Porządek, pracowitość i hojność jako wartość w wychowaniu

Zestawienie bibliograficzne „Porządek, pracowitość i hojność jako wartość w wychowaniu” sporządzone zostało na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej, KaRo – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Niniejsza bibliografia gromadzi 80 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Wydawnictwa zwarte znajdujące się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i jej filii uzupełnione zostały sygnaturami. Bibliografia adresowana jest do szerokiego grona nauczycieli wychowawców, pedagogów, rodziców.

Wydawnictwa zwarte :

1. Arteterapia : przygoda i porządek / Wiesław Karolak. – Warszawa : Difin, 2017. – 145 stron : ilustracje, fotografie ; 23 cm.

2. Blask wiary : wizja teologiczna Jana Pawła II / Avery Dulles ; przekł. Aneta Nowak. – Kraków, WAM, 2003. – 315 s. ; 24 cm

3. Błogosławione życie : odkryj nagrodę za hojność / Robert Morris ; [tł. Grażyna Kożusznik]. – Dzięgielów : Wydawnictwo Szaron, 2013. – 214 s. ; 21 cm

4. Droga do świętości poprzez powściągliwość i pracę w ujęciu wielkiego wychowawcy, bł. ks. Bronisława Markiewicza, w 100. rocznicę zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (1921-2021) / ks. Paweł Nowogórski CSMA // W: Drogi do świętości / pod redakcją Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, 2021. – S. 7-20

5. 12 dróg do szczęścia / Zdzisław Józef Kijas.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. – 134 s. ; 21 cm

6. Dzieci siejące w żłobku bałagan – jak wdrażać maluchy do dbałości o ład i porządek w swoim otoczeniu / Agnieszka Gąstoł // W: Żłobek : opieka i wychowanie / red. Aneta Jegier. – Warszawa: „Difin”, 2021. – S. 149-166

M 055432 -M 055433, M 055470 (Brzeg), M 65291 KK, C 221387, M 221562 – M 22154 (Opole)

7. Hermeneutyka gościnności : dobroć i hojność / Andrzej Wierciński // W: O nową jakość edukacji nauczycieli / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – S. 69-78

8. Jak zachować porządek w klasie / Hans-Peter Nolting ; przekł. Marian Leon Kalinowski. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – 155, [1] : il. ; 21 cm

M 212750 (Opole)

9. Krótka rozprawa o hojności i chciwości /Jan Bukowiecki ; tł. Elwira Buszewicz ; przedm. Dariusz Aleksander Rymar. – Bledzew ; Gorzów [Wielkopolski] : Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości, 2004. – 74 s. : faks., fot., rys. ; 20 cm

10. Księga wartości i dobrych obyczajów / [tłumaczenie z j. angielskiego: Karolina Tudruj-Wrożyna]. – Kielce : „Jedność”, 2019. – 102, [2] s. : il. ; 29 cm

C 057734 (Kluczbork)

11. Naturalny porządek wszechświata, czyli historia Boga Prawdziwego / Daria Anna Gawrosińska. – Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2014. – 236, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

12. Nawyk sukcesu : naucz się myśleć jak wielcy przedsiębiorcy (pracowitość) / Piotr Pudło. – Warszawa : CeDeWu, 2021. – 329 stron ; 24 cm.

13. O cnocie szczodrobliwości, czyli O godziwości i godności źródeł / Mirosław Żarowski // W: Rzecz piękna, mądra, dobra… T. 3, Wszystkim jest jedno – oryginalna polifonia filozofii / redakcja Sławomir Barć, Paweł Korobczak, Andrzej Lorczyk. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza „Arboretum” : nakładem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. -S. 141-165

14. O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego / pod red. nauk. Lidii Marszałek i Adama Solaka. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. – 346 s. : il. ; 24 cm.

15. Pracowitość / Roch Sulima // W : Fundamenty dobrego społeczeństwa : wartości / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. – Kraków : „Znak”, 2015. – S. 121-145

16. Pracowitość i lenistwo w Księdze Przysłów / Stanisław Jankowski // W: “Żyjemy dla Pana” (Rz 14,8) : studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie J. Jezierskiej OSU Warszawa : Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, 2006 Rozprawy i Studia Biblijne, 1426-9317 ; 23 Strony 179-195

17. Realizacja wartości „pracowitość” a samowiedza i doświadczenia wychowawcze młodzieży / Sabina Bartel. – Wyd. 2 popr. Uzup. – Białystok : Trans Humana, 1996. – 212 s. ; 21 cm

18. Religijność a ofiarność : polscy katolicy wobec pomocy bliźniemu i swemu kościołowi / Wioleta Winiarska. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski ; [Tomaszów Mazowiecki] : Andrzej Kucharczyk Agencja Wydawnicza Paj-Press, 2015. – 56 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

19. Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu pracowitości u dzieci i młodzieży / Katarzyna Joniec ; Uniwersytet Śląski w Katowicach // W: Współczesne wyzwania oraz wielowymiarowość edukacji i pracy / red. nauk. Ewelina Zdebska, Bogusław Ulijasz. – Krakow : „Scriptum”, 2014. – S. 145-153

20. Siła charakteru : o wadach i cnotach / Zdzisław Jozef Kijas OFMConv. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo WAM, © 2021. – 244, [3] strony ; 20 cm.

21. Sprawności moralne jako przedmiot refleksji wychowawczej / red. nauk. Iwona Jazurkiewicz, Ewa Rojewska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018. – 224, [2] s. ; 21 cm

22. Szczodrość jako wartość moralna w Etykach Arystotelesa / Tomasz Dreikopel ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie // W: Idee i wartości w języku i kulturze / red. nauk. Iza Matusiak-Kempa, Alina Naruszewicz-Duchlińska. – Olsztyn : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015. – S. 44-51

23. Trening wygrywania : jak wygrywać w życiu, w biznesie i w sporcie? / Paulina Mechło, Katarzyna Selwant ; ilustracje Olga Geppert. – Gliwice : Helion SA, copyright 2021. – 300, [4] s. : il. ; 24 cm

24. Upór : potęga pasji i wytrwałości / Angela Duckworth ; przekład Piotr Cieślak. – Wydanie II, dodruk. – Łódź : Galaktyka, 2021. – XI, [1], 333, [2] strony : ilustracje ; 23 cm.

25. Wielka księga wartości / tekst Esteve Pujol i Pons ; ilustracje Adrià Fruitós ; tłumaczenie z języka hiszpańskiego Katarzyna Gajos. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, copyright 2020. – 112 stron : ilustracje kolorowe ; 29 cm

26. Wychowanie do czystości – utopia czy zadanie / red. Jan Kochel. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2011.- 212 s ; 24 cm

27. Wychowywać do wartości / José Antonio Alcázar, Fernando Corominas ; [przekł. Katarzyna Chorzewska]. – Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2016. – 228, [4] s. ; 19 cm.

* Na okł.: Kształtowanie cnót ludzkich: umiarkowanie, szczerość, męstwo, sprawiedliwość, odpowiedzialność, porządek, hojność, pracowitość, solidarność.

28. Zaraźliwa hojność : klucz do stałego błogosławieństwa / Barry L. Cameron ; [przedmowa Dave Stone ; tłumaczenie Robert Sacewicz]. – Warszawa : SCh Północ : Mikrograf, cop. 2015. – 191 s. ; 21 cm.

29. Zysk i co więcej? / ks. Alfred M. Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) // W: Odkrywanie sensu i wartości / pod red. Barbary Bogołębskiej i Moniki Worsowicz. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – S. 27-36

Artykuły z czasopism :

30. Aksjologiczne przesłanki zawodu nauczyciela / Bożena Majewicz (Akademia im. Jakuba z Paradyża) // Język, Religia, Tożsamość. – 2021, nr 1, s. 293-302

31. Bądźmy hojni dla innych : scenariusz zajęć dla klas I-III SP / Ewa Kowalska // Wychowawca. – 2022, nr 12, s. 17

32. Biblioteczne godziny twórczości czyli Porządek i przygoda w pracy z uczniem twórczym : program zajęć dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 1, s. 6-8

33. Bogactwo jako hojność dawania / Dominik Tomczyk // Wrocławski Przegląd Teologiczny. -R. 29, nr 1 (2021), s. 71-93

34. Chęć szczera, czyli o pracowitości / Kinga Wenkler // Wychowawca. – 2022, nr 10, s. 7-9

35. Cnota porządku w szkole dla chłopców / Jakub Janik // Wychowawca. – 2022, nr 9 , s. 10-12

36. Cnoty w wychowaniu (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2022, nr 4, s. 4

37. Ćwiczenia z hojności / Kamila Kumięga // Wychowawca. – 2022, nr 12, s. 19

38. Dlaczego mózg lubi prezenty? / Dariusz Zatoński // Charaktery. – 2021-2022, nr 12-1, s. 26-29

39. Dobre nawyki jako podstawa wychowania w cnotach / Magdalena Trepińska. – Bibliogr./ // Wychowawca. – 2022, nr 4, s. 11-13

40. Domowe obowiązki. Wiosenne porządki. Propozycje aktywności dla dzieci młodszych na kwiecień // Bliżej Przedszkola. – 2020, nr 3, s. 50-51

41. Duża rodzina i (nie)porządek / Maria Kowal // Wychowawca. – 2022, nr 9, s. 13-15

42. Czystość czyli Współpraca z ciałem / Andrzej Zwoliński. // Wychowawca. – 2019, nr 6, s. 22-23

43. Hojność czy skąpstwo? Oto jest pytanie! / Urszula Kłusek // Wychowawca. – 2022, nr 12, s. 5-6

44. Hojność jako cnota i wartość : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2022, nr 12, s. 4

45. Hojność wychowawcy / Marcin Jaroszewski // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 2, s. 108-113

46. Ile z siebie dać, a ile brać od siebie / Małgorzata Szcześniak // Charaktery. – 2017, nr 12, strony 18- 27

47. Jak uczyć nastolatków pracowitości? / Katarzyna Dunajska, Andrzej Dunajski // Wychowawca. – 2022, nr 10, s. 10-13

48. Kiedy tu wreszcie posprzątasz?! : porządek u nastolatka / Monika i Krzysztof Mikułowie // Wychowawca. – 2022, nr 9 s. 16-17

49. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych 2.5. : propozycja kształcenia umiejętności: dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. – 2012, nr 6, s. 16-21

50. Lisek Niedbaluszek – zabawy i zadania do bajki terapeutycznej /Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 12, s. 22-23

51. Na porządki zawsze jest czas! / Kamila Olga Stępień // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 5, s. 14-17

52. O hojności w miłości / Sylwia Wytykowska // Wychowawca. – 2022, nr 12, s. 12-14

53. Poczucie pracowitości jako etap rozwoju zawodowego / Helena Smirnowa // Edukacja i Dialog. – 2001. – nr 9-10, s. 14-17

54. Poczucie szczęścia „homo oeconomicus” i człowieka szczodrego / Robert Rogowski // Prakseologia. – Nr 153 (20212), s. 135-150

55. Porządek i ład społeczny w świecie młodzieży a jakość więzi w sytuacji zmieniającej się rzeczywistości / Katarzyna Wasilewska // Kultura i Edukacja. – 2006, nr 1,s. 90-96

56. Porządek jako cnota. Porządek w wychowaniu : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2022, nr 9, s. 4

57. Porządek pożądany /Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. – 2012, nr 4, s. 26-27

58. Porządek praw i wartości / Natalia Maria Ruman. // Wychowawca. – 2013, nr 4, s. 10-12

59. Porządek – ważny element wychowania / Teresa Danielwicz, Ewa Hanter // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 2006, nr 198, s. 11

60. Pół godzinki dla siebie : (porządek) / Piotr Oczko // Tygodnik Powszechny. – 2021, nr 14, s. 43-46

61. Pracowite pszczółki / Magdalena Kot // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 7-8, s. 98-100

62. Pracowitość? Czy to jeszcze potrzebne? / Urszula Kłusek // Wychowawca. – 2022, nr 10, s. 5-6

63. Pracowitość, dociekliwość, wiedza / Witold Iwańczak // Niedziela (Wyd. zasadnicze). – 2017, nr 21, s. 42-43

64. Pracowitość jako wartość i cnota w wychowaniu : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2022, nr 10, s. 4

65. Pracowitość jako wartość (w podręcznikach szkolnych) / S. Pikus // Oświata i Wychowanie. – 1983, nr 2 wersja A, s. A-16 – A-19

66. Pracowitość uczniów a spostrzegany przez nich system wartości nauczycieli / Sabina Bartel, Mirosława Czerniawska // Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia. Dział P-Prace Psychologiczne Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW, 1980- Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku T. XVIII, z. 58, 1992, s. 107-137

67. Pracowitość – zapoznanie z wartością na podstawie bajki „Trzy małe świnki” metodą storyline / Agnieszka Jeske // Wychowanie w Przedszkolu. – 2022, nr 3, s. 43-47

68. Pracowity jak pszczoła : znaczenie miodu, wosku i pszczoły w Biblii / Jarosław Szmajda (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) // Język, Religia, Tożsamość. -2020, nr 1/2, s. 115-124

69. Przedświąteczne porządki / Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 11, s. 42-45

70. Rola cnót w wychowaniu / Urszula M. Kłusek // Wychowawca. – 2022, nr 4, s. 5-7

71. Sekret utrzymania porządku :scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II-III / Małgorzata Sasin // Wychowawca. – 2022, nr 9, s. 28-29

72. Temat: Porządek – rzecz ważna :scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III / Małgorzata Sasin// Wychowawca. – 2021, nr 5, s. 30-32

73. Temat: Wiosenne porządki : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II i III / Izabela Faleńczyk // Wychowawca. – 2020, nr 3, s. 29

74. Wielkie sprzątanie. Scenariusz zajęć inspirowany bajką dla dzieci pięcioletnich / Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 7-8, s. 94-97

75. Wiosenne porządki : zajęcia świetlicowe z zastosowaniem przekładu intersemiotycznego /Anna Sawicka // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 1, s. 30

76. Wszyscy sprzątają. Wiosenne porządki. Propozycje zajęć w przedszkolu // Bliżej Przedszkola. -2020, nr 3, s. 52-54

77. Wychowanie do hojności / Beata Nadolna // Wychowawca. – 2022, nr 12, s. 10-11

78. „Wychowanie w cnotach” : ABC programu wychowawczego okiem dyrektora / pytała Maria Kowal // Wychowawca. – 2022, nr 4, s. 15

79. Zachowaj porządek, a porządek zachowa ciebie / Urszula Kłusek // Wychowawca. – 2022, nr 9, s. 8-9

80. Zwierzęta dają nam przykład… : katecheza o motywach zwierzęcych w symbolice chrześcijańskiej / Wojciech Żmudziński // Katecheta. – 2009, [nr] 5, s. 12-14

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu