dotyk

Dotyk

Książki:

1. A dotyk to jest suma wszelakich żywiołów : doświadczenie i metaforyka bliskości w liryce Orientacji Poetyckiej „Hybrydy” / Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy …