Matematyka 2 : zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Matematyka 2 : zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy / Jerzy Janowicz. Warszawa :  „Nowa Era”, 2020.

Zbiór zadań dla zakresu podstawowego skorelowany  jest z podręcznikiem i stanowi  jego doskonałe uzupełnienie. Zwięzła porcja teorii przed każdym działem pozwala na szybkie przypomnienie wiadomości, a zadania z przykładowymi rozwiązaniami ułatwiają samodzielną pracę. Książka zawiera gotowe zestawy różnorodnych zadań do pracy na lekcji i w domu z  między innymi takich zagadnień jak : funkcja kwadratowa, funkcje wymierne, wielomiany, trygonometria, planimetria.   Dzięki zadaniom typu maturalnego po każdym dziale umożliwia przygotowanie się do matury już od pierwszej  klasy liceum ogólnokształcącego i technikum.