sąd

Sąd, sądownictwo, proces sądowy

Książki:

1. Agresja językowa świadków w serialu “Sędzia Anna Maria Wesołowska” / Monika Małopolska // W : Język nasz ojczysty : zbiór studiów / red. nauk. Bożena Taras. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – S. 168-177

2. Archaizm jako wykładnik stylu przemówienia sądowego / Aleksander Wiśniowski // W …

Sad

1. „Był sad…” – o kontekstach i poetyce jednego z opisów „Pana Tadeusza” / Adela Kuik-Kalinowska // Morze Zjawisk. – Nr 2/3 (2003), s. 39-49

2. Historyczny sad owocowy w Medyce / Grzegorz Poznański. – Bibliogr. // Rocznik Przemyski. – T. 45, z. 5 (2009), s. 117-128

3. Miejsce wspólne …