Maria Magdalena

Książki:

1. Ikonografia św. Marii Magdaleny w sztuce sakralnej na Warmii / Janina Bosko // W : Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś : perspektywa uniwersalna i regionalna / red. Jacek Jezierski, Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Paweł Rabczyński. – Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2015. – S. 29-41

2. Jak czytać wizerunki świętych : leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych / Józef Marecki, Lucyna Rotter. – Kraków : „Universitas”, 2009. – S. 435-436 : Maria Magdalena św.
I 202193 (Opole)

3. Jawnogrzesznica i święta : w kręgu tematu Marii Magdaleny w literaturze i sztuce wieków średnich : rekonesans badawczy / Ewa Krawiecka // W : Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy : prace ofiarowane profesor Alicji Karłowskiej-Kamzowej / [pod red. Antoniego Gąsiorowskiego]. – Poznań : Wydawnictwo PTPN, 1999. – S. 171-180

4. Kim jest Maria Magdalena? : spektrum ewangelicznych narracji / Jacek Kucharski // W : Od pragnienia miłości do pełni życia : sekret św. Marii Magdaleny / red. Jacek Kucharski. – Radom : Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, 2017. – S. 9-40

5. Kobiety w Biblii / John Baldock ; przeł z ang. Karolina Lossman. – Warszawa : „Bellona”, 2008. – S. 222-227 : Maria Magdalena
M 199712 (Opole)

6. Kobiety w Biblii : słownik, konkordacja / Pius Czesław Bosak. – Poznań : „W Drodze”, 1995. – S. 128-130 : Maria Magdalena
C 175583 I 175584 (Opole)

7. Konstrukcje czy dekonstrukcje? : wokół interpretacji wybranych odsłon młodopolskich portretów Judyty i Marii Magdaleny / Ewa Krawiecka // W : Młoda Polska w najnowszych badaniach / pod red. Edwarda Jakiela i Tadeusza Linknera. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – S. 275-290

8. Maria Magdalena w ikonografii : od „świętej grzesznicy” do „pokutującej uwodzicielki” / Katarzyna Piotrowska // W : Ciało i ponowoczesność : historia i społeczeństwo / red. nauk. Wanda Dittrich, Mariusz Hybiak, Mariusz Wirski. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. – S. 180-185

9. Maria Magdalena w malarstwie europejskim / Małgorzata Gniazdowska // W : Od pragnienia miłości do pełni życia : sekret św. Marii Magdaleny / red. Jacek Kucharski. – Radom : Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, 2017. – S. 101-110

10. Maria Magdalena w ujęciu Gartha Davisa : próba wyzwolenia „Apostołki Apostołów” spod władzy ojca historii / Joanna Teresa Złotkowska // W : Wybrane motywy w literaturze, kulturze i sztuce / red. Ewelina Chodźko, Paulina Pomajda. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o., 2022. – S. 190-203

11. Maria, Marta i inne : wizerunki kobiet w Ewangelii / Pierre Mourlon Beernaert ; przekł. Maria Magdalena Krzeptowska. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 1997. – 308, [1] s. ; 20 cm.

12. Od pragnienia miłości do pełni życia : sekret św. Marii Magdaleny / red. Jacek Kucharski. – Radom : Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, 2017. – 110, [1] s., [17] s. tablic : il., fot. ; 24 cm.

13. Postać Marii Magdaleny w poezji i refleksji o kulturze Joanny Ślósarskiej / Magdalena Rabizo-Birek // W : Nauka (płynąca ze) sztuki – sztuka (uprawiania) nauki / pod red. Mariusza Bartosiaka i Grażyny Habrajskiej. – Łódź : Wydawnictwo Primum Verbum, 2018. – S. 47-75

14. Sacrum w oczach rewolucjonisty : o „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego / Grażyna Legutko. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005. – 364 s. ; 24 cm.

15. Słownik symboli w sztuce : motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie / Sarah Carr-Gomm ; tł. [z ang.] Bożenna Stokłosa. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2005. – S. 151-152 : Maria Magdalena [Maria z Magdali, Magdalena, św.]
C 192322 I 194696 M 199102 (Opole)

16. Staropolskie portrety św. Marii Magdaleny / Ewa Krawiecka. – Poznań : Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2006. – 212 s. ; 24 cm.

17. Sztuka baroku / Chiara Lachi ; [tł. Anita Kłos]. – Warszawa : „Arkady”, 2011. – S. : Pokutująca Maria Magdalena
* Analiza dzieła: Georgesa de La Toura
S 204375/V (Opole)

18. Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś : perspektywa uniwersalna i regionalna / red. Jacek Jezierski, Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Paweł Rabczyński. – Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2015. – 390 s. ; 24 cm.

19. Tajemnica Marii Magdaleny : kobiety w otoczeniu Jezusa / Paweł Lisicki. – Warszawa : Fronda, 2022. – 303 s. ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

20. Biblijny obraz Marii Magdaleny w interpretacji ukraińskiej poetki przełomu XIX i XX wieku Łesi Ukrainki / Marta Kaczmarczyk // Roczniki Humanistyczne. – T. 61, z. 7 (2013), s. 177-187
* Dostępne w Internecie:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1892040 [dostęp: 20.05.2024 r.]

21. Bohaterki Nowego Testamentu // Cogito. – 2005, nr 18, s. 74

22. Dlaczego płaczesz? : intertekstualny charakter dialogu Marii Magdaleny ze zmartwychwstałym Chrystusem (J 20, 11-18) / Damian Sochacki // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny. – 2015, nr 1, s. 47-63

23. Gdy Maria Magdalena jest nie tylko Marią z Magdali : o powieści „Magdalena” Jana Dobraczyńskiego. (Cz. 1) / Małgorzata Chuk // Język, Szkoła, Religia. – T. 12, nr 4 (2017), s. 27-42
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/626913 [dostęp: 20.05.2024 r.]

24. Kosmate myśli / Magdalena Łanuszka // Tygodnik Powszechny. – 2017, nr 37, s. 38-40
* Św. Maria Magdalena w sztuce

25. Maria Magdalena – autorytet dla ludzi grzesznych : analiza postaci Marii Magdali w obrazie Ukrzyżowanie Chrystusa z Kościoła Maria am Gestade w Wiedniu / Natalia Woszuk // Pedagogika Katolicka. – 2021, nr 1, s. 84-97

26. Maria Magdalena, bohaterka jezuickiej epigramatyki : przegląd źródeł / Jarosław Nowaszczuk // Roczniki Humanistyczne. – T. 65, z. 3 (2017), s. 59-77
* Dostępne w Internecie:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1878363 [dostęp: 20.05.2024 r.]

27. „Maria Magdalena grzesznica i nawrócona” : siedemnastowieczna polska proza marinistyczna / Katarzyna Wojsław // Terminus. – R. 10, z. 1 (2008), s. 241-253

28. „Maria Magdalena” Gustawa Daniłowskiego a teologia feministyczna / Grażyna Legutko // Colloquia Communia. – 2008, t. 1/2, s. 117-133

29. Maria Magdalena w literaturze / Tadeusz P[iotr] Polanowski // Przegląd Powszechny. – 2001, nr 7/8, s. 101-112

30. Maria Magdalena – wzór do naśladowania dla opłakujących Chrystusa – analiza przedstawień na przykładzie kwater ołtarzowych z Szydłowca i Tarczka / Karolina Pukaluk // Pedagogika Katolicka. – 2021, nr 1, s. 68-83

31. Nawrócona jawnogrzesznica oraz przeniewierca : Maria Magdalena i Judasz w dramacie biblijnym Krystyna Ostrowskiego / Józefa Kunicka-Synowiec // Konteksty Kultury. – [Nr] 10 (2013), s. 18-36
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/650491 [dostęp: 20.05.2024 r.]

32. Ne desperetis, vos qui peccare soletis: Maria Magdalena w literaturze średniowiecznej Francji / Katarzyna Dybeł // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 35 (2008), s. 228-234

33. Postać świętej Marii Magdaleny w malarstwie / Magdalena Maria Borek // Studia Gdańskie. – T. 14 (2001), s. 313-336
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-41b73279-49b9-466e-ab09-530d3e659f72 [dostęp: 20.05.2024 r.]

34. Przestrzenie ziemskich rozkoszy oraz pokuty św. Marii Magdaleny w hagiografii i homiletyce dawnej Polski / Marzena Golan // Meluzyna. – R. 4, nr 2 (2017), s. 44-61
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/153716/PDF/WA248_188029_P-I-2999_golan-przestrzenie_o.pdf [dostęp: 20.05.2024 r.]

35. Tajemnice Marii Magdaleny / Magdalena Łanuszka // Tygodnik Powszechny. – 2017, nr 16, s. 22-24

36. Trzynasta apostołka / Adam Szostkiewicz // Polityka. – 2014, nr 28, s. 76-77
* Maria Magdalena

37. Wprowadzenie do „Miłości Marii Magdaleny” Rilkego / Andrzej Serafin // Kronos. – 2020, nr 1, s. 136-150

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu