motyw w sztuce

Romantyzm

Książki:

1. (Bez)kres romantyzmu : nowoczesność w romantyzmie – romantyzm w nowoczesności / redakcja Karolina Papiorkowska-Dymet i Joanna Stożek. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018. – 151, [2] strony ; 24 cm.

2. Bohater romantyczny XX wieku : uwagi o Monizie Clavier Sławomira Mrożka / Marta Duńko // …

Róża

Książki:

1. Czysta negatywność : róże poetów minionego wieku (Leśmian, Rilke, Różewicz, Celan) / Tomasz Wójcik // W : Przekraczanie granic języka : praca zbiorowa / pod redakcją Magdaleny Wanot-Miśtury i Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – S. 47-56

2. Imiona róży / Barbara Tomalak. …

Wieloryb

Książki:

1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Warszawa : “Pax”, 2002. – S. 330—332 : Wieloryb
C 196239 (Opole)

2. “Jonasz w brzuchu wieloryba” : Czesław Miłosz wobec nowoczesności / Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja …

Judasz

Książki:

1. Apostoł dwunastej godziny : święty Maciej versus Judasz w kaznodziejstwie staropolskim (rekonesans) / Roman Mazurkiewicz // W : Ars bene vivendi : studia ofiarowane Profesorowi Maciejowi Włodarskiemu w 70. rocznicę urodzin / redakcja Elwira Buszewicz, Lidia Grzybowska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 197-216

2. …

Anatomia

Książki:

1. Anatomia człowieka / José M. Parramón ; [przekł. z jęz. ang. Anna Kwiatkowska]. – Wyd. 2. – Łódź : „Galaktyka”, 1999. – 112 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
* Anatomia plastyczna

2. Anatomia człowieka : przewodnik dla artystów : ilustrowane wprowadzenie do rysunku człowieka …