cnota

Porządek, pracowitość i hojność jako wartość w wychowaniu

Zestawienie bibliograficzne „Porządek, pracowitość i hojność jako wartość w wychowaniu” sporządzone zostało na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej, KaRo – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Niniejsza bibliografia gromadzi 80 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie według tytułów …

Cnota

Książki:

1. „Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem” : stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku / Estera Lasocińska ; Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : IBL PAN , 2003. – 204 s. ; 24 cm

2. Cnota w twórczości Zbigniewa …