. -Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – 184, [2] s. ; 24 cm.
M 204802 (Opole)

18. Profesjonalizm w uczeniu : jak osiągnąć sukces / Beth Hurst, Ginny Reding ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Janusz Stawiński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. – 175 s. ; 21 cm. – (Inspiracje Edukacyjne )
M 206038, M 206039 , M 209163 (Opole)

19. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. – 392 s. : il. ; 21 cm.

20. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz. – Kraków : “Impuls”, 2010. – 155, [1] s. : il. ; 25 cm.
M 205738 (Opole)

21. Rola nauczyciela we współczesnej szkole / Erich Petlák. – Warszawa : “Żak”, cop. 2008. – 183 s. : 21 cm.
M 050799 (Brzeg), M 61600 (Kędzierzyn-Koźle), C 201823 (Opole)

22. Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : “Difin”,2014. – 197, [1] s. ; 23 cm. – (Engram )
63265 (Kędzierzyn-Koźle), M 211487, M 211488 (Opole)

23. Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyński. – Kraków ;Dąbrowa Górnicza : Impuls ; Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. – 168 s. : il. ; 24 cm.
M 212606, M 212607 (Opole)

24. Stres w zawodzie nauczyciela / Maria Katarzyna Grzegorzewska . – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006. – 195 s. : rys., tab. ; 23 cm.
M 049771 (Brzeg)

25. Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod redakcją Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. – Warszawa : “Difin”, 2015. – 169, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Engram)
M 213315, M 213316 (Opole)

26. Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe / red. nauk. Edward Kozioł ; red. nauk Ewa Pasterniak-Kobyłecka ; Uniwersytet Zielonogórski. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. – 531 s. ; 24 cm.
C 193854 (Opole)

27. Uwarunkowania poczucia zdrowia, stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli a praktyczne wykorzystywanie teorii zachowania zasobów autorstwa Stevana E. Hobfolla / Maria Katarzyna Grzegorzewska. – Kraków : Impuls, 2019. – 418 s. : il., wykr. ; 24 cm.

28. Wypalenie zawodowe, czyli o konieczności odpoczynku od tablicy / Agata Wołowska. – Bibliogr. // W : Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod. red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. – Warszawa : “Difin”, 2015. – S. 79-99
M 213315, M 213316 (Opole)

29. Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. – Wyd. 2 popr. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. – 266 s. : il. ; 24 cm.
C 050638 (Brzeg), C 065528 (Nysa), C 202109, M 202171 (Opole)

30. Zawodowe zdrowie nauczyciela : sposoby zachowania / Liliya Morska // W : Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod redakcją Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. – Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2016. – S. 211-220

31. Źródła stresu nauczycieli w ekosystemie szkolnym / Maria Katarzyna Grzegorzewska // W : Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna / redakcja Antoni Wontorczyk, Augustyn Bańka. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. – S. 165-180

Artykuły w czasopismach:

 

32. Ankieta dla nauczycieli: Czy jesteś zagrożony wypaleniem zawodowym? / Alicja Strzelecka-Lemiech // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 48, s. 38-39

33. Awans zawodowy po latach… czyli Co dalej, nauczycielu dyplomowany? / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 1, s. 24-25

34. Determinanty satysfakcji zawodowej nauczycieli / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 3, s. 38-51

35. Etos zawodu nauczyciela / Jan Rusiecki. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2018, nr 12, s. 5-11

36. Fizyczne i społeczne środowisko pracy a wypalanie się nauczycielek i nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik, Marcin Rutkowski. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 54, z. 3 (2010), s. 167-174

37. Formy zapobiegania wypalaniu zawodowemu nauczycieli / Joanna Ignatowicz-Nikiel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 6, s. 40-46

38. Gdy nauczyciel jest zmęczony pracą / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Przegląd Oświatowy. – 2012, nr 1, s. 15-16

39. Istota, zakres i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli / Bogusław Śliwerski // Meritum. – 2012, nr 3, s. 20-24

40. Jak płonąć, aby nie zgasnąć? : o wypaleniu zawodowym nauczycieli / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. – 2013, nr 6, s. 28-31

41. Jak uniknąć wypalenia zawodowego / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 8, s. 78-82

42. Kompetencje przyszłych i czynnych zawodowo nauczycieli / Maria Kocór // Edukacja i Dialog. – 2011, nr 3-4, s. 56-63

43. Kultura szkoły jako moderator relacji między stresorami w pracy a zaangażowaniem w pracę nauczycieli / Elżbieta Strutyńska, Maciej Karwowski // Kultura i Edukacja. 2018, nr 1, s. 135-157

44. Między podtrzymywaniem a zahamowaniem aktywności zawodowej nauczyciela / Sabina Koczoń-Zurek.- Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2006), s. 143-156

45. Motywacja do pracy uwarunkowaniem sukcesu zawodowego nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak. – Bibliogr. // Meritum. – 2015, nr 3, s. 2-14

46. Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej / Barbara Kutrowska // Szkoła, Zawód, Praca. Nr 14 (2017), s. 37-51

47. O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 8, s. 41-47

48. Obraz siebie : nauczyciele o sobie w pamiętnikach / Joanna Łukasik // Edukacja. – 2011, nr 4, s. 36-48

49. Oczekiwania wobec nauczycieli w XXI wieku. Cz. 1 / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 4, s. 16-18

50. Oczekiwania wobec nauczycieli w XXI wieku. Cz. 2 / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 5, s. 9-10

51. Odzyskaj pasję nauczania! / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 106, s. 68-72

52. Osobowość nauczyciela a wypalenie zawodowe / Aleksandra Jędryszek-Geisler, Paweł Izdebski. – Bibliogr. // Edukacja. – 2018, nr 1, s. 106-117

53. Poczucie godności zawodowej współczesnych nauczycieli / Dorota Jankowska, Krzysztof Jankowski. – Bibliogr. // Pedagogika Pracy. – T. 51 (2007), s. 114-124

54. Praca nauczyciela i jej wartość w percepcji studentów kierunków ze specjalnością nauczycielską / Paulina Koperna. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 91-110

55. Prestiż i zarobki polskich nauczycieli / Rafał Piwowarski . – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 39-53

56. Problemy tożsamości zawodowej nauczycieli / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2010, nr 3/4, s. 14-20

57. Przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego nauczycieli / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 3, s. 10-20

58. Przyjaciel czy wróg? Stres w pracy nauczyciela / Agnieszka Pawelec ; rozm. przepr. Lilianna Sicińska // Wychowawca. – 2019, nr 2, s. 10-11

59. Psychospołeczne sposoby funkcjonowania w zawodzie nauczyciela a ryzyko wypalenia / Anna Romanowska-Tołłoczko. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 3, s. 8-12

60. Refleksja nauczyciela podstawą działań włączających w edukacji / Ewa Skrzetuska. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 3, s. 106-118

61. Rozwój osobisty nauczyciela, czyli tędy droga / Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 51-58

62. Satysfakcja zawodowa nauczycieli wf na tle nauczycieli innych specjalności / Grażyna Kosiba // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 10, s. 19-28

63. Sposoby na spokój /Ewa Kaian Kochanowska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 4, s. 125-133

64. Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe na przykładzie badań nauczycieli / Aleksandra Jędryszek-Geisler, Paweł Izdebski. – Bibliogr. // Edukacja. – 2019, nr 1, s. 20-39

65. Stres jako uwarunkowanie zdrowia w pracy nauczyciela / Dominik Olejniczak. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2014, nr 1, s. 137-145

66. Stres w pracy nauczyciela / Urszula Stępień // Kwartalnik Edukacyjny. – 2007, nr 1, s. 62-65

67. Stres w pracy nauczyciela . Jak sobie z nim radzić? Bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2019, nr 2, s. 18

68. Stres w zawodzie nauczyciela wynikający ze zmian w przestrzeni edukacyjnej i rzeczywistości społecznej / Maria Katarzyna Grzegorzewsk // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2018, nr 2, [cz.] 2, s. 379-386

69. Symptomy wypalenia zawodowego w grupie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych / Marek Smulczyk, Ludmiła Rycielska. – Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. – 2013, nr 4, s. 113-132

70. Sytuacja zawodowa nauczycieli 50+ / Bohumira Lazarova // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 1, s. 24-27

71. Szczęśliwi nauczyciele / Magdalena Dziedziak-Wawro // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 4, s. 29-36

72. Szukaj swoich mocnych stron / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 23-29

73. TALENT – dar czy zadanie? / Sławomir Chrost // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 40-42

74. Trudna sprawa – autorytet : jak być idolem i “przewodnikiem” dla uczniów w dzisiejszej szkole / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 10-12

75. Uwarunkowania sukcesu zawodowego / Stefan T. Kwiatkowski // Ruch Pedagogiczny. – 2010, nr 5-6, s. 93-102

76. Wiedza studentów pedagogiki na temat wypalenia w zawodzie nauczyciela / Agnieszka Rowicka. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 1, s. 48-59
* Stan wiedzy studentów pedagogiki na temat pojęcia “wypalenie w zawodzie nauczyciela”

77. Work-life balance – jak się bronić przed wypaleniem / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 38-47

78. Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję z pracy nauczyciela / Beata Jakimiuk. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 73-79

79. Wyciśnij, ile się da / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 41, s. 6
* Satysfakcja zawodowa w pracy nauczyciela

80. Wypalenie zawodowe nauczycieli jako syndrom zawodów służebnych (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2012, nr 6, s. 55-60

81. Wypalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i średnich. Studium porównawcze / Monika Mazur-Mitrowska, Kinga Dziwańska. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 78-87

82. Wypalenie zawodowe – zarys zjawiska / Radosław Mysior // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 12, s. 9-10

83. Wzajemne relacje między poczuciem humoru, stresem i wypaleniem zawodowym na przykładzie badań w grupie nauczycieli / Andrzej Bulzak, Marta Adamczyk, Marcin Kordek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – Z. 13 (2016) s. 209-223

84. Zadowolenie z pracy i samopoczucie zawodowe / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 9, s. 30, 32-34

85. Zależności między stresorami w pracy z wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę w grupie nauczycieli: pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego / Łukasz Baka, Roman Cieślak . – Bibliogr. // Studia Psychologiczne. – 2010, z. 3, s. 5-18

86. Zawodowe uwarunkowania zadowolenia z pracy wśród nauczycieli / Elżbieta Lisowska // Forum Pedagogiczne. 2017, [nr] 1, s. 227-243

87. Zawodowy kryzys. Kilka słów o wypaleniu zawodowym / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 66, s. 50-533

88. Złapać drugi oddech / Natalia Krzysztof Minge // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 48, s. 14-16

89. Złota trzynastka. Jakie supermoce powinien posiadać współczesny nauczyciel? / Anna Życka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2019, nr 5, s. 52-54

90. Życie i praca polskiego nauczyciela oraz czynniki budujące i niszczące jego autorytet / Rafał Piwowarski . – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2013, nr 2, s. 19-35

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu
Aktualizacja 10.04.20202 r.