Krasiński Zygmunt

Książki:

1. Czesława Miłosza milczenie o Zygmuncie Krasińskim / Marek Bernacki // W : Krasiński : żywioły kultury, żywioły natury : studia / redakcja naukowa: Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski. – Białystok ; Opole : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. – S. 169-182

2. Krasiński Josepha Conrada / Karol Samsel // W : Krasiński : żywioły kultury, żywioły natury : studia / redakcja naukowa: Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski. – Białystok ; Opole : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. – S. 149-168

3. Krasiński przeciw Mickiewiczowi : najważniejszy spór romantyków / Jerzy Fiećko. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. – 393 s. ; 23 cm.
M 206218 (Opole)

4. Krasiński w podręcznikach szkolnych : (zarys) / Henryk Gradkowski ; Kolegium Karkonoskie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. – Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006. – 177 s. : il. ; 21 cm.

5. Krasiński : żywioły kultury, żywioły natury : studia / redakcja naukowa: Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski. – Białystok ; Opole : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. – 497, [4] strony : faksymilia, fotografie, ilustracje, portrety, wykresy ; 25 cm.

6. Kraszewski o Krasińskim / Tadeusz Budrewicz // W : Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku : (w dwustulecie urodzin pisarzy) / pod red. Macieja Junkierta, Wiesława Ratajczaka, Tomasza Sobieraja. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2016. – S. 15-33

7. Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego : prototyp dramatu słowiańskiego? : śladami Mickiewiczowskiej interpretacji / Jakub Pyda // W : Dramat słowiański : próba zbliżenia, przekroje, (re)konstrukcje i (re)lektury / redakcja naukowa Maria Jolanta Olszewska, Karol Samsel, Agnieszka Skórzewska-Skowron. – Warszawa : wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. – S. 100-128

8. Nie tylko „drugi Słowacki”… : przyczynek do paraleli między Krzysztofem Kamilem Baczyń‫skim a Zygmuntem Krasińskim / Ewa Hoffmann-Piotrowsk ‬‬a // W : Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu / redakcja naukowa Karol Hryniewicz, Karol Samsel. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – S. 111-128

9. O (nie)obecności Zygmunta Krasińskiego w korespondencji Adama Mickiewicza / Marek Piechota // W : Krasiński : żywioły kultury, żywioły natury : studia / redakcja naukowa: Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski. – Białystok ; Opole : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. – 25-40

10. Recepcja twórczości Krasińskiego w sztukach plastycznych / Edyta Chlebowska // W : Zygmunt Krasiński : światy poetyckie i artystowskie / pod red. Agnieszki Markuszewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – S. 229-246

11. Śladami pieśni : o kilku aspektach muzycznej recepcji twórczości Krasińskiego / Małgorzata Sokalska // W : Zygmunt Krasiński : światy poetyckie i artystowskie / pod red. Agnieszki Markuszewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – S. 247-266

12. W świecie olbrzymów : studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków / Jerzy Starnawski. – Przemyśl : Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1998. – 253, [1] s. ; 24 cm.

13. „Z rozłamów wielkiego ducha” : o młodopolskiej recepcji Krasińskiego / Jarosław Włodarczyk. – Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej, cop. 2002. – 228, [2] s. ; 20 cm.

14. Zygmunt Krasiński – dzieje recepcji : (na podstawie dzieł literaturoznawców i autorów podręczników szkolnych) / Henryk Gradkowski ; Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). – Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2010. – 415 s. ; 21 cm.

15. Zygmunt Krasiński w Europie : rekonesans / pod redakcją Agnieszki Markuszewskiej i Mirosława Strzyżewskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022. – 315 stron ; 24 cm.

16. Zygmunt Krasiński w korespondencji i pracach plastycznych Cypriana Norwida / Renata Gadamska-Serafin // W : Krasiński : żywioły kultury, żywioły natury : studia / redakcja naukowa: Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski. – Białystok ; Opole : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. – 379-416

17. „Zygmunt” : zapomniana powieść Aliny Świderskiej / Gabriela Matuszek // W : Zygmunt Krasiński w świetle i cieniu myśli romantycznej / pod red. Mirosława Strzyżewskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – S. 221-237

Artykuły w czasopismach:

18. Co też w końcu z naszym światem stanie? : montaż poetycko-muzyczny poświęcony Zygmuntowi Krasińskiemu / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 12, s. 26-27

19. Herling-Grudziński w dyskusji z Norwidem, Krasińskim i Mickiewiczem / Albert Walczak // Archiwum Emigracji. – 2018/2019, z. 1/2, s. 225-245
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/AE/article/view/AE.2018-2019.015/28500 [dostęp: 16.12.2022 r.]

20. Krasiński rocznicowy : (jeszcze jedna kartka z dziejów recepcji) / Mariusz Zawodniak // Sztuka Edycji. – 2014, nr 1/2, s. 63-67
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1574/Zawodniak%20Krasinski%20rocznicowy%20jeszcze%20jedna%20kartka%20z%20dziejow%20recepcji.pdf?sequence=1 [dostęp: 16.12.2022 r.]

21. Zygmunt Krasiński : pomniki pisarzy / Bogdan Piotr Kozłowski // Akant. – 2007, nr 12, s. 26-27

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu