motyw w sztuce

Romantyzm

Książki:

1. (Bez)kres romantyzmu : nowoczesność w romantyzmie – romantyzm w nowoczesności / redakcja Karolina Papiorkowska-Dymet i Joanna Stożek. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018. – 151, [2] strony ; 24 cm.

2. Bohater romantyczny XX wieku : uwagi o Monizie Clavier Sławomira Mrożka / Marta Duńko // …

Buty, obuwie

Książki:

1. But w reklamie : dziewiętnastowieczna reklama wszystkiego, co z obuwiem związane / Lilianna Nalewajska // W : Jego wysokość but / pod redakcją Małgorzaty Wrześniak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2020. – S. 157-174

2. Buty i metaforyka obuwnicza w reklamie wizualnej …

Róża

Książki:

1. Czysta negatywność : róże poetów minionego wieku (Leśmian, Rilke, Różewicz, Celan) / Tomasz Wójcik // W : Przekraczanie granic języka : praca zbiorowa / pod redakcją Magdaleny Wanot-Miśtury i Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – S. 47-56

2. Imiona róży / Barbara Tomalak. …

Wieloryb

Książki:

1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Warszawa : “Pax”, 2002. – S. 330—332 : Wieloryb
C 196239 (Opole)

2. “Jonasz w brzuchu wieloryba” : Czesław Miłosz wobec nowoczesności / Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja …

Judasz

Książki:

1. Apostoł dwunastej godziny : święty Maciej versus Judasz w kaznodziejstwie staropolskim (rekonesans) / Roman Mazurkiewicz // W : Ars bene vivendi : studia ofiarowane Profesorowi Maciejowi Włodarskiemu w 70. rocznicę urodzin / redakcja Elwira Buszewicz, Lidia Grzybowska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 197-216

2. …

Chrzest

Książki:

1. Chrzest Polski według poematu abp. Karola Wojtyły / Marek Jędraszewski // W : Primum philosophari : opuscula Antonio Siemianowski dedicata / [redakcja Jan Grzeszczak i Krzysztof Stachewicz] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2016. …