Sąd, sądownictwo, proces sądowy

Książki:

1. Agresja językowa świadków w serialu “Sędzia Anna Maria Wesołowska” / Monika Małopolska // W : Język nasz ojczysty : zbiór studiów / red. nauk. Bożena Taras. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – S. 168-177

2. Archaizm jako wykładnik stylu przemówienia sądowego / Aleksander Wiśniowski // W : Dialog z tradycją. T. 4, Język, komunikacja, kultura / pod red. nauk. Renaty Dźwigoł i Iwony Steczko. – Kraków : Collegium Columbinum : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015. – S. 81-97

3. Cechy gatunkowe przemówienia obrończego w polskim postępowaniu karnym / Aleksander Wiśniowski // W : Gatunek a granice / pod red. Danuty Ostaszewskiej i Joanny Przyklenk. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – 473-483

4. Etos, patos i logos jako elementy karnego przemówienia sądowego / Aleksander Wiśniowski // W : Wokół języka i prawa : fakty dawne i współczesne / red. nauk. Joanna Kuć, Violetta Machnicka ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. – Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2015. – S. 135-147

5. Gdy ze stosu powołują przed Sąd Boży – obraz historyczny a literacki procesu i kaźni Zakonu Templariuszy / Adrian Damian Kopp // W : Różne oblicza średniowiecza : z interdyscyplinarnych badań nad historią i kulturą wieków średnich. T. 1 / [red. tomu Ewelina J. Kowalczyk]. – Wrocław : Interdyscyplinarne Koło Naukowe Miłośników Średniowiecza Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. – S. 237-250

6. Jednostka i pracownicy wymiaru sprawiedliwości wobec systemu władzy na podstawie “Zielo-nej mili” Stephena Kinga / Karol Płachta // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Ka-mień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 323-333

7. Kryminalistyka w mediach : wpływ seriali kryminalnych na postępowanie karne / Joanna Stojer-Polańska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2016. – 345 stron ; 24 cm.

8. O intencjach i stylu w dialogu obywatela z sądem (na przykładzie spraw karnych) / Sebastian Przybyszewski. – Bibliogr. // W : Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. T. 1 / pod red. Jana Mazura, Małgorzaty Rzeszutko-Iwan ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2006. – S. 141-150
* Dot. pism wymienianych między sądem a obywatelem w toku postępowania sądowego w sprawach karnych

9. O walce z wymiarem (nie)sprawiedliwości, czyli jak postawa obrońcy wpływa na odnalezienie prawdy w procesie karnym : refleksje na przykładzie powieści “Zabić drozda” Harper Lee / Dag-mara Broniecka // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 273-281

10. Performatywność rozprawy sądowej na podstawie “Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego / Maria Dworzecka // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 189-198

11. Podstawowe zasady procesu karnego jako gwarancja sprawiedliwego wyroku na podstawie filmu “Spisek” Roberta Redforda / Michał Wojtiuk // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 357-367

12. Proces, którego nie było? : Jezus przed Piłatem na przykładzie przekazu biblijnego oraz krea-cji literackiej w “Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła Bułhakowa / Julia Rychcik // W : Prawo i lite-ratura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 149-167

13. Rola uczestników w procesie sądowym w nawiązaniu do filmu “Czas zabijania” Joela Schumachera / Magdalena Kolasa // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 335-345

14. Sąd nad sędziami : o sprawiedliwych wyrokach w ikonografii prawnej przełomu średniowiecza i nowożytności obszarów zaalpejskich / Romana Rupiewicz // W : Ius est ars boni et aequi : sztuka w prawie, prawo w sztuce / redakcja Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Izabela Leraczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. – Lu-blin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 277-295

15. Słynne mowy sądowe : antologia / wybrał i komentarzami opatrzył Roman Łyczywek. – Szczecin : “In Plus”, 1998. – 246, [2] s., [20] s. tabl. : il. ; 21 cm.

