Romantyzm

Książki:

1. (Bez)kres romantyzmu : nowoczesność w romantyzmie – romantyzm w nowoczesności / redakcja Karolina Papiorkowska-Dymet i Joanna Stożek. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018. – 151, [2] strony ; 24 cm.

2. Bohater romantyczny XX wieku : uwagi o Monizie Clavier Sławomira Mrożka / Marta Duńko // W : Dziedzictwo romantyczne : o (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej / pod red. Marka Piechoty, Marii Janoszki, Oskara Kalarusa. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – S. 78-96

3. Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej : wybrane zagadnienia / Dorota Dobrzyńska. – Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2020. – Plik tekstowy PDF 9,93 MB (e-book)

4. Czas honoru, czyli Romantyzm popularny / Danuta Dąbrowska // W : Romantyzm użytkowy : długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej / pod red. Danuty Dąbrowskiej, Ewy Szczepan. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014. – S. 157-173

5. Dialog z tradycją romantyczną : przypadek Czesława Miłosza / Anna Radzewicz-Bork // W : Istnieć w kulturze, istnieć w kulturach : między teorią a praktyką edukacyjną / pod redakcją Agnieszki Rypel i Danuty Jastrzębskiej-Golonki. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. – S. 224-234

6. Dialogi z Mickiewiczem : aktualizacja tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej / Anna Spólna. – Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Wydawnictwo, copyright 2017. – 392 strony : fotografie ; 24 cm.

7. Dziedzictwo romantyczne : o (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej / pod red. Marka Piechoty, Marii Janoszki, Oskara Kalarusa. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – 239, [1] s. ; 25 cm.

8. Dziedzictwo romantyczne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski / pod red. Eugenii Łoch ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1988. – 382, [2] s. ; 24 cm.

9. Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza : 1918-1968 / Marian Tatara ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1973. – 312, [1] s. ; 23 cm. – (Rozprawy Literackie ; 1)
M 014592 (Brzeg), M 084603 (Opole)

10. Gorączka romantyczna / Maria Janion. – Wyd. 2. – Gdańsk : „Słowo/Obraz Terytoria”, 2007. – 595 s. ; 25 cm. – (Klasyka Światowej Humanistyki)
M 198015 (Opole)

11. Henryk Sienkiewicz wobec tradycji romantycznej / Sławomir Meresiński. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne, 1992. – 140 s. : il. ; 21 cm.
M 046861 (Brzeg), M 047296 M 047297 (Kluczbork), M 166084 M 166085 (Opole)

12. Jak czytać romantyków – sercem czy rozumem? : głos Jacka Dukaja / Damian Zubik // W : Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze / redakcja naukowa Ryszard Tokarski, Ewelina Krzykała. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. – S. 125-135

13. Konrad wśród atomowego pyłu : dziedzictwo romantyczne w zbiorze opowiadań Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe Jacka Dukaja / Robert Dudziński // W : Dziedzictwo romantyczne : o (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej / pod red. Marka Piechoty, Marii Janoszki, Oskara Kalarusa. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – S. 55-77

14. Kontynuacja czy odrzucenie? : tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich / [red. Anna Gawarecka]. – Poznań : Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, 2011. – 375, [1] s. ; 21 cm.

15. Krasiński przeciw Mickiewiczowi : najważniejszy spór romantyków / Jerzy Fiećko. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. – 393 s. ; 23 cm.
M 206218 (Opole)

16. Mickiewicz i wiek dwudziesty / Zbigniew Majchrowski. – Gdańsk : „Słowo/Obraz Terytoria”, cop.2006. – 407,[4] s. ; 24 cm. – (Studia Literackie i Artystyczne)
M 194272 (Opole)

17. Mickiewiczowska „Świteź” we współczesnej recepcji : zagadnienie tożsamości romantycznej Litwy / Maria Kalinowska // W : Liryka Mickiewicza : uczucia, świadectwa, ekspresje / redakcja naukowa Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – S. 92-100

18. Motywy romantyczne / Marian Śliwiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. – Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii Kieleckiej WSP, 1999. – 234, [3] s. ; 21 cm.

19. Norwid z perspektywy początku XXI wieku / red. Janusz Rohoziński ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. – Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2003. – 357 s. ; 22 cm. – (Seria z Ostem)
M 189224 (Opole)

20. Odczytywanie romantyków : szkice i notatki o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim / Jacek Brzozowski. – Kraków : „Universitas”, cop. 2002. – 288, [3] s. ; 21 cm.
M 187001 (Opole)

21. Pejzaż romantyczny / Alina Kowalczykowa. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1982. – 485, [2] s., [16] k. il. (w tym 4 kolor.) ; 18 cm.
M 031295 (Brzeg), M 035632 (Kluczbork), M 041245 (Nysa), M 129289 M 129290 M 129370 (Opole)

22. Perspektywiczność sacrum : szkice o norwidowskim romantyzmie / Arent van Nieukerken ; Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2007. – 395 s. ; 24 cm. – (Badania Polonistyczne za Granicą ; t. 17)
M 199226 (Opole)

23. Poeta w służbie polityki : o Mickiewiczu w PRL i Goethem w NRD / Anna Artwińska. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009. – 265, [1] s., [4] s. tabl. : fot. ; 21 cm. – (Obszary Literatury i Sztuki)
M 201472 M 205054 (Opole)

24. Polska literatura współczesna wobec romantyzmu / red. Małgorzata Łukaszuk, Dariusz Seweryn. -Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007. – 390, [2] s. ; 24 cm.

25. Romantyczne konteksty twórczości Witolda Gombrowicza / Mieczysław Inglot. – Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych : Agencja Artystyczna Para, 2006. – 241 s. ; 21 cm.

26. Romantyzm / Alina Kowalczykowa // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 832-844
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

27. Romantyzm w literaturze polskiej XX wieku / Danuta Patkaniowska // W : Słownik literatury polskiej XX wieku / red. Alina Brodzka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 957-964
C 53784 (Kędzierzyn-Koźle), C 055263 (Nysa), C 166387 I 166402 (Opole)

28. Romantyzm i kino : idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990 / Marcin Maron. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. – 565 stron ; 25 cm.

29. Romantyzm i nowoczesność / red. Michał Kuziak ; [aut. Magdalena Bąk et al.]. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2009. – 400, [2] s. ; 24 cm.
M 61238 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 201481 (Opole)

30. Romantyzm Józefa Ignacego Kraszewskiego / Jacek Lyszczyna // W : Józef Ignacy Kraszewski : pamięć pisarza, pamięć o pisarzu / pod red. Barbary Czwórnóg-Jadczak, Artura Timofiejewa. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 189-195

31. Romantyzm niekanoniczny / pod redakcją Tomasza Jędrzejewskiego. – Warszawa : wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – 254 strony ; 21 cm.

32. Romantyzm nowoczesny, romantyzm współczesny : Schubert poetów polskich XX wieku (Stanisław Barańczak, Jarosław Marek Rymkiewicz) / Iwona Puchalska // W : (Bez)kres romantyzmu : nowoczesność w romantyzmie – romantyzm w nowoczesności / redakcja Karolina Papiorkowska-Dymet i Joanna Stożek. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018. – S. 79-95

33. Romantyzm : od poetyki do polityki : interpretacje i materiały / Zofia Trojanowiczowa ; wybór i red.: Anna Artwińska, Jerzy Borowczyk, Piotr Śniedziewski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2010. – 498, [2] s. ; 24 cm.
M 205453 (Opole)

34. Romantyzm użytkowy : długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej / pod red. Danuty Dąbrowskiej, Ewy Szczepan. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014. –
225 s. ; 21 cm.

35. Romantyzm w kulturze popularnej / pod redakcją Danuty Dąbrowskiej i Magdaleny Litwin. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. – 243 strony ; 21 cm.

36. Stanisław Przybyszewski i romantyzm / Adrian Mrówka // W : Granice romantyzmu – romantyzm bez granic? / pod red. Marka Piechoty, Marty Kalarus, Oskara Kalarusa. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – S. 116-124

37. Teksty i style romantyczne we współczesnej przestrzeni literackiej – strategie i formy obecności / Marek Bodusz // W : Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. T. 1 cz. 2, Życie literackie po roku 1989 / pod red. Dariusza Nowackiego i Krzysztofa Uniłowskiego. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. – S. 43-61

38. „To oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom” : Mickiewicz w „Lalce” Prusa / Sylwia Karpowicz-Słowikowska // W : Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 83-96
M 208356 (Opole)

39. Tradycja romantyczna w teatrze polskim / pod red. Dariusza Kosińskiego. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2007. – 342, [2] s. ; 24 cm.
M 199115 (Opole)

40. Tropy Mickiewiczowskie w twórczości Marcina Świetlickiego / Wojciech Maryjka // W : Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 127-136
M 208356 (Opole)

41. „Utajony romantyzm” : Eliza Orzeszkowa a tradycja romantyczna / Ireneusz Sikora, Aneta Narolska. -Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. – 202 strony ; 24 cm.

42. Uwięzieni w paradygmacie romantycznego buntu : o romantycznych reminescencjach w teatrach niezależnych / Mirosława Kozłowska // W : Romantyzm w kulturze popularnej / pod redakcją Danuty Dąbrowskiej i Magdaleny Litwin. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. – S. 97-115

43. W aniołów przerobieni? : o romantycznych inspiracjach w twórczości Ewy Sonnenberg / Joanna Gulewicz // W : Dziedzictwo romantyczne : o (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej / pod red. Marka Piechoty, Marii Janoszki, Oskara Kalarusa. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – S. 122-139

44. W świecie olbrzymów : studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków / Jerzy Starnawski. – Przemyśl : Wydaw. Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1998. – 253, [1] s. ; 24 cm.

45. Wieszcz i pomniki : w kręgu XIX i XX-wiecznej recepcji dzieł Adama Mickiewicza / Mieczysław Inglot. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. – 304,[3] s.,[12] s.tabl. fot. ; 24 cm. – ( Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2081)
M 186986 M 186987 (Opole)

46. Wizje romantyzmu w literaturze i publicystyce polskiej XX wieku / pod redakcją Macieja Urbanowskiego i Andrzeja Waśki. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, copyright 2020. – 364 strony ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

47. Aleksander Wat i romantyzm (jeszcze) / Bernadetta Kuczera-Chachulska // Colloquia Litteraria. – 2012, [nr] 1, s. 107-121
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Colloquia_Litteraria/Colloquia_Litteraria-r2012-t1-n12/Colloquia_Litteraria-r2012-t1-n12-s107-121/Colloquia_Litteraria-r2012-t1-n12-s107-121.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

48. Co zostało z romantyzmu? : o obrazie epoki romantyzmu we współczesnej kulturze popularnej / Martyna Pakuła // Tekstualia. – 2007, nr 2, s. 91-100
* Dostępne w Internecie: https://tekstualia.pl/files/93a684e0/pakula_martyna-co_zostalo_z_romantyzmu.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

49. Czy Lechoń w „Duchu na seansie” kompromitował poezję romantyczną i mitologię narodową? / Krystyna Ratajska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – Z. 2 (2001), s. 29-40
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2001-t2/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2001-t2-s29-40/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2001-t2-s29-40.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

50. Czytać romantyków, dzisiaj… / Michał Kuziak // Przegląd Humanistyczny. – 2012, nr 4, s. 3-6

51. Dramat romantyczny w teatrze współczesnym / Leokadia Kaczyńska // Ruch Literacki. – 2001, z. 2, s. 137-152

52. „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego wobec „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza: pre-teksty i stylizacje / Tomasz Bodusz // Kwartalnik Opolski. – 2009, nr 4, s. 61-70
* Dostępne w Internecie: http://otpn.uni.opole.pl/wp-content/uploads/KO_2009_4_061-070-BoduszT.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

53. Dziedzictwo romantyczne w polskiej literaturze najnowszej / Jerzy Borowczyk // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2009, nr 2, s. 15-38
* Zestawienie bibliograficzne

54. Echa i tęsknoty romantyczne w polskiej kulturze współczesnej : „Opowieści galicyjskie” Andrzeja Stasiuka, „Prawie” Olgi Tokarczuk oraz „Świteź” Kamila Polaka w poetyce „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza / Marta Piwińska, Katarzyna Buszkowska, Olga Zakolska, Arkadiusz Doktór // Pamiętnik Literacki. – 2016, z. 4, s. 63-78
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/64641/WA248_83157_P-I-30_piwinska-echa_o.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

55. Echa romantyzmu polskiego w „Jądrze ciemności” = The echoes of polish romanticism in „Heart of darkness”/ Karol Samsel // Świat Tekstów Rocznik Słupski. – Nr 17 (2019), s. 255-282
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1361168 [dostęp: 14.12.2022 r.]

56. Epitafia dla romantyzmu polskiego na przełomie lat 80. i 90. XX wieku / Kinga Siatkowska-Callebat // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 37 (2020), s. 186-210
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1040727 [dostęp: 14.12.2022 r.]

57. Epos kameralny / Maciej Krawczyk // Mówią Wieki. – 2016, nr 12, s. 64-65
* Twórczość Waltera Scotta i cechy powieści romantycznej

58. Gorączka romantyczna Marii Janion / Tomasz Plata // Dialog. – 2016, nr 6, s. 15-36
* Romantyzm i jego dziedzictwo w tekstach Marii Janion

59. Granice ironii / Agata Bielik-Robson // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 166-182
* Powrót ironicznej podmiotowości romantycznej

60. Jeszcze o sporach o romantyzm u progu nowoczesności (Norwid i Baudelaire) = Dispute over romanticism on the treshold of modernity (Baudelaire-Norwid) / Magdalena Siwiec // Świat Tekstów Rocznik Słupski. – Nr 18 (2020), s. 161-177
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1361293 [dostęp: 14.12.2022 r.]

61. Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków / Anna Kozłowska // Polonistyka. – 2009, nr 9, s. 20-25

62. Klasycyzmy i romantyzmy / Marcin Jaworski // Polonistyka. – 2014, nr 6, s. 5-8
* Poezja polska po 1989 roku

63. Klasyka w szkole : jak radzić sobie z romantyzmem? / Barbara Matusiak // Polonistyka. – 2017, nr 4, s. 8-11

64. Lechoń w sporze z romantyzmem / Mieczysław Dąbrowski // Przegląd Humanistyczny. – 1980, nr 1, s. 63-75

65. Łacińska msza romantyków / Aneta Kyzioł // Polityka. – 2013, nr 7, s. 78-80
* Najnowsze inscenizacje utworów wieszczów

66. Marzenie o klęsce / Tomasz Plata // Dialog. – 2017, nr 1, s. 125-147
* Tradycja romantyczna w polskim dyskursie

67. Mickiewicz między „zmierzchem paradygmatu” a powrotem romantyzmu / Arkadiusz Bagłajewski // Interpretacje. – Nr 1 (2018), s. 31-47

68. Niewyrażalne, a jednak wyrażone prawdy żywe romantyzmu : tajemnica miłości romantycznej / Danuta Danek // Konteksty. – 2018, nr 1-2, s. 233-239

69. Norwidowska etyka twórcy i jej odbicie w dyskusji nad paradygmatem romantyzmu : dwie interpretacje / Barbara Stelmaszczyk // Ruch Literacki. – 2013, z. 2, s. 161-177
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/422023 [dostęp: 14.12.2022 r.]

70. Nowe „Romantyczności”? : kilka uwag o śladach obecności Adama Mickiewicza w poezji najnowszej / Wojciech Maryjka // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 2, s. 71-83

71. O polskim bohaterze romantycznym po latach / Maria Cieśla-Korytowska // Znak. – 1993, nr 12, s. 18-27

72. Obecność romantyzmu w polskiej literaturze najnowszej / Patrycja Malicka // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2017, nr 2, s. 20-31

73. Podróż syna marnotrawnego : O motywie romantycznym w „Trzech zimach” Czesława Miłosza / Ewa Kołodziejczyk // Pamiętnik Literacki. – 2001, z. 3, s. 135-169
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2001-t92-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2001-t92-n3-s135-169/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2001-t92-n3-s135-169.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

74. Projekt romantyzmu polskiego a inspiracje niemieckie : (uwagi do tematu) / Piotr Roguski // Przegląd Humanistyczny. – 2012, nr 4, s. 19-30

75. Recepcja romantyzmu w poetyce realizmu magicznego Ernsta Jüngera / Natalia Żarska // Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2018, nr 3, s. 285-293

76. Rewizje romantyczne w prozie najnowszej / Arkadiusz Bagłajewski // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 1, s. 147-186
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/63702/PDF/WA248_81696_P-I-30_baglajewski-rewizje_o.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

77. Romantyczna filozofia natury w malarstwie Caspara Davida Friedricha (Krzyż w górach, Opactwo w dąbrowie) / Nicole Krawczyk. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2019/2020, nr 1, s. 48-65

78. Romantyczne inspiracje kolorystyczne w poezji Baczyńskiego / Mieczysława Siemieniuk-Fręś // Poezja. – 1989, nr 1, s. 70-75

79. Romantyczne metafory pamięci / Grzegorz Marzec // Wiek XIX. – R. 8 (2015), s. 179-196
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/68774/WA248_83371_P-I-1269_marzec.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

80. Romantyczny aspekt dramatu obyczajowego Stefana Żeromskiego na przykładach Grzechu, Białej rękawiczki i Uciekła mi przepióreczka… / Karol Samsel // Kwartalnik Opolski. – 2019, nr 2/3, s. 33-55
* Dostępne w Internecie: http://otpn.uni.opole.pl/wp-content/uploads/ko_2019_33_55-Samsel-4.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

81. Romantyczny repertuar Lechonia i Wierzyńskiego / Marta Wyka // Ruch Literacki. – 1988, z. 6, s. 415-426

82. Romantyzm a polska literatura XX i XXI wieku / Kamila Gieba // Topos. – 2013, nr 5, s. 171-172

83. Romantyzm polski w perspektywie postkolonialnej : rzecz o zmaganiach z historią (Mickiewicz – Hegel) / Alfred Gall // Przegląd Humanistyczny. – 2012, nr 4, s. 31-43

84. Romantyzm w reinterpretacjach Miłosza / Maria Delaperrière // Przegląd Humanistyczny. – 2012, nr 4, s. 133-143

85. „Samuel Zborowski” : Rymkiewicz w zwierciadle Słowackiego / Michał Kuziak // Ruch Literacki. – 2013, z. 4-5, s. 495-516
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/publication/96217/edition/82964/ruch-literacki-2013-no-4-5-samuel-zborowski-rymkiewicz-w-zwierciadle-slowackiego-samuel-zborowski-jaroslaw-marek-rymkiewicz-versus-juliusz-slowacki-kuziak-michal?language=en [dostęp: 14.12.2022 r.]

86. Słowo, sacrum i władza : komentarze do „Ślubu” Gombrowicza i jego tradycji romantycznych / Rolf Fieguth // Teksty Drugie. – 1995, nr 1, s. 18-30
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/67008/WA248_73224_P-I-2524_fieguth-slowo_o.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

87. Tragiczne maski bohatera romantycznego w „Legionie” Stanisława Wyspiańskiego / Sabina Brzozowska // Przegląd Humanistyczny. – 2005, nr 6, s. 91-98

88. Wielkie improwizacje Leśmiana : scena druga „Dziadów” drezdeńskich a wizja literatury, człowieka i Boga w poezji autora „Napoju cienistego” / Piotr Szwed // Pamiętnik Literacki. – 2013, z. 1, s. 5-44
* Bolesław Leśmian jako kontynuator tradycji romantyzmu polskiego
Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2013-t104-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2013-t104-n1-s5-44/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2013-t104-n1-s5-44.pdf [dostęp: 14.12.2022 r.]

89. Współczesna kultura polska wobec wzorów romantycznych : ref. / Stefan Bednarek // Kontakty. – [T.] 1 (2002), s. 13-22

90. Wychowanie przez sztukę : Stanisław Witkiewicz i Witkacy a romantyzm / Magdalena Baraniak // Litteraria Copernicana. – 2018, nr 1, s. 87-113
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/LC/article/view/LC.2018.006 [dostęp: 14.12.2022 r.]

Zob. też hasła: bohater romantyczny; Krasiński Zygmunt; Mickiewicz Adam; Norwid Cyprian Kamil; Słowacki Juliusz

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu