Rodzina wielodzietna

Zestawienie bibliograficzne „Rodzina wielodzietna” zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia po aktualizacji gromadzi 92 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Czynniki socjalizacji dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole (na przykładzie gimnazjum) / Paulina Forma // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Gierdziun, Ewa Kantowicz. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010. – S. 251-262

2. Dom pełen kosmitów : jak nie zwariować z dziewiątką dzieci w dziesiątej ciąży / Justyna Walczak. – Warszawa : Wydawnictwo The Facto, 2013. – 199, [1] s. ; 21 cm.

3. Dziecięca kreacja biografii w rodzinach wielodzietnych / Paulina Forma. – Kraków : „Impuls” ; Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. – 256 s. : il., wykr. ; 25 cm

4. Dziecko z rodziny wielodzietnej w przedszkolu / Marianna Styczyńska ; Zakład Pedagogiki. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie // W: Współczesne wyzwania i dylematy w pracy socjalnej / pod red. Jakuba Bartoszewskiego i Kazimiery Król. – Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. – S. 187-202

5. Matki wielodzietne w ponowoczesnym świecie – poczucie spełnienia czy braku perspektyw? /Joanna Bukojemska. Bibliogr. // W : Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę / red. Anna Kwak, Mariola Bieńko. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. – S. 225-259

M 207046 (Opole)

6. Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej : podręcznik systemowy / / [zespół aut. Włodzimierz Durka (red.), Iwona Klimowicz, Sebastian Musioł, Ziemowit Pawluk]. – Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2015. – 86 s. : il. kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

7. Nierówności dochodowe i ubóstwo wśród rodzin wielodzietnych w Polsce / Alina Jędrzejczak ; Uniwersytet Łódzki // W: Jakość życia a zrównoważony rozwój / red. nauk. Zofia Rusnak, Beata Zmyślona. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. – S. 108-121

8. Oczami dziecka, mamy i taty /[Koncepcja i opracowanie książki Karina Bedrunka ; wywiady Edyta Hanszke ; Samorząd Województwa Opolskiego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Departament Koordynacji Programów Operacyjnych]. – [Wyd. 2]. – O pole :Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,2018. – 203, [29] s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 218170, M 219163 (Opole)

9. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego /red. nauk. Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki, Tomasz Sosnowski. – Warszawa : „Żak”, 2013. – 305, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 212345 (Opole)

10. Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna : teoria i praktyka. T. 1,Wokół aktualnych problemów wychowania i nauczania /red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. – Lublin :Wydawnictwo KUL, 2014. – 239 s. : il., wykr. kolor. ; 24 cm

M 64303/I  KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054431 – M 054432/I (Kluczbork), C 068381/I (Nysa), M 216602- M 216605 (Opole)

11. Przestrzeń życia dziecka w rodzinie wielodzietnej / Paulina Forma. – Bibliogr. // W : Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki, Tomasz Sosnowski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2013. – S. 66-79

M 212345 (Opole)
12. Rodzicielstwo wielodzietne – wzory i style komunikacji /Paulina Forma. – Bibliogr // W : Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie, 2014. – S. 259-267

M 63095 KK  (Kędzierzyn-Koźle), M 212122, M 212602 (Opole)

13. Rodzina – szkoła : partnerzy w przestrzeni edukacyjnej środowiska lokalnego /pod red. Renaty Kowal i Katarzyny Palki. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2014. – 201 s. : il. ; 24 cm.

M 213709 (Opole)

14. Rodzina wielodzietna jako miejsce kształtowania zainteresowań czytelniczych dzieci / Paulina Forma // W: Książka w życiu człowieka : w poszukiwaniu (u)traconej wartości / red. nauk. Katarzyna Segiet, Kamila Słupska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – S. 229-240

15. Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawczo-edukacyjne : diagnoza i możliwości wsparcia (na przykładzie województwa świętokrzyskiego) / Paulina Forma. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 152 s. : il. ; 24 cm

16. Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawczo-edukacyjne : (na przykładzie badań przeprowadzonych w woj. świętokrzyskimi) /Paulina Forma. – Bibliogr. // W : Rodzina – szkoła : partnerzy w przestrzeni edukacyjnej środowiska lokalnego / pod red. Renaty Kowal i Katarzyny Palki. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2014. – S. 47-62

M 213709 (Opole)

17. Rodzina wielodzietna w dobie zmian społecznych / Monika Maj, Ewa Falkiewicz // W: Obraz rodziny w dobie zmian społecznych : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Nowak i Katarzyny Ziębakowskiej-Cecot. – Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego. Wydawnictwo, copyright 2016. – S. 173-186

18. Rodziny niepełne i wielodzietne / Maria Trawińska ; [współaut. Joanna Kuleszyńska-Dobrek ; Centrum Rozwoju Służb Społecznych], PHARE. – Warszawa : CRSS, 1996. – 63 s. ; 24 cm.

19. Rodziny wielodzietne – aktualny stan badań i najważniejsze wyzwania. Perspektywa polska i niemiecka. Warszawa : Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, [2021]. – 77 s. ; 21 cm

Dostępne w Internecie: https://www.3plus.pl/assets/file/2998,raport%20z%20badan.pdf

20. Rodziny wielodzietne – rzeczywistość i nadzieje : zarys problematyki w kontekście Gorzowa Wielkopolskiego / oprac. Anna Dobrychłop, Paweł Prüfer, Przemysław Słowiński ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013. – 55 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

21. Rodziny wielodzietne w Polsce : teraźniejszość i przyszłość / praca pod red. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej ; [aut.] B. Balcerzak-Paradowska [et al.]. – Warszawa : IPiSS, 1997. – 142 s. : wykr. ; 24 cm.

M 054707 (Brzeg)

22. Rywalizacja rodzeństwa :zakończ kłótnie i ciesz się spokojem w domu / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow ; przekł. Agnieszka Cioch. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. – 183, [1] s. : il. ; 21 cm.

M 055018 (Brzeg)

23. Samorządowa Karta Dużej Rodziny w Polsce w pierwszych latach funkcjonowania ? Anna Bebel. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021. – 215 s. : il., wykr. ; 24 cm.

24. Socjalizacja dziecka z rodziny wielodzietnej : studium teoretyczno-empiryczne / Paulina Forma. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2012. – 186, [6] s. : il. ; 24 cm.

25. Społeczna aktywność obywateli na przykładzie działalności stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus” /Justyna Jurek. – Bibliogr. // W : Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin / red. nauk. Wojciech Muszyński. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – S. 207-221

M 054339 (Brzeg), M 214334 (Opole)

26. Społeczny odbiór wielodzietności w opiniach matek posiadających liczne potomstwo /Katarzyna Świątek. – Bibliogr. // W : Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę / red. Anna Kwak, Mariola Bieńko. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, co. 2012. – S. 199-224

M 207046 (Opole)

27. Sytuacja życiowa rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy społecznej w województwie opolskim : raport z badania regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu /[red. Aleksandra Walas et al.] ; Samorząd Województwa Opolskiego. – Opole : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2011. – 103, [17] s. : il. ; 21 cm.

M 067632 – M 067635 (Nysa), M 213453 – M 213455 (Opole)

28. Szczęśliwe rodziny / Józefa Krystyna Szłykowicz. – Marki-Struga k. Warszawy : Michalineum, 1992. – 198, [2] s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm

29. Uwarunkowania realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach wielodzietnych / Paulina Forma. – Tab. // W: Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber.. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego , 2007. – S. 13-23

30. Wielodzietność po polsku : między nadzieją a poczuciem niemocy / Izabela Kaźmierczak-Kałużna ; Uniwersytet Zielonogórski // W: Przemiany społeczne w Polsce i ich konsekwencje : perspektywa socjologiczna / pod red. Jolanty Grotowskiej-Leder i Ewy Rokickiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – S. 67-93

31. Wielodzietność we współczesnych rodzinach polskich / Elwira Anna Bonisławska. – Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2010. – 98 s. : il. ; 24 cm.

32. Wielodzietność – wybór czy konieczność : perspektywa ubogich matek / Izabela Kaźmierczak-Kałużna // W: Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie / pod redakcją Katarzyny Juszczyk-Frelkiewicz, Grzegorza Libora, Andrzeja Górnego, Agaty Zygmunt. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 47-64

33. Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę / red. Anna Kwak, Mariola Bieńko. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 313, [1] s. ; 21 cm

M 207046 (Opole)

34. Wielowymiarowość działań pomocowych w obszarze wsparcia rodziny /red. nauk. : Józefa Matejek, Ewelina Zdebska. – Kraków : Wydawnictwo „Scriptum”,cop. 2016. – 271 s. : il. ; 24 cm.

M 215951 – 215952 (Opole)

35. Więź w rodzinach wielodzietnych / Anna Kotlarska-Michalska // W: Życie rodzinne : wybrane konteksty. – Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2006. – S. 57-70

36. Wokół problematyki rodzicielstwa wielodzietnego : wielowymiarowość ujęć pedagogicznych / Paulina Forma. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020. – 154, [2] strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

37. Współczesne problemy socjalne i ich rozwiązywanie /pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej. – Kielce :Wszechnica Świętokrzyska,2014. – 149 s. : il. ; 24 cm.

M 215641 (Opole)

38. Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej :V Zjazd Pedagogów Społecznych.T. 1 /red. nauk. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski ; Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : „Żak”, 2013. – 443, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 055038/I (Brzeg), M 211324/I (Opole)

Artykuły czasopism :

39. Aktywna polityka społeczna wobec rodzin wielodzietnych / Jerzy Koperek, Adam Koperek // Roczniki Teologiczne (Lublin ; 2014).- T. 61, z. 1 (2014), s. 155-171

Dostępne w Internecie: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-efc96d16-9ead-4ebd-8185-03e21014cabe

40. Antynomie funkcji rodziny wielodzietnej / Paulina Forma // Pedagogika Rodziny. [R.] 2, nr 3 (2012), s. 61-72

41. Budżet czasu dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych /Bernadeta Borzęcka. – Tab. // Kwartalnik Edukacyjny. – 2003, nr 2, s. 31-40

42. Czy wielodzietność obniża osiągnięcia szkolne? /Krzysztof Konarzewski // Edukacja. – 2014, nr 4, s.21-35

43. Czynniki socjalizacji dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole /Paulina Forma. – Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. – 2012, nr 1, s. 53-70

44. Dokąd zmierza polityka rodzinna w Polsce? /Joanna Puzyna-Krupska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 19-26

45. Duże rodziny są wśród nas /Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 12, s. 14

46. Dzieci jedyne oraz z rodzin wielodzietnych /Maria Kożuchowska // Remedium. – 2015, nr 1, s. 10-12

47. Funkcjonowanie dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole (rola ucznia, kolegi, członka społeczności szkolnej) /Paulina Forma // Pedagogika Społeczna. – 2011, nr 1, s. 83-102

48. Jakość życia rodzin wielodzietnych w Polsce : raport z badania / Dawid Szostek ; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu // Pieniądze i Więź : kwartalnik naukowy poświęcony problematyce ekonomicznej, prawnej i społecznej. – R. 17, nr 3 (2014), s. 132-141

49. Karta Dużej Rodziny jako jeden z instrumentów wsparcia rodziny w Polsce / Mirosław Bigot, Jarosław Ślęzak // Cywilizacja i Polityka. – Nr 14 (2016), s. 378-386

50. Karta Dużej Rodziny : kto ma do niej prawo? : jakie daje korzyści? / Ewa Furtak // Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). – 2022, nr 67, dod. Dla Kogo Pomoc? Cz. 2, Zasiłki, Alimenty, Urlopy, s. 3

51. Karta Dużej Rodziny nową formą wsparcia rodzin wielodzietnych /Beata Krajewska. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 2, s. 3-8

52. Które zaradniejsze? Zaradność życiowa jedynaków i dzieci z rodzin wielodzietnych /Katarzyna Marszałek // Wychowawca. – 2018, nr 3, s. 20-21

53. Obraz rodzin wielodzietnych w świetle badan własnych /Alicja Odyniec. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 10, s. 27-38

54. Macierzyństwo wielodzietne w opinii kobiet / Paulina Forma // Pedagogika Rodziny. [R.] 2, nr 1 (2012), s. 178-186

Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pedagogika_Rodziny/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n1/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n1-s178-187/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n1-s178-187.pdf

55. Polska Wielodzietna /Agata Szczerbiak // Polityka. – 2018, nr 15, s. 26-28

56. Postrzeganie rodziny wielodzietnej przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim / Łukasz Budzyński // Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – 2013, nr 3, s. 129-143

57. Przestrzeganie zagrożeń rodzin wielodzietnych / przegląd badań / Paulina Forma // Studia Pedagogiczne (Kielce). – T. 22 (2013), s. 211-236

Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne-r2013-

58. Relacje międzypokoleniowe a rodzina / Witold Wrzesień // Roczniki Socjologii Rodziny. – T. 12 (2000), s. 57-70

Dostępne w Internecie: http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/4904/1/05_Witold_Wrzesien_Relacje_miedzypokoleniowe_a_rodzina_57-70.pdf

59. Resentyment a społeczna akceptacja rodzin wielodzietnych = Resentment and social acceptance of large families / Paulina Forma (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Pedagogiki i Psychologii) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – Z. 21 (2020), s. 55-63

Dostępne w Internecie: https://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/ZN%20Pedagogika/ZN%20Pedagogika%2021%202020/pedagogika%2021%202020%20Forma.pdf

60. Rodzina : najważniejsza inwestycja państwa / Ewa Wesołowska // wSieci. – 2015, nr 9, s. 90-92

61. Rodzina wielodzietna / Jan Śledzianowski // Wychowawca. – 2009, nr 12, s. 5-8

62. Rodzina wielodzietna – analiza polityki społecznej i badań pedagogicznych / Paulina Forma // Praca Socjalna. – 2013, nr 6, s. 67-80

63. Rodzina wielodzietna : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2020, nr 12, s. 4

64. Rodzina wielodzietna pod społeczną lupą / Maria Kowal, Stanisław Kowal // Wychowawca. – 2020, nr 12, s. 8-10

65. Rodzina wielodzietna w dobie współczesnych przemian / Elżbieta Cygnar, Marek Mierzyński, Maria Merklinger-Soma ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu // Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne : czasopismo naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. – T. 3, nr 1 (2017), s. 55-67

66. Rodzina wielodzietna w okresie transformacji systemowej / Leon Dyczewski // Problemy Rodziny. – 1993, nr 6, s. 18-26

67. Rodzina wielodzietna w przestrzeni publiczne : przykład wdrożenia Karty Dużej Rodziny / Jarosław Przeperski ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu // Teologia i Moralność. – 2014, nr 1, s. 51-63

Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/2253

69. Rodzina wielodzietna w warunkach naszej kultury / Grzegorz Lewandowski // Universitas Gedanensis. – 1998, nr 1, s. 87-96

70. Rodziny wielodzietne w polskiej polityce rodzinnej / Dorota Głogosz (Zakład Problemów Rodziny. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) // Ubezpieczenia Społeczne. – 2015, nr 2, s. 12-18

71. Rodziny wielodzietne wyzwaniem dla duszpasterstwa Kościoła / Magdalena Ewa Lemieszek ; Katedra Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL // Roczniki Teologiczne. – T. 62, z. 6 (2015), s. 123-142

Dostępne w Internecie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/download/8647/8326/

72. Skłonność do martwienia się, poczucie własnej wartości i subiektywna jakość życia dzieci z rodzin wielodzietnych / Oktawia Agnieszka Zalewska // Lubelski Rocznik Pedagogiczny (czasopismo elektroniczne). – T. 39, z. 2 (2020), s. [195]-206

Dostępne w Internecie: https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/10066

73. Socjopsychologiczny predyktor dorastania w rodzinie wielodzietnej / Paulina Forma ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach // Studia Pedagogiczne (Kielce). – T. 28 (2016), s. 43-49

Dostępne w Internecie: https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/28.pdf

74. Stosowanie ulgi dla rodzin 4+ w pytaniach i praktycznych przykładach / Anna Kopyść // Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka. 2080-6744 2022, nr 52, dod. Księgowość Budżetowa, s. D6-D

75. System wartości dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych /Katarzyna Hałas. – Tab. // Kwartalnik Edukacyjny. – 2003, nr 1, s. 21-31

76. Sytuacja i możliwości wsparcia rodzin wielodzietnych /Beata Krajewska. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 4-5, s. 33-38

77. Świadczenia rodzinne /Joanna Skrobisz // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 35, wkł. „Bliżej Prawa”, s. III-IV

78. Tradycje rodziny wielopokoleniowej a styl życia studentów /Roman Chomicz // Kultura Fizyczna. – 2010, nr 1-4, s. 15-20

79. Uczeń z rodziny wielodzietnej /Magdalena Widłak // Sygnał. – 2016, nr 9, s. 14-15

80. W orbicie “500+”. Funkcjonowanie ubogich rodzin wielodzietnych w warunkach zmiany polityki rodzinnej w Polsce / Izabela Kaźmierczak-Kałużna . – Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. – 2019, nr 4, s. 125-149

81. Warunki życia rodzin z dziećmi. Tendencje pierwszych lat XXI wieku / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. – 2009, nr 9, s. 5-13

82. Wielodzietność – dysfunkcja pomocy społecznej : (wybrane zagadnienia) / Alina Miruć // Administracja (Rzeszów). – 2011, nr 1, s. 21-35

83. Wielodzietność – problem socjalny i próby pomocy / Anna Rutkowska // Pedagogika Społeczna. – 2002, nr 2, s. 87-94

84. Wielodzietność – problem socjalny i próby pomocy / Anna Rutkowska // Praca Socjalna. – 2002, nr 3, s. 28-40

85. Wielodzietność to nie patologia / Ewa Wesołowska // Sieci (Gdynia). – 2016, nr 13, s. 80-81

86. Wielodzietność : współpraca czy rywalizacja : analiza zjawiska na przykładzie dzieci z rodzin wielodzietnych / Sylwia Kita, Dorota Białek // Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – 2011, nr 3, s. 105-115

87. Wielodzietność wyrazem miłości dziecka / Paweł Wosicki // Zeszyty / Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”. Nr 15/8, (2004), s. 79-84

88. Więź w rodzinach wielodzietnych / Anna Kotlarska-Michalska // Roczniki Socjologii Rodziny. T. 14 (2002), s. 57-70

89. Wokół wielodzietności / Bożena Balcerzak-Paradowska // Problemy Rodziny. – 1998, nr 4, s. 9-14

90. Współczesna rodzina.Cz. 6, Rodzina wielodzietna /Anna Samsel // Sygnał. – 2015, nr 7, s. 14-16

91. Wybrane pronalistyczne instrumenty polityki rodzinnej /Magdalena Witkowska. – Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2017, nr 2, s. 24-31

92. Wychowanie w rodzinie w kontekście aspiracji edukacyjno-zawodowych / Dagmara Kowalik, Patrycja Sode. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2015, nr 4, s. 90-97

Dostępne w Internecie: https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/images/2015/4/11_4_2015.pdf

Oprac. Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : kwiecień 2022 r.