16. Stosowanie prawa, sądy i adwokaci w relacjach medialnych / Anna Pacholska // W : Medialne obrazy świata : wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach / redakcja Rafał Klepka. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. – S. 27-46

Artykuły w czasopismach:

17. Argumentacja biblijna obrońcy w świetle orzecznictwa sądów USA / Grzegorz Maroń // Palestra. – R. 61, nr 13 (2016), s. 301-311

18. Argumentacja biblijna prokuratora w świetle orzecznictwa sądów USA / Grzegorz Maroń // Prokuratura i Prawo. – 2017, nr 6, s. 60-88

19. Beletrystyczne i filmowe aluzje w argumentacji prokuratora w świetle orzecznictwa sądów Stanów Zjednoczonych / Grzegorz Maroń // Prokuratura i Prawo. – 2018, nr 7/8, s. 192-222

20. Ciężkość, lekkość, perswazyjność, czyli Co wynika z organizacji estetycznej filmu “Dwunastu gniewnych ludzi” Sidneya Lumeta / Brygida Pawłowska-Jądrzyk // Załącznik Kulturoznawczy. – Nr 5 (2018), s. 37-54

21. Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne / Andrzej Dąbrówka // Teksty Drugie. – 2002, nr 5, s. 23-35

22. Doświadczyński przed Trybunałem : twórczość Ignacego Krasickiego w świetle historii prawa / Piotr M. Pilarczyk // Pamiętnik Literacki. – 2017, z. 3, s. 79-100

23. Dramat sądowy / Marek Hendrykowski. – (Gatunki filmowe ; 39) // Film. – 2000, nr 3, s. 118

24. Dryfowanie po bezmiarze sprawiedliwości : nowy film Wiesława Saniewskiego to rzadki w polskim kinie dramat sądowy / Alina Suworow // Przegląd. – 2006, nr 1, s. 45-46

25. Dwa plemiona / Janusz Wróblewski // Polityka. – 2020, nr 42, s. 78
* Zawiera rec. filmu: Proces siódemki z Chicago / reż. Aaron Sorkin, 2020

26. Eklektyzm językowy w tekstach wyroków sądu / Joanna Kowalczyk, Piotr Zbróg. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2018, z. 6, s. 66-79

27. Kanapa przysięgłych / Aneta Kyzioł // Polityka. – 2016, nr 31, s. 74-76
* Zbrodnia jako motyw amerykańskich seriali

28. Kolor zbrodni / Piotr Dobry // Kino. – 2019, nr 12, s. 21-23
* Thrillery sądowe z rasizmem w tle

29. Kompozycja przemówienia prokuratorskiego / Ryszard A[ndrzej] Stefański // Prokuratura i Prawo. -1996, nr 9, s. 33-53

30. Krytyka sądu i zasady stosowania prawa w powieści “Proces” Franza Kafki / Adam Sosnowski // Casus. – Nr 74 (2014), s. 35-38

31. [Ława przysięgłych – recenzja] / Andrzej Kołodyński // Kino. – 2004, nr 4, s. 49-50
* Zawiera rec. filmu: Ława przysięgłych / reż. Gary Fleder

32. Motyw sądu i elementy baśni w tekstach kultury / Dorota Nosowska // Cogito. – 2017, nr 10, s. 55-57

33. Obraz sądownictwa w dawnej Polsce na podstawie powieści historycznych Aleksandra von Oppeln-Bronikowskiego / Tadeusz Kuśmierowki // Studia Niemcoznawcze. – T. 45 (2010), s. 205-212

34. Odwołania do Pisma Świętego w orzeczeniach sądów USA / Grzegorz Maroń // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo. – Z. 18 (2016), s. 130-164

35. Pochodzenie a wiarygodność świadka w rzymskich procesach karnych w świetle wybranych mów Cycerona / Dobromiła Nowicka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. – [Z.] 328 (2019), s. 25-40

36. Proces : o sądzeniu w nowelach Bolesława Prusa / Wiesław Ratajczak // Wiek XIX. – R. 7 (2014), s. 113-127

37. “Psi proces” w “Osach” Arystofanesa / Szymon Kostek // Nowy Filomata. – R. 23, nr 1 (2019), s. 17-27

38. Retoryka prawnicza na przykładzie współczesnej mowy sądowej / Katarzyna Siewert-Kowalkowska // Orbis Linguarum . – Vol. 47 (2018), s. 535-545

39. Sądy, sędziowie i sykofanci w Acharnejczykach Arystofannesa / Waldemar Szefliński // Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. – Vol. 29, fasc. 1 (2019), s. 5-26

40. Sędzia przed kamerą / Anna Kurzępa // Rodzina i Prawo. – Nr 20/21 (2012), s. 137-154

41. Sławy z ław : kino sądowe / Janusz Wróblewski // Polityka. – 2004, nr 44, s. 68-70

42. Szklana Temida / Bianka Mikołajewska. – Fot. // Polityka. – 2007, nr 6, s. 88-91
* Seriale fabularno-dokumentalne o tematyce kryminalnej

Zob. też hasło: prawo, prawnik

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu