Prawo, prawnik

Książki:

1. “A wszystkim niechaj rządzi sprawiedliwość” : prawo w Balladynie Juliusza Słowackiego / Jakub Karczewski // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 80-122

2. Ante-nomia, czyli Literatura przed Prawem : Kafka, Benjamin i errida w włochatej łapie Hagady / Agata Bielik-Robson // W : Imiona anomii : literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego / redakcja naukowa Piotr Sadzik. – Warszawa : PWN, 2019. – S. 47-76

3. Apud Patres : prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej / red. Antoni Dębiński, Monika Wójcik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administarcji. – Lublin : KUL, 2011. – 250 s. ; 25 cm.

4. “Chcę, żeby moja Łódź rosła…” : aspekty prawne w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta / Aleksander Ujazdowski // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 36-51

5. Czy Balladyna nosiła się na purpurowo? / Mikołaj Lech // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 169-176

6. Czy bycie singlem oznacza samotność? : socjologiczna analiza medialnego wizerunku prawniczek / Marta Soczewka // W : Samotność i różne jej aspekty. T. 2 / [red. Paweł Szczepańczyk . – Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, 2016. – S. 96-115
* Prawniczki w serialach „Magda M.” i „Prawo Agaty”

7. Czy o prawie rzymskim można śpiewać? / Ireneusz Jakubowski // W : Ius est ars boni et aequi : sztuka w prawie, prawo w sztuce / redakcja Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Izabela Leraczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 93-101

8. Digesta Justyniana jako element dekoracyjny w architekturze / Witold Wołodkiewicz // W : Ius est ars boni et aequi : sztuka w prawie, prawo w sztuce / redakcja Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Izabela Leraczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 347-363

9. Fasci littori – reminiscencje prawa rzymskiego w architekturze czasów Mussoliniego / Anna Magdalena Kosińska // W : Ius est ars boni et aequi : sztuka w prawie, prawo w sztuce / redakcja Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Izabela Leraczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 177-192

10. Gawęda o… prawie : Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego i ich wątek polemiczny / Kacper Oleksy // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 135-164

11. Interpretacyjny i wzorcowy charakter antytez w relacji do postulatu wypełnienia prawa (Mt 5, 17-48) / Stanisław Czyż. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2008. – 195, [1] s. ; 24 cm. – (Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny = Studies and Texts / Adam Mickiewicz University of Poznań. Faculty of Theology ; 104)
* Prawo w Biblii

12. Lalka – dzieło wnikliwego kronikarza / Jakub Wiech // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 123-134

13. Jak śmietnik w salon zmieniano : wybrane aspekty prawne w “Generale Barczu” Juliusza Kadena-Bandrowskiego / Gniewomir Kuchta // W : Prawo i literatura : szkice drugie / redakcja naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. – S. 32-49

14. Jednostka i pracownicy wymiaru sprawiedliwości wobec systemu władzy na podstawie “Zielonej mili” Stephena Kinga / Karol Płachta // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 323-333

15. Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej / pod red. Dariusza Kali i Emilii Kubickiej ; Zrzeszenie Prawników Polskich. Oddział w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Zrzeszenie Prawników Polskich. Oddział ; Solec Kujawski : Qartis, 2014. – 191 s. ; 21 cm.

16. Literacka analiza sytuacji prawnej płci na przykładzie powieści Virginii Woolf pt. Orlando / Agnieszka Plata // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 237-249

17. Literatura i prawo : przegląd zjawiska / redakcja naukowa Beata Walęciuk-Dejneka. – Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. – 192 strony ; 21 cm.

18. Luisa Buñuela “Widmo wolności” : esej o możliwych związkach surrealizmu i prawoznawstwa / Paweł Sut // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 293-304

19. Łaska a prawo w Biblii / Zbigniew Wiergowski. – Strzyżów : Wydawnictwo Filadelfia Piotr Paweł Maciejewski, 2014. – 64 s. ; 21 cm.

20. Na styku prawa i miłości : kilka uwag na przykładach z literatury i kinematografii / Aleksandra Szydzik // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 129-147

21. “Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość” : od prozaicznego żartu aż po dogłębną refleksję nad prawem w twórczości Juliana Tuwima / Piotr Szczepański // W : Prawo i literatura : szkice drugie / redakcja naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. – S. 92-122

22. Nihilizm nad Wisłą : obraz prawa w Szkicach węglem Henryka Sienkiewicz / Bartosz Soloch // W : Prawo i literatura : szkice / red. nauk. Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. – S. 52-69

23. O prawie w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej / Marcin Barański // W : Prawo i literatura : szkice / red. nauk. Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. – S. 165-176

24. O walce z wymiarem (nie)sprawiedliwości, czyli jak postawa obrońcy wpływa na odnalezienie prawdy w procesie karnym : refleksje na przykładzie powieści “Zabić drozda” Harper Lee / Dagmara Broniecka // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 273-281

25. Obraz prawa w literaturze dwudziestolecia międzywojennego : uwagi wstępne / Marek Wąsowicz // W : Prawo i literatura : szkice drugie / redakcja naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. – S. 7-23

26. Obraz prawa w powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza “Kariera Nikodema Dyzmy” / Joanna Derlikiewicz // W : Prawo i literatura : szkice drugie / redakcja naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. – S. 123-143

27. Obrona jako akt moralnej próby : “Adwokat i róże” Jerzego Szaniawskiego / Kacper Oleksy // W : Prawo i literatura : szkice drugie / redakcja naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. – S. 214-245

28. Obrócić prawo w żart : instytucje prawne w zbiorze dowcipów “Philogelos” / Anna Tarwacka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 260 stron ; 21 cm.

29. Podstawowe zasady procesu karnego jako gwarancja sprawiedliwego wyroku na podstawie filmu “Spisek” Roberta Redforda / Michał Wojtiuk // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 357-367

30. Prawo i literatura : antologia / redakcja naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz ; [przekład z języka angielskiego: Ryszard Guz-Rudzki]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. – 244, [1] strona ; 21 cm.

31. Prawo i literatura : garść uwag spóźnionych / Kamil Zeidler // W : Prawo i literatura : o pewnym pomyśle metodologicznym / Joanna Kamień // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 15-27

32. Prawo i literatura : o pewnym pomyśle metodologicznym / Joanna Kamień // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 29-41

33. Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – 434 strony : wykresy ; 21 cm.

34. Prawo i literatura : szkice / red. nauk. Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. – 209, [1] s. ; 21 cm.

35. Prawo i literatura : szkice drugie / redakcja naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017, 252, [1] strona ; 21 cm.

36. Prawo i prawda : rzecz o wolności słowa Cypriana Norwida / Karol Dobrzeniecki, Izabela Dobrzeniecka // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 177-188

37. Prawo rzymskie : marginalia / Maciej Jońca ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Rzymskiego. – Wyd. 2. rozsz. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – 447 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
* Prawo rzymskie w literaturze i sztuce

38. Prawo w filmie / Katarzyna Bieszke [et al. ; pod red. Piotra Grabarczyka, Tomasza Stempowskiego]. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2009. – X, 241 s. ; 20 cm. – (Biblioteka “Edukacji Prawniczej”)

39. Prawo w nowelach pozytywistycznych i krótkiej formie narracyjnej / Piotr Szczepański // W : Prawo i literatura : szkice / red. nauk. Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. – S. 177-203

40. Prawo w służbie przesłania “Przedwiośnia” : rozważania o powieści Stefana Żeromskiego / Aleksander Ujazdowski // W : Prawo i literatura : szkice drugie / redakcja naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. – S. 50-66

41. Prawo w sztuce Plauta, czyli O banku w komedii Curculio / Jan Zabłocki // W : Ius est ars boni et aequi : sztuka w prawie, prawo w sztuce / redakcja Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Izabela Leraczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 365-377

42. Prawodawstwo Justyniana w dziełach Adama Mickiewicza / Krzysztof Szczygielski // W : Justynian i prawo rzymskie : refleksje w 1450. rocznicę śmierci cesarza / pod redakcją Krzysztofa Szczygielskiego. – Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2015. – S. 169-185

43. Problematyka etyki prawniczej w filmie “Werdykt” / Katarzyna Kostka // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 305-314

44. Przykazania etyki prawniczej : księga myśli, norm i rycin / Roman Tokarczyk. – 3. wyd. – Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. – 500, [1] s., [8] s. tabl., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.

45. Rola uczestników w procesie sądowym w nawiązaniu do filmu “Czas zabijania” Joela Schumachera / Magdalena Kolasa // W : Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 335-345

46. Rzym i prawo rzymskie w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego / Bożena Anna Czech-Jezierska // W : Ius est ars boni et aequi : sztuka w prawie, prawo w sztuce / redakcja Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Izabela Leraczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 27-48

47. Sąd (boży) Wyspiańskiego / Izabela Prager // W : Prawo i literatura : szkice / red. nauk. Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. – S. 70-79

48. Spór Horeszków z Soplicami : studium z dziedziny problematyki prawnej “Pana Tadeusza” / Stefan Breyer ; [drzeworyty Mariana Puchalskiego]. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1955. – 151, [4] s. : il. ; 21 cm.

49. Sprawiedliwość Trajana : legenda, sztuka i prawo / Maciej Jońca // W : Ius est ars boni et aequi : sztuka w prawie, prawo w sztuce / redakcja Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Izabela Leraczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 125-148

50. Straszliwy error sprawiedliwości ludzkiej… : prawo i przemoc w “Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza / Cezary Zalewski // W : Sienkiewicz polityczny : Sienkiewicz ideologiczny / pod redakcją Macieja Glogera i Ryszarda Koziołka ; Wydział “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. – S. 105-122

51. Symbol prawa ludzkiego : szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna / Marek Kuryłowicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 145 s. ; 24 cm.

52. Symbole i alegorie prawa w malarstwie (na podstawie wybranych dzieł) / Joanna Unterschütz. – Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014. – 116 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

53. Tradycje prawa rzymskiego w dekoracjach architektonicznych budynku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki / Krzysztof Szczygielski // W : Ius est ars boni et aequi : sztuka w prawie, prawo w sztuce / redakcja Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Izabela Leraczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 321-337

54. U podstaw idei prawa w “Panu Tadeuszu” / Maria Teresa Lizisowa // W : Od strony Kresów : studia i szkice / red. Halina Bursztyńska, Tadeusz Budrewicz, Swietłana Musijenko. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP. – S. 125-131
M 177536 M 177537 M 177538 (Opole)

55. Uwagi o języku prawnym i prawniczym oraz o legislacji : aspekty socjologiczne i prawne / Roman Stec, Łukasz Ciołek // W : Wokół języka i prawa : fakty dawne i współczesne / red. nauk. Joanna Kuć, Violetta Machnicka ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. – Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2015. – S. 97-117

56. Współczesny thriller prawniczy : “Komora” Johna Grishama / Sławomir Iwasiów // Adlojada : prawo i kultura / [red. Jaromir Brejdak, Dariusz Kacprzak, Jerzy Madejski, Beata Małgorzata Wolska]. – Szczecin : Muzeum Narodowe, cop. 2016. – S.211-218

57. “Zbrodnia z premedytacją” Witolda Gombrowicza, czyli o zbrodni nigdy nie popełnionej / Karolina Król // W : Prawo i literatura : szkice drugie / redakcja naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. – S. 183-213

 

Artykuły w czasopismach:

58. Bajkowe “vocanda” : tematyka prawnicza a budowa i narracja bajki Fedrusa pt. “Poeta de credere et non credere (III, 10) / Joanna Skwara // Studia Prawnicze KUL. – 2014, [t.] 1, s. 203-217

59. Biblijne prawo karne / Jarosław Warylewski // Gdańskie Studia Prawnicze. – T. 15 (2006), s. 91-108

60. Błogosławieństwo narodów a przekleństwo prawa według Ga 3, 6-14 / Franciszek Mickiewicz // Warszawskie Studia Teologiczne. – T. 26 [cz.] 2 (2013), s. 55-74
* Prawo w Biblii (Nowy Testament List do Galatów)

61. Bohater w todze / Ola Salwa // Kino. – 2012, nr 10, s. 40-42
* Prawnicy w filmie amerykańskim

62. Doktorzy prawa w dwóch angielskich komediach epoki renesansu / Łukasz Jan Korporowicz // Studia Prawnicze KUL. – 2014, [t.] 1, s. 173-187

63. Dramat sądowy / Marek Hendrykowski. – (Gatunki filmowe ; 39) // Film. – 2000, nr 3, s. 118

64. Fiat iustitia, pereat mundus : literacka refleksja nad zasadnością prawa federalnego w pryzmacie twórczości Bernharda Schlinka / Monika Wolting // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne. – Z. 10 (2014), s. 25-34

65. Gliny z celuloidu / Piotr K. Piotrowski // Wprost. – 1999, nr 47, s. 114-115
* Polskie filmy policyjne

66. Gwiezdne wojny : rzymskie traktaty według Maniliusza / Izabela Leraczyk // Studia Prawnicze KUL. – 2014, [t.] 1, s. 189-201

67. “Inque meo nullum carmine crimen erit” : Owidiusza konflikt z prawem / Agata Łuka // Studia Prawnicze KUL. – 2014, [t.] 1, s. 85-118

68. Jezus Chrystus a dziedzictwo prawne Starego i Nowego Testamentu / Józef Kudasiewicz // Kieleckie Studia Teologiczne. – T. 8 (2009), s. 93-104

69. Homo sacer : suwerenna władza i nagie życie / Giorgio Agamben ; tł. z wł. Mateusz Salwa. – Fragm. książki. // Kronos. – 2007, nr 4, s. 174-186
* Prawo w literaturze austriackiej

70. Krytyka sądu i zasady stosowania prawa w powieści “Proces” Franza Kafki / Adam Sosnowski // Casus. – Nr 74 (2014), s. 35-38

71. Księga natury, księga prawa? : prawo naturalne w poemacie “The owl and the nightingale” / Monica Brzezinski Potkay ; tłum. z języka angielskiego Dorota Chabrajska // Ethos. – 2018, nr 3, s. 103-126

72. “Linia zdecydowana – robi wrażenie życia” : portrety prawników poznańskich w malarstwie i rysunku XIX i XX wieku / Jarosław Mulczyński // Kronika Miasta Poznania. – 2008, nr 3, s. 399-418

73. Między algorytmem prawa a religią totalną na podstawie powieści Iana McEwana “W imię dziecka” / Anna Głąb // Roczniki Filozoficzne. – T. 65, nr 4 (2017), s. 151-175

74. Miłość doskonałym wypełnieniem prawa (Rz 13, 8-10) / Franciszek Mickiewicz // Studia Theologica Varsaviensia. – R. 51, nr 1 (2013), s. 275-287

75. O estetyce zawodu adwokata / Józef Wójcikiewicz // Palestra. – 2014, nr 9, s. 54-59
* Adwokaci w filmie, literaturze, mediach i sztuce

76. Obraz adwokata w “Farsie o Mistrzu Pathelinie” / Wacław Zarzycki // Palestra. – 1986, nr 4, s. 76-80

77. Od totalitaryzmu do humanitaryzmu : literackie wizje prawa rzymskiego / Marek Kuryłowicz // Zeszyty Prawnicze. – [R.] 11, z. 1 (2011), s. 13-34

78. “Oko za oko, ząb za ząb” : formuła talionu w biblijnym prawie Izraela / Stanisław Szamocki // Studia Gdańskie / Wyższe Seminarium Duchowne. – T. 17 (2004), s. 37-56

79. Okupacja i prawo : antyczne i współczesne refleksje humanisty : (Mieczysław Jastrun) / Marek Kuryłowicz // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. – Vol. 60, [z.] 1 (2013), s. 53-63

80. Prawnik w filmowej kuchni / Urszula Wolak // Ekrany. – 2018, nr 2, s. 104-109

81. Prawo karne z perspektywy literaturoznawcy : problem kary w powieści “Zmartwychwstanie” L. N. Tołstoja / Katarzyna Kordas // Społeczeństwo, Edukacja, Język. – T. 3 (2015), s. 117-125

82. Prawo o bodącym wole w Biblii i w starożytnej Mezopotamii / Witold Tyborowski // Scripta Biblica et Orientalia. – [T.] 6 (2014), s. 57-71

83. Problem prawno-teologiczny “Credo” Justyniana I w poezji bizantyńskiej na przykładzie modlitwy cesarskiej / Eva Gajda // Studia Prawnicze KUL. – 2014, [t.] 1, s. 23-59

84. Proces : o sądzeniu w nowelach Bolesława Prusa / Wiesław Ratajczak // Wiek XIX. – R. 7 (2014), s. 113-127

85. Sędzia przed kamerą / Anna Kurzępa // Rodzina i Prawo. – Nr 20/21 (2012), s. 137-154

86. Specyfika wybranych zbiorów prawa w Pięcioksięgu / Jerzy Kułaczkowski // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. – Nr 10 (2005), s. 145-155

87. Spotkania Koziołka Matołka z prawem / Witold Wołodkiewicz // Palestra. – R. 62, nr 12 (2017), s. 92-96

88. Szklana Temida / Bianka Mikołajewska. – Fot. // Polityka. – 2007, nr 6, s. 88-91
* Seriale fabularno-dokumentalne o tematyce kryminalnej

89. “Treść prawa wypisana w sercach” (Rz 2,15) : refleksje o interioryzacji prawa / Remigiusz Sobański // Palestra. – R. 54, nr 1/2 (2009), s. 80-84

90. “Wszyscy oskarżeni są piękni…” : antynomie doświadczenia prawa w prozie Franza Kafki / Paweł Dybel // Przegląd Humanistyczny. – 2016, nr 4, s. 9-21

91. Z badań nad starogrecką refleksją nad człowiekiem, władzą, prawem i sprawiedliwością: Homer / Tomasz Scheffler // Studia Erasmiana Wratislaviensia. – Z. 6 (2012), s. 11-24

92. Znaczenie starotestamentowego prawa / Andrzej P. Kluczyński // Studia Humanistyczno-Teologiczne. – 2008, nr 1, s. 33-41

 

Zob. też hasło: sąd, sądownictwo, proces sądowy

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu