Róża

Książki:

1. Czysta negatywność : róże poetów minionego wieku (Leśmian, Rilke, Różewicz, Celan) / Tomasz Wójcik // W : Przekraczanie granic języka : praca zbiorowa / pod redakcją Magdaleny Wanot-Miśtury i Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – S. 47-56

2. Imiona róży / Barbara Tomalak. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006. – 235 s. ; 24 cm.

3. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. – Warszawa : „Arkady”, 2006. – S. 118-127 : Róża

4. Opisać barwę, namalować cierpienie : symbolika czerwonej róży w dziełach Henryka Suzo / Joanna Godlewicz-Adamiec // W : Literatura a malarstwo / pod redakcją Joanny Godlewicz-Adamiec, Piotra Kociumbasa i Tomasza Szybistego ; [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Warszawski]. – Warszawa ; Kraków : Imedius Agencja Reklamowa, 2017. – S. 65-86

5. Róża, kwiat pośród kwiatów / Zoja Szafrańska ; [il. Wiktor Zin]. – Warszawa : „Sowa”, 2005. – 75 s. : il. ; 21 cm.

6. Róża w języku i kulturze / Alicja Nowakowska // W : Świat roślin w języku i kulturze / pod red. Anny Dąbrowskiej i Ireny Kamińskiej-Szmaj. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. – S. 17-25

7. Róże, lilie, tuberozy : młodopolskie wiersze o kwiatach / wybór, układ i wstęp Ireneusz Sikora ; [il. Włodzimierz Bazyli Krasulak, Magda Wiśniewska]. – Szczecin : „Glob”, 1988. – 201, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 042995 (Brzeg), C 043669 (Kluczbork), M 050893 (Nysa), M 156169 M 156309 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

8. Imiona róży : o niektórych funkcjach i znaczeniach motywu róży w literaturze polskiej XIX i XX wieku / Barbara Tomalak // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – T. 17 (2004), s. 30-48

9. Maryjny zielnik / Magdalena Łanuszka // Tygodnik Powszechny. – 2018, nr 16, s. 38-40
* Kwiaty na obrazach przedstawiających Matkę Boża – symbolika

10. Młodopolska florystyka poetycka : symbolika róży / Ireneusz Sikora // Ruch Literacki. – 1984, z. 3, s. 181-194

11. Motyw róży w twórczości skamandrytów / Anna Jeż // Arterie (Warszawa). – [T.] 1 (2004), s. 93-113

12. Odtwarzanie i przetwarzanie w wymiarze myślenia – język symboli / Barbara Matusiak // Polonistyka. – 2019, nr 6, s. 10-16
* Interpretacja symboli na lekcji języka polskiego w szkole średniej. Ćwiczenie dla uczniów klasy maturalnej

13. Orientalny topos róży i słowika (gul u bulbul) w polskiej literaturze pozytywistycznej. Rekonesans / Wiesław Olkusz // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Filologia Polska. – Z. 23 (1984), s. 17-28

14. Postacie róży we współczesnej poezji dla dzieci / Zofia Ożóg-Winiarska // Poezja i Dziecko. – 2004, nr 3, s. 19-32

15. Przyczynek do zagadnienia symboliki róży : dekoracja drzwi szafy brackiej w kościele podominikańskim w Klimontowie / Beata Frey-Stecowa // Folia Historica Cracoviensia Kraków : Calvarianum. – T.2 (1994), s. 131-142

16. Rozkosz i cierpienie : o semantycznej ambiwalencji „czerwonej róży” w młodopolskich tekstach artystycznych / Beata Kuryłowicz // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 8 (2008), s. 35-46

17. Róża i sacrum / Krystyna Bezubik // Polonistyka. – 2012, nr 3, s. 38-40
* Tadeusz Miciński – „Białe róże krwi”

18. Róża w poezji barokowej / Norbert Korniłłowicz // Ruch Literacki. – 2008, z. 4-5, s. 401-413

19. Róża : wszystkim zakochanym na Walentynki : Łysiak walentynkowo o różach // Do Rzeczy. – 2018, nr 7, s. 52-58

20. Róże Różewicza w „nożyku profesora” / Mariusz Solecki // Twórczość. – 2005, nr 8, s. 84-93

21. „To tylko róże, panie!” : odkrywanie symboliki róży : projekt dwugodzinnej lekcji w klasie szóstej / Bożena Ciesielska // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1996, nr 3, s. 37-41

22. Z dziejów motywu róż – reminiscencje kulturowe i literackie : (poezja lat 1890 – 1939) / Beata Klary // Kwartalnik Opolski. – 2004, nr 4, s. 93-112

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu