Pielęgniarstwo

Zestawienie bibliograficzne „Pielęgniarstwo” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2020 i zawiera 230 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny podzielony został na dwa działy: pierwszy dotyczy tematyki kształcenia przygotowującego przyszłe pielęgniarki do zawodu oraz materiały związane z rolą zawodu pielęgniarskiego, drugi dział obejmuje zagadnienia dotyczące etyki zawodowej, posłannictwa, stresu  wynikającego z wykonywanego zawodu oraz związanego z nim ryzyka wypalenia zawodowego. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

 

 

I. PRACA, KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

 

Książki:

1. E-zdrowie : wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie / red. nauk. Dorota Kilańska, Hanna Grabowska, Aleksandra Gaworska-Krzemińska. – Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie – Wydanie I. – Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. – 401, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 220135 (Opole)

2. Filozofia i teorie pielęgniarstwa / pod red. Jolanty Górajek-Jóźwik. – Lublin : Wydaw. Czelej, 2007. – 428 s. : il. ; 24 cm.
M 61335 (Kędzierzyn-Koźle)

3. Holistyczna opieka zdrowotna wyzwaniem wobec pielęgniarek / red. Alicja Różyk-Myrta. – Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2018. – 199 s. : il. ; 24 cm.
M 055083 M 055084 (Brzeg), M 65037 (Kędzierzyn-Koźle), M 057018 M 057019 (Kluczbork), M 069227 M 069228 M 069229 (Nysa), M 219632 M 219633 (Opole)

4. Inteligencja emocjonalna pielęgniarek a typy zachowań i przeżyć w pracy / Anna Andruszkiewicz, Małgorzata Basińska // W: Zdrowie, stres, choroba w wymiarze psychologicznym / red. nauk. Helena Wrońska-Polańska. – Kraków : „Impuls”, 2008. – S. 75-85
M 61103 (Kędzierzyn-Koźle), M 052276 (Kluczbork)

5. Interdyscyplinarny wymiar pielęgniarstwa / redakcja naukowa: Agnieszka Renn-Żurek. – Wydanie pierwsze. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018. – 246 s. : il. ; 21 cm. – (Ewaluacja Kształcenia Pielęgniarek i Położnych ;, 8 )
M 219110 (Opole)

6. Kompendium pielęgniarstwa / Andreas Huber, Barbara Karasek-Kreutzinger, Ursula Jobin-Howald. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2015. – 503,[1] s.

7. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie / pod red. zespołu : Anna Kwiatkowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wenancjusz Panek. – Lublin : Wydaw. “Czelej”, cop. 2003

8. Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki / red. Zofia Kawczyńska-Butrym. – Olsztyna : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001

9. Kształcenie pielęgniarek i położnych w kontekście prognoz liczby personelu medycznego na najbliższe lata : opinia położnych na temat zapotrzebowania na kształcenie położnych w kierunku pielęgniarstwa / Katarzyna Zborowska [et al.] // W : Wybrane zagadnienia teorii i praktyki zarządzania w ochronie zdrowia / red. nauk. Ryszard Plinta. – Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny, 2016. – S. 111-124

10. Kształcenie pielęgniarek : studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w kontekście standardów kształcenia i akredytacji resortowej / Mariola Głowacka. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – 411, [1] s. : il. ; 23 cm.

11. Kształcenie pielęgniarek w Polsce w latach 1945-1961 w świetle artykułów z “Pielęgnierki Polskiej” i “Pielęgniarki i Położnej” / Małgorzata Stawiak-Ososińska // W : Kądziel, kołyska, łoże : atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów / red. nauk. Anetta Głowacka-Penczyńska, Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Monika Opioła-Cegiełka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – S. 211-234

12. Kształcenie ustawiczne w pielęgniarstwie : analizy i refleksje / Zbigniew Tokarski. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2017. – 211 s. : wykr. ; 21 cm.
M 219094 M 219095 (Opole)

13. Kształcenie zawodowe pielęgniarek instrumentariuszek : ujecie socjologiczne / Krystyna Baszak // W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – S. 165-176
C 050077 (Brzeg), M 61208 (Kędzierzyn-Koźle), C 198113 M 198131 M 198236 M 198237 M 198238 (Opole)

14. Media cyfrowe jako narzędzie doskonalenia kompetencji personelu medycznego / Jolanta Jancewicz . – Bibliogr. // W : Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod red. Józefa Bednarka, Anny Andrzejewskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – S. 101-112
M 214242/IV (Opole)

15. Oddziaływania terapeutyczne pielęgniarki w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami / Ewa Barczykowska // Wybrane aspekty oddziaływań terapeutycznych w pielęgniarstwie psychiatrycznym / pod redakcją Anity Markowskiej, Damiana Czarneckiego, Marcina Ziółkowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. – S. 199-221

16. Opinie studentów kierunku pielęgniarstwo na temat wybranych aspektów kształcenia praktycznego / Lila Walas [et al.] // W : Wybrane aspekty życia studentów kierunków medycznych / pod red. Mariusza Wysokińskiego, Zofii Sienkiewicz, Wiesława Fideckiego. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2016. – S. 140-149

17. Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T. 2 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.Wrocław : “Continuo”, 2009. – 152 s. : il. ; 24 cm.
M 067880 (Nysa), M 213384 (Opole)

18. Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T. 3 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.Wrocław : “Continuo”, 2010. – 147 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
M 067881 (Nysa), M 213706 (Opole)

19. Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T. 4 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.Wrocław : “Continuo”, 2011. – 196 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
M 067882 (Nysa), M 213385 (Opole)

20. Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T. 5 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.Wrocław : “Continuo”, 2012. – 168 s. : il. kolor. ; 24 cm.
M 213707 (Opole)

21.Pielęgniarstwo / Olaf Kirschnick ; red.nauk. wyd. polskiego, Juliusz Jakubaszko ; tł. [z niem.] Helena Filipek-Wender. – Wyd. 2. – Wrocław : Urban & Partner, 2005. – XXVII, [1], 541 s. : 47 fot., 402 ryc., 22 tab. ; 19 cm.
M 063582 M 063882 (Nysa)

22. Pielęgniarstwo a pedagogika / Wiesława Ciechanowicz // W: Pedagogika : podręcznik dla szkół medycznych / pod red. Wiesławy Ciechaniewicz. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , 2000. – S. 207-226
M 048361 (Brzeg)

23. Pielęgniarstwo a rynek pracy : wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej / pod red. Marioli Głowackiej; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. Instytut Nauk o Zdrowiu. -Płock : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014. – 334 s

24. Pielęgniarstwo : ćwiczenia / pod red. Wiesławy Ciechaniewicz. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2001

25. Pielęgniarstwo geriatryczne / Josefa Schiefele, Ilse Staudt, M. Margarete Dach ; z niem. tł. Helena Filipek-Wender. – Wyd. polskie pod red. Krzysztofa Galusa. – Wrocław : Urban & Partner, 2007. – 268 s. : ; 111 il., 7 tab. ; 21 cm
C 064040 (Nysa)

26. Pielęgniarstwo internistyczne / redakcja naukowa Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz. – Wydanie 2 zmienione i uaktualnione. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. – 464 s.

27.Pielęgniarstwo neurologiczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Krystyna Jaracz, Wojciech Kozubski. – Wyd. 1 (dodr.). – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. – 445 s. : il. ; 24 cm.
M 211129 (Opole)

28. Pielęgniarstwo onkologiczne / redakcja naukowa Anna Koper. – Wyd. 1 – 2 dodr. -Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. – XVI, [2], 429, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 213955 (Opole)

29. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej / red. nauk. Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Kaptacz. – Wyd. 1 – 3 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019. – XIII, [1], 427, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 219512 M 219513 (Opole)

30. Pielęgniarstwo pediatryczne / redakcja naukowa Bogusław Pawelczyk. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2007. – 354, [1] s.
M 202594 (Opole)

31. Pielęgniarstwo : podręcznik dla studiów medycznych / pod red. Kazimiery Zahradniczek. – Wyd. 1 (dodruk). – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006. – 654,[1] s. : fot.,rys.,wykr. ; 24 cm.
M 202595 (Opole)

32. Pielęgniarstwo : podręcznik dla studiów medycznych / red. Kazimiera Zahradniczek. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004. – 654,[1] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm.
M 063623 M 063969 (Nysa), M 190186 (Opole)

33. Pielęgniarstwo psychiatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Janusz Rybakowski. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. – XIV, [2], 511, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 210598 (Opole)

34. Pielęgniarstwo transkulturowe : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Beata Ogórek-Tęcza. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. – 180, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 61743 (Kędzierzyn-Koźle)

35. Pielęgniarstwo w geriatrii : wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstwo specjalistyczne / pod red. Moniki Biercewicz, Marii T. Szewczyk, Roberta Ślusarza. – Warszawa : Borgis Wydawnictwo Medyczne, 2006

36. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej / red. nauk. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska. – Wyd. 1-2 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. – XI, [1], 397, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 219514 M 219515 (Opole)

37.Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. – XI, [1], 397, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 61383 (Kędzierzyn-Koźle), M 211130 (Opole)

38. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej / red. Krystyna de Walden-Gałuszko i Anna Kaptacz. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008. – 271, [1] s. ; il. ; 21 cm.
M 211131 (Opole)

39. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej / red. Krystyna de Walden-Gałuszko. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. – 271 s. : il. ; 21 cm.
C 052040 (Kluczbork), C 063752 (Nysa)

40. Pielęgniarstwo w chirurgii : wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej / Wojciech Kapała. – Wyd. 2 uzup. – Lublin : “Czelej” 2006. – 224 s. ; 24 cm.
M 202596 (Opole)

41. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej / red. Krystyna de Walden-Gałuszko i Anna Kaptacz. – Wyd. 1 (dodruk). – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008. – 271, [1] s. ; il. ; 21 cm.
M 211131 (Opole)

42. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej / red. Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Kaptacz. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. – 271 s. : il. ; 21 cm.
C 052040 (Kluczbork), C 063752 (Nysa)

43. Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej : podręcznik dla studentów studiów licencjackich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu / pod redakcją Anny Ksykiewicz-Dorota. – Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2004. – 287 s.

44. Podstawy pielęgniarstwa. Tom 1 : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo: założenia teoretyczne / red. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek. – Lublin : Wydawnictwo “Czelej”, 2008. – 852 s. + 1 dysk optyczny (DVD)
M 217257/I M 217258/I (Opole)

45. Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2 : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo: wybrane działania pielęgniarskie / red. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek. – Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008. – 1082 s. + 2 dyski optyczne (DVD)
M 217257/II M 217258/II (Opole)

46. Porównanie zasad kształcenia zawodowego i uprawnień pielęgniarek w Polsce i w Rosji / Agnieszka Serafin // W : Polska – Rosja : (gospodarka – oświata – zdrowie – turystyka) / red. nauk. Ireneusz Michałków ; Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ; Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód ; Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2013. – S. 347-355

47. Potrzeba szkoleń specjalistycznych dedykowanych pracownikom służby zdrowia / Jolanta Jasik-Ślęzak // W : Quality production improvement : nowe wyzwania / pod redakcją Robert Ulewicz, Manuela Ingaldi. – Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2019. – S. 131-139

48. Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej / red. nauk. Anna Andruszkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. – VIII, [4], 416, [1] s. : il. ; 24 cm. – ( Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich; ; 25. )
M 207922/II (Opole)

49. Przeobrażenia w kształceniu pielęgniarek w okresie Polski Ludowej i III Rzeczpospolitej / Wioletta Maźwa // W : Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009) / pod red. nauk. Elżbiety Gorloff, Romualda Grzybowskiego, Andrzeja Kołakowskiego. – Kraków : “Impuls”, 2010. – S. 231-241

50. Przewlekle chory w domu : gdzie szukać pomocy? / Dorota Czajka, Beata Czekała. – Wyd 1- 2 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. – 165 s. : il. ; 24 cm.
M 054099 (Brzeg)

51. Rehabilitacja w pielęgniarstwie / pod red. Donaty Kurpas i Krzysztofa Kassolika.Wrocław : “Continuo”, 2010. — 168 s. : il. ; 24 cm.
M 213708 (Opole)

52. Repetytorium z pielęgniarstwa : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Kornelia Kędziora-Kornatowska. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. – XIII, [1], 480, [1] s. ; 24 cm.
M 210534 M 211312 (Opole)

53. Rola czynników motywujących w procesie podnoszenia kwalifikacji w grupie zawodowej pielęgniarek / Piotr Jamrozik, Iwona Sendek. – Bibliogr. // W : Zagrożenia zdrowia publicznego : ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych / red. nauk. Agnieszka Renn-Żurek, Zbigniew Tokarski. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2016. – S. 31-44

54. Rola współczesnej pielęgniarki w opiece nad osobami starszymi w świetle najnowszych polskich standardów geriatrycznych – projekt modelu opieki / Marta Muszalik // W : Opieka nad osobami starszymi : przewodnik dla zespołu terapeutycznego / red. nauk. Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. – S. 105-114

55. Rozwijanie kompetencji kulturowych pielęgniarek / Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała // W : Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej na wspólnym obszarze pogranicza polsko-słowackiego / redakcja Krzysztof Rejman, Beata Rejman. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018. – S. 461-471

56. Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009

57. Współczesna problematyka zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznego / red.Andrzej Brodziak, Marzena Zołoteńka-Synowiec ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. – Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2018. – 345 s. : il. ; 24 cm.
M 057061 (Kluczbork), M 069254 M 069255 M 069256 (Nysa), M 219694 (Opole)

58. Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa chirurgicznego / Anna Klimczyk, Teresa Niechwiadowicz-Czapka ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.Wrocław : “Continuo”, 2008. – 195 s., [2] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 213712 (Opole)

59. Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa geriatrycznego / Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Anna Klimczyk ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.Wrocław : “Continuo”, 2010. – 137 s. ; 24 cm.
M 61551 (Kędzierzyn-Koźle), M 213690 (Opole)

60. Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa specjalistycznego / pod red. Antoniego Czupryny i Ewy Wilczek-Rużyczki ; aut. Iwona Bodys-Cupak [et al.]. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2010. – 434, [1] s. : il. ; 25 cm.
M 203828 (Opole)

61.Zagrożenia zdrowia publicznego : ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych / red. nauk. Agnieszka Renn-Żurek, Zbigniew Tokarski. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016. – 203 s.

 

Artykuły w czasopismach:

 

62. Aktywność edukacyjna w kształceniu podyplomowym pielęgniarek / Małgorzata Felcenloben. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, nr 1, s. 27-34

63. Bariery w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym pielęgniarek / Ewa Kobos [et al.] // Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. – 2010, nr 3, s. 334-341

64. Determinanty międzynarodowe i krajowe zmian w kształceniu pielęgniarek w Polsce / Kazimiera Zdziebło [et al.] // Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. – 2010, nr 3, s. 390-396

65. Funkcje doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych / Małgorzata Felcenloben. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, nr 4, s. 111-114

66. Kadry medyczne w ochronie zdrowia. Tendencje zmian w kraju i na świecie / Alicja Domagała // Polityka Społeczna. – 2008, nr 7, s. 5-11

67. Kompetencje pielęgniarek w procesie edukacji / Irena Wrońska // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2004, nr 1, s. 87-89

68. Kompetencje pielęgniarek w zakresie edukacji zdrowotnej w polskim systemie opieki medycznej / Małgorzata Pabiś [et al.] // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2010, nr 3/4, s. 75-85

69. Koncepcja wyższego kształcenia pielęgniarek w ujęciu systemowym / Tomasz Cuber // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2003, nr 2, s. 19-27

70. Krytyczne myślenie w kształceniu pielęgniarek / Helena Lenartowicz, Maria Kózka // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2003, nr 4, s. 21-23

71. Kształcenie pielęgniarek w Polsce i USA // Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. – 2002, nr 1, s. 208-212

72. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych / Katarzyna Wardak, Małgorzata Nagórska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo. – Z. 23 (2018), s. 95-104

73. Kształcenie położnych w systemie studiów licencjackich pomostowych : oczekiwania i dążenia położnych we współczesnym modelu kształcenia / Izabela Szymańska, Ewa Piekarska, Grzegorz Krasomski // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2006, nr 3, s. 103-107

74. Kształcenie studentów kierunku pielęgniarstwo do pełnienia zadań wynikających z funkcji opiekuńczej / Violetta Koźlak, Violetta Cebulska // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2009, nr 4, s. 35-38

75. Mężczyźni w pielęgniarstwie z perspektywy płci kulturowej / Przemysław Domagała // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2017, nr 2, s. 270-283

76. Miejsce edukacji w karierze zawodowej pielęgniarek / Karolina Szczeszek [ et al.]. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2015, nr 4, s. 74-81

77. Migracje polskich pielęgniarek – wstępne informacje / Joanna Leśniowska // Polityka Społeczna. – 2008, nr 2, s. 19-21

78. Modernizacja kształcenia podstawowego pielęgniarek w Polsce / Elżbieta Gozdowska // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2003, nr 5, s. 28-31

79. Motywacja doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych / Mariola Głowacka, Andrzej Dziedziczko // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2003, nr 4, s. 43-50

80. Motywy podejmowania kształcenia podyplomowego w zawodzie pielęgniarskim / Renata Bogusz, Anita Majchrowska // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. 2012, nr 3, s. 59-63

81. Motywy wyboru studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo w Polsce / Ewa Kądalska, Krzysztof Fronczyk // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2006, nr 1/2, s. 111-114

82. Motywy wyboru zawodu medycznego przez młodzież u progu wejścia do Unii Europejskiej / Alina Dzirba // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2004, nr 1, s. 33-35

83. Nauczyciel jutra : modelowa sylwetka nauczyciela akademickiego studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo / Beata Penar-Zadarko, Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Marć // Problemy Pielęgniarstwa : zeszyty naukowe. – T. 16, z. 1/2 (2008), s. 66-71

84. Ocena kompetencji klinicznych przyszłych lekarzy i pielęgniarek – tradycyjny egzamin kliniczny i OSCE / Marta Szeliga [et al.]. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2016, nr 3, s. 112-119

85. Oczekiwania środowiska pielęgniarskiego wobec procesu kształcenia / Katarzyna Pawłowska, Anna Doboszyńska // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2012, nr 1, s. 15-18

86. Opinie pielęgniarek aktywnych zawodowo na temat wpływu poziomu wykształcenia na ich jakość życia / Mariola Głowacka, Izabela Gorzycka, Beata Haor // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2013, nr 3, s. 15-19

87. Organizacja kształcenia pielęgniarek w Polsce w XX wieku / Lucyna Sochacka // Modelowe Nauczanie. – 2004, nr 5, s. 162-165

88. Pielęgniarka szkolna w edukacji zdrowotnej i profilaktyce / Maria Sokołowska // Remedium. – 2006, nr 7-8, s. 12-13

89. Pielęgniarstwo a jakość / Wojciech Kapała // Problemy Jakości. – 2006, nr 3, s. 43-58

90. Praca socjalno-wychowawcza pielęgniarek w opinii hospitalizowanych pacjentów : (na przykładzie szpitala w małym mieście). Cz. 1-2 / Paweł Olubiński // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 6, s. 17-20 ; nr 7/8, s. 18-22

91. Przygotowanie pielęgniarek do wykonywania funkcji zawodowych / Barbara Jankowiak // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2003, nr 5, s. 43-46

92. Realizacja kształcenia ustawicznego – kryterium wyboru zatrudnienia przez absolwentów pielęgniarstwa / Anna Leńczuk-Gruba, Jacek Imiela. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2017, nr 3, s. 175-182

93. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych // Dziennik Ustaw. – 2003, nr 197, poz. 1923

94. Społeczno-pedagogiczna problematyka opieki pielęgniarskiej / Paweł Olubiński// Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 4/5, s. 23-26

95. Stuletnia tradycja kształcenia pielęgniarek w Krakowie / Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała // Problemy Pielęgniarstwa : zeszyty naukowe. – T. 20, z. 1 (2012), s. 92-101

96. System kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce / Małgorzata Felcenloben // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2010, nr 1, s. 77-84

97. Sytuacja zawodowa i społeczna pielęgniarek w Polsce / Irena Halota // Polityka Społeczna. – 2004, nr 10, s. 4-7

98. W nowej roli – pielęgniarz w terapii uzależnienia / Jerzy Marek Rak // Świat Problemów. – 2008, nr 4, s. 9

99. Wybrane zmiany w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek / Magdalena Nowik, Maria Danuta Głowacka // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2005, nr 4, s. 111-115

100. Zawód pielęgniarki w aspekcie transformacji opieki zdrowotnej w Polsce / Barbara Trętkiewicz // Edukacja Humanistyczna. – 2008, nr 2, s. 137-143

 

 

II. ETYKA ZAWODOWA, WYPALENIE ZAWODOWE:

 

 

Książki:

 

101. Agresja w pracy pielęgniarki – analiza badań własnych / Teresa Niechwiadowicz-Czapka // W : Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T. 2 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. – Wrocław : “Continuo”, 2009. – S. 90-98
M 067880 (Nysa), M 213384 (Opole)

102. Cechy wypalenia zawodowego, temperament afektywny, a nasilenie stresu w pracy i efektywność podejmowania decyzji w administracji państwowej i służbie zdrowia : praca doktorska / Izabela Rosiak ; (promot.). Alina Borkowska. – Bydgoszcz : Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 2013. – 126, [2] k. : il., tab.

103. Cierpienie, starość, śmierć i rola sumienia w pracy pielęgniarki / Wiesław Szuta. – Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Medycznej, 2012. – 202 s.

104. Czynniki istotne dla diagnozy wypalenia sił wśród pielęgniarek anestezjologicznych / Karolina Szatkowska // W : Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej. T. 1 / redakcja naukowa Małgorzata Anna Basińska, Izabela Grzankowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020. – S. 103-125

105. Determinanty satysfakcji zawodowej w badanej grupie pielęgniarek / Kazimiera Zdziebło, Paulina Konik // W : Holistyczny wymiar współczesnej medycyny : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. – Białystok : Uniwersytet Medyczny, 2016. – S. 421-430

106. Elementy duchowości w etosie pielęgniarskim / Urszula Krzyżanowska-Łagowska // W : Powołanie jako imperatyw zawodowy : etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych / redakcja naukowa Jolanta Łodzińska, Sławomir H. Zaręba, Marcin Zarzecki. – Warszawa : Kontrast, 2017. – S. 227-239

107. Empatia pracowników medycznych / Ewa Wilczek-Rużyczka. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. – 143 s. ; 24 cm.
M 216025 (Opole)

108. Etos w dydaktyce wychowania chrześcijańskiego w przygotowaniu do zawodu pielęgniarskiego / Stanisław Gulak. – Kraków, 2016 : Wydawnictwo Spes. – 332 s. : il. kolor. ; 21 cm.

109. Etyka pielęgniarska / Stefan Konstańczak. – Warszawa : Difin, 2010. – 260 s.
M 61333 (Kędzierzyn-Koźle)

110. Etyka w pracy pielęgniarskiej / praca zbiorowa pod redakcją Ireny Wrońskiej i Janusza Mariańskiego. – Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002. – 256 s.

111.Etyka zawodu pielęgniarki oraz jej rola i działania opiekuńczo-rozpoznawcze w starzejącym się społeczeństwie / Lucyna Matuszak // W : Wykładniki pomyślnego starzenia się w interdyscyplinarnej perspektywie / pod red. Beaty Haor, Anny Antczak-Komoterskiej, 2017. – S. 187-202

112. Inteligencja emocjonalna pielęgniarek a typy zachowań i przeżyć w pracy / Anna Andruszkiewicz, Małgorzata Basińska // W: Zdrowie, stres, choroba w wymiarze psychologicznym / red. nauk. Helena Wrońska-Polańska. – Kraków : „Impuls”, 2008. – S. 75-85
M 61103 (Kędzierzyn-Koźle), M 052276 (Kluczbork)

113. Jak sobie radzić z agresją w miejscu pracy? / Agnieszka Mościcka, Dorota Merecz. – Łódź : Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, 2002. – 58 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm.
M 186751 (Opole)

114. Jak się nie wypalić pomagając innym : sposoby przezwyciężania zespołu wypalenia zawodowego / Luciano Sandrin ; [przekł. z jęz. wł. Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk]. – Kielce : Jedność, 2006. – 198 s. ; 20 cm. – (Psychologia dla Ciebie)

115. Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy z chorymi / Marta Anczewska, Joanna Roszczyńska-Michta. – Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2004. – 51 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Psychiatry : postępy psychiatrii i neurologii ; t. 6

116. Kiedy trauma innych staje się własną : negatywne i pozytywne konsekwencje pomagania osobom po doświadczeniach traumatycznych / Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński. – Warszawa : PWN, 2020. – 221, [1] s. : il. ; 24 cm.

117. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej / Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. – Kraków : Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, 2016. – 11 s. ; 18 cm.

118. Mobbing w miejscu pracy : wyniki badań / Mieczysława Irena Wyderka [ et al.] . – Bibliogr. // W : Zagrożenia zdrowia publicznego : ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych / red. nauk. Agnieszka Renn-Żurek, Zbigniew Tokarski. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2016. – S. 73-79
* Dot. zjawiska mobbingu w badanej grupie zawodowej pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych, pracujących w lecznictwie zamkniętym i otwartym w Łodzi
M 068536 (Nysa), M 215144 (Opole)

119. O doskonałościach moralnych w pielęgnowaniu chorych / Jarosław Barański. – Wrocław : Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, 2018. – 123, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.

120. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych w świetle zapisów kodeksu etyki / Mariola Bartusek, Beata Podsiadło, Bogusława Serzysko // W : Pielęgniarstwo wczoraj, dziś, jutro… : praca zbiorowa T. 4 / redakcja Małgorzata Zagroba, Ewa Wiśniewska, Małgorzata Marcysiak, Bożena Ostrowska, Grażyna Skotnicka-Klonowicz. – Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. – S. 9-16

121. Opieka duchowa nad pacjentem umierającym i jego rodziną / Rozwita Czollek, Dominik Krzyżanowski. – Bibliogr. // W : Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T. 3 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. – Wrocław : “Continuo”, 2010. – S. 127-147

122. Pacjent umierający w aspekcie holistycznej opieki pielęgniarskiej / Monika Sleziona, Dominik Krzyżanowski. – Bibliogr. // W : Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T. 5 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. – Wrocław : “Continuo”, 2012. – S. 120-129

123. Pielęgniarstwo : między etosem powinnościowym a zawodem zaufania publicznego / Marcin Choczyński // W : Powołanie jako imperatyw zawodowy : etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych / red. nauk. Jolanta Łodzińska, Sławomir H. Zaręba, Marcin Zarzecki. – Warszawa : Kontrast, 2017. – S. 169-181

124. Pielęgniarstwo pediatryczne : zagadnienia etyczne / pod red. Małgorzaty Brykczyńskiej. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1996. – 125, [1] s.

125. Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej / Jorg Fengler ; tł.[z niem.] Kazimierz Pietruszewski. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. – 207 s. ; 24 cm. –(Problemy Współczesnej Psychoterapii). – Bibliogr. s. 193-207

126. Porównanie zespołu wypalenia zawodowego u lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych / Laura Wołowicka, Iwona Trojanowska // W : Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece – wymogi i oczekiwania a realia : IV zjazd / PTPAiIO – Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, 2005. – S. 104-109

127. Postawy pielęgniarek zatrudnionych na oddziałach intensywnej terapii wobec umierania i śmierci / Elżbieta Antos, Agata Fijałkowska // W : Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej / red. nauk. Jan Hartman, Marta Szabat. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. – S. 79-93

128. Powołanie jako imperatyw zawodowy : etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych / red. nauk. Jolanta Łodzińska, Sławomir H. Zaręba, Marcin Zarzecki. – Warszawa : Kontrast, 2017. – 251 s. : il. kolor. ; 24 cm

129. Rachunek sumienia dla katolickich lekarzy i pielęgniarek : o etyce w służbie zdrowia / Dariusz Pater ; wstęp Henryk Hoser. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2010. – 70, [2] s. ; 17 cm.

130. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem dializowanym w zależności od okresu dializoterapii / Dorota Chalastra, Andrzej Steciwko. – Bibliogr. // W : Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T. 2 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. – Wrocław : “Continuo”, 2009. – S. 143-149

M 067880 (Nysa), M 213384 (Opole)

131. Stres oraz wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek : jak rozpoznawać i zapobiegać / Agnieszka Głowacka. – Bibliogr. // W : Zagrożenia zdrowia publicznego : ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych / red. nauk. Agnieszka Renn-Żurek, Zbigniew Tokarski. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2016. – S. 81-90
M 068536 (Nysa), M 215144 (Opole)

132.Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. – Warszawa : Difin, cop. 2006. – 294 s. : il. ; 23 cm. – Bibliogr. s. 282-294

133. Syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek a sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych / Genowefa Gaweł, Anna Rak, Anna Kowal // W : Pielęgniarstwo a jakość życia człowieka : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków, 7-8 września 2000 : materiały konferencji / [kom. red. Maria Kózka et al.]. – Kraków : [Studio Fall], 2000. – S. 121-125

134. W czepku urodzone : o niewidzialnych bohaterkach szpitalnych korytarzy / Weronika Nawara. – Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2019. – 301, [3] s. ; 21 cm.

135. Wiedza i przekonanie lekarzy oraz pielęgniarek na temat dehumanizacji medycyny / Anna Maria Jeznach. – Bibliogr. // W : Zagrożone człowieczeństwo.T. 5, … między bezradnością a działaniem / pod red. nauk. Ewy Kantowicz, Iwony Staszkiewicz-Grabarczyk i Magdaleny Zmysłowskiej. – Kraków : “Impuls”, 2018. – S. 223-248
M 064851 (Kędzierzyn-Koźle), M 055599/V (Kluczbork), M 069113/V (Nysa), M 212068/V (Opole)

136. Wybrane aspekty edukacji zdrowotnej w pracy pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania / Ewa Kobos, Anna Leńczuk-Gruba, Zofia Sienkiewicz. – Bibliogr. // W : Dziecko i jego środowisko : wyzwania pediatrii w XXI wieku : problemy zdrowotne dzieci w wieku szkolnym / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpas i Lucyny Sochockiej. – Wrocław, 2010. – S. 7-15
Sygn. M 64023(Kędzierzyn-Koźle), M 213695 (Opole)

137. Wybrane aspekty postaw pielęgniarek i lekarzy wobec dehumaniacji : diagnoza pedagogiczna / Anna Jeznach, Marzena Ruszkowska // W : Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 289-309
Sygn. M 217979 (Opole)

138. Wybrane psychospołeczne aspekty funkcjonowania zawodowego pielęgniarek a ich stan zdrowia / Anna Andruszkiewicz. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – 299 s. : wykr. ; 23 cm.

139. Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek / Ewa Wilczek-Rużyczka. – Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008. – 168 s. : il., tab. – Bibliogr. s. 153-168, 24 cm

140. Wypalenie zawodowe konsekwencją stresu u pielęgniarek anestezjologicznych / Sylwia Kamińska-Tymińska [et al. ] // W : Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece – wymogi i oczekiwania a realia : IV zjazd / PTPAiIO – Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.–Poznań : Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, 2005.–S. 126-144

141. Wypalenie zawodowe pracowników medycznych / Ewa Wilczek-Rużyczka. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. – 169 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 153-169

142. Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 256 s.
Sygn. M 067143 (Nysa), M 208469 M 209907 (Opole)

143. Wzór osobowy pielęgniarki a rozwój pielęgniarstwa zawodowego / Stanisław Jerzy Orzechowski // Pielęgniarstwo wczoraj, dziś, jutro… T. 3 / red. Małgorzata Marcysiak [et. al]. – Ciechanów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015. – S. 23-32

144. Zdarzenia niepożądane w praktyce zawodowej pielęgniarek / Anna Piątek // W : Wizerunek pielęgniarki i położnej na tle nowych wyzwań w pielęgniarstwie polskim i europejskim : konferencja międzynarodowa, Warszawa, 12-13 maja 2009 r. / [red. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Jolanta Kubajka-Piotrowska ; tł. wybranych fragm. Przemysław Ośka] ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. – Warszawa : Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, cop. 2009. – S. 213-222

145. Zespół wypalenia zawodowego na pielęgniarskich stanowiskach pracy w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii / Grażyna Rogala-Pawelczyk // W : Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece – wymogi i oczekiwania a realia : IV zjazd / PTPAiIO – Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. –Poznań : Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, 2005. – S. 33-40

146. Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych : studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim / Jolanta Łodzińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – 306, [2] s. : il., wykr. ; 24 cm.

 

 

Artykuły w czasopismach:

 

 

147. Analiza zachowań i przeżyć związanych z pracą na przykładzie pielęgniarek / Dorota Jachimowicz-Wołoszynek, Mirosława Jakubowska, Małgorzata Leźnicka // Problemy Higieny i Epidemiologii. – T. 92, nr 4 (2011), s. 725-732

148. Analiza zjawiska wypalenia zawodowego personelu medycznego / Karina Prużyńska, Jan Nowomiejski, Renata Rasińska // Pielęgniarstwo Polskie. – 2015, nr (2), s. 175-180

149. Badanie zjawiska wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w wybranych oddziałach szpitalnych / Krzysztof Owczarek, Kamila Olczyk, Stanisław Wójtowicz // Medycyna Dydaktyka Wychowania. – 2009, nr 41 (1), s. 28-38

150. Cechy temperamentu i style radzenia sobie ze stresem jako predyktory wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych / Paweł Brudek [et al.] // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 31 [nr] 2 (2018), s. 285-299

151. Czas na odpoczynek / Dominik Olejniczak // Magazyn Pielęgniarki i Położnej. – 2014, nr 6, s. 4-6

152. Czynniki ryzyka zawodowego – wpływ na pielęgniarki i pacjentów / Bożena Cisowska // Magazyn Pielęgniarki i Położnej. – 2013, nr 11, s.40, 42

153. Czynniki stresogenne a ryzyko wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarek / Edyta Kędra, Małgorzata Nowocień // Pielęgniarstwo Polskie. – 2015, nr (3), s. 293-306

154. Czynniki szkodliwe oraz obciążenie pracą pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu / Ewa Kuriata, Anna Felińczak, Jolanta Grzebieluch, Magdalena Szachniewicz // Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. – T. 1. (2011), nr (3), s. 269-273

155. Długoletni staż zawodowy pielęgniarek – droga ku wypaleniu zawodowemu? / Ewa Sygit // Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej. – T. 55, nr 2 (2009), s. 83-89

156. Eksploracja uwarunkowań w powstawaniu procesu wypalenia zawodowego – analiza na podstawie badań własnych / Małgorzata Dłużewska // Pielęgniarstwo Polskie. – 2012, nr (2), s. 63-72

157. Empatia a wypalenie zawodowe u pielęgniarek onkologicznych / Krystyna Kurowska, Anna Zuza-Witkowska // Nowiny Lekarskie. – T. 80 (2011), nr (4), s. 277-282

158. Empatia a wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia / Ewa Wilczek-Rużyczka // Sztuka Leczenia. – T. 13, nr 1-2 (2006), s. 39-49

159. Etyka zawodowa pielęgniarek – powołanie czy profesjonalizm (etos pracy i życia) / Małgorzata Jantos // Państwo i Społeczeństwo. – R. 9, nr 2 (2009), s. 243-247

160. Etyka zawodu pielęgniarki i odpowiedzialność zawodowa / Anna Basa [et al.] // Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. – 2010, nr 2, s. 260-265

161. Kompetencje społeczne – bufor wypalenia zawodowego pielęgniarek / Katarzyna Rutkowska // Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. – T. 18, nr (4) (2012), s. 319-323

162.Komu grozi zespół wypalenia / Jadwiga Brożyniak, Viletta Siwińska, Joanna Iłżecka // Magazyn Pielęgniarki i Położnej. – 2011, nr 3, s. 26-27

163. Koszty psychologiczne personelu medycznego w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychiatrycznymi / Zofia Dołęga, Maria Borczykowska-Rzepka, Edyta Kędra // Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. – T. 4, nr (3) (2014), s. 257-272

164. Mechanizmy stresu i wypalenia zawodowego w modelu poznawczo-kompetencyjnym / Helena Sęk [et al.]. – Bibliogr. // Kolokwia Psychologiczne. – T. 6 (1997), s. 167-194

165. Migracje polskich pielęgniarek – wstępne informacje / Joanna Leśniowska // Polityka Społeczna. – 2008, nr 2, s. 19-21

166. Moralne aspekty pracy pielęgniarki w świetle kodeksów etyki zawodowej / Maciej Olczyk // Teologia i Moralność. – T. 7 (2010), s. 153-167

167. Motywy wyboru zawodu a wypalenie zawodowe pielęgniarek / Marzena Sobczak // Problemy Pielęgniarstwa. – T. 18, nr (2) (2010), s. 207-211

168. Naczelne wartości w pracy pielęgniarki / Zofia Kostrzanowska, Irena Wrońska // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2005, nr 1/2, s. 9-13

169. O dysfunkcjonalności szpitali, dehumanizacji medycyny i etosie zawodowym pielęgniarek / Anna Maria Jeznach // Pedagogika Społeczna. – (2012), nr 2, s. 45-58

170. Obciążenie pracą zmianową / Grażyna Rogala-Pawelczyk // Magazyn Pielęgniarki i Położnej. – 2013, nr 4, s. 4-5

171. Ocena własności psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza Meistera do oceny obciążenia psychicznego w pracy pielęgniarki / Grażyna Dębska, Ewa Wilczek-Rużyczka, Zofia Foryś Małgorzata Pasek // Medycyna Pracy. – T. 64 (2013), nr (3), s. 349-358

172. Poczucie koherencji a wypalenie u czynnych zawodowo pielęgniarek / KrystynaKurowska, Anna Maciaszek, Beata Haor, Leokadia Rezmerska // Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. – T. 5, nr (1) (2011), s. 23-30

173. Poczucie koherencji (SOC) a wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek pracujących w jednostkach penitencjarnych / Krystyna Kurowska // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2010, nr 69, s. 87-101

174. Porównanie niektórych uwarunkowań zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli i pielęgniarek / Grażyna Dębska, Grażyna Cepuch // Polska Medycyna Rodzinna. – T. 6 (2004), nr 1, supl. I, s. 97-102

175. Postawy etyczne w opinii pielęgniarek pediatrycznych / Emilia Paszkiewicz-Mes [et al.] // Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek. – 2016, nr 1, s. 37-42

176. Postawy lekarzy i pielęgniarek wo7bec cierpienia / Ewa Wilczek-Rużyczka // Psychoterapia. – 2008, nr 1, s. 79-89

177. Poziom kontroli emocjonalnej i wsparcie społeczne a wypalenie się zawodowe pielęgniarek / Kinga Leszczyńska, Jan Tylka, Monika Kowalska // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. – Nr 2 (2000), s. 34-47

178. Poziom wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej – badania wstępne / Elżbieta Cipora [et al.] // Problemy Pielęgniarstwa. – T. 22, nr (3) (2014), s. 252-257

179. Problem wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek operacyjnych / MartaRamuszewicz [et al.] // Chirurgia Polska. – 2005, nr 7 (4), s. 244-251

180. Profil pielęgniarek psychiatrycznych zagrożonych zespołem wypalenia zawodowego. Badanie oryginalne / Renata Markiewicz, Bartosz Łoza // Neuropsychiatria : przegląd kliniczny. – Vol. 5 (2013), nr (3), s. 175-184

181. Przejawy, mechanizmy i przyczyny wypalenia zawodowego pielęgniarek / Beata Szlendak // Pielęgniarka i Położna. – T. 44, nr (7) (2002), s. 18-19, 21

182. Przekonania pielęgniarek pogotowia ratunkowego na temat śmierci i umierania a poziom wypalenia zawodowego / Jolanta Lewko [et al.] // Problemy Pielęgniarstwa. – T. 17, nr (2) (2009), s. 92-97

183. Przeżyć między młotem a kowadłem. Osobowościowe i psychospołeczne predyktory konfliktu praca – dom i dom – praca w grupie zawodowej pilegniarek / Katarzyna Popiołek, Ewa Wojtyna // Czasopismo Psychologiczne. – T. 17, nr 1 (2011), s.97-106

184. Respektowanie zasad etycznych w pracy zawodowej pielęgniarek / Zofia Kostrzanowska, Katarzyna Małek // Problemy Pielęgniarstwa : zeszyty naukowe. – T. 16, z. 3 (2008), s.

185. Rola personelu medycznego w przekazaniu rodzicom pierwszej informacji o niepełnosprawności ich dziecka / Grażyna Kwaśniewska // Problemy Rodziny. – 2000, nr 5, s. 41-47

186.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i po łożnych // Dziennik Ustaw. – 2003, nr 197, poz. 1923

187. Satysfakcja seniorów z opieki sprawowanej przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną / Beata Kudłacik // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2012, nr 4, s. 16-22

188. Socjodemograficzne uwarunkowania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez personel pielęgniarski / Janusz Kirenko, Ewa Sienkiewicz, Jolanta Szymańska, Anna Malm // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Vol. 37, nr 3 (2018), s. 93-106

189. Społeczno-pedagogiczna problematyka opieki pielęgniarskiej / Andrzej Olubiński // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 4-5, s. 23-26

190. Sprzeciw sumienia w praktyce pielęgniarki i położnej : analiza rozwiązań polskich i wybranych rozwiązań europejskich / Beata Dobrowolska // Studia z Prawa Wyznaniowego. – T. 16 (2013), s. 249-266

191. Stres i wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia w świetle wyników badań / Grażyna Bartkowiak // Przewodnik Menedżera Zdrowia. – 2002, nr (4), s. 15-19

192. Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek / Dorota Wojtczak // Praca Socjalna. – 2007, nr 4, s. 33-35

193. Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek / Edyta Kędra, Krystyna Sanak // Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. – T. 3, nr (2) (2013), s. 119-132

194. Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik ryzyka wypalenia zawodowego / Krystyna Kowalczuk [et al] // Problemy Pielęgniarstwa. – T. 19, nr (3) (2011), s. 307-314

195. Stresopochodne zaburzenia emocjonalne występujące u pielęgniarek / Ewa Michałek, Maria Kosińska // Annales Academiae Medicae Silesiensis. – T. 48/49 (2001), s. 97-106

196. Symptomy stresu a wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek szpitali województwa mazowieckiego / Barbara Skałbania // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2017, nr 1, s. 113-121

197. Syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek / Ewa Kostrzewa-Zabłocka [et al] // Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia. – T. 16, z. 2 (2014), s. 17-30

198. Syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek i jego niektóre uwarunkowania / Grażyna Dębska // Wspólne Tematy. – 2001, nr 11/12, s. 27-30

199. Sytuacja materialna rodzin pielęgniarek a poziom występującego wypalenia zawodowego / Bernadeta Cegła [et al.] // Problemy Pielęgniarstwa. – T. 18, nr (4) (2010), s. 393-398

200. Sytuacja zawodowa i społeczna pielęgniarek w Polsce / Irena halota // Polityka Społeczna. – 2004, nr 10, s. 4-7

201. Sytuacje stresogenne w zawodzie lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej / Eliza Pawełczak, Tomasz Gaszyński // Anestezjologia i Ratownictwo. – T. 7 (2013), nr (1), s. 19-26

202. Uwagi o etyce zawodu oraz znaczeniu pracy pielęgniarek i położnych / Anna Tałaj // Studia Elbląskie. – T. 20 (2019), s. 541-548

203. Wartości i cnoty etyczne pielęgniarki i ich znaczenie w pracy zawodowej / Jadwiga Salamon // Onkologia Polska. – T. 8, nr 3 (2005), s. 177-180

204. Wpływ stresu związanego z pracą zawodową na występowanie zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych i zachowawczych / Grażyna Nowak-Starz, Barbara Kozak, Kazimiera Ździebło // Studia Medyczne. – T. 29, nr 1 (2013), s. 15-21

205. Wypalenie zawodowe a radzenie sobie ze stresem pielęgniarek / Miłosz Marcysiak, Olga Dąbrowska, Małgorzata Marcysiak // Problemy Pielęgniarstwa. – T. 22, nr (3) (2014), s. 312-318

206. Wypalenie zawodowe jako problem występujący wśród pielęgniarek / Mieczysław Wyderka, Hanna Kowalska, Ewa Szeląg // Pielęgniarstwo Polskie. – 2009, nr (4), s. 265-275

207. Wypalenie zawodowe jako zagrożenie w pracy pielęgniarki / Anna Lewandowska, beata Litwin // Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej (Szczecin). – T. 55 (2009), nr (3), s. 86-89

208. Wypalenie zawodowe pielęgniarek – niebezpieczeństwa, koszty i sposoby zapobiegania / Maria Danuta Głowacka, Iwona Nowakowska // Pielęgniarstwo Polskie. – 2006, nr (2), s. 126-129

209. Wypalenie zawodowe pielęgniarek : (próba poszukiwania przyczyn – wyniki badań) / Ewa Kowalska // Problemy Profesjologii. – 2007, nr 1, s. 135-143

210. Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej / Grażyna Dębska, Grażyna Cepuch // Problemy Pielęgniarstwa. – T. 16, nr (3) (2008), s. 273-279

211. Wypalenie zawodowe u polskich pielęgniarek / Ewa Mojs, Danuta Głowacka // Nowiny Lekarskie. – T. 74 (2005), nr (2), s. 238-243

212. Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek i pielęgniarzy / Renata Markiewicz, Agnieszka Markiewicz // Neuropsychiatria : przegląd kliniczny. – Vol. 8[7], nr 4 (2015), s. 181-188

213. Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach neurologicznych / Janina Ogińska, Regina Żuralska // Problemy Pielęgniarstwa. – T. 18 (2010), nr (4), s. 435-442

214. Wypalenie zawodowe wśród studiujących pielęgniarek / Olga Bielan, Olga Kurnatowska, Anna J. Kurnatowska // Psychiatria i Psychologia Kliniczna. – T. 11, nr 3 (2011), s. 175-182

215. Wzory osobowe pielęgniarek w procesie kształcenia postaw etycznych / Grażyna Franek [et al.] // Problemy Pielęgniarstwa : zeszyty naukowe. – T. 16, z. 1/2 (2008), s. 94-99

216. Zachowania i przeżycia pielęgniarek związane z pracą zawodową / Beata Haor [et al.] // Problemy Pielęgniarstwa. – R. 22, nr 2 (2014), s. 142-146

217. Zachowania prozdrowotne pielęgniarek a zespół wypalenia zawodowego / Teresa Modzelewska, Teresa Bernadetta Kulik // Pielęgniarka i Położna. – R. 44 (2002), nr (10), s. 8-10, 12

218. Zawód pielęgniarki w aspekcie transformacji opieki zdrowotnej w Polsce / Barbara Trętkiewicz. – Wykr. // Edukacja Humanistyczna. – 2008, nr 2, s. 137-147

219. Zespół wypalenia zawodowego i satysfakcja z pracy wśród pielęgniarek psychiatrycznych / Aleksandra Łopatkiewicz, Barbara Sypniewska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – T. 29 (2019), s. 165-178

220. Zespół wypalenia zawodowego i zmęczenie w kontekście pracy zmianowej i stresu zawodowego wśród pielęgniarek chirurgicznych / Beata Basińska, Ewa Wilczek-Rużyczka // Przegląd Psychologiczny. – T. 54, nr 1 (2011), s. 101-114

221. Zespół wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek / Agata Orzechowska [et al.] // Polski Merkuriusz Lekarski. – T. 25, nr 150 (2008), s. 507-509

222. Zespół wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących z osobami zakażonymi wirusem HIV / Emilia Łojek, Joanna Bereda, Helena Sęk // Problemy HIV i AIDS. – T. 7, nr 1-2 (2001), s. 35-38

223. Zespół wypalenia zawodowego w opinii pielęgniarek / Teresa Modzelewska // Pielęgniarka i Położna. – R. 44 (2002), nr 44 (11), s. 4-6

224. Zjawisko wypalenia zawodowego u pielęgniarek / Krzysztof Owczarek, Kamila Olczyk // Medycyna Dydaktyka Wychowanie. – T. 40, nr 11 (2008), s. 28-37

225. Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych – badanie wstępne / Izabella Uchmanowicz, Beata jankowska-Polańska, Grażyna Bronowicka // Problemy Pielęgniarstwa. – T. 21, nr (4) (2013), s. 476-483

226. Znaczenie pracy zawodowej w życiu pielęgniarek – badania porównawcze / Julia Gorbaniuk, Maria Chuchra // Roczniki Teologiczne. – T. 66, z. 1 (2019), s. 105-122

227. Zróżnicowanie struktury wartości realizowanych w pracy wśród pracowników zawodów z misją społeczną / Agnieszka Czerw, Anna Borkowska. – Bibliogr. // Czasopismo Psychologiczne. – T. 18, nr 2 (2012), s. 203-209
* Badania przeprowadzone na grupie 364 pracowników z misją społeczną: nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych

228. Związek między typami zachowań i przeżyć w pracy a zmiennymi społeczno-demograficznymi w grupie pielęgniarek neurologicznych / Joanna Olkiewicz, Anna Andruszkieweicz // Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne. – T. 1 (2012), nr (2), s. 70-75

229. Związek wybranych czynników socjodemograficznych z wypaleniem zawodowym wśród pielęgniarek / Iwona Nowakowska, Renata Rasińska// Pielęgniarstwo Polskie. – 2014, nr (1), s. 26-33

230 Źródła i poczucie stresu organizacyjnego pielęgniarek i kobiet lekarzy oraz ich sposoby radzenia sobie / Michał Bajko // Pieniądze i Więź. – R. 18, nr 3 (2015), s. 131-15

 

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu