Mickiewicz Adam

Książki:

1. Adam Mickiewicz odjeżdża na żółtym rowerze / Jarosław Marek Rymkiewicz. – Warszawa : Fundacja „Evviva L’arte”, 2018. – 225, [1] strona ; 21 cm.

2. Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – 349 s. : il. ; 24 cm.
M 208356 (Opole)

3. Dialogi z Mickiewiczem : aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej / Anna Spólna. – Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Wydawnictwo, copyright 2017. – 392 strony ; 24 cm.

4. Dzieje pomnika Mickiewicza w Poznaniu : 1856-1939 / Zdzisław Grot. – Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1956. – 70 s., [12] s. tabl. : il., err. ; 21 cm. – (Wydawnictwa Popularno-Naukowe z Zakresu Historii / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; nr 1)
M 014852 (Brzeg)

5. Gdy idą między żywych duchy… : Dziady i „Dziady” w dramacie polskim XIX i XX wieku / Janusz Skuczyński. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. – 221, [1] s. ; 21 cm.
M 191595 (Opole)

6. „Grób odwieczny potomków Adama” : Mickiewicz w intertekstach Słowackiego / Olga Taranek-Wolańska // W : Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 53-66
M 208356 (Opole)

7. Jan Kasprowicz o Adamie Mickiewiczu / oprac. Janina Sikorska. – Inowrocław : Oficyna Wydawnicza Muzeum im. Jana Kasprowicza, 1998. – 40, [3] s. : 3 fot. ; 21 cm.

8. Krasiński przeciw Mickiewiczowi : najważniejszy spór romantyków / Jerzy Fiećko. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. – 393 s. ; 23 cm.
M 206218 (Opole)

9. Mickiewicz – encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz [et al.]. – Warszawa : Świat Książki, 2010. – 687, [1] s. : il. ; 25 cm.
C 204306 (Opole)

10. Mickiewicz i wiek dwudziesty / Zbigniew Majchrowski. – Gdańsk : „Słowo/Obraz Terytoria”, cop. 2006. – 407,[4] s. ; 24 cm. – (Studia Literackie i Artystyczne)
C 194272 (Opole)

11. Mickiewicz jako poeta religijny w poetyckiej refleksji późnego Miłosza : kilka uwag na marginesie „Drugiej przestrzeni” / Maria Kalinowska // W : Religijność Czesława Miłosza / pod redakcją Zbigniewa Kaźmierczyka ; przy współpracy Katarzyny Wojan. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 293-302

12. Mickiewicz w czeskich lekturach / Hana Voisine-Jechova // W : Między Wschodem a Zachodem : Europa Mickiewicza i innych : o relacjach literatury polskiej z kulturami ościennymi / pod red. Grażyny Borkowskiej i Moniki Rudaś-Grodzkiej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, cop. 2007. – S. 77-86
M 198726 (Opole)

13. Mickiewicz w emigracyjnych pismach Jana Lechonia / Tadeusz Sucharski // W : Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 227-242
M 208356 (Opole)

14. Mickiewicz w Pamiętniku Literackim / przedm., wybór i oprac. Stanisław Rosiek. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2011. – 631, [7] s. ; 24 cm.

15. Mickiewicz w polskiej szkole XIX i pierwszej połowy XX wieku : strategie kultury i style odbioru / Henryk Gradkowski. – Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2001. – 278 s. : 1 portr., rys. ; 25 cm.
C 186714 (Opole)

16. Miłosz i Mickiewicz : poezja wobec tradycji / Lidia Banowska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005. – 300 s., [4] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 21 cm.

17. Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza / Krystyna Ratajska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. – 222 s., [6] k. tabl., [2] s. tabl. : il. ; 24 cm.

18. O potrzebie „czarnej legendy” Mickiewicza / Bolesław Oleksowicz // W : Balsam i trucizna : 13 tekstów o Mickiewiczu / pod redakcją Ewy Graczyk, Zbigniewa Majchrowskiego. – Gdańsk : Wydawnictwo Atext, 1993. – S. 145-156

19. Obecność Mickiewicza w „Płomyku” (1917-1939) / Małgorzata Kucharska // W : Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 259-271
M 208356 (Opole)

20. Obraz twórczości Adama Mickiewicza w krytyce młodopolskiej (Ignacy Matuszewski – Antoni Lange – Tadeusz Miciński) / Magdalena Kot // W : Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 191-200
M 208356 (Opole)

21. „Osmędeusze” w lustrze „Dziadów” : o czym Białoszewski rozmawiał z Gustawem? / Agata Żaglewska // W : Romantyzm niekanoniczny / pod redakcją Tomasza Jędrzejewskiego. – Warszawa : wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 103-120

22. Pisarze świata Mickiewiczowi : głosy współczesnych pisarzy zaproszonych przez PEN Club polski / zebrał i wstępem poprzedził Jan Parandowski ; [oprac. graf. Jan S. Miklaszewski]. – Warszawa : „Czytelnik”, 1962. – 237, [7] s., [11] k. tabl. : il. ; 20 cm.
M 007520 (Brzeg), M 006769 M 008108 (Kluczbork), M 034492 (Opole)

23. Poeta w służbie polityki : o Mickiewiczu w PRL i Goethem w NRD / Anna Artwińska. -Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009. – 265, [1] s., [4] s. tabl. : il. ; 21 cm.
M 201472 M 205054 (Opole)

24. Pomnik Mickiewicza / Jadwiga Jarnuszkiewiczowa ; konsult. nauk. Stanisław Lorentz. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1975. – 119, [5] s. : il., port., err. ; 20 cm. – (Zabytki Warszawy)
M 094943 (Opole)

25. Portret literacki Adama Mickiewicza w powieści Györgya Spiro „Mesjasze” / Irena Jokiel // W : Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 137-145
M 208356 (Opole)

26. Portretowanie Adama Mickiewicza / Mariusz Chołody // W : Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 147-157
M 208356 (Opole)

27. Przyboś i romantycy / Barbara Łazińska. – Warszawa : „Anta”, 2002. – 249, [2] s. ; 21 cm

28. Siedem opowiadań o Mickiewiczu / wybór Jacek Kajtoch. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. – 141, [3] s. ; 16 cm. – (Szczęśliwa Siódemka)
M 040655 (Nysa), M 031007 (Brzeg), M 128945 (Opole)

29. „To oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom” : Mickiewicz w „Lalce” Prusa / Sylwia Karpowicz-Słowikowska // W : Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 83-96
M 208356 (Opole)

30. Tradycja Mickiewiczowska w życiu kulturalno-literackim międzywojennego Wilna / Izabela Warzecha. – Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2005. – 219, XX, [1] s., [2] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Literatury Pogranicza ; t. 12)

31. Tropy Mickiewiczowskie w „Księgach Jakubowych” Olgi Tokarczuk / Marek Stanisz // W : Powieść dziś : teorie, tradycje, interpretacje / pod redakcją Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Justyny Tuszyńskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. – S. 177-191

32. Tropy Mickiewiczowskie w twórczości Marcina Świetlickiego / Wojciech Maryjka // W : Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 127-136
M 208356 (Opole)

33. W świecie olbrzymów : studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków / Jerzy Starnawski. – Przemyśl : Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1998. – 253, [1] s. ; 24 cm.

34. Wielcy romantycy polscy w pozytywizmie galicyjskim : studia i szkice literaturoznawcze z perspektywy edytorskiej / Michał Zięba. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – 241, [3] s. ; 21 cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 513)

35. Wieszcz i pomniki : w kręgu XIX- i XX-wiecznej recepcji dzieł Adama Mickiewicza Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
M 186987 M 186986 (Opole)

36. Zanim „te księgi zbłądziły pod strzechy” : wielkopolska recepcja Mickiewicza / Magdalena Piotrowska. – Poznań : Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2006. – 179 s., 16 s. tabl. : il. ; 25 cm.

Artykuły w czasopismach:

37. Adam Mickiewicz a romantyzm chorwacki / Joanna Rapacka ; tł. Maria Dąbrowska-Partyka // Pamiętnik Słowiański. – T. 54, z. 2 (2004), s. 3-11

38. Adam Mickiewicz w oczach Francuzów / oprac. Zofia Mitosek // Przegląd Humanistyczny. – 2001, nr 1, s. 109-112

39. Adam Mickiewicz w poemacie Puszkina „Eugeniusz Oniegin” : tł. / Natalija Michajlova // Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. – [Nr] 12/13 (1999), s. 147-152

40. Adam Mickiewicz w twórczości Władysława Broniewskiego / Viktor A. Chorev ; tł. z ros. Jolanta Aulak // Przegląd Humanistyczny. – 1998, nr 5/6, s. 101-109

41. Biografia Adama Mickiewicza portretami opowiadana / Mariusz Chołody. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2020/2021, nr 1, s. 63-76

42. „Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu?” / Wiesław Rzońca // Przegląd Humanistyczny. – 1998, nr 5/6, s. 89-100
* Stosunek Norwida do Adama Mickiewicza

43. Czytanie Mickiewicza po Gombrowiczu : fragm. / Justyna Jaroszewska // Teksty Drugie. – 1998, nr 5, s. 193-207

44. Dialog Miłosza z Mickiewiczem / Maria Delaperrière // Postscriptum Polonistyczne. – 2011, nr 1, s. 233-246

45. Dlaczego Słowacki pisał Mickiewiczem? : o genezyjskim przesłaniu fragmentu epickiego („Konrad Wallenrod”) = Why was Słowacki writing after Mickiewicz? : about a genesian message of the epic fragment („Konrad Wallenrod”) / Olaf Krysowski // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – 2020, nr 10, s. 123-136
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2014032 [dostęp: 15.12.2022 r.]

46. „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego wobec „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza: pre-teksty i stylizacje / Tomasz Bodusz // Kwartalnik Opolski. – 2009, nr 4, s. 61-70
* Dostępne w Internecie: http://otpn.uni.opole.pl/wp-content/uploads/KO_2009_4_061-070-BoduszT.pdf [dostęp: 15.12.2022 r.]

47. Dyskusje wokół projektu pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie na łamach prasy wileńskiej z lat 1925-1927 / Irena Fedorowicz // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – Vol. 30, [z.] 1 (2012), s. 69-81

48. Dzieje „burzliwego romansu” Miłosza z Mickiewiczem w kontekście teorii wpływu Harolda Blooma / Patrycja Bućko-Żmuda // Pamiętnik Literacki. – 2010, z. 3, s. 35-54
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/63330/WA248_81339_P-I-30_bucko-dzieje_o.pdf [dostęp: 15.12.2022 r.]

49. Echa i tęsknoty romantyczne w polskiej kulturze współczesnej „Opowieści galicyjskie” Andrzeja Stasiuka, „Prawiek” Olgi Tokarczuk oraz „Świteź” Kamila Polaka w poetyce „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza / Marta Piwińska [et al.] // Pamiętnik Literacki. – 2016, z. 4, s. 63-78
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/64641/WA248_83157_P-I-30_piwinska-echa_o.pdf [dostęp: 15.12.2022 r.]

50. Herbaczewski – Mickiewicz : sprawa gwałtu / Paweł Bukowiec // Konteksty Kultury. – [Nr] 8 (2012), s. 39-50

51. Herling-Grudziński w dyskusji z Norwidem, Krasińskim i Mickiewiczem / Albert Walczak // Archiwum Emigracji. – 2018/2019, z. 1/2, s. 225-245
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/AE/article/view/AE.2018-2019.015/28500 [dostęp: 15.12.2022 r.]

52. „I gdzie ja się zabłąkałem?” : „Buchalteria” : wobec wierszy ostatnich Mickiewicza / Małgorzata Łukaszuk-Piekara // Roczniki Humanistyczne. – 1998, z. 1, s. 105-157
* Dostępne w Internecie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/4142/4113 [dostęp: 15.12.2022 r.]

