rodzina

Sieroctwo społeczne

Sieroctwo społeczne – stan określający sytuację i położenie społeczne dzieci, wychowywanych poza rodziną w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych ze względów innych niż śmierć rodziców – najczęściej z powodu niewywiązywania się rodziny z podstawowych obowiązków opiekuńczych. Zjawisko sieroctwa towarzyszy ludzkości od początku powstania rodziny. Nie jest to zjawisko nowe. …

Jedynacy

Jedynak to dziecko pierwsze, jedyne i ostatnie w rodzinie. Problem jedynactwa w Polsce posiada szczególne znaczenie, ponieważ nadal często spotykany jest model rodziny 2 + 1, skutkujący zachwianiem równowagi demograficznej oraz innymi problemami natury społecznej, psychologicznej i pedagogicznej.
Zestawienie bibliograficzne „Jedynacy”, poświęcone wychowaniu i funkcjonowaniu jedynaków w rodzinie, szkole, …

Rodzina wielodzietna

Zestawienie bibliograficzne „Rodzina wielodzietna” zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia po aktualizacji gromadzi 92 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte …

Rodzina wielopokoleniowa

Bibliografia „Rodzina wielopokoleniowa” opracowana została na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek występujących w Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 84 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne …

Postawy rodzicielskie

Postawy  rodzicielskie są uważane przez wielu badaczy za czynnik, od którego w dużej mierze zależy rozwój dziecka i jego przyszłość. Heliodor Muszyński określa  postawy rodzicielskie –  jako stosunek do dziecka, swoiste tendencje do odczuwania go, myślenia o nim, jak również zachowania się werbalnego i niewerbalnego wobec niego.

Niniejsze zestawienie bibliograficzne  …

Dziadkowie

Książki:

1. Analiza strukturalno-leksykalna współczesnych życzeń dla babci i dziadka / Beata Afeltowicz // W : Współczesny i dawny obraz rodziny w języku / red. nauk. Leonarda Mariak ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. – S. 9-35

2. „Czasami wydawało mi się, że umie wpływać …