Rodzina wielopokoleniowa

Bibliografia „Rodzina wielopokoleniowa” opracowana została na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek występujących w Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 84 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Wydawnictwa zwarte :

1. Audiowizualne doświadczanie świata : kontekst międzypokoleniowy / Krzysztof Czykier. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie  “Żak”, 2014. – 325 s. : il. ; 24 cm.

M 212972, M 213115 (Opole)

2. Babcia w rodzinie / Halina Filipczuk. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. – 63, [1] s. ; 15 cm.

M 044160 (Kluczbork)

3. Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej : praca zbiorowa /pod red. Stefana Nowaka. – Warszawa :Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – 486,[2] s. ; 24 cm.

M 044249 (Kluczbork), M 052139 (Nysa), M 158025 (Opole)

4. Czynniki socjalizacji dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole (na przykładzie gimnazjum) / Paulina Forma // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010. – S. 251-262

5. Dziadkowie i wnuki – więzi społeczne w rodzinie wielopokoleniowej  / Anna Przygoda // W: Zagrożone człowieczeństwo. T. 4, W poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych w środowiskach życia człowieka / pod red. nauk. Katarzyny Białobrzeskiej i Cezarego Kurkowskiego. – Kraków : „Impuls” , 2015. – S. 185-194

M 054375/IV (Kluczbork), M 069113/IV (Nysa), M 212068/IV (Opole)

6. Dziadkowie, rodzice i dzieci – transmisja międzypokoleniowa / pod red. Elżbiety Lisowskiej, Krzysztofa Gąsiora, Krzysztofa Linowskiego. – Kielce : Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007. – 253 s. ; 24 cm.

7. Dziecko z bliska idzie w świat :rodzina, szkoła, relacje /Agnieszka Stein. – Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja,2014. – 363, [1] s. : il. ; 21 cm.

M 212585 – M 212586 (Opole)

8. Jak dziadkowie dyscyplinują swoje wnuki? : metody wychowawcze w rodzinach wielopokoleniowych /Anna Przygoda. – Bibliogr. // W : Wybrane problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Anna Przygoda. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. – S. 189-202

M 217993 (Opole)

9. Kobieta współczesna : z badań socjologów, lekarzy, ekonomistów, pedagogów i psychologów /red. Magdalena Sokołowska ; [Instytut Filozofii i Socjologii PAN]. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1966. – 378, [2] s. : il. ; 23 cm.

M 012733 (Kędzierzyn-Koźle), M 051031 (Opole)

10. Kondycja współczesnych rodzin / red. nauk. Wojciech Muszyński. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – 431 s. : il. ; 23 cm.

11. Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice : jak wyznaczać granice i budować zdrowe relacje /David M. Allen ; tlumaczenie Agnieszka Kasprzyk. Wydanie I. – Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. – 239, [1] strona ; 23 cm.

M 65202 KK, M 220318 (Opole)

12. Lekcje wychowawcze dla nastolatków /Anna Maria Świątek. – Rzeszów :”Fosze”,© copyright 2020. – 363 strony ; 24 cm.

M 058599 (Kluczbork), M 220863 – M 220864 (Opole)

13.  Niektóre problemy tradycji międzypokoleniowej i ich uwarunkowania – dziecko a tradycje w rodzinie / Franciszek Ziemski // W: Dziecko w świecie tradycji / Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska, Franciszek Ziemski. – Wyd. 2. – Kraków: „Impuls”, 2010. – S. 41-48

14. Oddziaływanie dziadków na wypoczynek wnuków /Anna Zawadzka. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,1999. – 171,[1] s. : err. ; 24 cm.

M 007047 „P” (Opole)

15. Opieka wnuków nad dziadkami w przestrzeni wspólnoty rodzinnej /Sonia Czudek-Ślęczka, Arkadiusz Wąsiński. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Sonii Czudek-Ślęczki, Arkadiusza Wąsińskiego. – Bielsko-Biała : Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administracji ; Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 42-67

C 052796/III (Kluczbork), C 066173/III (Nysa), C 205652/III, M 205662/III, M 208806/III (Opole)

16. Osobowości rodzinne : zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych / David Field ; [przekł. Zbigniew Kościuk]. – Wyd. 2. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza “Logos”,[2008], cop. 1999. – 208, [4] s. : il. ; 19 cm.

M 054976 – M 054977 (Brzeg)

17. Osobowościowe determinanty konfliktu międzypokoleniowego w rodzinie / Teresa Rostowska // W: Edukacja prorodzinna : księga dedykowana Profesorowi Marianowi Śnieżyńskiemu /red. Maria Chymuk, Danuta Topa. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. – S. 42-58

M 060543 (Nysa), M 183610, M 192365, M 192292 (Opole)

18. Osoby starsze w roli dziadków / Marzena Sendyk // W: Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. – Kraków: „Impuls”, 2006. – S. 151 – 159.

19. Pedagogika rodziny na progu XXI wieku / rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, 2004. – 371 s. ; 24 cm

20. Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke.[Wyd. 2 popr. i uzup.]. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. – 466 s. : il., rys. ; 24 cm.

C 206589 (Opole)

21. Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku /red. nauk. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski. – Warszawa : „Difin”,2016. – 215 s. : il. ; 23 cm.

M 064594 (Kędzierzyn-Koźle), M 215115 – 215117 (Opole)

22. Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku  /redakcja naukowa Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski. – Wydanie 2 uzupełnione i rozszerzone. – Warszawa : „Difin”, 2020. – 250 stron : faksymilia, fotografie ; 23 cm.

M 055330 (Brzeg), M 65268 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 058614 (Kluczbork), M 069999 (Nysa), C 220805, M 220878 (Opole)

23. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego /red. nauk. Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki, Tomasz Sosnowski. – Warszawa : „Żak”, 2013. – 305, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 212345 (Opole)

24. Przestrzenie pamięci : świat wartości w przekazie kulturowym /pod redakcją Anny Barskiej, Kamilli Biskupskiej, Iwony Sobieraj. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – 436 s. ; 24 cm.

M 215712 (Opole)

25. Przestrzeń medialna jako środowisko życia dziecka w wiejskiej rodzinie wielopokoleniowej / Krzysztof Czykier // W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. – Białystok : Trans Humana, 2009. – S. 245-258

26. Relacje międzypokoleniowe we współczesnych polskich rodzinach / pod red. Piotra Szukalskiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – 161,[1] s. : il. ; 24 cm.

27. Rodzicielstwo – wybrane aspekty funkcjonowania /redakcja naukowa Józefa Brągiel, Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. – Wydanie I. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2021. – 139, [2] strony :ilustracje, wykresy ; 24 cm.

M 221266 (Opole)

28. Rodzina – dobro zagrożone / red. nauk. Władysław Majkowski. – Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, 2015. – 251 s. ; 21 cm.

29. Rodzina wielopokoleniowa jako podmiot (samo)pomocy / Krzysztof Czykier // W: Wielowymiarowość wsparcia współczesnej rodziny polskiej. T. 1 / red. nauk. Ewa Kantowicz, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Lidia Willan-Horla. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2015 Strony 181-192

30. Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy / Franciszek Adamski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. – 227 s. ; 24 cm.

M 049477, M 049551 (Brzeg), M 052745 (Kluczbork), C 064201, M 064202 (Nysa), C 190842 (Opole)

31. Rodzina z osobami starszymi / Lucyna Frąckiewicz // W: Rodzina w okresie transformacji systemowej / red. Adam Kurzynowski. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1995. – S. 163-175

C 047146 (Brzeg)

32. Rodzinna edukacja medialna formą wsparcia wiejskiej rodziny wielopokoleniowej w rzeczywistości podziału cyfrowego / Krzysztof Czykier // W: Szkoła – Kultura –Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego / pod red. nauk. Mirosława Sobeckiego, Wiolety Danilewicz, Tomasza Sosnowskiego. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2013. – S. 98– 113.

33. Rozmowy babci z wnukami / Barbara Szczepanowicz. – Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, 2019. – 308 s. ; 20 cm.

34. Sandwich generation? : wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych : na przykładzie mieszkańców dwóch gmin województwa świętokrzyskiego / Jolanta Grotowska-Leder, Katarzyna Roszak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 183 s. ; 24 cm.

35. Społeczne role dziadów w procesie socjalizacji wnuków / Anna Przygoda. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – 251, [14] s. : il. ; 23 cm

36. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce /pod red. Ireny E. Kotowskiej. – Warszawa : „Scholar”, 2009. – 283 s. : wykr. ; 24 cm.

M 062500 (Kędzierzyn-Koźle), C 202102 (Opole)

37. Wartości w rodzinie : ciągłość i zmiana / red. nauk. Wojciech Muszyński. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. – 466 s. : il. ; 23 cm.

M 05297 (Kluczbork), M 205109- M 205111 (Opole)

38. Wybrane problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Anna Przygoda. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. – 295 s. : il., wykr. ; 23 cm.

M 217993 (Opole)

39. Zagrożone człowieczeństwo. T. 4, W poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych w środowiskach życia człowieka / pod red. nauk. Katarzyny Białobrzeskiej i Cezarego Kurkowskiego. – Kraków : „Impuls”,2015. – 330 s. : il. ; 24 cm.

M  054375/IV (Kluczbork), M 069113/IV (Nysa), M 212068/IV (Opole)

Artykuły z czasopism :

40. Babcia w roli rodzicielskiej / Aneta Jarzębińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 3, s. 37-39

41. Co łączy pokolenia? Więź międzypokoleniowa z perspektywy polityki społecznej / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. – 2010, nr 10, s. 7-12

Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/3462/PS%202010-10.pdf?sequence=1&isAllowed=y    [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

42. Do czego potrzebni są dziadkowie? / Justyna Falkowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 5, s. 46-48

Dostępne w Internecie:      http://edukacjaidialog.pl/archiwum/2002,100/maj,179/do_czego_sa_potrzebni_dziadkowie,1302.html     [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

43. Dom rodzinny w świadomości trzech pokoleń rodziny / Jadwiga Izdebska // Pedagogika Społeczna. – 2003, nr 3, s. 65-79

Dostępne w Internecie: http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/attachments/article/PR_1_3i4.pdf     [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

44. Dylematy towarzyszące realizacji zasad solidarności rodzinnej : na podstawie relacji między pokoleniami w rodzinie / Anna Kotlarska-Michalska // Studia Socjologiczne. – 2017, nr 2, s. 167-188

Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7af90189-2933-485f-b577-bd1e5beeb5a6  [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

45. Dziadkowie / Marta Marchow // Remedium. – 2005, nr 2, s. 4-5

46. Dziadkowie i wnuki – między przeszłością a przyszłością / Katarzyna Siedlecka //Kreda. –  2021, nr 1, s. 6-11.

Dostępne w Internecie:   https://magazynkreda.pl/artykuly/dziadkowie-i-wnuki-miedzy-przeszloscia-a-przyszloscia/  [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

47. Dziadkowe i wnuki : o wartości więzi między pokoleniami / Tomasz Biernat. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2014, nr 6, s. 27-31

48. Dziadkowie – najlepsi opiekunowie i wychowawcy / Anna Przygoda // Pedagogika Rodziny. – 2001, nr 3-4, s. 111-120

Dostępne w Internecie:      https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pedagogika_Rodziny/Pedagogika_Rodziny-r2011-t1-n3_4/Pedagogika_Rodziny-r2011-t1-n3_4-s111-120/Pedagogika_Rodziny-r2011-t1-n3_4-s111-120.pdf                                    [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

49. Dziadkowie w procesie socjalizacji wnuków / Anna Przygoda // Pedagogika Rodziny. – 2012, nr 4, s. 41-48

Dostępne w Internecie:       https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pedagogika_Rodziny/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n4/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n4-s41-48/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n4-s41-48.pdf       ostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

50. Dziadkowie w przedszkolu / Beata Szatan // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 10, s. 793-795

51. Dziadkowie w rodzinie / Barbara Z. Małecka // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 10, s. 14-16

Dostępne w Internecie:    http://edukacjaidialog.pl/archiwum/1997,95/grudzien,134/dziadkowie_w_rodzinie,658.html    [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

52. Dziadkowie w wychowaniu wnuków na podstawie opinii osób młodych i starszych / Magdalena Pieńkos // Forum Pedagogiczne. – 2015, [nr] 2, s. 279-289

Dostępne w Internecie:   http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f09a059a-7ac6-4d49-b2ff-b6a0ed0e6f1b    [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

53. Dziadkowie, wnuki i pradziadkowie : szkic demograficzny / Piotr Szukalski // Problemy Rodziny. – 2001, nr 3, s. 18-24

Dostępne w Internecie:  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/4177/problemy_rodziny_2001_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y   [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

54. Dziadków mieć to dobra rzecz / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. – 2013, nr 1, s. 30-31

55. Dzieci i dorośli : trzy literackie spojrzenia na relacje międzypokoleniowe / Elżbieta Kruszyńska // Polonistyka. – 2011, nr 3, s. 39-42

56. Ewolucja wielkości i struktury rodzin / Piotr Szukalski. – Tab. – Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2000, nr 4, s. 21-27

57. Funkcje wychowawcze ludzi starszych : relacje dziadków z wnukami – pomoc czy przeszkoda? / Mirosław Modzelewski ; Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2012, nr 2, s. 125-131

Dostępne w Internecie: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171335549    [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

58. Licealiści o osobach starszych / Małgorzata Brzezińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 2, s. 26-31

59. Miejsce i rola ludzi starszych w rodzinie w nauczaniu papieskim XXI wieku / Roman Ceglarek // Studia nad Rodziną. – 2015, nr 2 (37), s. 49-65

Dostępne w Internecie: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9c722df8-a10d-44d4-8303-dce3ed1fba60   [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

60. Nasze kochane życie rodzinne / Izabela Barton-Smoczyńska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 6, s. 32-33

61. Niektóre uwarunkowania transmisji międzypokoleniowej w rodzinie / Teresa Rostowska // Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej. – 1995, nr 1, s.16-25

62. O komunikacji w kręgu familijnym Kossaków /Anna Wojciechowska // Poradnik Językowy. – 2016, z. 10, s. 33-44

Dostępne w Internecie:        http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.739.2016.10.pdf      [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

63. Obraz najstarszego pokolenia w percepcji małych dzieci / Paulina Sutor-Głodzik, Joanna Wnęk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 6, s. 33-37

64. Obraz wsparcia dziadów w ocenie wnuków z rodziny samotnej matki: udział niektórych zmiennych w różnicowaniu oceny / Elżbieta Napora, Katarzyna Jakowska-Suwalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 3, s. 67-76

65. Redukcja umieralności a wielopokoleniowość polskich rodzin /Piotr Szukalski. – Wykr. – Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. – T. 17 (2006), s. 161-185

Dostępne w Internecie:   https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4972/1/10_Piotr_Szukalski_Redukcja%20umieralnosci%20a%20wielopokoleniowosc_161-185.pdf      Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

66. Relacja dziadek – wnuk jako istotny element w kształtowaniu skryptu życiowego u osoby dziecka / Paweł Czerwiński // Edukacja i Dialog. – 2010, nr 9-10, s. 67-69

67. Relacje międzypokoleniowe a rodzina / Witold Wrzesień // Roczniki Socjologii Rodziny. – T. 12 (2000), s. 57-70

Dostępne w Internecie: http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/4904/1/05_Witold_Wrzesien_Relacje_miedzypokoleniowe_a_rodzina_57-70.pdf    [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

68. Rodzice – dzieci, dziadkowie – wnuki : relacje wychowawcze w rodzinie / Lucyna Bakiera // Katecheta. – 2016, nr 1, s. 105-113

69. Rodzina w konflikcie normatywnych paradygmatów oraz nowych faktów społecznych = Family within a conflict of norm paradigms and new social facts / Maciej Bemasiewicz //  Pedagogika Społeczna. – 2015, nr 2, s. 87-[100]

Dostępne w Internecie : http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/content/abstrakt/PS%202%20%282015%29%2087-100.pdf    [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

70. Rodzina wielodzietna / Jan Śledzianowski // Wychowawca. – 2019, nr 12, s. 5-8

71. Rodzina z osobą starszą i niesamodzielną w obliczu zmian społeczno-demograficznych / Elżbieta Bojanowska // Studia nad Rodziną. – 2016, nr 2 (39), s. 9-26

72. Rola babci i dziadka w opinii młodzieży / Agnieszka Biela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 6, s. 38-39

73. Rola dziadków w procesie socjalizacji / Marzena Chmielewska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7-8, s. 17-19

74. Rola seniorów w rodzinie / Urszula Kempińska. – Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. – 2015, nr 4, s. 81-96

Dostępne w Internecie: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-1e2074b4-68d7-4205-9b68-087967957167      [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

75. Senior i dzieci – dzieci i senior : o wariantach dialogu międzypokoleniowego. Cz. 2, Dom wielopokoleniowy – sposób na udane życie / Stefan Kraus // Wspólne Tematy .-2013 , nr 9 , s. 17-24

76. Sytuacja psychospołeczna w rodzinach jedno- i wielopokoleniowych w percepcji dzieci / Danuta Ochojska, Małgorzata Marmola, Krystyna Węgrzyn- Białogłowicz ; Zakład Psychologii. Wydział Pedagogiczny. Uniwersytet Rzeszowski // Wychowanie w Rodzinie. – 2015, t. 1, s. 193-211

Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/76551/PDF/Sytuacja_psychospoleczna_w_rodzinach_jedno_i_wielodzietnych_w_percepcji_dzieci.pdf      [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

77. Transmisja kultury w rodzinach wielopokoleniowych jako czynnik sprzyjający powstawaniu konfliktów / Alicja Bania ; Katedra Pedagogiki Społecznej. Instytut Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy // Wychowanie w Rodzinie. – 2015, t. 1, s. 113-126

Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Wychowanie_w_Rodzinie/Wychowanie_w_Rodzinie-r2015-t11/Wychowanie_w_Rodzinie-r2015-t11-s113-126/Wychowanie_w_Rodzinie-r2015-t11-s113-126.pdf    [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

78. Trudna droga kształtowania się tożsamości a rola dziadków / Sylwia Wójcik // Remedium. – 2011, nr 5, s. 22-23

79. Warto zacząć od jabłonki / Tomasz Szlendak // Edukacja i Dialog. – 2017, nr 7-8, s. 21-26

80. Wewnątrzrodzinne przepływy międzypokoleniowe jako kategoria analityczna : przegląd badań prowadzonych w krajach rozwiniętych / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. – 2002, nr 8, s. 16-20

Dostępne w Internecie: https://www.researchgate.net/publication/344688145_WEWNATRZRODZINNE_PRZEPLYWY_MIEDZYPOKOLENIOWE_JAKO_KATEGORIA_ANALITYCZNA_PRZEGLAD_BADAN_PROWADZONYCH_W_KRAJACH_ROZWINIETYCH_Polityka_Spoleczna_nr_8_2002  [Dostęp: 25 kwietnia 2023 r.]

81. Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza w Lublinie / Elżbieta Iwanicka // Klanza .- 2012 , nr 1 , s. 59-62

82. Wnuczęta i dziadkowie – jak z szacunkiem zbudować most pomiędzy pokoleniami? / Agnieszka Bukowińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 8, s. 16-[21]

83. Wnukowie i dziadkowie w rodzinie / Marta Piesyk // Remedium. – 2012, nr 7-8, s. 8-9

84. Znaczenie więzi wielopokoleniowych / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 9, s. 3-11

 

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : kwiecień 2023 r.