53. Inspiracje Mickiewiczowskie w najnowszej polskojęzycznej poezji Litwy = Mickiewicz’s inspirations in the latest Polish-language poetry in Lithuania / Halina Turkiewicz // Bibliotekarz Podlaski. – R. 20, nr 2 (2019), s. 161-176
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/14 [dostęp: 15.12.2022 r.]

54. Inspiracje Mickiewiczowskie we współczesnym piśmiennictwie polskim / Krzysztof Dybciak // Arcana. – 1998, nr 6, s. 36-46

55. Ja – Gustaw, czyli Mickiewicz według Białoszewskiego / Jacek Kopciński // Dialog. – 2001, nr 5/6, s. 179-193

56. Jana Lechonia fascynacje „Panem Tadeuszem” / Józef Adam Kosiński // Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich. – Z. 11 (2000), s. 33-42

57. Jazda z Mickiewiczem / Eliza Kącka // Tygodnik Powszechny. – 2019, nr 22, s. 78-81
* Dot. książki: Adam Mickiewicz odjeżdża na żółtym rowerze / Jarosław Marek Rymkiewicz. – Warszawa, 2018

58. Julian Ursyn Niemcewicz o Adamie Mickiewiczu / Małgorzata Chachaj // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae. – Vol. 19 (2001), s. 89-98
* Dostępne w Internecie: http://bc.umcs.pl/Content/36262/download/ [dostęp: 15.12.2022 r.]

59. „Listy z podróży” Adama Edwarda Odyńca, czyli „listy o Adamie” / Irena Fedorowicz // Regiony i Pogranicza. – Nr 4 (2011), s. 59-71

60. „Listy z podróży”, czyli „listy o Adamie” Antoniego Edwarda Odyńca / Irena Fedorowicz // Colloquia Litteraria. – 2012, [nr] 2, s. 161-183
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Colloquia_Litteraria/Colloquia_Litteraria-r2012-t2-n13/Colloquia_Litteraria-r2012-t2-n13-s161-183/Colloquia_Litteraria-r2012-t2-n13-s161-183.pdf [dostęp: 15.12.2022 r.]

61. Mickiewicz i inni Polacy we wspomnieniach rosyjskich memuarystek XIX wieku / Daria Ambroziak // Acta Polono-Ruthenica. – T. 19 (2014), s. 17-27
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e88e132e-ca6d-436d-99ff-e9a598d0fb2c [dostęp: 15.12.2022 r.]

62. Mickiewicz i ja – pisarze o Mickiewiczu / Małgorzata Baranowska, Urszula M[ałgorzata] Benka, Józef Hen, Julian Kornhauser, Urszula Kozioł, Bogusława Latawiec, Krystyna Miłobędzka, Czesław Miłosz, Stanisław Stabro, Janusz Styczeń, Zbigniew Żakiewicz // Teksty Drugie. – 1998, nr 5, s. 159-191

63. Mickiewicz i Miłosz – miejsca wspólne / Anatol Brusiewicz // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 1 (2010), s. 269-273

64. Mickiewicz i Puszkin / Samuel Fiszman // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 40 (1999), s. 71-82

65. Mickiewicz poeta w wierszach Józefa Ignacego Kraszewskiego / Jesica Woźniak ; Uniwersytet Zielonogórski // Filologia Polska. – R. 2 (2016), s. 143-158
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1400622 [dostęp: 15.12.2022 r.]

66. Mickiewicz strajku sierpniowego i stanu wojennego / Danuta Dąbrowska // Ruch Literacki. – 1996, z. 2, s. 163-172

67. Mickiewicz ukryty za Słowackim? : nota o trój-antagonizmie wieszczów w „Psalmie żalu” Krasińskiego = Mickiewicz hidden behind Słowacki? : a note about tri-antagonism between the bardsin Krasiński’s „Psalm żalu” („Psalm of Sorrow’”) / Jerzy Fiećko // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – 2020, nr 10, s. 191-211
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2013981 [dostęp: 15.12.2022 r.]

68. Mickiewicz w pamfletach ks. W. Kraińskiego / Bogdan Zakrzewski // Odra. – 1999, nr 3, s. 90-96

69. Mickiewicz w pozytywizmie / Kazimierz Chruściński // Słupskie Prace Humanistyczne. – Nr 19a, (2000), s. 51-66

70. Mickiewicz w prozie drugiej emigracji / Jolanta Pasterska // Fraza. – R. 14[15], nr 4 (2005), s. 158-172

71. Mickiewicz w twórczości Iwaszkiewicza / Ewa Urbańska-Mazuruk // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. – Nr 3 (2004), s. 285-293
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Slupskie_Prace_Filologiczne_Seria_Filologia_Polska/Slupskie_Prace_Filologiczne_Seria_Filologia_Polska-r2004-t3/Slupskie_Prace_Filologiczne_Seria_Filologia_Polska-r2004-t3-s285-293/Slupskie_Prace_Filologiczne_Seria_Filologia_Polska-r2004-t3-s285-293.pdf [dostęp: 15.12.2022 r.]

72. Mickiewicz Witkacego = Adam Mickiewicz in the view of the Witkacy / Magdalena Baraniak // Świat Tekstów Rocznik Słupski. – Nr 18 (2020), s. 211-228
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1361281 [dostęp: 15.12.2022 r.]

73. Mickiewiczowskie Wilno (1919-1939) : o obecności Adama Mickiewicza w życiu kulturalno-literackim międzywojennego Wilna / Izabela Warzecha // Kwartalnik Opolski. – 2001, nr 2/3, s. 73-88

74. Mityczna obecność Adama Mickiewicza w twórczości Tadeusza Konwickiego / Miłosz Kłobukowski // Wiek XIX. – R. 9 (2016), s. 521-547
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/ibl/Content/68705/PDF/WA248_81649_P-I-1269_klobukowski_o.pdf [dostęp: 15.12.2022 r.]

75. Motywy mickiewiczowskie w międzywojennej poezji wileńskiej / Izabela Warzecha // Pamiętnik Literacki. – 2001, z. 3, s. 115-133
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/123738/WA248_86559_P-I-30_warzecha-motywy_o.pdf [dostęp: 15.12.2022 r.]

76. Najszybszy pomnik wieszcza / Andrzej Pieńkos // Mówią Wieki. – 2013, nr 5, s. 56-57

77. „Nasz powiat” : o cyklu mickiewiczowskim Jarosława Marka Rymkiewicza / Leszek Szaruga // Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. – Nr 9 (1997), s. 61-77

78. Nienawidzę i kocham : miejsce Mickiewicza i rola autorytetu w korespondencji Słowackiego = I hate and I love : the place of Mickiewicz and the role of authority in Słowacki’s letters / Magdalena Bąk // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – 2020, nr 10, s. 95-106
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2014035 [dostęp: 15.12.2022 r.]

79. Niepojętość istnienia według Jarosława Rymkiewicza / Janusz Drzewucki // Twórczość. – 2019, nr 4, s. 99-104

80. Nowe „romantyczności” : kilka uwag o śladach obecności Adama Mickiewicza w poezji najnowszej / Wojciech Maryjka // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 2, s. 71-83
* Dostępne w Internecie: https://www.wuw.pl/data/include/cms/Przeglad_Humanistyczny_2443_2014.pdf [dostęp: 15.2.2022 r.]

81. O krakowskim pomniku Adama Mickiewicza raz jeszcze / Waldemar Okoń // Quart. – 2006, nr 1, s. 18-31

82. O Mickiewiczu na opak : Mickiewicz w ujęciu Teodora Parnickiego i Artura Marii Swinarskiego / Mieczysław Inglot // Warsztaty Polonistyczne. – 1998, nr 1, s. 78-87

83. „Ocalony, bo z nim wieczne i boskie zdziwienie” : epilog burzliwego romansu wieszczów w kontekście teorii wpływu Harolda Blooma / Patrycja Bućko-Żmuda // Postscriptum Polonistyczne. – 2011, nr 1, s. 247-255

84. Od Ajudahu do Stambułu : graficzne wizerunki poety / Hanna Widacka // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. – 1998, [nr] 4, s. 10-14

85. Odsłanianie Mickiewicza / Wojciech Kaliszewski // Nowe Książki. – 2013, nr 2, s. 58-59
* Rec. książki: Głowa owinięta koszulą / Jarosław Marek Rymkiewicz. – Warszawa, 2012

86. „Pan Tadeusz” przez Miłosza na nowo odczytany / Aleksander Fiut // Dekada Literacka. – 1998, nr 5, s. 1,6-7

87. Peregrynacje i pomniki wieszcza / Adam Bajcar // Lithuania. – 1996, nr 3/4, s. 140-148

88. Pierwszy pomnik Mickiewicza na Litwie / Maria Kwiatkowska // Spotkania z Zabytkami. – 2009, nr 6, s. 36-37

89. Po co Micińskiemu „Sonety Krymskie”? : kilka uwag do cyklu „Kaukaz” / Hanna Żbikowska // Przegląd Humanistyczny. – 2013, nr 3, s. 37-54

90. Pomnik Adama Mickiewicza w Japonii / Koichi Kuyama // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 40 (2005), s. 17-31
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2005-t40/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2005-t40-s17-32/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2005-t40-s17-32.pdf [dostęp: 16.12.2022 r.]

91. Pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie : w setną rocznicę odsłonięcia / Stanisław Fita // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 39 (2004), s. 135-141
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2004-t39/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2004-t39-s135-141/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2004-t39-s135-141.pdf [dostęp: 16.12.2022 r.]

92. Pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie : z dziejów powstania / Faina Petrakova // Przegląd Wschodni. – 1994, z. 2, s. 215-232

93. Potomstwo literackie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza : (kontynuacje, parodie, pastisze, trawestacje) / Dariusz Zarzycki // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 30 (1995), s. 113-130
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1995-t30/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1995-t30-s113-130/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1995-t30-s113-130.pdf [dostęp: 16.12.2022 r.]

94. Powroty do Soplicowa : „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w najnowszej poezji polskiej / Wojciech Maryjka // Pamiętnik Literacki. – 2016, z. 4, s. 41-62
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/83156/edition/64631/content [dostęp: 16.12.2022 r.]

95. Poznańskie pomniki Adama Mickiewicza / Przemysław Matusik // Kronika Miasta Poznania. – 2001, nr 2, s. 74-90

96. Prus czytający Mickiewicza : (propozycja metodyczna do „Lalki”) / Henryk Gradkowski // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 4, s. 57-63

97. Prywatne śledztwo : Jarosław Marek Rymkiewicz pisze o Mickiewiczu / Jarosław Michalak // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. Nr 33 (1994), s. 197-204

98. Recepcja twórczości Adama Mickiewicza w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1898-1907 / Adrian Kołtoniak // Wiek XIX. – R. 1 (2008), s. 120-132
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/70235/PDF/WA248_81145_P-I-1269_koltoniak_o.pdf [dostęp: 16.12.2022 r.]

99. Recepcja wczesnych utworów Adama Mickiewicza w twórczości Stanisława Doliwy Starzyńskiego / Anna Sójka // Kieleckie Studia Filologiczne. – T. 14 (2000), s. 51-60

100. Rewizje romantyczne w prozie najnowszej / Arkadiusz Bagłajewski // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 1, s. 147-186
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/63702/PDF/WA248_81696_P-I-30_baglajewski-rewizje_o.pdf [dostęp: 16.12.2022 r.]

101. Sienkiewicz jako budowniczy pomnika Mickiewicza w Warszawie / Lech Ludorowski // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 41 (2006), s. 75-87
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2006-t41/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2006-t41-s75-87/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2006-t41-s75-87.pdf [dostęp: 16.12.2022 r.]

102. Słowacki mentorem Mickiewicza w wierszu „Mój Adamito…” = Słowacki as Mickiewicz’s mentor in the poem „Mój Adamito…” / Andrzej Fabianowski // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – 2021, nr 11, s. 335-348
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_32798_pflit_604 [dostęp: 16.12.2022 r.]

103. Spiżowy Adam : Nowaczyński wobec legendy Mickiewicza / Jakub A[leksander] Malik // Roczniki Humanistyczne. – 1998, z. 1, s. 89-104

104. Sylwetka Adama Mickiewicza w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego / Wojciech Pelczar // Kształcenie Językowe. – T. 6 (2007), s. 173-180
* Dostępne w Internecie : https://bibliotekanauki.pl/articles/495757 [dostęp: 16.12.2022 r.]

105. Śląskie „czytanie Mickiewicza” w XIX i początkach XX wieku / Magdalena Bąk // Śląsk. – 2005, nr 12, s. 28-31

106. Tradycja Mickiewiczowska w poezji Ernesta Brylla / Ewa Pieczonla // Język Polski w Szkole Średniej. – 1997/1998, z. 3, s. 41-51

107. Tradycja Mickiewiczowska w poezji Krzysztofa Karaska / Janusz Pasterski // Fraza. – 2006, nr 1/2, s. 104-113

108. Tropem myśliwego : echa Mickiewiczowskie w poezji Czesława Miłosza (i nie tylko) / Kris van Heuckelom // Postscriptum Polonistyczne. – 2011, nr 1, s. 213-232
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1898-1593-year-2011-issue-1_7_-article-38ba92b5-1290-371c-b6cc-af19c1abb4ce [dostęp: 16.12.2022 r.]

109. W poszukiwaniu istnienia : Mickiewicz w esejach Jarosława Marka Rymkiewicza / Marzena Woźniak-Łabieniec // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1998, nr 1/2, s. 46-51

110. Wątek Mickiewiczowski w II Symfonii Gustava Mahlera / Tomasz Baranowski // Muzyka. – 2003, nr 1, s. 55-60

111. „Wielka Improwizacja” czy „Widzenie księdza Piotra” / Andrzej Fabianowski // Przegląd Humanistyczny. – 1998, nr 5/6, s. 117-124
* „Dziady” w interpretacji T. Konwickiego

112. Wielkie improwizacje Leśmiana : scena druga „Dziadów” drezdeńskich a wizja literatury, człowieka i Boga w poezji autora „Napoju cienistego” / Piotr Szwed // Pamiętnik Literacki. – 2013, z. 1, s. 5-44
* Bolesław Leśmian jako kontynuator tradycji romantyzmu polskiego
Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/ibl/dlibra/publication/82138/edition/63952/content [dostęp: 16.12.2022 r.]

113. Wieszcz na piedestale : historia powstania i dzieje pomnika Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie / Elżbieta Majerczyk-Widerska // LiryDram. – 2017, nr 15, s. 50-54

114. Wieszcz sparodiowany czyli Mrożek wobec Mickiewicza / Elżbieta Sidoruk // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 38 (2003), s. 59-68
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2003-t38/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2003-t38-s59-68/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2003-t38-s59-68.pdf [dostęp: 16.12.2022 r.]

115. Wybrane zagadnienia z recepcji Adama Mickiewicza na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku / Ewa Fonfara // Watra. – 1998, s. 19-29

116. Z dziejów krakowskich pomników : plantacyjne pomniki Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza fundacji dr. Henryka Jordana / Elżbieta Lang // Krzysztofory. – Z. 31 (2013), s. 103-136

117. Zaginiony uśmiech Mickiewicza : próba archeologii kreatywnej / Anna Kossowska // Kwartalnik Opolski. – 2011, nr 4, s. 99-113
* Adam Mickiewicz w sztuce polskiej
Dostępne w Internecie: http://otpn.uni.opole.pl/wp-content/uploads/KO_2011_4_099-114-KossowskaA.pdf [dostęp: 16.12.2022 r.]

118. Ze wszystkich Polaków obchodzi mnie jeden : (Mickiewicz w rysunkach Puszkina) / Zdzisław Romanowski // Lithuania. – 1996, nr 3/4, s. 25-37

119. Znaczenie Adama Mickiewicza dla twórczości France Prešerna : fragm. pracy / Tone Pretnar // Pamiętnik Słowiański. – T. 47/48 (1997/1998), s. 43-52

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu