NEWSLETTER 6/2020/21

NOWE ZBIORY Z INSTYTUTU GOETHEGO
W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W OPOLU

Informujemy, że Punkt Informacyjno – Dydaktyczny Instytutu Goethego w Krakowie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu został wzbogacony o nowe tytuły z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jest to propozycja  w postaci zestawów klasowych od poziomu językowego A1 do B2/C1 do wypożyczania przez nauczycieli. Tematyka udostępnianych książek dostosowana jest do szerokiego grona odbiorców literatury: od najmłodszego czytelnika (klasy 1-3), aż po uczniów szkół ponadpodstawowych. Poprzez możliwość wypożyczenia zestawu do pracy w klasie zachęcamy nauczycieli i uczniów do nauki języka w oparciu o teksty poruszające aktualne tematy. Zapraszamy do biblioteki.

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu zaprasza nauczycieli, studentów, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych na Dzień Języka Ojczystego na Śląsku Opolskim, który odbędzie się 22 lutego 2021 roku w  w wersji online na platformie MS Teams.
SZCZEGÓŁY

 

 

RODZINNY KONKURS LITERACKI „BAJKA NA ZDROWIE”

Przypominamy o trwającym do 28 lutego 2021 r. konkursie. RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i Opolskie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego serdecznie zapraszają rodziców i opiekunów wraz z dziećmi do udziału w Rodzinnym Konkursie literackim „Bajka na zdrowie”. Konkurs polega na napisaniu bajki terapeutycznej dla dzieci o tematyce dotyczącej promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień czy problemów społecznych. Bajki propagując takie wartości jak przyjaźń, życzliwość, wdzięczność, empatię, szczerość,  miłość, optymizm i  wiarę w realizację marzeń mogą stać się pretekstem do podjęcia tematu o emocjach, niewłaściwych zachowaniach, zaburzonych relacjach, sytuacjach stresowych czy innych problemach dnia codziennego. Zapraszamy do udziału.  SZCZEGÓŁY KONKURSU

 KONKURS GRAFICZNY „MASECZKA LITERACKA”

RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i Opolskie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego serdecznie zapraszają uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie graficznym „Maseczka literacka”. Konkurs trwa do 31 marca 2021 r., polega na zaprojektowaniu maseczki ochronnej z literackim cytatem na graficznym tle. SZCZEGÓŁY KONKURSU

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI – WYSTAWA ONLINE

Zapraszamy do oglądania wystaw przygotowanych z okazji ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 100. rocznicę urodzin poety.
Cz. 1
Cz. 2

STUDIA PODYPLOMOWE – BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu informuje, że trwa nabór na dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych (także licencjackich) dowolnego kierunku pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy w zawodzie bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza oraz pracownika informacji. WIĘCEJ
Kontakt: Alicja Kisała, e-mail: a.kisala@pedagogiczna.pl, tel.: 77 453 66 92 w.122

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Transdiagnostyczna terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń emocjonalnych : poradnik / David H. Barlow et al. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020.
Program terapeutyczny opisany w prezentowanej  książce jest przeznaczony dla osób dotkniętych zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak: zaburzenie paniczne, fobia społeczna, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie stresowe pourazowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne oraz depresja.  Jest to program transdiagnostyczny, ponieważ stworzono go z myślą o efektywnej pracy nad wszystkimi zaburzeniami emocjonalnymi, jakie mogą występować u jednej osoby. WIĘCEJ

 

Język i pamięć : księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin /pod red. Walerija Mokijenki i Jadwigi Tarsy. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2020.
Tematem przewodnim tomu jest język jako bogate i wieloaspektowe zjawisko oraz pamięć utrwalona na różne sposoby w języku. W książce znalazły się m in. artykuły poświęcone diachronicznej i synchronicznej analizie funkcjonowania frazeologizmów, biblizmów, badaniom językowego obrazu świata, wartości utrwalonych w języku, pamięci zbiorowej i pamięci jednostkowej oraz językowemu portretowi człowieka zawartemu we frazeologizmach. WIĘCEJ

 

Matematyka 2 : zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy / Jerzy Janowicz. – Warszawa : „Nowa Era”, 2020.
Zbiór zadań dla zakresu podstawowego skorelowany jest z podręcznikiem i stanowi jego doskonałe uzupełnienie. Zwięzła porcja teorii przed każdym działem pozwala na szybkie przypomnienie wiadomości, a zadania z przykładowymi rozwiązaniami ułatwiają samodzielną pracę. Książka zawiera gotowe zestawy różnorodnych zadań do pracy na lekcji i w domu. WIĘCEJ

KATALOGI PBW W OPOLU

Zapraszamy do korzystania z KATALOGÓW i zapoznania się ze zbiorami zgromadzonymi w PBW w Opolu i filiach.

ZAPRASZAMY