Stres w szkole

Niniejsza bibliografia „Stres w szkole” zawiera  135 opisów bibliograficznych wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism na temat stresu w szkole, który dotyka zarówno, uczniów, jak i nauczycieli. Publikacje  w niej  ujęte zawierają materiały dotyczące istoty, przejawów zjawiska, jak i koncepcji, sposobów radzenia sobie ze stresem. Wydawnictwa zwarte, które znajdują się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i jej filii uzupełnione zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Człowiek i stres : koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory / Jan F. Terelak. – Warszawa ; Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. – 511 s. : il.  ; 24 cm.

M 050502 (Brzeg)

2. Człowiek w sytuacji stresu : problemy teoretyczne i metodologiczne / pod red. Ireny Heszen-Niejodek i Zofii Ratajczak. – Wyd. 2. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 150, [2] s. : il. ; 24 cm.

 M 048963 (Brzeg), M 057341 (Kędzierzyn-Koźle), M 193310 (Opole)

3. Drugie życie szkoły : wybrane aspekty antystresowej koncepcji ochrony zdrowia w praktyce szkolnej / Józef Dytfeld. – Kalisz : Wydawnictwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2005. – 119 s. ; 24 cm.

4. Dzieci a stres : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann ; przeł. [z niem.] Ewa Martyna. – Kielce : „Jedność”, cop. 2007. – 52 s. ; 21 cm.

M 197294 (Opole)

5. Egzaminy bez spiny : wiesz więcej i potrafisz więcej niż ci się wydaje / Elżbieta Zubrzycka. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019. – 138, [6] s. ; il. ; 24 cm.

M 218287 – M 218288 (Opole)

6. Jak przeżyć szkołę / Klaus Schaeffer ; przeł. z niem. Joanna Mink. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 205 s. : il. ; 24 cm.

M 049314 (Brzeg), M 059864 (Kędzierzyn-Koźle), C 052352 (Kluczbork), C 062906 (Nysa)

7. Jak radzić sobie ze stresem : wskazówki dla nauczycieli /Bill Rogers ; przekł. Sylwia Pikiel. – Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – XIX, [1], 247, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 065108 (Kędzierzyn-Koźle), M 212749 (Opole)

8.Jak sobie radzić ze stresem? / Joanna Gutmann. – Kielce : „Jedność”, 2001. – 144 s. ; 22 cm.

9. Jak sobie radzić ze stresem w szkole i w domu? / Maria Moneta-Malewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop 2009. – 42, [2] s. ; 21 cm.

10. Kiedy zdarza się coś złego : poradnik dla dzieci / tekst Ted O’Neal ; tł. Małgorzata Wilk. – Częstochowa : Edycja Św. Pawła, cop. 2006. – [32] s. il. kolor. ; 21 cm.

11. Kondycja zawodowa nauczycieli : w poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego /Elżbieta Lisowska. – Kraków : „Impuls”, 2018. – 273 s. : il. ; 24 cm.

M 054954 (Brzeg), M 069042 (Nysa), M 218020 (Opole)

12. Nauczyciel wychowawca / Garry Horny, Eric Hall, Carol Hall. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 304 s. ; 21 cm.

C 051404, C 062939 (Nysa), C 191179 (Opole), M 194882-M 194884 (Opole)

13. Nawyki antystresowe / Gerd Schnack, Kirsten Schnack ; przeł. Anna Kleszcz. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. – 153, [2] s. : il. ; 20 cm.

14. Nie jest źle być słabym uczniem : jak sobie radzić ze szkolnymi problemami dzieci / Heidemarie Brosche ; przeł. [z niem.] Barbara Niedźwiecka. – Warszawa: „Czarna Owca”, 2011. – 186 s. : il. ; 21 cm.

M 206233, M 212803 (Opole)

15. Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci /Andreas Krüger ; przekł. Urszula Poprawska. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. – 218, [1] s. : il. ; 21 cm.

M 039226 (Nysa),  C 201416, M 201469 (Opole)

16. Proces stawania się nauczycielem : teoria i praktyka / pod red. Andrzeja Bogaja i Wandy Dróżki. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2010. – 211 s. – 211 s. ; 24 cm.

M 202611 (Opole)

17. Przebieg transakcji stresowej u młodzieży i czynniki go moderujące / Monika Guszkowska. – Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2003. – 216 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

18. Psychologia stresu / Władysław Łosiak. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. – 229, [3] s. : il. ; 24 cm.

C 065765 (Nysa), C 199986 (Opole), M 208058, M 209089 (Opole)

19. Psychologia stresu / Jan F. Terelak .Bydgoszcz : „Branta”, cop. 2001. – 461 s. : rys.,wykr. ; 2 1cm.

C 182507, M 182508- M 182509 (Opole)

20. Psychologia stresu : korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego / Irena Heszen ; [recenzent Zofia Ratajczak]. – Wyd. 1, 3 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – 382 s. : il. ; 24 cm.

M 054497 (Brzeg), M 054348 – M 054349 (Kluczbork), C 216687, M 216708 (Opole)

21. Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów / Teresa Zubrzycka-Maciąg. – Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 330 s. ; 24 cm.

M 212774 (Opole)

22. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / red. Jacek Pyżalski, Dorota Merecz. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 155, [1] s. : il. ; 25 cm.

M 205738 (Opole)

23. Radzenie sobie młodzieży w sytuacjach trudnych /Danuta Borecka-Biernat, Paweł Kurtek, Agata Woźniak-Krakowian. – Warszawa : „Difin”, 2018. – 222 s. ; 23 cm.

M 055014 (Brzeg), M 055709 (Kluczbork), M 069088 (Nysa)

24. Radzenie sobie ze stresem społecznie nieprzystosowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Kiedrowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – 243 s. : il. ; 24 cm.

C 216690, M 216711 (Opole)

25. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych : wybrane problemy / Danuta Borecka-Biernat, Katarzyna Wajszczyk, Katarzyna Walęcka-Matyja. – Warszawa : „Difin”, 2019. – 230 s. : il. ; 23 cm.

M 220180 (Opole)

26. Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem /Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : „Difin”, 2014. – 197, [1] s. ; 23 cm.

M 063265 (Kędzierzyn-Koźle), M 211487 – M 211488 (Opole)

27. Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym : objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania / Małgorzata Cywińska. – Wydanie 1. – dodruk. – Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. – 374, [1] s. : il., fot., wykr. ; 25 cm.

M 065127 (Kędzierzyn-Koźle)

28. Stres dziecięcy : czym jest, jak się przejawia, jak mu zaradzić / Georgia Witkin ; przeł. z ang. Norbert Radomski . – Poznań : Dom Wydawniczy “Rebis”, 2000. – 218 s. ; 20 cm.

M 048227 (Brzeg), M 063769, M 064527 (Nysa), M 196400 (Opole)

29. Stres : … kiedy pomaga, a kiedy szkodzi, jak zamienić go w sojusznika / Mario Farnè ; [przeł. Robert Markowski-Wedelstett. – Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006.- 125, [3] s. : il. ; 21 cm.

30. Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyński. – Kraków ; „Impuls” ;Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. – 168 s. : il. ; 24 cm.

M 212606 – M 212607 (Opole)

31. Stres w szkole : jak potwora uczynić przyjacielem / Izabela Renata Galicka-Płachta. – Białystok : Studio Astropsychologii, 2005. – 163, [1] s. : il. ; 21 cm.

32. Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży /Stanisław Korczyński. – Warszawa : „Difin”, cop. 2015. – 233 s. : il., wykr. ; 23 cm.

M 054338 (Brzeg), M 214089 (Opole)

33. Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann, Kornelia Kirschner-Liss, Kornelia Lange-Schmidt ; przekł. Joanna Mink .Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. -183 s. : il. ; 24 cm.

M 048881, M 049389, M 059738 (Brzeg), C 063025 (Nysa), C 186288, M 208130 (Opole)

34. Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.- 195 s. : il., tab. ; 23 cm.

C 049771 (Brzeg)

35. Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. – Warszawa : „Difin”,cop.2006.- 294 s. : il., wykr. ; 23 cm.

C 049851 (Brzeg), M 049972 (Brzeg)

36. Sukces na egzaminie / Marek Grębski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – 215 s. : il. ; 21 cm.

M 186745, M 196841 (Opole)

37. Tajemnica odporności psychicznej : jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe / Christina Berndt ; przekład Ewa Kowynia. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. – 207, [1] s. ; 23 cm.

M 054340 (Brzeg), M 055718 (Kluczbork), M 214219 (Opole)

38. Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii : scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą / Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko. – Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 172 s. : il. ; 24 cm.

M 057223 (Kluczbork), C 220108 (Opole)

39. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć / Bill Rogers ; przeł. [z ang.] Zofia Janowska. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2006. 224 s. ; 24 cm.

C 192954, M 193143- M 193144 (Opole), M 049605 (Brzeg), M 061126 (Kędzierzyn-Koźle), M 052155 (Kluczbork), M 063403 (Nysa)

40. Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela /pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety. – Kielce :Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. – 154 s. : il. ; 21 cm.

C 217459, M 211359 – M 211360 (Opole)

41. Uodpornij się na stres / Elizabeth Wilson ; przeł. Bożena Jóźwiak – Poznań : Dom Wydawniczy „Rebis”, cop. 2009. –XVI, 240 s. : il. ; 21 cm.

42. Uważność : trening redukcji stresu metoda mindfulness /Bob Stahl, Elisha Goldstein ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. – Wyd. 1 w jęz. pol. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. – 248 s. : il. ; 24 cm.

M 213323 (Opole)

43. Wspólnota pedagogicznego niepokoju / red. Joanna Danilewska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. – 128 s. : il. ; 24 cm.

M 199822 (Opole)

44. Wybrane aspekty funkcjonowania uczniów w sytuacjach stresu szkolnego / Irena Sorokosz. – Elbląg :Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. – 190 s. : il., wykr. ; 24 cm.

M 217525, M 219939 (Opole)

45. Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań /Stanisława Tucholska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. – Wyd. 2 popr. – Lublin :Wydawnictwo KUL, 2009. – 266 s. : il. ; 24 cm.

C 050638 (Brzeg), C 065528 (Nysa), C 202109, M 202171 (Opole)

46. Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem /Michael Schulte-Markwort ; przeł. z niem. Małgorzata Guzowska. – [Słupsk] :Wydawnictwo Dobra Literatura, cop. 2017. – 318 s. ; 21 cm.

M 064850 (Kędzierzyn-Koźle), M 054896 (Kluczbork), M 217287 – M 217289 (Opole)

47. Zrozumieć dziecko /Justyna Dąbrowska. – Wyd. 2 popr.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. – 80 s. : il. ; 21 cm.

M 060559 (Kędzierzyn-Koźle), M 196472 (Opole)

Artykuły z czasopism :

48. Aktywność twórcza dziecka a umiejętność radzenia sobie ze stresem / Beata Krywult // Twórczy Nauczyciel. – 2005, nr 6, s. 13-15

49. Co stresuje nauczycieli? / Jacek Pyżalski // Remedium. – 2008, nr 7-8, s. 6-7

50. Co zagraża nauczycielom? / Lucyna Poraj // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 42-50

51. Czy potrafię przezwyciężyć stres? Scenariusz lekcji wychowawczej w VI klasie szkoły podstawowej / Agnieszka Zajkowska // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 26

52. Czy staż pracy nauczyciela różnicuje poziom stresu? / Stanisława Żuławska // Gestalt. – 2002, nr 3, s. 2

53. Czynniki stresu wśród uczniów / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 9, s. 50-54

54. Czynniki warunkujące radzenie sobie nauczycieli szkół podstawowych z wyzwaniami zawodowymi – relacja z badań /Stefan T. Kwiatkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 90-107

55. Dlaczego moje dziecko odczuwa stres? /Małgorzata Kuśmierek, Grażyna Smolińska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 58-63

56. Dziecko w sytuacji startu szkolnego /Aleksandra Skoczek // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s. 14-22

57. I po co się tak stresujesz? / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 7-8, s. 38-41

58. Jak pokonać stres? Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk // Wychowawca. – 2019, nr 2, s. 14

59. Jak pomóc młodemu nauczycielowi w radzeniu sobie ze stresem? / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 4, s. 22-25

60. Jak poskromić stres? : (scenariusze lekcji wychowawczych) /Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 98, s. 24-28

61. Jak radzić sobie ze stresem / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 9, s. 83-86

62. Jak radzić sobie ze stresem? / Anna Krzeszowiak // Biologia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 232-236

63. Jak radzić sobie ze stresem? / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 5-8

64. Kontrola bez stresu : (na przykładzie lekcji przyrody i biologii) /Grażyna Możdżanowska-Kordas // Wszystko dla szkoły. – 2004, nr 2, s. 12-15

65. Krótka lekcja na temat stresu / Ewa Kucharska // Edukacja i Dialog. – 2012, nr 4, s. 77-80

66. Kultura szkoły jako moderator relacji między stresorami w pracy a zaangażowaniem w pracę nauczycieli /Elżbieta Strutyńska, Maciej Karwowski. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2018, nr 1, s. 135-157

67. Lęk przed oceną szkolną jako problem pedagogiczny /Kazimiera Dutkiewicz // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – 2001, z. 14, s. 63-76

68. Łagodzenie stresu, czyli w jaki sposób poznanie samego siebie może zmniejszyć stres / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 11, s. 17-22

69. Mniej stresów, więcej sukcesów / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny . – 2010 , [nr] 19 , s. 18-21

70. Nauczycielu, nie daj się wypalić / Bożena Będzińśka-Wojsik ! // Dyrektor Szkoły.- 2003, nr 7/8, s. 47-48

71. Nerwice i stres szkolny / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 58-59

72. Nowa szkoła, silny stres /Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 3, s. 106

73. O stresie i radzeniu sobie z nim / Janusz Rusaczyk. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2019, nr 2, s. 6-9

74. O stresie i sposobach radzenia sobie z nim / Sylwia Kluczyńska //Niebieska Linia. – 2003, nr 5, s. 22-24

75. Obciążenie psychiczne – nowy czynnik chorobotwórczy w pracy nauczyciela / Józef Pustelnik // Lider. – 2006, nr 3, s. 17

76. Odporność psychiczna / Magdalena Widłak-Langer // Sygnał. – 2018, nr 4, s. 39-41

77. Opanować stres na egzaminie / Anna Wierzbicka // Sedno .-2010 , nr 5 , s. 56-57

78. Pokonać stres / Małgorzata Kuśpit // Remedium. – 2006, nr 7-8, s. 44-45

79. Pokonać stres / Jacek Konrad Olszewski // Remedium. – 2002, nr 1, s. 14-15

80. Pomoc, czyli uczenie samopomocy / Ewa Bilska // Niebieska Linia. – 2003, nr 1, s. 15-17

81. Poziom odczuwanego stresu i czynniki stresogenne w pracy nauczyciela przedszkola / Stanisław Korczyński. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 3, s. 32-51

82. Poziom stresu zawodowego wśród nauczycieli / Ewa Humeniuk [et al. ]Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2017), s. 279-303

83. Poznaj i pokonaj stres / Tomasz Garstka. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 7, s. 33-34

84. Praca z nauczycielami – jak pokonywać stres? / Ewa Sokołowska // Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy. – 2008, nr 4, s. 29-47

85. Przegląd dziecięcych stresów szkolnych / Małgorzata Łoskot // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2018, nr 3, s. 30-32

86. Przegląd dziecięcych stresów szkolnych / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 96, s. 58-61

87. Przyczyny stresu wśród młodzieży gimnazjalnej / Katarzyna Pawłowska // Przegląd Edukacyjny. – 2003, nr 4, s. 2-3

88. Przyjaciel czy wróg? Stres w pracy nauczyciela /Agnieszka Pawelec ; rozm. przepr. Lilianna Sicińska // Wychowawca. – 2019, nr 2, s. 10-11

89. Radzenie sobie ze stresem : scenariusz zajęć wychowawczych : (dla klas IV-VII szkoły podstawowej) – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2019, nr 7, s. 25-28

90. Spokojnie, to tylko stres / Aneta Paszkiewicz // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 106-111

91. Stres edukacyjny gimnazjalistów / Stanisław Korczyński. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 2, s. 35-47

92. Stres i eustres w szkole / Aldona Rumińska // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 10-11

93. Stres i kryzys w szkole /Jarosław Jagieła // Wychowawca. – 2010, nr 10, s. 12-14

94. Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli / Irena Roczniak // Przegląd Oświatowy. – 2011, nr 8, s. 16, 18

95. Stres i zmęczenie psychiczne w procesie pracy / Tadeusz Marek // Czasopismo Psychologiczne. – 2000, nr 1-2, s. 35-40

96. Stres. Jak sobie z nim radzić? / Magdalena Goetz // Sygnał. – 2017, nr 6, dod. “Nauczyciel a zdrowie”, s. 11-14

97. Stres jako aspekt badania klimatu szkoły / Jolanta Kalisz, Elżbieta Twaróg // Dyrektor Szkoły . – 2001 , nr 11 , s. 31-34

98. Stres można ujarzmić / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 31-4099. Stres nauczyciela / Monika Kończyk // Przegląd Oświatowy. – 2007, nr 6, s. 7-8

100. Stres organizacyjny i syndrom wypalenia się zawodowego w pracy nauczyciela / Tomasz Grad // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1/2, s. [32]-38

101. Stres przedegzaminacyjny / Emilia Żuber // Sygnał. – 2020, nr 4, s. 45-49

102. Stres szkolny. Jak pomóc uczniom radzić sobie z nim? Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2019, nr 2, s. 18

103. Stres szkolny : skala problemu i jego symptomatologia w postrzeganiu uczniów : doniesienia z badań /Małgorzata Półtorak. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 2, s. 47-58

104. Stres : trzygodzinny warsztat dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / Paweł Czerwiński // Wychowawca. – 2008, nr 7-8, s. 33-35

105. Stres u pedagogów pracujących z osobami z niepełnosprawnością /Agnieszka Trela // Remedium. – 2012, nr 9, s. 22-23

106. Stres uczniów klas integracyjnych (raport z badania) / Renata Sikora // Nowa Szkoła . – 2010 , nr 7 , s. 45-48

107. Stres w pracy nauczyciela / Ewa Gruszczyńska // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 131-136

108. Stres w pracy nauczyciela / Urszula Stępień // Kwartalnik Edukacyjny. – 2007, nr 1, s. 62-65

109. Stres w pracy nauczyciela. Jak sobie z nim radzić? Bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2019, nr 2, s. 18

110. Stres w pracy pedagogicznej nauczycieli /Stanisław Korczyński // Remedium. – 2015, nr 2, s. 1-4

111. Stres w szkole (zestawienie bibliograficzne) / Beata Loch // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 31

112. Stres w środowisku edukacyjnym dzieci i młodzieży / Stanisław Korczyński // Remedium. – 2015, nr 3, s. 1-4

113. Stres w życiu człowieka / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 9, s. 38-39

114. Stres wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / Łukasz Cury // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 14-15

115. Stres zawodowy i jego konsekwencje w grupie pracowników sektora usług społecznych – rola inteligencji emocjonalnej / Nina Ogińska-Bulik // Przegląd Psychologiczny. – 2008, nr 1, s. 69-85

116. Stres zawodowy u nauczycieli : poziom nasilenia i symptomy / Stanisława Tucholska // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 3, s. 227-236

117. Szkoła bez stresu? / Jolanta Zianowicz-Szulfer // Między Nami Polonistami . – 2007 , nr 8 , s. 37-39

118. Szkoła jako główne źródło stresu młodzieży w wieku dorastania / Joanna Różańska-Kowal // Kwartalnik Pedagogiczny .- 2004 , nr 3 , s. 203-214

119. Szkoła jako środowisko pracy – syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli / Krystyna Sirota // Edukacja Humanistyczna. – 2008, nr 2, s. 23-35

120. Świetlicowe zabawy pomagające rozładować stres / Monika Kulka // Świetlica w Szkole. – 2014, nr 3, s. 3-4

121. Techniki relaksacyjne podczas lekcji wychowania fizycznego a wybór strategii radzenia sobie ze stresem przez uczennice szkoły ponadgimnazjalnej /Anna Urbańska [et al.] // Edukacja. – 2019, nr 1, s. 6-19

122. Trudny powrót do szkoły / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 8, s. 36-39

123. Uczeń w potrzasku / Danuta Borecka-Biernat // Psychologia w Szkole . – 2009 , nr 1 , s. 5-12

124. Uczeń z syndromem wypalenia w środowisku szkolnym – psychologiczna charakterystyka zjawiska / Katarzyna Tomaszek. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2017, nr 1, s. 77-90

125. Uważny nauczyciel / Ewa Kaian Kochanowska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 130-136

126. W pułapce stresu / Jadwiga Choroś // Lider. – 2006, nr 1, s. 9-15

127. Wiek i płeć a radzenie sobie ze stresem przez młodzież w wieku 12-17 lat / Ewa Pisula, Renata Sikora // Przegląd Psychologiczny. – 2008, nr 4, s. 405-421

128. Witajcie w nowej bajce! : techniki pokonywania stresu związanego ze zmianą szkoły / Katarzyna Droga // Głos Pedagogiczny. – 2010, [nr] 21, s. 27-30

129. Wróg czy przyjaciel? / Urszula Kłusek // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 11

130. Wspieranie uczniów w stresie egzaminacyjnym / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 98, s. 4-8

131. Wychowanie bezstresowe / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 16

132. Wypalenie zawodowe a stres w pracy / Jerzy Szmagalski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 3-12

133. Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów ćwiczenia służące radzeniu sobie ze stresem / Dorota Pankowska // Nowa Szkoła. – 1995, nr 5, s. 1-24

134. Zastosowanie relaksacji w praktyce pedagogicznej / Paweł Zieliński // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 2, s. 4-6

135. Żeby mniej dokuczał / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 48-51

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : 08.06.2020 r.