Bohater romantyczny

Książki:

1. Bohater romantyczny / Konrad Górski // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 110-116
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

2. Bohater romantyczny XX wieku : uwagi o Monizie Clavier Sławomira Mrożka / Marta Duńko // W : Dziedzictwo romantyczne : o (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej / pod red. Marka Piechoty, Marii Janoszki, Oskara Kalarusa. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – S. 78-96

3. Duch w osobie : bohater w dramatach Juliusza Słowackiego / Grzegorz Kowalski ; red. tomu Jarosław Ławski. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2012. – 156 s., [17] s. tabl. : il. ; 21 cm.

4. Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-boskiej Komedii” do II wojny światowej / Michał Masłowski.Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1978. – 221, [2] s., [22] s. tabl., [2] k. tabl. kolor : il., faks., fot., portr. ; 24 cm. – (Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; t. 10)
M 023624 (Brzeg), M 34235 (Kędzierzyn-Koźle), M 030228 (Kluczbork), M 109804 M 109805 (Opole)

5. „…Ja stąpam ku sądowi Boga” : o dylematach etycznych bohatera romantycznego / Jacek Lyszczyna // W : Światło w dolinie : prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej / pod redakcją Krzysztofa Korotkicha, Jarosława Ławskiego, Danuty Zawadzkiej. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2007. – S. [161]-165

6. „Między kolebką i groby / Młody nasz wiek w środku stoi” : „Dziady” widowisko jako album bohatera romantycznego / Marta Dziedzicka // W : Młody wiek XIX? / redakcja naukowa Anna Rzepniewska ; opieka naukowa Olaf Krysowski ; [współpraca redakcyjna Patrycja Wojda]. – Warszawa : Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 55-69

7. Nad trumną bohatera romantycznego / Maria Makaruk // W : Pamięć Juliusza Słowackiego / redakcja naukowa Olaf Krysowski, Natalia Szerszeń. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. – Dane tekstowe : Plik tekstowy EPUB 2,11 MB. – S. 290-300

8. O bohatera romantycznego problemach z indywidualizmem uwag kilka / Jakub Michał Pawłowski // W : Piękno Juliusza Słowackiego. T. 3, Metamorphosis / studia pod red. Jarosława Ławskiego, Anny Janickiej, Łukasza Zabielskiego. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego : Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. – S. 257-284

9. Postać melancholika w teatrze francuskim pierwszej połowy XX wieku, czyli reaktywacja bohatera romantycznego / Tomasz Kaczmarek // W : Noce romantyków : literatura, kultura, obyczaj / pod red. Dominiki Skiby, Anny Rej, Mariana Ursela. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; Wrocław : na zlec. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2015. – S. 312-324

10. Romantycznego bohatera kłopoty z tożsamością / Jacek Lyszczyna // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 1, Wokół straży nocnych Bonawentury / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011. – S. [271]-277

11. Romantyczni szaleńcy / Alina Kowalczykowa. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 222, [4] s. ; 21 cm.
M 022400 (Brzeg), M 32527 (Kędzierzyn-Koźle), M 029029 M 029030 (Kluczbork), M 029864 (Nysa), M 105965 M 105966 (Opole)

12. Romantyzm i historia / Maria Janion, Maria Żmigrodzka. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. – S. 183-429 : Bohaterowie historii – bohaterowie romantycznego mitu osobowego
M 024596 M 024597 (Brzeg), M 35496 M 35497 M 36426 M 36581 (Kędzierzyn-Koźle), M 031030 (Kluczbork), M 032413 M 032616 M 032617 M 032618 (Nysa), C 113957 M 113958 M 113959 M 114165 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

13. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej / Tomasz Mizerkiewicz. – Bibliogr. // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2011, nr 1, s. 21-31

14. Jacek Soplica // Cogito. – 2002, nr 16, s. 37-40

15. Konrad Wallenrod – polski bohater bajroniczny / Stefan Głowacki // Cogito. – 2004, nr 17, s. 96-97

16. Kordian : drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera / Mieczysław Inglot // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 2, s. 62-70

17. „Kordian” – uwagi o tragizmie postaci bohatera / Mieczysław Inglot // Warsztaty Polonistyczne. – 1999, nr 2, s. 97-105

18. Kreacje bohaterów romantycznych / Dorota Nosowska // Cogito. – 2011, nr 16, s. 46-47

19. Lotta i Werter / Alicja Helman. – (Portrety filmowe) // Kino. – 2019, nr 12, s. 64-69

20. Matura 2005 : przykładowe arkusze maturalne // Cogito. – 2004, nr 16, wkł.
* Zawiera m.in. tematy: 1. Ważny bohater – Konrad Wallenrod; 2. Przemiana romantycznego bohatera literackiego

21. Matura 2005 : przykładowe arkusze maturalne // Cogito. – 2004, nr 18, wkł.
* Zawiera m.in. tematy: 1. Ważny bohater: Jacek Soplica; 2. Pytania o romantyzm (bohater romantyczny i jego poprzednicy)

22. Model bohatera romantycznego w wybranych utworach Juliusza Słowackiego („Arab”, „Balladyna”, „Lambro”, „Mazepa”) // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – Vol. 33 (2015), s. 215-228
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/607840 [dostęp: 16.12.2022 r.]

23. Niech żywi nie tracą nadziei : (etos bohatera romantycznego podstawą duchowej tożsamości Polaków) / Adriana Szymańska // Podgląd. – R. 5[6], nr 2 (2020), s. 86-94

24. O polskim bohaterze romantycznym po latach / Maria Cieśla-Korytowska // Znak. – 1993, nr 12, s. 18-27
* M.in. w twórczości Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego

25. O romantycznym marzycielstwie, marzeniach i marzycielach : (z badań nad bohaterem romantycznym) / Kazimiera Lis // Kieleckie Studia Rusycystyczne. – T. 7 (1996), s. 15-23

26. Peter Härtling a jego romantyczny bohater Robert Schumann – na podstawie powieści „Schumanns Schatten” / Małgorzata Grabowska // Studia Niemcoznawcze. – T. 27 (2004), s. 559-563

27. Pokonany bohater w sztuce romantyzmu / Jan Białostocki // Twórczość. – 1980, nr 11, s. 115-125

28. Przedstaw kreacje bohaterów romantycznych // Cogito. – 2004, nr 3, s. 93-95

29. „Sen srebrny Salomei”, czyli parada hybryd / Dariusz Skórczewski // Pamiętnik Literacki. – 2011, z. 1, s. 47-75
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/63598/WA248_80726_P-I-30_skorczewski-sen_o.pdf [dostęp: 16.12.2022 r.]

30. Słownik prezentacji : B jak… bohater romantyczny // Cogito. – 2005, nr 2, dod. „Nowa Matura”, s. 5
* Podobne pojęcia: werteryzm, faustyzm, walenrodyzm

31. Śmierć jako chwila – o wizualizacji twarzy romantycznych bohaterów / Pelagia Bojko // Przegląd Humanistyczny. – 2008, nr 3, s. 79-92

32. Temat wypracowania: Na podstawie podanych fragmentów tragedii Słowackiego „Kordian” scharakteryzuj głównego bohatera. Odwołaj się do znajomości tła epoki / Dorota Nosowska // Cogito. – 2010, nr 18, s. 42-43

33. Temat wypracowania: Rozterki Kordiana – bliskie czy dalekie współczesnemu człowiekowi? Twoje refleksje inspirowane lekturą dramatu Słowackiego / Dorota Nosowska // Cogito. – 2010, nr 9, s. 50-51

34. Tragiczne maski bohatera romantycznego w „Legionie” Stanisława Wyspiańskiego / Sabina Brzozowska // Przegląd Humanistyczny. – 2005, nr 6, s. 91-98

35. Współczesny bohater romantyczny w „Zmorach” Wojciecha Marczewskiego / Beata Pieńkowska. – Fragm. // Kwartalnik Filmowy. – 2004, nr 45, s. 119-130

36. Wypracowanie z „Kordiana” / Marta Majewska // Cogito. – 2007, nr 1, s. 68-69
* Temat: Kreacja bohatera romantycznego w twórczości Juliusza Słowackiego. Scharakteryzuj, jaki typ bohatera stworzył poeta na podstawie przytoczonego monologu tytułowego bohatera „Kordiana”

37. Zjednoczenie przeciwieństw i archetyp Cienia : bohater romantyczny a bohater powieści fantasy / Agnieszka M[agdalena] Bąbel // Albo Albo. – 2001, z. 3, s. 115-122
* „Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego i „Czarnoksiężnik z Archipelagu” Ursuli K. Le Guin

38. Złote zęby Kordiana, czyli rap na lekcjach polskiego / Agnieszka Tomasik, Michał Tomasik // Polonistyka. – 2018, nr 3, s. 52-57

39. Zrozumieć Wertera / Teodozja Świderska // Język Polski w Liceum. – 2006/2007, nr 4, s. 64-73

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu