Postawy rodzicielskie

Postawy  rodzicielskie są uważane przez wielu badaczy za czynnik, od którego w dużej mierze zależy rozwój dziecka i jego przyszłość. Heliodor Muszyński określa  postawy rodzicielskie –  jako stosunek do dziecka, swoiste tendencje do odczuwania go, myślenia o nim, jak również zachowania się werbalnego i niewerbalnego wobec niego.

Niniejsze zestawienie bibliograficzne  zostało opracowane na podstawie elektronicznej bazy danych PBW w Opolu oraz Biblioteki Narodowej oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo).  Ujmuje 90 opisów bibliograficznych, które podzielono na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. W obrębie tego podziału opisy uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji. Wydawnictwa zwarte znajdujące się w zbiorach PBW w Opolu i jej filiach uzupełniono sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci /Marian Ochmański. – Wyd. 2 zmien. i popr. (dodr.). Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – 400 s. ; 24 cm.

M 056381 (Kędzierzyn-Koźle), M 179852 (Opole)

2. Dialog w rodzinie : dobre praktyki / red. Beata Parysiewicz, Małgorzata Wyżlic, Karolina Komsta-Tokarzewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. – 203 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

M 214389 – M 214390 (Opole)

3. Dobra relacja : skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny / Małgorzata Musiał. – Warszawa : Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, cop. 2017. – 201, [1] s. ; 21 cm.

M 054940 (Brzeg), M 216991 – M 216992 (Opole)

4. Dzieciństwo w cieniu rózgi : historia i oblicza przemocy wobec dzieci / Anna Golus. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2019. – 256 stron : ilustracje ; 23 cm.

5. Dziecko jako projekt rodzicielski? : przekonania matek na temat wychowania i ich percepcja zachowań dziecka / Anna Szymanik-Kostrzewska. – Warszawa : „Difin”, 2016. – 138 s. ; 23 cm.

M 064800 (Kędzierzyn-Koźle), M 217666 (Opole)

6. Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Jacek Jarosław Błeszyński. – [Wyd. 3]. – Kraków : ”Impuls”, 2010. – 267, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.

M 061638 (Kędzierzyn-Koźle), M 052660 (Kluczbork), C 202823, M 205127 (Opole)

7. Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym w aspekcie koherencji / Marlena Mirosława Kowalczyk. – Kraków : „Impuls”, 2020. – 380 s. ; 24 cm

M 055250 (Brzeg)

8. Lustra na pokolenia : poradnik dla rodziców i nie tylko : droga do świadomego wychowania oraz podnoszenia jakości społeczeństwa i świata przyszłych generacji / Ewa Danuta Białek. – Warszawa : Instytut Psychosyntezy, 2017. – 168 s. ; 21 cm

9. Łagodna dyscyplina : jak wychować samodzielne, empatyczne i szczęśliwe dzieci / Sarah Ockwell-Smith ; przekład: Monika Malcherek. – Warszawa : Laurum, 2020. – 371 stron : ilustracja ; 22 cm.

10. Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców / Małgorzata Sitarczyk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – 91, [1] s. : il. ; 24 cm.

11. Nagroda, informacja czy wyraz radości czyli Dlaczego matki chwalą swoje dzieci? / Anna Szymanik-Kostrzewska, Paulina Michalska. – Warszawa : „Difin”, 2019. – 132 strony : tabele ; 23 cm.

12. Opieka, wychowanie, wsparcie : współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej /red. Lidia Pietruszka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. – Lublin :Wydawnictwo KUL, 2016. – 238 s. : il. ; 24 cm.

M 217245 (Opole)

13. Polskie dzieci w systemie adopcyjnym rodzin zagranicznych / Beata Skwarek. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2016. – 223 s. : il. ; 24 cm.

M 218174 – M 218175 (Opole)

14. Postawy rodzicielskie / Maria Ziemska. – Wyd. 3. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 2009. – 219, [1] s. : il. ; 20 cm.

M 203776 – M 203777, M 209058, M 209905 (Opole)

15. Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków /Agnieszka Bochniarz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 174 s. : il. ; 24 cm.

M 210920 (Opole)

16. Postawy rodzicielskie współczesnych ojców / red. nauk. Maria Kujawska, Lidia Huber. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010. – 328 s. : il. ; 24 cm

17. Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego /red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. – Warszawa : Difin, 2010. – 328 s. : il. ; 23 cm.

C 065686 (Nysa), C 203561, M 203621 (Opole)

18. Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / red. Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter. – Warszawa : „Difin” , 2019. – 363 s. : il., fotogr., wykr. ; 23 cm.

M 055122 (Brzeg), M 064993 (Kędzierzyn-Koźle)

19. Rodzice a młodzież : teoria i metoda badania / Mieczysław Plopa. – Warszawa : Vizja Press & IT, 2012. – 217 s. ; il. ; 25 cm

20. Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania / red. nauk. Józefa Brągiel, Beta Górnicka ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – 298 s. : il. ; 24 cm.

M 063095 (Kędzierzyn-Koźle), M 212122, M 212602 (Opole)

21. Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / red. Jan Żebrowski. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. – 343 s. : il. ; 24 cm.

M 058166 (Kędzierzyn-Koźle), C 182686, M 182709 (Opole)

22. Rodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. – Warszawa : Difin, 2018. – 190 s. : il. ; 23 cm.

M 218976 (Opole)

23. Rodzina wobec zagrożeń, rodzina wobec szans : socjopsychopedagogika rodziny : studium rodziny pełnej / Ewa Kiliszek. – Warszawa : Difin, 2019. – 288 s. : il. ; 23 cm.

C 069466 (Nysa), M 220178 (Opole)

24. Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. – Warszawa : Difin, 2010. – 296 s. : il. ; 23 cm.

C 065771 (Nysa)

25. Skala postaw rodzicielskich : wersja dla rodziców : podręcznik / Mieczysław Plopa. – Warszawa : “Vizja Press&IT”, 2008. – 162 s. : il. ; 25 cm + 4 kwestionariusze ; 30 cm

26. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodziny / red. nauk. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Martin Hronec. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. – 376 s. : il. ; 24 cm.

27. Spostrzeganie postaw wychowawczych rodziców i orientacja życiowa a funkcjonowanie społeczne nieletnich / Stanisław Lipiński. Wyd. 2. – Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. – 286, [1] s. : wykr. ; 24 cm.

M 050666 (Brzeg), C 051483 (Kluczbork)

28. Szkoła dla rodziców i wychowawców : opracowana w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” Thomasa Gordona i książki Adele Faber, Elaine Mazlish z cyklu “Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły : materiały pomocnicze dla prowadzących zajęcia” / Joanna Sakowska. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999. – 128 s. : il., fot., rys. ; 24 cm.

C 180784, M 183755 (Opole)

29. Trudne tematy dla mamy i taty, czyli Jak wychować dziecko na człowieka / Anna Jankowska ; il. Tomasz Kopka. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2018. – 308, [1] s. : il. ; 25 cm.

30. Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erica Landau ; tł. Tadeusz Szafrański. – Warszawa :”Pax”, 2003. – 210, [2] s. : il ; 20 cm.

M 048932 (Brzeg), M 061197 (Kędzierzyn-Koźle)

31. W dialogu z młodymi o rodzicielstwie i życiu / red. nauk. Mirosław Brzeziński. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2017. – 261 s. ; wykr. ; 24 cm.

32. Wpływ postaw rodzicielskich na sytuację dzieci niepełnosprawnych : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci upośledzonych umysłowo / Irena Grodzicka ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. – Warszawa : CDN, 1989 – .95, [3] s. ; 24 cm.

M 160238 (Opole)

33. Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa : praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych / red. nauk. Joanna Szymanowska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 404, [1] s. ; 23 cm.

34. Zgodne rodzeństwo : jak wspierać dzieci w budowaniu trwałej więzi / Natalia Minge i Krzysztof Minge. – Warszawa : „Edgard”, cop. 2015. – 208 s. ; 21 cm.

M 055045 (Brzeg), M 214229 (Opole)

35. Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym / Weronika Juroszek. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2018. – 133 s. ; 24 cm.

M 054749 (Brzeg), M 064856 (Kędzierzyn-Koźle), M 217906 – M 217907 (Opole)

Artykuły z czasopism :

36. Akceptacja i niezwykła wartość rozmowy / Katarzyna Brońska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 2, s. 50-51

37. Analiza preferowanych postaw rodzicielskich w odczuciach młodocianych przestępców / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 10/11, s. 32-37

38. Badanie postaw wychowawczych rodziców dzieci niepełnosprawnych / Katarzyna Chrąściel // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2007, nr 4, s. 34-53

39. Błędy wychowawcze rodziców a uzależnienia dzieci /Anna Siudem // Problemy Narkomanii. – 2000, nr 4, s. 31-40

40. Co rodzice o zabawie wiedzieć powinni / Sylwia Kustosz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 11, s. 48-52

41. Czy zachowania rodziców wobec dzieci są niezmienne? Uwarunkowania stabilności i zmienności sprawowania funkcji rodzicielskich / Iwona Grzegorzewska // Edukacja Dorosłych. – 2012, nr 1, s. 89-98

42. Fobia szkolna a postawy rodzicielskie / Sonia Wawrzyniak // Wychowanie na co Dzień. – 2014, nr 2, s. 21-24

43. Fobia szkolna a postawy rodzicielskie /Sonia Wawrzyniak // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 1-2, s. 21-24

44. Kochani i ośmieszani / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 10, s. 54-58

45. Kontrola rodzicielska a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / Małgorzata Przybysz-Zaremba // Pedagogika Społeczna. – 2017, nr 4, s. 133-146

46. Kultura pedagogiczna rodziców / Stanisław Gawlik // Pedagogika Rodziny. – 2008, nr 1, s. 55-61

47. Nastawienia empatyczne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich / Renata Biernat // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 2, s. 109-124

48. Niepełnosprawność czy bariera językowa? : postawy słyszących rodziców dzieci niesłyszących wobec głuchoty /Katarzyna Makowiecka. – Bibliogr. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2020, nr 1, s. 71-96

49. O nową koncepcję ojcostwa / Sławomir Baran // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 49-54

50. O rozsądnym wychowaniu dzieci / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 3, s. 22-25

51. Obraz człowieka znajdujący odzwierciedlenie w celach wychowania preferowanych przez rodziców /Edyta Zawadzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 7, s. 52-61

52. Oddziaływania wychowawcze rodziców a materializm ich dzieci / Magdalena Poraj-Weder // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 4, s. 3-12

53. Ojcowskie oddziaływanie /Monika Murawska-Ziobro // Wychowawca. – 2012, nr 7-8, s. 38-39

54. Odpowiedzialność za najmłodszych – nie tylko w pandemii / Katarzyna Kulesza // Niebieska Linia. – 2020, nr 3, s. 6-9

55. Percepcja postaw rodzicielskich jako korelat późniejszego poczucia szczęścia w małżeństwie / Agnieszka Stępniak-Łuczywek // Problemy Rodziny. – 2001, nr 4-6, s. 20-26

56. Poczucie samotności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w zależności od postaw rodzicielskich / Andrzej Giryński // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 3-18

57. Pokoleniowa transmisja postaw rodzicielskich w oparciu o interakcje z własnymi rodzicami / Małgorzata Cieślak // Pedagogika Rodziny. – 2008, nr 1, s. 113-121

58. Postawa ojca a wyniki szkolne dziecka / Magdalena Nakielska // Wychowawca. – 2010, nr 9, s. 10-11

59. Postawy rodzicielskie / Teresa Melzer // Wychowawca. – 2010, nr 3, s. 18-19

60. Postawy rodzicielskie a osiągnięcia szkolne uczniów zdolnych /Agnieszka Sydor // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 7/8, s. 19-21

61. Postawy rodzicielskie a strategie rozwiązywania konfliktów społecznych przez młodzież / Danuta Borecka-Biernat // Pedagogika Społeczna. – 2012, nr 4, s. 19-40

62. Postawy rodzicielskie a zachowania prospołeczne dzieci o obniżonej sprawności umysłowej /Andrzej Giryński // Ruch Pedagogiczny. – 1986, nr 1-2, s. 185-197

63. Postawy rodzicielskie bezdomnych matek samotnie wychowujących dzieci – komunikat z badań / Magdalena Barabas // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 3, s. 26-30

64. Postawy rodzicielskie małżonków o wyższym i niższym poziomie samoakceptacji / Lidia Dakowicz, Andrzej Dakowicz. – Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. – 2019, nr 1, s. 147-160

65. Postawy rodzicielskie matek i ojców dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a ich wrażliwość empatyczna /Halina Kasprzyk // Chowanna. – T. 2 (2001), s. 46-62

66. Postawy rodzicielskie matek i ojców wobec synów i córek w różnych fazach adolescencji /Monika Dominiak-Kochanek, Urszula Gosk // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2014, nr 4, s. 69-84

67. Postawy rodzicielskie w percepcji dorastających a poziom ich aspiracji edukacyjnych / Wiesław Sikorski // Psychologia Wychowawcza. – 2000, nr 2/3, s. 190-200

68. Postawy rodzicielskie w percepcji dorastających jako predykator ich poczucia koherencji /Urszula Gosk, Monika Dominiak-Kochanek // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2014, nr 3, s. 71-8

69. Postawy rodziców a rozpoznawanie i rozwijanie zdolności dzieci /Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Alicja Baum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 4, s. 48-58

70. Postawy rodziców dzieci niepełnosprawnych / Ewa Drozd // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 10, s. 35-40

71. Postawy rodziców i nauczycieli a jakość współpracy /Małgorzata Anna Banasiak // Wychowawca. – 2013, nr 12, s. 26-27

72. Postawy w rodzinie / Bernadetta Smagacz // Kwartalnik Edukacyjny. – 2000, nr 4, s. 9-16

73. Postawy wychowawcze rodziców a podatność na uzależnienia ich dzieci /Anna Siudem // Problemy Narkomanii. – 1999, nr 1, s. 48-54

74. Postrzeganie postaw rodzicielskich przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi = Perception of parental attitudes by high achievement students / Andrzej Sękowski, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak // Czasopismo Psychologiczne. T. 23, nr 1, (2017), s. 121-135

75. Postrzeganie własnej rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi /Andrzej E. Sękowski, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak. – Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. – T. 62, nr 2 (2019), s. 249-265

76. Późne macierzyństwo : walory i ograniczenia /Aneta Jarzębińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 10, s. 21-24

77. Profilaktyka w działalności wychowawczej /Natalia Maria Ruman // Wychowawca. – 2013, nr 9, s. 10-13

78. Przemoc wobec dziecka a postawy rodzicielskie /Aleksandra Piotrowska // Świat Problemów. – 2018, nr 9, s. 3-6

79. Relacje rodzinne i postawy rodzicielskie w retrospektywnej ocenie rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną /Katarzyna Kruś // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2018, nr 1, s. 65-78

80. Rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych – postawy, rozterki, walka. Cz. 1 / Sylwia Ziarnik // Help. – 2019, nr 9, s. 32-36

81. Rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych – postawy, rozterki, walka.Cz. 2 /Sylwia Ziarnik // Help. – 2019, nr 10, s. 32-34

82. Rodzina a nadużywanie przez dzieci nowych technologii cyfrowych /Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański. – Bibliogr. // Świat Problemów. – 2020, nr 6, s. 3-6

83. Rodzina miejscem kształtowania zachowań prospołecznych dziecka /Monika Deja, Katarzyna Furman // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 5, s. 17-28

84. Satysfakcja rodziców dzieci z wadą słuchu z otrzymywanego wsparcia społecznego /Agnieszka Woźniak, Katarzyna Ita Bieńkowska, Agata Mężyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 2, s. 32-41

85. Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój osobowości dzieci i młodzieży /Kaja Chojnacka // Remedium. – 2019, nr 1, s. 9-11

86. Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój osobowości dziecka / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 11, s. 12-15

87. Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie się dzieci : (wyniki badań własnych) / Maria Lenarczyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 2, s. 23-27

88. Wpływ rodziców na kształtowanie się u dzieci postaw społecznie akceptowanych / Ewa Masłowska // Problemy Narkomanii. – 1999, nr 3, s. 28-30

89. Wykluczenie w świecie nastolatków : co dorośli mogą zrobić, by zapobiec wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży / Adriana Klosowska // Charaktery  – 2020, nr 8, s. 56-61

90. Zaburzenia psychiczne u studentów a ich retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Implikacje do psychoterapii /Jacek Pasternak, Danuta Ochojska // Psychoterapia. – 2016, nr 4, s. 87-100

Oprac. Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.

Aktualizacja : kwiecień 2021 r.