“Kordian”

KORDIAN / Juliusz Słowacki

Książki:

1. Biblia i historiozofia : „Kordian” jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego / Krzysztof Biliński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. – 214 s. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2094)
M 186924 M 186925 (Opole)

2. Czy Kordian był terrorystą? : noc …