KORDIAN / Juliusz Słowacki

Książki:

1. Biblia i historiozofia : „Kordian” jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego / Krzysztof Biliński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. – 214 s. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2094)
M 186924 M 186925 (Opole)

2. Czy Kordian był terrorystą? : noc romantyczna jako (przed)świt terroryzmu / Jacek Mikołajczyk // W : Noce romantyków : literatura, kultura, obyczaj / pod red. Dominiki Skiby, Anny Rej, Mariana Ursela. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; Wrocław : na zlec. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2015. – S. 11-22

3. Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-boskiej Komedii” do II wojny światowej / Michał Masłowski. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1978. – 221, [2] s., [22] s. tabl., [2] k. tabl. kolor : il., faks., fot., portr. ; 24 cm. – (Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; t. 10)
M 023624 (Brzeg), M 34235 (Kędzierzyn-Koźle), M 030228 (Kluczbork), M 109804 M 109805 (Opole)

4. Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego / Michał Masłowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. – 399, [3] s., [40] s. fot. ; 20 cm.

5. Granice ironii w „Kordianie” Juliusza Słowackiego / Rolf Fieguth // W : Ciało, płeć, literatura : prace ofiarowane profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin / red. Magdalena Hornung, Marcin Jędrzejczak, Tadeusz Korsak. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 2001. – S. 9-24

6. Juliusz Słowacki „Kordian” / oprac. Tadeusz Olszewski. – Warszawa : „Jota”, 1990. – 44, [3] s. ; 14 cm. – (Przewodnik po Lekturach, ISSN 0867-1893 ; 15)
M 046011 M 046012 (Kluczbork)

7. „Kordian” : forma dobrze przemyślana / Jarosław Ławski // W : Piękno Juliusza Słowackiego. T. 3, Metamorphosis / studia pod red. Jarosława Ławskiego, Anny Janickiej, Łukasza Zabielskiego. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego : Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. – S. 203-219

8. „Kordian” Juliusza Słowackiego / Alina Kowalczykowa. – [Wyd. 2]. – Warszawa : „Patria”, 1992. – 34, [2] s. ; 17 cm. – (Moje Lektury, ISSN 0867-4329 ; 2)
M 047690 (Kluczbork)

9. „Kordian” Juliusza Słowackiego / Jarosław Maciejewski. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. – 159, [1] s. : il., fot., portr. ; 17 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich, ISSN 0519-7929 ; 10)
M 020258 M 020341 (Brzeg), M 027741 M 027742 M 027743 (Kluczbork), M 026727 (Nysa), M 102039 (Opole)

10. „Kordian” Juliusza Słowackiego / Mieczysław Inglot. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 110,[1] s. : 1 portr. ; 17 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich, ISSN 0519-7929 ; 75)
M 045914 M 045915 M 045916 (Brzeg), M 54314 M 56447 (Kędzierzyn-Koźle), M 057317 M 057318 (Nysa), M 209866 (Opole)

11. „Kordian” Juliusza Słowackiego : dramat o młodych bez młodych? / Anna Rzepniewska // W : Młody wiek XIX? / red. nauk. Anna Rzepniewska ; opieka nauk. Olaf Krysowski ; [współpr. red. Patrycja Wojda]. – Warszawa : Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 85-106

12. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 2a], Romantyzm / Teresa Nowacka. – [Wyd. 3]. – Warszawa : „NRT”, 1996. – S. 125-141 : „Kordian”
M 174745 (Opole)

13. Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności / Maria Kalinowska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. – S. 171-185 : Monologiczność „Kordiana”
M 52130 (Kędzierzyn-Koźle), M 044831 (Kluczbork), M 052686 M 052690 M 052691 M 053085 (Nysa), M 159701 M 160656 M 224553 F (Opole)

14. Myśl historyczna w „Kordianie” / Mieczysław Inglot. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. – 311, [1] s. ; 25 cm. – (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A ; nr 160)
M 26153 (Kędzierzyn-Koźle), M 088670 M 088671 (Opole)

15. O zasadniczej idei „Kordiana” / Józef Spytkowski. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1948. – 64 s. ; 22 cm. – (Z Życia Literatury : prace Komisji Historii Literatury Polskiej / Polska Akademia Umiejętności ; nr 2)
M 17402 (Kędzierzyn-Koźle), M 049930 (Opole)

16. Romantyczne światy : czas i przestrzeń w dramatach Słowackiego / Włodzimierz Próchnicki. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1992. – S. 61-90 : Kordian
M 169269 (Opole)

17. Słowacki – nihilistyczny? : wokół „Kordiana” / Michał Kuziak // W : Nihilizm i historia : studia z literatury XIX i XX wieku / pod red. Mikołaja Sokołowskiego i Jarosława Ławskiego ; Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Badań Literackich. Polska Akademia Nauk. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana ; Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2009. – S. [177]-199

18. „Strasznie być wariatem w Polsce” : „Dziady” i „Kordian” w Teatrze 13 Rzędów / Agnieszka Wójtowicz // W : Przestrzenie, miejsca, wędrówki : kategoria przestrzeni w badaniach kulturowych i literackich : studia / pod red. Piotra Kowalskiego ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. – S. 191-199
M 183510 M 184959 (Opole)

19. Symboliczny i alegoryczny wymiar zwierząt nocnych w wybranych utworach Juliusza Słowackiego / Anna Rej // W : Noce romantyków : literatura, kultura, obyczaj / pod red. Dominiki Skiby, Anny Rej, Mariana Ursela. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; Wrocław : na zlec. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2015. – S. 60-71

20. …ściana gadem się rusza… przebrzydła… / Maria Poprzęcka // W : Obraz żywy / pod red. Marii Poprzęckiej. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2015. – S. 187-197

21. Wampiryczna noc patriotycznego szaleństwa w „Kordianie” Juliusza Słowackiego / Jakub Rawski // W : Noce romantyków : literatura, kultura, obyczaj / pod red. Dominiki Skiby, Anny Rej, Mariana Ursela. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; Wrocław : na zlec. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2015. – S. 23-33

22. Winkelried ożył ? : teatralne odczytywanie „Kordiana” (1945-2000) / Leokadia Kaczyńska. – Gdańsk : „Słowo/Obraz Terytoria”, 2006. – 456,[5] s. : fot. ; 24 cm. – (Terytoria Teatru)
M 195605 (Opole)

23. Życie w ruchu – ciało i czyny Kordiana / Mariusz Chołodny // W : Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Elżbiety Dąbrowskiej i Ireny Jokiel ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 117-132
M 208355 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

24. Czas i przestrzeń w „Kordianie” / Mieczysław Inglot // Warsztaty Polonistyczne. – 1993, nr 1, s. 26-33

25. Czy prezes miał rację? / Karolina Zalewska // Teatr. – 2016, nr 1, s. 12-14
* Zawiera rec. spektaklu: Kordian / Juiusz Słowacki ; reż Jan Englert ; Teatr Narodowy w Warszawie, 2015

26. Dramat wyobraźni : (gawęda o „Kordianie”) / Mieczysław Inglot // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 4, s. 99-106

27. „Drzewo życia” Kordiana / Maria Olszewska // Polonistyka. – 2001, nr 2, s. 104-108
* „Kordian” J. Słowackiego

28. Gwiazda obłąkana Kordiana / Anna Kuligowska-Korzeniewska // Tygiel Kultury. – 2000 nr 4/6, s. 141-144

29. Inscenizacje dramatów Słowackiego: „Kordiana” i „Księcia Niezłomnego” w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego / Magdalena Chacko // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 40 (2002), s. 101-119

30. Jak smakował „dym węgli”? : nieostatnia glosa do Kordiana / Wojciech Tomasik // Teksty Drugie. – 2020, nr 1, s. 299-319
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/239320/edition/204108/content [dostęp: 13.07.2023 r.]

31. Jak sprawnie powtórzyć treść lektur przed egzaminem? Lektury – czas start! / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. – 2021, nr 2, s. 17-20

32. Juliusz Słowacki „Kordian” / Justyna Mikuła, Eugeniusz Szymik // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 2, s. 22-24

33. Juliusza Słowackiego „theatrum mortis” : wizja negatywna (na przykładzie „Kordiana”, „Balladyny” i „Beatryks Cenci”) / Joanna Ścibek // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 19, z. 2 (2012), s. 133-152
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10935/1/08%20S%cc%81cibek.pdf [dostęp: 13.07.2023 r.]

34. Konspekt lekcji języka polskiego w szkole średniej. Temat : Krytyka przywódców powstania listopadowego w „Przygotowaniu” („Kordian” – J. Słowacki) / Czesława Piętka // Drama. – 1994, nr 12, s. 22-23

35. „Kordian” // Cogito. – 2017, nr 2, s. 46-47

36. Kordian, czyli polska alternatywa / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2015, nr 47, s. 76-78
* Dramat Juliusza Słowackiego „Kordian” w teatrze polskim

37. Kordian : drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera / Mieczysław Inglot // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 2, s. 62-70

38. Kordian – heroiczna klęska bohatera romantycznego // Cogito. – 2003, nr 19, dod. „Edukacja w liceum”, s. 100-103

39. „Kordian” Juliusza Słowackiego – od prapremiery do telewizyjnej inscenizacji Jana Englerta / Leokadia Kaczyńska // Polonistyka. – 1997, nr 8, s. 494-499

40. Kordian między szablami szermierzy / Elżbieta Baniewicz // Twórczość. – 2016, nr 4, s. 136-140
* Zawiera rec. przedstawienia: Kordian / Juliusz Słowacki ; reż. Jan Englert ; Teatr Narodowy, Warszawa

41. Kordian: oblicza heroizmu i ich dramaturgiczne konsekwencje / Mieczysław Inglot // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – R. 34 (1999), s. 19-32
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1999-t34/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1999-t34-s19-32/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1999-t34-s19-32.pdf [dostęp: 13.07.2023 r.]

42. Kordian samotny i zagubiony / Katarzyna Matys // Akcent. – 2002, nr 4, s. 188-193

43. „Kordian” Słowackiego w Teatrze Narodowym, 1956 / Leokadia Kaczyńska // Pamiętnik Teatralny. – 1999, z. 3/4, s. 286-319

44. Kordian to wariat! – o inscenizacji Jerzego Grotowskiego / Jolanta Wróblewska // Polonistyka. – 2009, nr 11, s. 32-36

45. „Kordian” : uwagi o tragizmie postaci bohatera / Mieczysław Inglot // Warsztaty Polonistyczne. – 1999, nr 2, s. 97-105

46. Kordian z perspektywy filozofii genezyjskiej / Eligiusz Szymanis // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – R. 34 (1999), s. 45-55

47. Matka Kordiana / Jędrzej Wijas // Pamiętnik Literacki. – 2009, z. 3, s. 107-133
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/63554/WA248_80541_P-I-30_wijas-matka_o.pdf [dostęp: 13.07.2023 r.]

48. Między wizją genezyjską a egzystencjalizmem – refleksje o interpretacji „Kordiana” Juliusza Słowackiego / Eligiusz Szymanis // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1997, nr 2, s. 2-6

49. Motyw papieża w „Kordianie” na tle biblijnej historiozofii dramatu / Krzysztof Biliński // Prace Polonistyczne. – Seria 52 (1997), s. 179-190
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52-s179-190/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52-s179-190.pdf [dostęp: 13.07.2023 r.]

50. Nad trumną bohatera romantycznego / Maria Makaruk // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – [Nr] 12 (2018), s. 169-182
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1521075 [dostęp: 13.07.2023 r.]

51. „Oni mają walkę rozpoczynać…”? : „Przygotowanie” jako komentarz interpretacyjny do „Kordiana” Juliusza Słowackiego / Natalia Lipszyc // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Nr 2760 (2010), s. 61-83

52. „Polska Winkelriedem narodów…!” : eksplikacja fragmentu „Kordiana” J. Słowackiego / Mieczysław Inglot // Język Polski w Szkole Średniej. – 1990/1991, z. 4, s. 3-11

53. Propozycje lektury „Kordiana” we współczesnych podręcznikach licealnych / Zenon Uryga // Zeszyty Wydziału Humanistycznego / Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. – [T.] 4 (2010), s. 129-142

54. Róża i dziecię : o „Kordianie” Juliusza Słowackiego / Dariusz Kosiński // Twórczość. – 2001, nr 6, s. 56-73

55. Semantyka światła w „Kordianie” : o świetlnych znakach / Lidia Ignaczak // Prace Polonistyczne. – Seria 44 (1988), s. 195-210
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210.pdf [dostęp: 13.07.2023 r.]

56. Spiskowcy : Kordian i Wokulski / Wiesław Ratajczak // Polonistyka. – 2009, nr 11, s. 12-16

57. Spod znaku Kordiana, Anhellego, Lilli Wenedy : człowiek Herberta, antropologie Słowackiego / Karol Samsel. – Bibliogr. // Przegląd Humanistyczny. – 2020, nr 1, s. 7-18
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-b3f34b3f-b1c9-31c5-80f7-286d83b2a28c [dostęp: 13.07.2023 r.]

58. Tajemnice spisku koronacyjnego : (geneza „Kordiana” : śledztwo historyczne) / Henryk Głębocki // Arcana. – 2022, nr 1/2, s. 112-139

59. Teatralne czytanie Słowackiego (na przykładzie „Kordiana”) / Jan Andrzej Fręś // Ojczyzna Polszczyzna. – 1996, nr 2, s. 12-14

60. Teatralne odczytywanie „Kordiana” Juliusza Słowackiego (1945-2000) / Leokadia Kaczyńska // Ruch Literacki. – 2004, z. 6, s. 569-590

61. Temat wypracowania: Na podstawie podanych fragmentów tragedii Słowackiego „Kordian” scharakteryzuj głównego bohatera. Odwołaj się do znajomości tła epoki / Dorota Nosowska // Cogito. – 2010, nr 18, s. 42-43

62. Temat wypracowania: Rozterki Kordiana – bliskie czy dalekie współczesnemu człowiekowi? Twoje refleksje inspirowane lekturą dramatu Słowackiego / Dorota Nosowska // Cogito. – 2010, nr 9, s. 50-51

63. Trzy impresje o recepcji „Kordiana” / Krzysztof Biliński // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 39 (2001), s. 21-28

64. W Roku Słowackiego – „Kordian” jako lektura szkolna / Edyta Bukowska // Język Polski w Liceum. – 2009/2010, nr 2, s. 7-19

65. Wokół stylu romantycznego uobecniania kategorii ciała w ruchu : („Kordian” Juliusza Słowackiego) / Mariusz Chołody. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2022/2023, nr 1, s. 83-96

66. Współczesne inscenizacje „Kordiana” Słowackiego / Leokadia Kaczyńska // Przegląd Humanistyczny. – 2002, nr 3, s. 41-58

67. Wypracowanie z „Kordiana” / Marta Majewska // Cogito. – 2007, nr 1, s. 68-69
* Temat: Kreacja bohatera romantycznego w twórczości Juliusza Słowackiego. Scharakteryzuj, jaki typ bohatera stworzył poeta na podstawie przytoczonego monologu tytułowego bohatera „Kordiana”

68. Z czego Janek psom szył buty w „Kordianie” Juliusza Słowackiego / Anna Opacka // Postscriptum Polonistyczne. – 2009, nr 2, s. 19-25
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Postscriptum_Polonistyczne/Postscriptum_Polonistyczne-r2009-t-n2(4)/Postscriptum_Polonistyczne-r2009-t-n2(4)-s19-25/Postscriptum_Polonistyczne-r2009-t-n2(4)-s19-25.pdf [dostęp: 13.07.2023 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu