Jedynacy

Jedynak to dziecko pierwsze, jedyne i ostatnie w rodzinie. Problem jedynactwa w Polsce posiada szczególne znaczenie, ponieważ nadal często spotykany jest model rodziny 2 + 1, skutkujący zachwianiem równowagi demograficznej oraz innymi problemami natury społecznej, psychologicznej i pedagogicznej.
Zestawienie bibliograficzne „Jedynacy”, poświęcone wychowaniu i funkcjonowaniu jedynaków w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich, gromadzi 70 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism i wydawnictw ciągłych. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami. Materiał adresowany jest do szerokiego grona pedagogów, nauczycieli, wychowawców, psychologów, socjologów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych psychologicznym, socjologicznym i pedagogicznym aspektom jedynactwa.

Wydawnictwa zwarte :

1. Bycie jedynakiem – los na loterii czy społeczne kalectwo? / Emilia Kokowicz, Angelika Niekraszewicz // W : Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 144-152

C 054576, M 054663-M 054664, M 054979 – M 054980 (Brzeg), M 064917 (Kędzierzyn-Koźle), C 068379, M 068380 (Nysa), M 215859 – M 215861 (Opole)

2. Droga do marzeń / Krystyna Mirek. – Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska ; Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. – 313, [4] strony ; 18 cm.

3. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata /pod red. Sabiny Guz ; [aut. Agnieszka Bochniarz et al.]. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 297, [2] s. : wykr. ; 24 cm.

C 050429 (Brzeg)

4. Jedno i już : świadomy wybór i radość posiadania jednego dziecka / Lauren Sandler ; przełożył Jerzy Malinowski. – Warszawa : Buchmann – Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. – 252, [3] strony ; 21 cm.

5. Jedynactwo dzieci we współczesnej rodzinie : na podstawie literatury przedmiotowej / Roman Prosnowski ; Papieski Wydział Teologiczny. – Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2010. – [2], XVII, [1], 237 stron ; 31 cm.

6. Jedynactwo w perspektywie XXI wieku / Piotr Połomski // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : “Impuls’, 2008. – S. 97-111

M 207890, M 209081 (Opole)

7. Jedynacy /Jill Pitkeathley, David Emerson ; przekł. Izabela Szyszkowska-Andruszko, Robert Waśkiewicz. – Warszawa : Jacek Santorski & CO,1995. – 300, [4] s. ; 21 cm.

M 048040 (Brzeg), M 055222 (Kędzierzyn-Koźle), C 048409 (Kluczbork), M 173517 – M 173518 (Opole)

8. Jedynacy / Jill Pitkeathley, David Emerson ; przeł. Izabela Szyszkowska-Andruszko, Robert Waśkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007. – 397, [1] s. ; 17 cm.

9. Jedynaczki i jedynacy w świetle badań psychologicznych / Katarzyna Litwińska // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. – Warszawa : “Difin”, cop. 2010. – S. 168-181

C 065771 (Nysa)

10. Jedynak / Margarete Kümpel ; konsultacja nauk. Tadeusz Gałkowski ; z niem. tł. Maria Kaczorowska. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004. – 129, [1] s. : portr. ; 21 cm.

11. Jedynak w grupie / Sabina Müller. – Poznań : Forum Media Polska, cop. 2014. – 18, [1] s. : il. ; 30 cm.

12. Jedynak w szkole : krótki przewodnik psychologiczny /Jarosław Jagieła. – Kraków : „Rubikon”, 2006. – 115 s. ; 19 cm.

M 197415 (Opole)

13. Jedynak w życiu małżeńskim i w rodzinie /Jan Śledzianowski. – Wrocław : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Rubikon”, 1992. – 266 s. ; 20 cm.

14. Kompetencje społeczne jedynaków / Marzena Chrost // W: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna : księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod redakcją naukową Anny Walulik CSFN i Janusza Mółki SJ. – Kraków : Akademia Ignatianum, 2017. – S. 591-604

15. Krzyczeć, bić, niszczyć :agresja u dzieci w wieku do 13 lat /Joachim Rumpf ; przekł. Maria Bacdorf. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 86 s. : il. ; 21 cm.

M 048899 (Brzeg)

16. Narcystyczna szkoła : o psychologicznej rzeczywistości szkoły /Jarosław Jagieła .Kraków : „Rubikon”, 2007. – 219 s. ; 21 cm.

M 197292 – M 197293 (Opole)

17. Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków /Agnieszka Bochniarz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 174 s. : il. ; 24 cm.

M 210920 (Opole)

18. Potworna Michasia / Marlena Rytel ; [rysunki Kacper Semik, Marlena Rytel]. – Konin : Wydawnictwo Psychoskok, cop. 2017. – 31 s. : il. ; 21 cm.

19. Problem jedynactwa w rodzinie / Jan Zborowski // W : Rodzina i dziecko / red. Maria Ziemska. – Wyd. 3.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – S. 388-400

M 038289 – M 038290 (Brzeg), M 047726, M 052838, M 057798 (Kędzierzyn-Koźle), M 042282, M 048981 (Kluczbork), M 047035 (Nysa), M 167902 (Opole)

20. Problemy uspołecznienia dzieci jedynych w rodzinie współczesnej / Henryk Cudak // W: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian / pod red. Zbigniewa Tyszki. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001. – S. 283-291

21. Psychologiczny obraz jedynaków wobec społecznych stereotypów / Piotr Połomski, Aleksandra Peplińska // W : Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego /red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. – Warszawa : “Difin”, 2010. – S. 182-205

C 065771 (Nysa)

22. Rodzeństwo – Jaś i Małgosia czy Kain i Abel /Salvatore Capodieci ; tł. Karol Klauza.Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2006. – 303, [1] s. ; 20 cm.

M 061011 (Kędzierzyn-Koźle)

23. Rodzina – model z przyszłością ; Jedynak – charakter i szanse / Ulrich Beer ; [przekł. Marcin Dąbrówka, Magdalena Jatowska]. – Warszawa : Wydawnictwo „BestPress”, cop. 2005. – 104 s. ; 21 cm.

24. Rywalizacja rodzeństwa : zakończ kłótnie i ciesz się spokojem w domu /Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow ; przekł. Agnieszka Cioch. – Wyd. 1 w jęz. pol. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. – 183, [1] s. : il. ; 21 cm.

M 055018 (Brzeg)

Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych :

25. Czy twój brat jest jedynakiem? /Alison Pike, Tina Kretschmer, Judith F. Dunn //Charaktery. – 2010, nr 1, s. 40-43

26. Dzieci jedyne oraz z rodzin wielodzietnych /Maria nkcjonowanie społeczne jedynaka /Małgorzata Kuśpit // Remedium. – 2011, nr 9, s. 6-7

27. Ewolucja poglądów pedagogicznych na jedynactwo / Bożena Kozłowska // Prace Uczestników Studium Doktoranckiego. [T.] 6, (2003), s. 23-32

28. Fanaberie jedynaczki / Dariusz Januś // Głos Nauczycielski. – 1997, nr 29, s. 8

29. Funkcjonowanie społeczne jedynaków w grupie rówieśniczej /Kinga Karteczka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 7, s. 39-43

30. Gdy przestaje się być jedynakiem… / Małgorzata Talala // Problemy Alkoholizmu. -1995, nr 10, dod. s. I-IV

31. Inteligentni aspołeczni / Izabela Redlińska // : Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). – 2006, nr 64, s. A16

32. Jacy są jedynacy /Joanna Cieśla // Polityka. – 2013, nr 32, s. 16-18

33. Jak być z jedynakiem / Jill Pitkeathley // Edukacja i Dialog. -1996, nr 8, s. 29-30

34. Jedno dziecko i już / Lauren Sandler ; rozm. przepr. Daria Grabda // Charaktery2018, nr 7, s. 64-67

35. Jedyna pociecha : jak wychować szczęśliwego jedynaka / Marta Mackiewicz // Wprost. -2000, nr 43, s. 68-69

36. Jedynactwo a przeżycia pięcioletniego chłopca / Małgorzata Talala // Wychowanie Przedszkolu. -1998, nr 2, s. 83-89

37. Jedynak w grupach społecznych / Elżbieta Jundziłł // Studia Gdańskie (Gdańsk ; 2002). 1731-8440. T. 1 (2002), s. 34-40

38. Jedynak w szkole. Cz.1 /Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 117-124

39. Jedynakiem być / Katarzyna Burda // Newsweek Polska. 1642-5685. 2011, nr 18, s. 78-82

40. Kolejne dziecko w rodzinie /Małgorzata Tatala // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 9, s. 16-19

41. Które zaradniejsze? Zaradność życiowa jedynaków i dzieci z rodzin wielodzietnych /Katarzyna Marszałek // Wychowawca. – 2018, nr 3, s. 20-21

42. Lepszy od samego siebie / Małgorzata Święchowicz // Newsweek Polska. –  2021, nr 25, s. 27-[29]

43.  Mit jedynaka / Olga Woźniak // Przekrój. -2010, nr 35, s. 34-36

44. Nadciąga era jedynaków / z dr. Piotrem Połomski, psychologiem z Uniwersytetu Gdańskiego, autorem pracy „Relacje rodzinne a funkcjonowanie społeczne jedynaków”, rozmawia Agnieszka Jucewicz. // Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). – 2022, nr 23, dod. Wolna Sobota, s. 24-26

45. O jedynakach w przedszkolu / Teresa Borowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1990, nr 9, s. 465-472

46. Obraz siebie jedynaczek i niejedynaczek / Stanisława Tucholska // Psychologia Wychowawcza. -1995, nr 4, s. 321-327

47. Obraz ucznia-jedynaka w świetle analizy transakcyjnej / Adrianna Sarnat-Ciastko // Edukacyjna Analiza Transakcyjna : pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2299-7466. Nr 3 (2014), s. 117-136

48. Pierwszym nie zawsze jest łatwo /Sławomir Trusz // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 2, s. 53-57

49. Postawy rodzicielskie a zachowania agresywne jedynaków / Agnieszka Bochniarz ; Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie // Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. 1896-3862. T. 11 (2011), s. 125-143

50. Postrzeganie siebie przez jedynaków i dzieci mające rodzeństwo / Emilia Całczyńska // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Vol. 36, nr 1 (2017), strony 207-221

51. Poziom nadziei podstawowej, poczucia koherencji oraz satysfakcja życiowa matek jedynaków z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w okresie adolescencji /Marta Kimszal, Jarosław Rola // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 2, s. 85-95

52. Pozytywne i negatywne aspekty jedynactwa w opinii młodzieży / Małgorzata Szyszka ; Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych KUL // Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – 2013, nr 1, s. 89-101

53. Prawda i mity o jedynakach /Małgorzata Bury, Małgorzata Tomczak // Przegląd Edukacyjny. – 1998, nr 3, s. 8-9

54. Problematyka jedynactwa w świetle badań empirycznych / Piotr Połomski // Małżeństwo i Rodzina2002, nr 4, s. 16-21

55. Problemy jedynaka w przedszkolu : funkcjonowanie i wspieranie jedynaka w przedszkolu /Alicja Strzelecka- Lemiech // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 4, s. 46-49

56. Psychologiczna charakterystyka jedynaków / Piotr Połomski // Polskie Forum Psychologiczne. – 2002, nr 2, s. 160-173

57. Rodzina we współczesnej beletrystyce dla dzieci. Cz. 2, Rekonesans tematyczno-problemowy / Gertruda Skotnicka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 1, s. 6-10

58. Rozwój psychoruchowy jedynaków i bliźniąt przedwcześnie urodzonych = Psychomotor development of preterm toddlers from single and multiple pregnancies / Łucja Bieleninik, Joanna Koss, Mariola Bidzan ; Instytut Psychologii // Polskie Forum Psychologiczne – T. 21, nr 2 (2016), s. 272-289

59. Samodzielność dziecka kształtuje się w rodzinie / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 15-21

60. Strącone z tronu /Aneta Mazurkiewicz // Charaktery. – 2013, nr 6, s. 44-47

61. Syndrom jedynaka /Agnieszka Filas, Violetta Nowacka // Wprost. – 1996, nr 49, s. 60

62. Sytuacja psychospołeczna w rodzinach jedno- i wielopokoleniowych w percepcji dzieci = Psychosocial situation of families with one and many children in the perception of children / Danuta Ochojska, Małgorzata Marmola, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz ; Zakład Psychologii. Wydział Pedagogiczny. Uniwersytet Rzeszowski // Wychowanie w Rodzinie. – 2015, t. 1, s. 193-211

63. Środowisko rodzinne, a wyniki w nauce uczniów jedynaków szkół podstawowych województwa śląskiego / Joanna Kowal . -Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. -2005, nr 1/2, s. 90-103

64. Środowisko rodzinne jedynaków a ich przystosowanie się do szkoły / Sławomir Cudak // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Nr 2 (2006), s. 125-131

65. Tak bardzo jedyni /Zbigniew Wajda // Charaktery. – 2013, nr 2, s. 84-87

66. Treść stereotypu jedynaka i stopień jego rozpowszechnienia w różnych grupach społecznych / Katarzyna Kalinowska // Słupskie Prace Pedagogiczne. Nr 3 (2004), s. 5-22

67. Trudności w przystosowaniu się jedynaków do szkoły / Róża Popławska // Problemy Rodziny. -1994, nr 3, s. 21-23

68. Uczeń – jedynak / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 138-145

69. Wpływ rodziny na poczucie sensu życia u jedynaków i osób posiadających rodzeństwo /Lilianna Klimek // Małżeństwo i Rodzina. – 2002, nr 4, s. 22-24

70. Wszyscy będziemy jedynakami / Dorota Romanowska // Newsweek Polska. – . 2019, nr 47, s. 82-84

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : 20 maja 2022 r.